4. okt, 2022

Vad händer? konstrunda, Gårdsby hantverkshus, Notteryd, Sporryd, Sandsbro

Spegelblank sjö och sol. 4 oktober. Yngsta dotterns födelsedag. Vacker oktober även då i Sandsbro, som jag minns det. Gick i sandaler.

Helgen började med Röd lördag på Storgatan. Med Röda cykeln och kaffe. Vi var fyra som hjälptes år och folk uppskattade att vi var där även efter valet. Den stora frågan: Hur går det? Och då menas: Hur går förhandlingarna mellan partierna i regionen och i kommunen??? Många vill veta, många är oroliga över vad som kan komma att ske. Vi har inget svar ännu. Samtal pågår, säger vi.

Men det finns ju gränser för hur lång tid det får ta. Kommunallagen säger att senast november ska skattesatsen tas. För det är väl inte ändrat? Dessutom vet vi inte när det gäller kommunen vilka nämnder och styrelser som ska finnas, hur stora eller små de är etc. Efter de stora organisationsändringarna med hopslagna bolag och förvaltningarna är sådant inte klart. Praxis säger att i Växjö kommun är det den nya majoriteten som lägger fram förslag till politisk organisation. I Region Kronoberg är praxis att sådana beslut tas innan valet av sittande majoritet. Finns en poäng med båda.

Så fortsatte lördagen med konstrundan. Jag gick till Konsthallen där de 34 konstutställarna hade varsitt verk utställda. Mycket bra idé. Här kunde vi besökare se vilka konstnärer som vi ville se mer av och så bege oss till den platsen. Mycket bra som sagt och mycket folk i konsthallen. Jag besökte Stadsbiblioteket där Anders Bergön visade fotografiska verk i svart-vitt. Mycket intressant och snyggt. På söndagen åkte jag till Gårdsby Hantverkshus och kunde beundra verk av Peder Gowenius, Bodil Hörlén, Åsa Ring, Kajsa Dahl, Jenny Eneroth. Olika material, former och konstnärliga uttryck.  Jenny Eneroth har jag två verk av hemma. Ser dem varje dag och tycker om dem varje dag. En köptes på just en konstrunda för många år sedan. Den andra några år senare på Galleri i Alvesta.  

När jag ändå var i Gårdsby passade jag på att kontakta en boende där, representant för Hembygdsföreningen. Där kan senaste Gårdsbyboken köpas. Gårdsby socken innefattar Sandsbro och många byar nordost om Sandsbro. Det här är fjärde boken. 1991 års upplaga kunde jag också köpa. Har saknat den. De två första har jag. Blir helt begeistrad när jag läser om ”Sandsbro – från landsbygd till tätort” av Artur Klasson, välskrivet. Tack Artur! Om ”Kvarteret Sågverket” – där jag nu bor – skriver Klasson att när sågverket lades ner (strandskyddet var borta pga sågverket)  skulle dåvarande BPA bygga villor där. ”Detta mötte starkt politiskt motstånd från vissa grupper, som ansåg att det vackra området vid Toftasjön inte skulle få bli en ”Guldkust” för rika människor som ansågs ha råd att köpa de förmodade dyra villorna.” Ja, och den gruppen var i förstone min make L och jag  som bodde i närheten och saknade hyreslägenheter i området. Folket i Sandsbro engagerade sig mycket starkt och vi vann. Det blev hyres-och bostadsrätter. Det blev gång och cykelväg utmed stranden och ingen privatisering av densamma. Ca 200 lägenheter i stället för 6-8 villor med strandtomter.

I den nya boken blir jag än mer begeistrad när jag läser om ”Sporryd – en lång gårdsbyhistoria”, skrivet av Mats Petersson, foto Mats och Paul Kongstad. Det handlar om ett område på andra sidan sjön från mig sett. Jag hade för många år sedan kontakt med en man som bodde på en gård där i närheten och ville att jag skulle driva uppmärksamhet från för Sporryd som en gång var en gård med kvarn. Det hela går tillbaka till medeltiden. Det som nu är skog döljer många minnen, inte minst industriminnen. NU först förstår jag riktigt vad han menade. Hade länge dåligt samvete för att jag inte kom vidare med frågan. Däremot var jag med och drev att Notteryd skulle bli naturreservat. Nu ser jag på karta i boken att Notteryds naturreservat naturligtvis skulle ha innefattat även Sporryd och de lämningar som finns av Sporryds gård och kvarn. Innehållet i artikeln gör mig så intresserad av att åka till området och se med egna ögon att jag får svårt med sömnen.

Igår kväll hade (V) kommunal grupp med både nya och gamla fullmäktigegrupperna. Vi som lämnar kommunfullmäktige fick fina blommor och det bjöds på smörgås och tårtor. Trevligt och bra diskussioner. Vi planerar en hel del utåtriktade aktiviteter under hösten, KommunNytt, Röd lördag på Storgatan, ”Röd måndag” måndag efter kommunfullmäktige på Dalbo, träffar med samhällsföreningar m m. Valrörelse 2026 startar nu.

 -Ja, jag är inte en del av fullmäktigegruppen eller kommunfullmäktige längre. Hur det känns? Lite kluvet. Det är rätt val men också en tomhet, efter något som i mitt liv upplevts som mycket meningsfullt. Men det finns många andra vägar att påverka. Behovet tar aldrig slut. Läser i Dagens ETC (4/10) om hur Österrike släppte in radikal-högern och nu varnas Sverige för samma utveckling.  Intressant och förskräckande läsning om hur FPÖ, parti i Österrike med rötter i nazismen, blev del av konservativ regering och hur det påverkat demokratin negativt.

Carin Högstedt

Växjö 20221004

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

 

 

29. sep, 2022

Vindruveskörd, arbetsskor för USK m fl, grundbemanningen uppskjuten

Vinstocken i rabatten är nog 15-20 år, omskött och omhuldad av maken L. Tyvärr har humle lindats in i vinstocken. Jag har inte skött det hela särskilt bra. MEN – aldrig så goda vindruvor som detta år! De brukar vara sura och fulla med kärnor. Nu söta, saftiga, ja jättegoda. Och många. Den perfekta väderleken denna sommar? Eller vad har hänt? Kanske skördat för tidigt förr om åren?

Igår fyra timmar med möte i Omsorgsnämnden. Äntligen – efter 3,5 månaders uppehåll. I en politisk situation som är oklar. Vilka ska bilda majoritet? Eller styra i minoritet? Inget svar ännu.

M, C, L, KD har sammanlagt 25 mandat i kommunfullmäktige. S, V, MP har 29. Därtill har SD 7 platser. 31 mandat behövs för majoritet i fullmäktige, som består av 61 platser. Som synes ingen snorenkel lösning. Samtal pågår är svaret från förhandlare.

Två motioner hade nämnden att yttra sig över igår. Beslutet tas i kommunfullmäktige. V-motionen om förstärkt grundbemanning, högre personaltäthet, fler arbetskollegor i omsorgen, var avslagen av de borgerliga partierna i arbetsutskottet. Nu drogs just det ärendet bort från dagordningen av ordföranden (M). Nu ville de utreda lite mer. Det antyder att de inte var överens om svaret ”avslag”. Spännande. Nämnden kommer att ta upp ärendet i november igen. Då bör det finnas en ny regim i kommunen. Blir det en M-ledd borgerlig regering blir det troligen nej till ökad grundbemanning, även om L skrivit om behov av fler personal. Blir det S+V+MP-ledd så behövs ytterligare ett par röster för en omsorg med lägre sjukfrånvaro och flykt till hyrbolag eller andra jobb. Det behövs också en regering på nationell nivå som förstår att kommunerna behöver fortsatt stora statsbidrag för att lyfta kvalitén på omsorgen och för att få en arbetsmiljö som ger folk möjlighet att orka arbeta till pensioneringen.

Den andra motionen, S-motion om fria arbetsskor även i omsorgen, ett mål som även (V) drivit och driver. Avsaknaden av skor är ett exempel på att kvinnodominerade branscher har svårare att få  igenom sådant som  i mansdominerade yrken är självklara fria kläder inklusive skor. Det satt väldigt långt inne när fria kläder klubbades igenom. Även detta med skor kommer att behöva tjatas om några varv.  Yttrandet från S på ärende arbetsskor var beskrivande och inget bindande, men positivt till motionens förslag. S yrkar, V instämmer med S, SD instämmer också. Här finns en chans att vinna omröstningen med 8 röster mot 7 (nämnden har 15 ordinarie ledamöter). Då inträffar det att MP röstar med de borgerliga, så det blir 8 – 7 men inte till fria arbetsskor utan till avslag. Hoppas verkligen det blir ändring i kommunfullmäktige.

Delårsrapport för detta år till och med augusti var på dagordningen. Den i våras verkställda brukarundersökningen av läget för omsorgstagarna på särskilda boenden och i hemtjänst/hemvården rapporterades på mötet. Det är Socialstyrelsen som gör dessa undersökningar i hela landet. I texten till rapporten står: ”Vid 2020 års undersökning utmärkte sig de privata utförarna inom särskilt boende på ett negativt sätt. Vid årets undersökning kan ses att de privata utförarna inom särskilt boende sammantaget har förbättrat sitt resultat inom flertalet områden, men har fortsatt överlag ett något sämre resultat jämfört med de kommunala utförarna inom flera områden. Helhetsbedömningen för de kommunala utförarna ligger på 83% medan de privata ligger på 71%.” Citat ur delårsrapporten. Helhetsbedömningen rör omsorgstagarnas nöjdhet med sitt boende. 80% brukar ses som godkänt. Varje undersökning som jag tagit del av denna mandatperiod har sett ut så här på ett ungefär. De privata i botten när det gäller särskilda boenden. Det går att se resultatet för varje boende i kommunen på nätet; Socialstyrelsen. Äldreguiden. Varje parameter redovisas. Utevistelser? Bemötande? Måltidsmiljön? Trygghet? Delaktighet? Med fler. De som svarar är anhöriga eller omsorgstagare. Svar mellan 50 - 60%, alltså låg svarsfrekvens.

När jag första gången fick se statistiken från Socialstyrelsen blev jag förskräckt; Hur dåligt får det bli och hur länge? Undrade jag. Det gör jag fortfarande. Den nya nämnden efter årsskiftet har en viktig uppgift i att utvärdera LOV-lagens tillämpning i kommunen. Två partier vill fasa ut LOV från särskilda boenden. Om det inte finns majoritet för det så kan och bör avtalen mellan LOV-boendena och kommunen göras mer distinkta, kräva samma personalpolitik som i de kommunala t ex.

Oj! Här gick förmiddagen. Igår tömde jag regnmätaren två gånger. Först 30 mm, sedan 29. Idag 6. Blött och blåsigt. Ska ut på ärenden i eftermiddag.

Carin Högstedt

Växjö 20220929

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

 

26. sep, 2022

Samtal på Sörgården, intraprenader, vindruvor, Sandsbro skola

Fruktansvärt att protesterna i Iran får militär/polis att skjuta ihjäl civila, barn som vuxna enligt Amnesty. Protesterna började när Masha Amini fängslades och avled i häktet av de skador hon fått i samband med fängslandet. Det senare förnekas av olika myndigheter i detta ultrakonservativt styrda land. Våra problem på hemmafronten ter sig små när kvinnor i annat land inte får använda sjal på det sätt de vill eller inte alls. Är omvärlden så hjälplös som det känns?

Besök på särskilda boendet Sörgården i Rottne i fredags. Omsorgsförvaltningen hade fixat tid och vi var fem från olika partier som deltog. (L), (SD) och (KD) var inte där. Det är verkligen olika upplägg på dessa besök som arrangeras. Ibland mycket organiserat och info på skärm, ibland mer spontant. Sörgården var av senare slag. Vi gick runt i lokalerna och pratade under tiden med chefen. Inget nybygge, men trevliga, ljusa lokaler och flera uteplatser. Så visade det sig att mänga av omsorgstagarna hade samling för aktivitet och kaffe. Nu fick vi besökare sitta med vid kaffeborden och samtala med de boende. Lite spänt i början. Vad var vi för några? Vi presenterade oss förstås och rätt snart blev det samtal. Inte om partipolitik men om livet. Vad hade de arbetat med? Var hade de bott tidigare? Det visade sig vid ”mitt” bord att en kvinna, 98 år, hade varit lärare och arbetet många år i Sandsbro skola, där mina barn och barnbarn också gått. Dock inte samtidigt med denna lärare. En annan kvinna hade arbetat på stadsarkitektkontoret i Växjö kommun. Vi har en gemensam bekant i f d stadsarkitekten Erland Ullstad, numera malmöbo. Vi har också båda en akvarell målad av denne Erland. Denna kvinna, som alltså jobbat i gamla kommunhuset, ville gärna se det nya. Det kan tänkas att det blir av. Personal menade att det finns en buss att hyra för sådana utflykter.

Sörgården är något så ovanligt i kommunen som en intraprenad. Efter kaffet pratade Åsa (S) och jag med några personal om hur det går och det är positivt. De har nyss förnyat avtalet med kommunen och fortsätter. De har lite mer frihet att lägga upp arbetet och att använda budgeten. Ytterligare en intraprenad finns och det är en hemvårdsgrupp. Det är allt. Vi talade också om kortare arbetstid och delade turer. Region Halland har infört kortare arbetstid med bibehållen lön på akuten och förlossningen. Det har blivit bra enligt mediauppgifter.  Mörbylånga kommun är också ett bra exempel, som personalen framhäver. Drygt två timmar och många intryck, positiva. Bra avslut på veckan.

 Lördagen med födelsedagsfest, en vecka i förväg, för dotterson, som fyller 14. Och 14 var vi runt bordet med tårtor, kakor och presenter. Trevligt!

Idag måndag och inget möte inbokat. Ska börja med att skörda vindruvorna, som är mogna. Sedan är det handlingar till Omsorgsnämndens sammanträde i veckan att läsa in. Ingen stress. Tid att reflektera och följa nyheterna om talmansval och annat.

Carin Högstedt

Växjö 20220926

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

 

 

 

 

 

22. sep, 2022

Från möte om sex efter cancer till skönsång i bästa Piaf-anda

Andra morgonen i rad med kompakt dimma och bara fem plusgrader. Igelkottarna dock aktiva fortfarande.

Fantastiskt möte i tisdags kväll om sex efter behandling av prostatacancer. Sexologen Carina Danemalm-Jägervall informerade om olika behandlingar (operation, hormonell, strålning) och dessa konsekvenser för sexlivet samt olika möjligheter att avhjälpa impotens. Med sig hade hon paret Åsa och Kjell, som berättade om sina liv, hur de möttes vid mogen ålder (Kjell opererats för prostatacancer) och hur de planerar sitt fysiska sexliv - som kärlekshandling och inte nödvändigtvis traditionellt samlag. Många kom, många par i olika åldrar kom. Vi fick ta fram fler stolar och beställa fler smörgåsar. Sådär 70-80-90 personer. Nya medlemmar till föreningen. Kan ett sådant ämne vara roligt att ta del av? Ja, det blev många goda skratt tack vara Kjell och Åsa, som bjöd på sig själva. Bra stämning och jag är övertygad om att många par fick nya kunskaper och tankar med sig. Vi i Kronoberg har ju också turen att ha Carina i närheten. De som vill veta mer kan vända sig direkt till henne. Hon finns på Region Kronoberg.

Igår Regionfullmäktige, sista den gamla mandatperioden och sista för mig, som inte ställt upp på regionlistan. Det är i högsta grad självvalt. Intresset har jag kvar, men engagemanget och orken är inte 110%. Jag har krav på mig själv att läsa alla handlingar och kunna budgetar både fram- och baklänges. Ett enkelt svar är förstås att säga att jag slutar p g a åldern. Men årsmängden är en sak och inget hinder i sig - tvärtom, nertonat engagemang är något annat.

Mötet blev som jag skrivit tidigare kort. På ledamöternas frågestund ställdes fråga från V om varför beslut om palliativa platser (V-förslag som bifallits) inte följs utan de sex platserna stängts helt plötsligt, enligt artikel i media.  Svaret från Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande (M) var att han inte vet men att platserna ska återöppnas. Vad skulle kunna ske om inte media nosade upp dylika händelser? Man kan undra. Ledamot från (L) hade samma fråga.

Fast vårdkontakt finns beslut om. V-ledamot frågade om en vårdcentral kan neka en patient fast vårdkontakt. Nej, var svaret från ordförande (M). Men det har hänt, sa Kerstin (V).

S-ledamot frågade om den långa kön till mammografin, också uppgift i lokala media, att kön är långt utöver det rimliga. Svaret var att detta ska tas tag i.

Regionstyrelsens ordförande (M) informerade om sjukhusbygget (görs varje möte). En av flera överklagningar, denna om den politiska hanteringen av ärendet har avslagits. Ledamot (L) frågade om hur den ekonomiska utvecklingen, räntehöjningar etc påverkar sjukhusbygget. Samma fråga hade (V) med sig. Finns det någon plan B? Svaret var att regionen inte behöver låna pengar ännu och att det de vet, de som är för nytt sjukhus, är att regionen behöver nya byggnader punkt. Något tak för kostnaderna verkar inte finnas.

Så blev det gemensam lunch, trerätters på Teleborgs slott. Gott och en underbar underhållning – tyvärr glömt namnen – men det var en sångerska och en dragspelare från Bolmsö. De sjöng, spelade och berättade om Edith Piaf. Så väldigt, väldigt bra! Tack till Regionfullmäktiges ordförande (C) som nog låg bakom denna kulturella överraskning.

 

Som medlem i Kronobergs läns hembygdsförbund kommer tidskriften ”I Värend och Sunnerbo” i brevlådan. Nr 3 för i år kom häromdagen, mycket innehållsrikt nummer. Rolig och kunskapsberikande om gångna tider och dess betydelse för framtiden. Samuel Palmblad har skrivit om ”Krigets vindar”, flyktingar och speciellt barnen som kom till Sverige. Det handlar om andra världskrigets slut, 1945 – 1946. Januari 1946 fanns främst belgiska och holländska barn i Kronoberg. De bodde på Telestads vårdhem, på Bolmes barnkoloni i Angelstads socken, på Dihults pensionat och på Lidboholms gård fanns 40 finska barn. Bara som exempel. Hela länet ställde upp. Artikeln bygger på handlingar i Krigsarkivet. Skulle vara intressant att läsa mer och se paralleller och skillnader mellan mottagningen av krigsflyktingar då och idag (Ukraina) och i morgon (klimatflyktingar?).

Dimman är borta och solen skiner. Senare idag styrelsemöte med V Växjö och sedan medlemsmöte med Nooshi på länk.  I morgon studiebesök på Sörgården i Rottne, något så ovanligt som ett särskilt boende som är en intraprenad, dvs styr sig själva inom vissa ramar.

Carin Högstedt

Växjö 20220922

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

 

 

 

 

 

20. sep, 2022

Sista fullmäktigen, Funkisrådet, ProLiv Kronoberg, Bibliotekets Vänner

Masha Amini greps av polisen i Iran för att hon inta bar sin slöja (hijab) på enligt iransk lag rätt sätt. Hon skadades vid gripandet och dog av skadorna i häkte i Teheran.  22 år. 2022. Nu bränner kvinnor i Iran sina slöjor som protest mot Mashas död. Hur många kvinnor ska dö likt Masha innan kvinnor i Iran kan bestämma vad de har på sig? Innan slöjtvånget tas bort? Innan kvinnor får människovärde?

Igår kväll hade Region Kronobergs funktionsvariationsråd möte. Jag representerar ProLiv Kronoberg där och fick vara med om ett par intressanta och givande timmar. Vi fick information om patientsäkerhet och hur kritik från IVO hanteras, Lex Maria och vårdskador för att nämna några saker. Tjänstepersonen Sandra talade, vi inbjudna lyssnade och frågade. En hel del ny information för mig.

Så fick vi information om digitaliseringsarbetet i regionen. Magnus berättade om olika projekt som pågår för att se vad som kan förenkla rutiner och närma vården och patienterna till varandra (min beskrivning). Som alltid ifrågasätts digitalisering eftersom långt ifrån alla kan, vill eller har råd att ha smarta mobiler. Magnus bedyrar att det är fråga om ett komplement till vanlig telefon eller fysiska möten.

Maria tog upp hur en kallelse från Region Kronoberg skulle kunna förbättras, förenklas, bli lästa. Aldrig tänkt på hur kallelsen ser ut, men hon berättade att det bevisligen finns de som helt sonika uteblir från en undersökning eller vad det kan vara, att vissa läser kallelsen och noterar dag, tid och plats, men inte övriga instruktioner. Så hur göra för att operationer etc ska bli gjorda på utsatt tid? Varje utebliven vårdinsats är ju slöseri. Marias område är just kommunikation och hon är fast besluten att förändra system för kallelser till det bättre.

Till dessa möten med Funkisrådet går det att skicka in frågor i förväg och svaren kommer också skriftligt. Den här gången var det frågor från HRF (Hörselskadades riksförbund), Strokeföreningen, Attention (Riksförbund för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Tyvärr hann vi inte diskutera frågor och svar särskilt mycket. Tycker rådet kan vara en bra ventil för att ta upp funkisfrågor och komma med inspel. Ska fundera på hur ”min” förening skulle kunna skriva frågor om OPT, organiserad prostatacancertestning. När kommer det till Kronoberg?

Ikväll är det föreläsning arrangerad av ProLiv Kronoberg  på temat ”Sex efterprostatacancer – vilken hjälp finns att få?” Sexologen Carina Danemalm-Jägervall föreläser. Paret Åsa och Kjell deltar också med ”Hur vi hanterat sexlivet efter behandling”. Sigfridsalen, IOGT, Vattentorget i Växjö. Klockan 18.00 fika, 18.30 börjar föreläsningen. Jag ska dit – och det betyder att jag missar Bibliotekets Vänners evenemang ikväll på Stadsbiblioteket. Poeten Lennart Sjögren läser ur sin senaste diktsamling, som är lovordad, ”Det röda äpplet”. Poeten Tina Persson inleder kvällen med dikter ur sin senaste, ”Tecken för en häst: en triptyk”. Klockan 18.00. Rekommenderar också den här föreläsningen!

 I morgon är det regionfullmäktige, det sista med gamla majoriteten. Jag ska tjänstgöra. Ärendena är få och icke kontroversiella. Det blir ett kort möte som avslutas med lunch på Teleborgs slott. Det finns möjlighet för frågor om t ex sjukhusbygget, men inga beslut eller omröstningar.

Hur Växjö kommun och Region Kronoberg ska styras kommande mandatperiod är höljt i dunkel ännu så länge. För mig personligen är det helt klart att regionfullmäktige i morgon är mitt sista i den församlingen. Jag har kommit in under perioden som ersättare på grund av att personer före mig på förra valets lista lämnat sina platser. Rekommenderar inte någon att sitta i både region- och kommunfullmäktige. Det som skulle varit sista mötet med gamla Växjö kommunfullmäktige i augusti ställdes in. Tror nästa möte med nya fullmäktige är 18 oktober. Utgången i valet befäster vår lista och jag har uppfyllt mitt löfte till barnen; Ta ledigt! Hur det känns? Ska jag skriva om senare. Nu dags att avsluta och gå ut i vackert höstväder.

Carin Högstedt

Växjö 20220920

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se