16. okt, 2019

Vegonorm "förödande", kritisk revision, hållbarhetsprogram, äldreomsorg, LOV

Mycket att göra! Inte hunnit skriva på flera dagar. Nu lite lugnare. Ett långt och häftigt kommunfullmäktige igår. Vi i V-gruppen hade fullt upp med fyra motioner på dagordningen, varav tre med klimat och miljö i siktet: cirkulära upphandlingar, pappers- istället för plastpåsar i torghandeln, vegetariskt som norm vid kommunens arbetsluncher. De två första kan jag konstatera att vi fått igenom i princip – även om de styrande i M+C+L+KD+MP har svårt för att säga ett tydligt bifall. Vegonormen stötte på patrull. Vårt förslag var att vegetariskt är huvudalternativet – inte kött. Man får aktivt välja kött, inte som nu tvärtom. Men det var för våldsamt för de styrande – dock notera; MP gick emot sina regeringskamrater och stödde motionen. Räckte inte. Så illa är det i Växjö kommun. S+V+MP är långt ifrån majoritet. Därför har vi snart ett nytt kommunhus för runt en miljard kronor samtidigt som det snålas in på alla andra områden. ”Förödande”, sas det om vegonormen från främst (C ). En undrar ju hur det enhälligt beslutade Hållbarhetsprogrammet 2030 ska kunna genomföras, om det inte ens går att rubba köttnormen. Märk väl: vi ville inte förbjuda någon att äta kött, bara att kött skulle vara ett aktivt val!

I övrigt fick vi en revisionsrapport om grundskolans ekonomihantering som inte gick av för hackor. Svidande kritik. Så bra att revisionen inte duckar när dåligheter upptäcks. Den negativa kritiken mot Utbildningsnämnden var en ögonöppnare för mig. Revisionskritiken har bäring även på omsorgsnämnden, där jag sitter. Nämnden diskuterar inte eller analyserar de särskilda boendenas eller hemtjänstgruppernas röda siffror. Vi vet att de finns, men det saknas transparens och kunskaper om varför och vad som ska göras för att få balans. Är fördelningen mellan grupper och boenden fel i grunden eller går det att åtgärda?

Delårsrapporten för hela kommunen hade gått församlingen och allmänheten förbi om inte undertecknad tagit upp äldreomsorgen, valfrihet och LOV (Lagen om valfrihet). Det står tydligt i rapporten – som alla partier godkände – att äldreomsorgens särskilda boenden (19 st) ”belastas av ökade kostnader där det finns en överkapacitet av platser till följd av införande av LOV”. En förpostfäktning uppstod kring LOV-frågan. Nästa fullmäktige kommer vår motion om att lämna LOV upp på dagordningen. Inte ens ekonomiska riskfaktorer med LOV enligt deras egna rapporter gör att de styrande vill träda ut ur LOV. Det är min kvalificerade gissning. Det i sin tur ökar risken för nerläggning av kommunala boenden, ett nytt Evelid med (tvångs)flytt av hyresgäster.

Årsrapporterna säger bara att i genomsnitt är vårdtagarnas omdömen om hemtjänst och äldreboenden att de är nöjda till ca 85 %. Eftersom det är lika bra eller bättre än jämförbara kommuner så anses det vara helt OK. Enligt mig ett dåligt mått. Men det allvarliga är att variationerna mellan boendena är mycket stora. Från 100% nöjda till 25% när det gäller parametern Går det att få hjälp när en vill? På frågan om måltiderna är en trevlig upplevelse är variationen i nöjdhet från 100 % till 38 %. MEN i genomsnitt är det bra – lika bra som i jämförbara städer!

Lyssnar förstrött på partiledarna i debatten idag onsdag 16/10. Verkar vara en direkt upprepning av debatten i Agenda i söndags.

Nåväl. Trötta men nöjda åkte vi i V-gruppen hem från fullmäktige efter att ha gått igenom och fördelat ansvar för vad vi ska skriva om på (V)äxjös Kommunnytt, som ska produceras idag. Den stora svårigheten med det är att begränsa texternas omfång, inte att författa dem.

Idag hög tid för ett träningspass. Två i veckan har jag lovat mig. Så har V Växjö medlemsmöte ikväll. Altanen full med lönnlöv som blåst in. Disk från ett par dagar ogjord. Bara att ta tag i det ena och det andra. I genomsnitt en bra dag!?

Carin Högstedt

20191016

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

11. okt, 2019

Klimatläget, paradigmskifte, Papperian, Kupan, LF, CajsaStina, LOV, kvinnojourrörelsen

Intensiva dagar den gångna veckan. Högtidsstund när Skanska bjöd in till klimatföreläsning. Tack och lov att jag anmälde mig och deltog. Martin Hedberg föreläste om klimatläget. Visste inget om den mannen och vet inte mycket mer nu. Har inte haft tid att forska. Men han är författare till boken ”Extremt väder”, som vi som var publik fick ta med oss utan att betala. Inte hunnit titta i den heller. På en dryg timme gick denne Hedberg med hjälp av mycket pedagogiska och intressanta bilder igenom klimatläget globalt. Sakligt. Det mesta vet jag – inte i varje detalj – men i stora drag. Skönt att sitta och få en sammanfattning av och bekräftelse på sina åsikter och kunskaper. Avslutningen helt suverän. Hedberg talade om behovet av paradigmskifte. Som exempel från Sverige tog han förbudet av slaveri 1847, beslut om kvinnors rösträtt 1919, beslut om förbud för föräldrar att aga sina barn 1966. Inga av dessa beslut var självskrivna, men ingen vill idag återgå till läget innan! Hedberg benämnde kvinnors rösträtt och ett förslag att bara gifta kvinnor skulle få den rättigheten som ”hål i huvet”. Vad kan vi nu behöva för beslut? Jo, Hedberg beskrev i ord och bilder hur vi människor betraktar och behandlar naturen med allt levande som objekt, som något vi kan göra vad som helt med, för vi härskar över den. Om vi gör som Nya Zeeland t ex – beslutar att ge juridiska rättigheter till en flod som är mycket viktig, göra floden till ett subjekt, så har vi gjort ett paradigmskifte. Jag har skrivit om detta tidigare i bloggen. Helt suveränt intressant! Kanske Vätterns vatten är så viktigt som dricksvattenkälla att det vore bra om det fanns ombud som kan föra dess talan?

I tisdags hade FORSA kafémöte och temat var kvinnojourerna som har en ca 40-årig historia och hur de utvecklats, utmaningar, hot och möjligheter. Mycket bra och roligt att höra verksamhetsledaren för Kvinnojouren Blenda i Växjö tala. Mycket är sig likt sedan starten, mycket är olikt (6 anställda nu, 0 vid start, men grunden för verksamheten är densamma. Alla delarna (stöd o hjälp, förebyggande) hör ihop och en del ska inte avsöndras och upphandlas av privata firmor. Ingen tjänar på det.

Omsorgsnämndens arbetsutskott – genomgång av ekonomin och mycket annat. Bra beslut om att investera i internet till alla på särskilda boenden. Äntligen. Är det 10 år sedan vi i (V) hade första motionen? Något sådant. Att det blir nu har med digitaliseringen av vården att göra. Frågade om när gruppboenden för olika vårdtagare får tillgång till internet. Ska bli men ingen tidsplan som jag förstod. Känns inte framstegsvänligt att det inte är självklart. Tydligen byggs nya privata gruppboenden utan denna för icke vårdberoende självskrivna modernitet.

Motionen om att lämna LOV, som jag nämnt flera gången tidigare, fick ett svar under mötet! Avslag med ohållbara motiveringar, men den juridiska delen – att det inte går att bara lämna LOV för nya boenden (som jag skrivit) utan det ska gälla alla – det ska jag kolla upp. Hur har andra kommuner gjort? Vill man så kan man gå ur LOV-systemet. Det har visat sig vara en kommunfälla.

Igår gjorde representanter för omsorgsnämnden besök hos två dagliga verksamheter: Papperian och Kupan på Norrgatan i Växjö. Papperian gör papper i källaren och tillverkar brevpapper och liknande och säljer. De har haft designsamarbete med IKEA och är välfungerande sedan många år. Har samarbete med Textilgruppen, som också är daglig verksamhet med textil som grund. Kupan är en avdelning inom Röda Korsets verksamheter som har butik och säljer kläder och lite andra prylar. Snyggt, bra läge, många kunder.

På eftermiddagen träff med Lärarförbundet. Vi var tre från (V) som i två timmar resonerade om läget i alla skolformerna, från förskola till gymnasium och kulturskolan. Givande!

Så CajsaStina Åkerström! På gamla teatern. Dotter önskade sig denna konsert i födelsedagspresent och nu var det dags; dotter med dotterdotter, tre generationer, njöt av CajsaStina med musiker. Recensionen i Smålandsposten idag av Marie Magnusson stämmer precis med vad jag skulle skrivit. Nu kan jag bara instämma. Så fint! Inte perfekt i varje detalj men det gjorde inget. Tvärtom så mänskligt. Och vilken röst! Vilka bra platser jag lyckats boka! Första radens fond. Perfekt.

Nu måste jag sluta.

Carin Högstedt

20191011

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

0706214959

 

 

 

 

8. okt, 2019

Så härligt elakt! Skola i nya kommunhuset! LOV eller ej? Kulturskymninganas.

Vilken njutning att börja dagen (8/10) med att läsa Dino Viscovis krönika i dagens Smålandsposten! Så grymt analytisk, så bitsk, så på kornet – om managementidéer i vår tid – och den suveräna artikelserien som journalisten Bo Ströberg begåvat folket som läser Smålandsposten med denna höst. Som har utgångspunkt i Växjö kommun men fenomenen är vanliga i hela kommunsektorn i hela landet. Skulle vilja kunna skriva så bitskt elakt och satiriskt, när det behövs! Dino har rätt i sin slutsats; vi är för mesiga, vi borde bli bättre på att säga ifrån.

Läser alltid krönikan. Saknar Mary Lou Wards roliga krönikor om torplivet och fästmannen. Är förtjust i historikern Olle Larssons lite vemodiga krönikor om barn- och ungdomsåren i Oskarshamn. Ester Roxberg är lysande. Ja, jag tycker att krönikörerna är mycket bra överlag. Idag lite utöver det vanliga om ett aktuellt ämne, ”Charlataner i alla länder…”. Tack för den, Dino Viscovi. Ska verkligen försöka tänka på ”transaktionskostnader” vid dessa ständiga omorganisationer.

Insändarskribent och gymnasielärare Andreas Rubenson är - med rätta - upprörd över bygget av det nya kommunhuset samtidigt som skolan behöver mer lokaler till fler elever men får tränga ihop sig för att spara in några miljoner. Eller hålla till i baracker som numera kallas paviljonger, en så kallad eufemism, förskönande omskrivning. Låt Växjös elever flytta in i nya kommunhuset! är rubriken. Det kan en kalla omställning, ett vanligt politikuttryck för behovet av förändring. Här passar en påminnelse om Skolmarschen mot nerskärningar, som äger rum lördag 12/10 på Speakers Corner, Storgatan Växjö, med start 13.30.

En annan skribent idag är Krister Holgersson, som läst socialnämndens (Nämnden för arbete och utveckling) ordförandes åsikter om den ”misslyckade migrationspolitiken” och hur han vill få den att bli lyckad genom skriftliga prov. Holgersson tror mer på FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Han ger också en känga till de partier med en human migrationspolitik som faktiskt finns men är ”förvånansvärt tysta i Växjö kommun”. Är vi det? Tråkigt att höra. Får skärpa oss.

I morgon är det omsorgsnämndens arbetsutskott. V-motion om att utträda ur LOV-systemet står på dagordningen. Utan förslag till beslut. Förra månaden hade ordförandens dator kraschat. Därför kunde inte motionen behandlas… Segt där? Är inte alla fem styrande partierna glada åt att riskera ekonomiska förluster med LOV?

Nerskärningar på gång över hela kommunen. Värst utsatt är nog nämnden för kultur och fritid. Den förhållandevis lilla nämnden, budgetmässigt, ska spara ca 10 miljoner. Säger sig självt att det inte räcker att bara byta lokaler för konsthall och Fria ordets hus. Inte ens nerläggning av Biljettcentrum räcker långt, bara några hundra tusen. På papperet. Frågan är vilka effekter den nerläggningen har för publiktillströmningen inom kultur t ex.

Möten på möten i eftermiddag och kväll. Först föreläsningar om Kvinnojourer i FORSAs regi. Så V Kronobergs distriktsstyrelse. Missar en föreläsning i ProLivs regi som jag hade velat delta i. Ibland hopar det sig. Oktober är en mötestät månad.

Var på Idrottskliniken för första gången igår. Det är stort jämfört med det gym jag har gått på i vårdcentralregi. Nästa gång ska jag få hjälp med att hitta rätt verktyg och maskiner för mitt artrosprogram. Nu satsar jag. Två gånger i veckan ska jag dit.

Påminnelse! Jonas Sjöstedt är i Kulturhuset, Markaryd måndag 14/10 kl 17.45! Tal, frågor och svar.

Carin Högstedt

20191008

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

7. okt, 2019

Text

5. okt, 2019

Skördefest på altanen, skolminnen, tråkskola, vinstskola, bluff o båg, Jonas till Markaryd

Lördag morgon. Ätit frukost i sängen. Läst tidningar. Ute är det + 1 grad. Måste alltså ta hand om citronbusken – full av små citroner – fast jag tror det är limefrukter ärligt talat. Inga fikon men trädet ska tas om hand och överleva en vinter till. Får plocka av vindruvorna (mycket gott om dem) och leva på dem en vecka. Kan ju steka mina paprikor också.

DN-reportage igår (4/10) om Svenska interkulturella skolans 20 år långa historia av misskötsel, anmälningar, bluff och båg. Fortsätter i DN idag 5/10. Representant för Skolinspektionen säger så här: ”Vi har haft ett system hittills där det inte finns någon reglering för hur skolpengen (skattemedel) används. Vi har företag som drivit ICA-butik och skola parallellt, men om du använder skolpengen till att köpa krossade tomter så finns det inget som stoppar det”.  Det är alltså fullt möjligt att inte bara skicka pengarna till någon kanalö, de kan användas till precis vad som helst! Den här skolan har de senaste åren fått särskilda statsbidrag på 6,4 miljoner för att utveckla undervisningen. Ägaren tog ut 4,2 miljoner i vinst 2014-16. Elever har farit illa. De har inte fått den utbildning de har rätt till, brister i betygsättning. Flickor som inte bar slöja blev trakasserade av obehörig personal. Och så vidare. Nu är skolan i konkurs och stängd. Rektorn/ägaren vill öppna en ny. Hen är dömd för ekonomisk brottslighet. Jag säger bara: Detta är inte mitt Sverige. Där finns lagar som förhindrar att barns skolgång saboteras och att skattepengar kan användas till precis vad som istället för undervisning. I 20 år. Det är ingen överdrift att säga att Sveriges utbildningssystem är helt unikt i världen. Resultaten är därefter.

Varit sjuk hela veckan och mest legat pall och tittat på TV-serier. Bihålorna, huvudvärk och trötthet. Idag bättre. Fastnade i en finsk thrillerserie, Farligt beroende. Välspelad och inte förutsägbar. Kom på att det inte är ofta en ser finsk film och lyssnar på detta fascinerande språk. Förstod en del av uppbyggnaden av orden med ändelser i stället för prepositioner. Läste på Wikipedia. Osäkert om varifrån finskan kommer, släktskapen med samiska och andra minoritetsspråk. Som jag uppfattade det när jag slarvläste. När jag gick i skolan fick vi lära oss att finska och ungerska var en särskild språkfamilj, finsk-ugriska språk. Moj, moj! Kanske felstavat men Hej och hejdå!

Började läsa Anna-Karin Palms biografi över Selma Lagerlöf, ”Jag vill sätta världen i rörelse”, 640 sidor plus noter.  Behöver bara läsa några sidor så känner jag tydligt; detta blir en givande läsning!

På tal om skola. Besökte familjen Högstedt i Gasslanda igår kväll. Dotter hade födelsedag. Pratade lite skola med barnbarn. Vad är det som får så många barn (inte just dessa) att säga att skolan är tråkig? För att det är den gängse jargongen? Lektionerna för långa? För många barn? Är det oroligt på lektionerna? Jag pressar lite. Ja, alla barn är inte så intresserade av att lära sig något. En del pratar istället. En del vill lära sig och lyssna. Det finns tråkiga lärare. Funderar på min skolgång. Klass 1 i Rödsle skola i Döderhult. Barn födda 1945 var det gott om. Vi fick gå i ”kommunalhuset”. Det var bra. Fröken var också bra, men första året var urtråkigt. Jag kunde läsa och fick sitta och skriva bokstäver när övriga skulle knäcka läskoden. Fröken inte förtjust när hon förstod att jag kunde läsa. Det rubbade hennes cirklar. Andra året blev bättre. Sedan flyttade vi till själva Rödsleskolan i klass 3. Vi var 35 i klassen. Ny lärare, ung lärare. Hon höll en termin. Kan inte minnas att jag lärde mig någonting. Sedan fick vi vikarie, en urgammal (kanske i min nuvarande ålder) kantor som var beväpnad med linjal och använde den att slå över fingrarna med. Vet inte vad jag gjort. Ville ju bara lära mig saker i denna oroliga klass. En sak lärde vi oss och klassen ställde faktiskt upp samfällt på att sjunga en sång. Minns två rader: ”August och Lotta, seglade i en potta”. Ja, det är sant. Klass 4 bytte jag skola till en lite byskola (familjen flyttade ut i skogen), där vi var summa 16 elever från klass3-6. Fantastisk lärare, rena drömmen, det år jag lärt mig mest i livet. Kunde lyssna på och suga in också det som klass 5 och 6 sysslade med. Läraren såg till att jag som första person i släkten fick söka till läroverket. Det var förenat med kostnader, så det var verkligen inte givet. Men läroverket är en annan historia. Funderar på lärarrollen i denna nutid, när hela världens kunskaper är tillgängliga på nätet. Ska tänka vidare.

Jonas Sjöstedt, vår partiledare, kommer till Markaryd måndag 14 oktober. Förberedelser pågår. Annonser, pressmeddelanden, affischer… Kulturhuset, mitt emot stationen i Markaryd. Kl 17.45 – öppet möte, Jonas talar och svarar på frågor fram till 19.00, då tåget går vidare. Då minglar vi som är kvar, pratar och lär känna varandra. Vänsterpartiet Markaryd låg vilande i ett antal år men är nu på gång igen! Riktigt bra att Jonas kommer dit.

Carin Högstedt

20191005

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se