27. feb, 2020

Regionens nya miljoner fördelade, corona, konsthallen, biblioteket, Kommunal, OB-tillägg

Igår heldag med Region Kronobergs fullmäktige. Stora ärendet var en tilläggsbudget. 178 nya miljoner från staten föranledde detta. S+V hade ett förslag om hur pengarna ska användas, övriga partier ett annat – förutom (SD) som avstod från att ha någon åsikt. Stora skillnader mellan de båda förslagen. Oppositionen ville använda mer av de nya pengarna till insatser för personal, ville behålla OB-tillägg även för undersköterskor, de styrande behåller tillägg för sjuksköterskor men inte undersköterskor. Oppositionen föreslog också rabatt på kollektivtrafiken för pensionärer med mera. Debatt uppstod och rörde framför allt olika sätt att se på behov av medel för att kunna behålla och rekrytera personal, vilket gör det möjligt att bli av med de dyra hyrläkarna. Kort sagt olika syn på satsningar som ger besparingar i andra änden och långsiktigt. Det senare pläderade S+V för, med bravur, måste jag säga. Kommunal var där i början på mötet på allmänhetens frågestund. De ställde frågor om varför de inte var värda samma OB-tillägg som sina arbetskamrater sjuksköterskor och hade med sig 2448 namnunderskrifter för sin sak.  Det hjälpte inte. Den moderatledda majoriteten stod fast vid sin linje. Den linjen lär inte underlätta rekrytering.  Skönt att höra olika partiföreträdare tala om behovet av satsning på primärvården innan nytt sjukhus beslutas och byggs. Ibland låter det som om bygget är i full gång – fast det beslut som finns är ett inriktningsbeslut och inget annat.

Efter det långa mötet – jag avvek från regionfullmäktige lite i förtid efter sju timmar – var jag på styrelsemöte med Bibliotekets Vänner. Livliga diskussioner om möjliga författarföreläsningar till hösten och om det faktum att bibliotekets omstuvning av ytorna i byggnaden inneburit en kraftig minskning av böcker och att skönlitteraturen är dels i magasin i källaren, dels på ovanvåningen och upplevs otillgänglig. Påtaglig ”hangarkänsla” när en kommer in i entrén. Kanske en biblioteksdebatt!? Idéer och tankar far runt bordet. Går det att påverka? Hur? I alla fall blir det ett spännande program för hösten, det kan jag lova.

Fullmäktige i tisdags blev traumatisk; en politisk vilde gjorde från talarstolen ett mycket märkligt personligt påhopp på en av mina partikamrater. Det lade sordin på hela mötet. Alla utom vilden ifråga (f d SD) tyckte det var obehagligt och hotfullt. Diskussion om konsthallens framtid som denna dag fått sin upplösning: Verksamheten ska vara kvar i sina nuvarande lokaler.  I åtta månader har konsthallen valsat runt i egentligen otänkbara lokallösningar. Inte god kulturpolitik att hantera en fungerande verksamhet på, ansåg oppositionen.

Mycket om coronavirusets spridning på nyheterna. Tre till fem år kan det ta att utveckla ett vaccin, säger en expert. Nuvarande beredskap i Sverige klarar 100 sjuka i 14 dagar, har någon myndighet kommit fram till.

I samma stund som den meteorologiska våren proklamerades i Växjö började det snöa och blev kallt. Orolig för bland annat olivträden som klarat sig bra ute i sina krukor fram till nu. Fredag-lördag-söndag är vikta för spridning av Kommunnytt, som tryckts idag.  

Carin Högstedt

20200227

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

 

23. feb, 2020

Ingen ordning på denna fågelvinter och ingen vinter i Växjö

”Ingen ordning på denna fågelvinter” skrev Jan Bärtås i Smålandsposten igår. Jag har precis samma erfarenhet. Det är ett gäng kajor som äter av fågelmaten. Småfåglarna håller sig undan. Orsaken, skriver Bärtås, är det milda vädret. Han berättar vidare om sin tomtlista, det vill säga alla arter han sett eller hört (att bara höra räknas) från sin tomt. Hans största är berguv och minsta fågeln är gärdsmyg. Jag har också en tomtlista. Min största är nog kanadagås – jag räknar dem jag ser i sjön och i buskarna vid altanen. Min minsta är också gärdsmyg.

Växjö får rubrik i dagens DN: ”Våren är här – Växjö missade vintern för första gången”. Meteorologiskt har det inträffat att hösten gått över till vår för första gången på de 160 år som denna sak mätts. Växjö har också slagit rekord vad gäller regn – 279 mm hittills december – februari.

Får just mail från en annan boende utmed sjön som säger att vattenståndet i sjön nog är det högsta sedan han kom hit 1973. Jag noterade samma sak när jag cyklade över kanalen (mellan Helgasjön och Toftasjön) häromdagen. Så det har gått från det lägsta (har bott här sedan 1987) till det högsta på kort tid. Tycker för min del att det är rätt enerverande med lågtrycken, regnet och blåsten. Ser att min cykel blåst omkull igen.

Deltog i HSV.s (Handikapporganisationerna i samverkan med Växjö kommun) årsmöte häromkvällen. Intensiv diskussion om ett förslag till avtal om samverkan som kommunen vill att HSV skriver under. De så kallade samverkansråden avskaffas och istället ska det vara ”intressentdialoger” fyra gånger om året. Det var mycket ifrågasättande av avtalet bland de närvarande. Fick också höra att Dagrehab (tror det är så det heter) på Evelid, gymnastik i grupp, ska läggas ner. De berörda hade fått sådan info. Dagen innan hade vi omsorgsnämnd. Där togs inget beslut om nerläggning. Det nämndes att denna möjlighet till rehabilitering  ska komma upp på dagordningen under våren. Blir skum på hur beslutsordningen går till i nämnden. Inte bara i detta ärende. Jag är verkligen inte övertygad om att dagrehab på Evelid ska läggas ner. Lika lite som jag är övertygad om att det är rätt väg att slå samman dagliga verksamheter till ett par platser. Tvärtom. Ytterst dåligt förslag, som jag trodde den moderatledda ledningen hade skrotat. Men det var tydligen ren bluff. De ändrade förslaget till beslut, men det betydde ingenting. Enligt tidningsartikel kvarstår centraliseringen. Lärdom: Tro dem inte! Målet är att skära ner och lägga mer ansvar på föräldrar (LSS-tolkning), anhöriga och föreningar.

Blir en tämligen hård vecka med kommunfullmäktige en dag och regionfullmäktige nästa. En strid ström av medborgarförslag kommer in till kommunen. Invånarna är alerta och vill påverka! Jag har en interpellation om befolkningsutvecklingen på landsbygden, partikamrat har en om konsthallens framtid – om det finns någon. Jag är troligen inte tjänstgörande på regionfullmäktige, men kommer att finnas där som ersättare utifall att någon ordinarie behöver avvika. Och naturligtvis för att lyssna in det som debatteras. På regiongruppmötet i fredags tog vi beslut om en interpellation om varför hospiceplatser dröjer och om en motion att utreda möjligheterna att bli universitetssjukhus. Den frågan började (V) driva 2010. Kanske finns intresse från andra partier nu? Eller är det bara själva bygget av nytt sjukhus som intresserar?

 Carin Högstedt

20200223

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

 

 

19. feb, 2020

Rosenhill, Diakonicentrum, daglig verksamhet, särskilt boende, bostäder, äldreomsorg

På förmiddagen:

Det tog ett år av förhandlingar mellan Växjö kommun och Svenska Kyrkans Diakonicentrum för att få till ett avtal om 350 000 kr som bidrag till diakoniverksamhet på sommaren, storhelger med mera. Dock ska det inte vara någon Vinternatt, det vill säga härbärge för hemlösa. Kan inte låta bli att fundera på hur mycket tid och kostnader som gått åt för så lite pengar. Avtalet löper till årsskiftet med möjlighet till förlängning. Nya förhandlingar då?

Privata vårdboendet Rosenhill, som anlitats av bl a Växjö kommun, stängs efter massiv kritik från myndigheten IVO (Inspektionen för vård och omsorg). I juli 2019 kom kritiken till allmän kännedom. Växjö kommun flyttade sina boende därifrån, men missförhållandena hade pågått länge. Det handlar om brister i omsorg, medicinering och misstankar om sexuella övergrepp. De boende är svårt sjuka och med psykiska funktionsnedsättningar. Det är en gräslig information som rör brister i åratal. Och alla frågar sig: Hur kunde det ske? Varför såg vi inte? Förstod inte? Jag frågar mig: Kan det finnas liknande situationer på andra boenden, som inte upptäcks trots inspektioner och besök? Vilka förbättringar av rutiner skulle kunna förhindra att missförhållanden uppstår? Och om det ändå sker - upptäcks på ett tidigt stadium?

På kvällen:

Nu fattar jag vad det är för fel på mig. Jag är förkyld. Ett bra tag sedan. Trodde jag var döende när jag ömsom frös, ömsom svettades och tröttheten var monumental. Nåväl. Det verkar vara en rätt ordinär förkylning med ont i huvudet. Jag har tagit mig genom dagen och omsorgsnämndens nästan fyra timmar långa möte. Missade dock mellandotterns traditionella semlefest (semmelfest?) med hembakade semlor ikväll. Kan inte i förtid lämna ett sammanträde där jag är enda representanten för (V) och där synnerligen väsentliga beslut tas och informationer ges.  

Bra möte på många sätt. Mycket värdefull information. Fyra voteringar slutade alla lika. 9 – 6. S+V höll ihop och så gjorde majoriteten och fick stöd av SD i alla ärenden. Men i ett yttrande över kommunens kommande översiktsplan, där (V) genom mig hade ett säryrkande och fick stöd av (S) – där ställde hela borgerligheten upp efter en ajournering. Enhälligt ändrades yttrandet i en inte revolutionerande riktning men ändå: Det behövs boendealternativ mellan hemtjänst och särskilt boende – servicebostäder, trygghetsbostäder, gemenskapsboenden, tillgänglighetsanpassade bostäder i hela kommunen. Allt för valfrihet i livets alla skeden. -Ja, det var en förbättring av föreslaget yttrande och gick igenom. Glömde nämna hospice. Saknas också.

Daglig verksamhets framtid var stora ärendet och här hade majoriteten ändrat sig väsentligt på senare tid. I grunden inga större skillnader men S+V hade ett yrkande och övriga ett annat. Finns skillnader men skönt att planen för att slå ihop dagliga verksamheter i två stora lokaler är borta. Tack och lov.

Har nu skickat en skriftlig reservation i ärende om att revidera Vägledning SoL – vilket betyder att utvärdera hur den hårdare bedömningen av sökande till särskilt boende slår och om det är så vi vill ha det. Många söker, många får avslag. Av 17 överklagningar har 8 fått rätt av förvaltningsrätten, om jag minns rätt, under 2019. Tänkvärt. Återigen, det saknas boendealternativ i Växjö kommun. Finns mycket dåligt med alternativ mellan hemtjänst och särskilt boende.

Nu får det vara bra för idag.

Carin Högstedt

20200219

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

 

16. feb, 2020

Med 40 miljardärer i ryggen, OK boomer, liveauktion, partiledarkval, ordböcker o lexikon

Spännande tider. Bernie Sanders har framgångar. Enligt Dagens ETC 11/2 har han lämnat tillbaka de 470 dollar som en miljardär ville satsa på honom. Joe Biden och Pete Buttgleg har ett 40-tal dollarmiljardärer bakom sig och Elizabeth Warren sex miljardärfinansiärer. Bara dessa upplysningar säger mycket om ideologiska skillnader, om makt och pengar och om vilka minimala chanser en socialistisk demokrat  har, trots folkligt stöd. Bernie Sanders kampanj har samlat in 109 milj dollar från mindre bidragsgivare.

Spännande även i Sverige. Äntligen lyfter Vänsterpartiet i opinionen. Då ska vi byta partiledare. Känsligt läge. Hörde att Håkan Svenneling är föreslagen från, tror jag, Värmland. Bra namn. Han har fötterna i myllan genom att ha arbetat med landsbygdsutveckling på lokal nivå och i riksdagen varit talesperson för landsbygden. Med Nooshi plus Håkan skulle vi ha både storstads- och landsbygdsperspektiv. Återkommer hela tiden till att två partiledare skulle vara bra.

Det regnar och ska så göra hela dagen. Blåsa också. Blir mycket bra att i eftermiddag planera en resa i september med min granne, vän och barnbarnens farmor.

Igår ägnade jag flera timmar åt att sitta på liveauktion i Braås. Intressant, fina grejer, inte minst allmogesaker. Mycket folk där – även om det går att handla via nätet och per telefon också. Det som jag spetsat in mig på gick upp i pris. Kom hem med två krus, riktigt gamla, som jag bedömer. Nöjd. Köpte också tre mattor, inte de jag tänkt, de gick upp i mer än jag ville ge, men i alla fall: Tur med ett rop på tre småmattor, ett obesett paket, som visade sig helt OK. Trevligt att kunna byta mattor någon gång.

Sportlovsvecka och det betyder heldag med barnbarnen på tisdag och bio. Vi ska se Lasse-Maja-filmen. I övrigt styrelsemöte med V Växjö i veckan plus årsmöte med HSV, tillgänglighetsorganisationernas samverkansförening, regiongruppmöte, bilprovningen och omsorgsnämnd. Kommunala möten undviks i allmänhet under V 8, men omsorgsnämnd ska vi ha. Kommer under denna dag att skriva en interpellation om utbildningen av undersköterskor och rekrytering. Förhoppningsvis. Blev igår klar med motionsförslag till regionfullmäktige om universitetssjukhus. Regiongruppen beslutar på fredag.

SvDs kulturdel har idag (16/12) flera sidor om 40-talisterna, om oss som kallas ”Boomers”, ”vi som vet bäst” och är så många, vi som föddes på och runt 40-talet. Ska läsa ikväll. Förstått att jag är en boomer, men vet inte hur begreppet/ordet uppstått. Boom i mitt fantastiska skollexikon från 1943 är ekonomisk uppgång och inget annat. Boomer finns inte i SAOL från 2006. Jag sitter och skriver med lexikon och ordböcker inom armlängds avstånd. När jag slår upp ett ord i t ex latinlexikonet, så slår hjärtat dubbelslag. Jag älskar mina lexikon, jag älskar att slå upp ord i böcker. Förstår att jag borde gått in på nätet och googlat boomer, eller hellre OK boomer. Försökte med det också. SAOL nej. Wikipedia nej, intet. Google, ja, men kanske ska hela uttrycket ”OK boomer” användas vid sökande. Nåväl. Uttrycket används av den yngre generationen för att markera att vi 40-talister inte har hängt med i utveckling vad gäller teknik t ex. Eller inte förstår vad unga behöver, vill och tycker om. - Ja, inget nytt under solen.

Carin Högstedt

20200216

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

13. feb, 2020

Barnkonventionen, barnrätt, solkraft, gräsänder, partiledarval, poesi o musik, partikongress

Oj, vilken mättad dag! Heldag om Barnkonventionen som lag. Länsstyrelsen bjöd in. Jag hade missat att den här dagen var för tjänstepersoner och att det senare blir en dag för förtroendevalda. Det var dock absolut inget negativt. Tvärtom, mycket givande att sitta vid ”omsorgsbordet” och lyssna på handläggares tyckanden och tänkanden. När Susanne Swärd, barnrättsstrateg inom Region Kronoberg, talat och förklarat, inspirerat och drivit oss genom de viktigaste artiklarna i Barnkonventionen och dess konsekvenser för olika förvaltningar, nämnder och styrelser, så kroknade vi, tillfälligt i alla fall.  Det är mycket och det kommer att ta tid att få struktur. I Norge, som gjort Barnkonventionen till lag 2003, tror jag, tog det fem år att hitta…jag hittar inget bättre ord än strukturen. Det ska bli naturligt att barnrättsperspektivet är med i alla beslut. Och vad är barnens bästa i alla situationer? Mycket bra utbildning!

Blev hämtad vid utbildningslokalen av dotter, som skulle hem från jobbet. Vi tog en testund vid köksbordet. Tittade på utbudet på auktionen i Braås på lördag. Hade vi inte fäst oss vid samma blomsterbord, för utomhusbruk? Jomenvisst! Vi åker till visningen i morgon och tittar på sakerna live.  Så får vi avgöra vem av oss som ska försöka köpa. Om någon. Beror på skicket.

Det är årsmötestider. I måndags V Växjö, som höll sitt på Tallgården i Araby. Långt möte med många förslag till motioner till kongressen i maj. Vi biföll 8 av 10. De handlar om starkare skrivningar i förslag till parti- och strategiprogram vad gäller bl a inkludering av personer med funktionsvariationer, mot porr och prostitution, om könsmaktsordningen. Mycket diskussion, livlig diskussion med många av de närvarande som deltog. Jag invaldes ytterligare ett år till styrelsen som sekreterare.

Tisdag årsmöte med Bibliotekets Vänner plus en för mig ovanlig föreställning, där poeten Blake och poeten Tranströmer med 250 år emellan, träffas och samtalar om livet, poesin, musiken, naturen. Mycket sång och musik i föreställningen. Intressant! Inget jag hade valt att delta i om jag inte hade varit en Bibliotekets Vän. En effekt av att vara föreningsaktiv: En lär sig nytt och lär sig uppskatta nytt hela tiden.  

Onsdags kväll, igår, distriktsstyrelsemöte. Gick snabbt. Vi väntade på besked från Tamara Spiric – att hon vill bli partiledare. Det kom inte så länge vi var samlade och punkten eventuell nominering av partiledare sköts på framtiden. Nu vet vi att Tamara tackat nej och vi inväntar nya kandidater som anmäler intresse! Ser fram mot en turné med flera kandidater, likt när Jonas valdes. Men det verkar lite trögt. Skulle det gå lättare om vi bestämmer oss för delat ledarskap? -Jag tror det. Men det känns inte som om det går att driva igenom det den här gången. Det var nära ögat förra gången vi valde ordförande. Fyra röster från på kongressen. Svalare intresse nu, bedömer jag och kan beklaga.

Ikväll faktiskt hemma. 7.15 i morgon bitti till frukostmöte med HSB om energifrågor. På Toftastrand, nästgårds, cykeltur. Hoppas få höra hur vi kan gå vidare med solkraft i föreningen.

Ett 30-tal gräsänder kajkar runt i sjön här utanför, dag efter dag. Matat dem med överblivet bröd. De flesta vågar närma sig stranden och mig. Annars ont om fåglar runt knuten. Vintergäck blommar, tulpanlökar på väg upp. Längtar efter den riktiga våren, värme och sol.

Carin Högstedt

20200213

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se