22. apr, 2021

Trängsel o dålig ventilation på skolor? Framåt för trygghet i hemtjänsten

Fått klart två artiklar till KommunNytt, som är under produktion idag torsdag efter tisdagens kommunfullmäktige. Ingen trädgårdsarbetardag med endast tre plusgrader. Så det blir bra med skrivarbete och fram mot kvällen digitalt årsmöte med V Älmhult. Ska representera distriktsstyrelsen och delta en timme för sedan börjar min bostadsförenings styrelsemöte. I morgon digitalt studiebesök på särskilda boendet Hagalund. Bra att omsorgsförvaltningen bjuder oss på studiebesök, trots pandemin.

Mellandotterns födelsedag igår. Då, för 53 år sedan, åskade det och var jättevarmt i Saxtorp i Skåne.  Igår när vi talade i telefon med varandra så kom en hagel-/snöskur här i Sandsbro. Kort men intensiv. April är sig likt, osäkert.

Kommunfullmäktige blev långt. Så går det när det är ett enda möte denna vår (i mitten på februari) och sedan inget mer förrän 20/4. Jag var med till 19.15. Inne på sjätte timmen i sträck, när jag faktiskt lämnade mötet. Jag prioriterade en privat händelse, ett besök, som har med släktforskning, författande m m att göra. Nästan otänkbart för mig att göra så men - lyckat! Fick en bok – ”Körverk”, 136 röster från Kalmar län. Lennart Nilsson: När Beach Boys kom till Målilla. Elisabeth Nilsson: Funderingar vid bokhyllan. Korta inlägg från människor i Kalmar län, som ibland kommer långt bortifrån i världen. Utan tvekan intressant.

Vänsterpartiet hade tre motioner att försvara och en interpellation. Det var intensivt. Ställde även frågor på kommunstyrelsens ordförandes coronainformation och partikamraterna aktiva på ledamöternas frågestund.

Frågade om trängsel och dålig ventilation på skolorna. Underlättar ju smittspridningen, som är hög. Förnekades inte problem, speciellt trängsel på gymnasiet Katedralskolan. Förvaltningen har inte lyckats hitta bättre och större lokaler. Men det är andra skolor också som behöver koll och åtgärder. Vilken tid skulle vara bättre att gå igenom varenda skolas ventilation och göra vad som behöver göras? Det är nu som smittan sprids.

Med en motion hade vi framgång: motion om att sätta målet max 10 personal i hemtjänsten per 14dagarsperiod. Efter att fått avslag på detta i omsorgsnämnden i januari, så har det slingerbultats från majoriteten de blågröna, så beslutet är nu max 11. Det har också visat sig med all tydlighet att vilket mått som hittills gällt är diffust. 11 har det sagts, 14 också. 10 ansågs orealistiskt, men hux flux blev 11 genomförbart. I nämnden börjar nu arbetet med att få in ett mål för kontinuiteten i styrdokumenten. Och att leva upp till det. Säger inte att det är enkelt, men ett mål och politisk vilja kommer att underlätta. Inom parentes använder kommunen alldeles för mycket jämförelsen med andra större städer. Om ett nyckeltal som vi inte har uppfyllt kan det låta: Men Växjö kommun har något bättre värde än snittet i större städer. Om vi tar kontinuiteten så har vi lärt oss under pandemin att det är problem över hela landet. Vi kan säga att vi är lika dåliga som snittet, inget annat. Växjö kommun ska vara ett föredöme punkt.

Subventionerna till flygplatsen fortsätter. V-motionen om en ansvarsfull avveckling av klimatskäl avslogs. Bara V och MP tydliga om detta. De borgerliga pratade väldigt mycket om näringslivets behov av flygplats i Växjö – utifrån en utredning som gjordes 2012 (fast de medgav lite föråldrade siffror). Liberalen Nordmark sade faktiskt att det finns en ”smärtgräns” för subventionerna. Undrar var den går???

Carin Högstedt

Växjö 20210422

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt,se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

18. apr, 2021

Ryttmästargården har anor, stan växte med 86 %, övriga orter o landsbygd med 13

Det blev en rejäl skogsvandring denna söndag. Varmt i skogen. Här hemma ligger den kalla nordostvinden fortfarande på från sjön. Planterat några penséer. De håller på att blåsa bort.

Lite roligt. Jag har ju skrivit tidigare om Ryttmästargården, som ligger vid Kronobergs slottsruin, vid Helgasjön och är hotad av försäljning. Jag vet att den gamla stugan, som nu är kafé och populär servering, är ditflyttad. Men om jag vetat det, så har jag glömt varifrån den kommer.  I fredags fick jag tidskriften Släkthistoria. Där är en längre artikel om en Selma Toll och en Christina Margareta Bråkenhielm, deras historia, skrönor och förvecklingar – allt berättat av Elisabeth Östnäs, författare boende i Lund. Äldsta stamfaderns bostad är på bild. Han bodde där år 1700. Det hette Hackekvarn och låg i Urshult i Småland. ”Numera är det flyttat till Kronobergs slottsruin och kallas Ryttmästargården”. Intressant och vilken tillfällighet. Stugan har anor. Ska ta med bilden och kolla med stugan i nuvarande skick.

Läst handlingar till kommunfullmäktige idag. Revisionsrapporter, årsredovisningen; det tar tid, många sidor, men ger givande kunskaper inför budgetarbetet, som startat. Många fakta som inspirerar till att agera. Till exempel: Räknat från 2010 har befolkningen i Växjö kommun ökat med drygt 11 100 personer, 13,4 %. Befolkningen i stan ökade under den perioden med 9 600 personer, nästan 86 % av befolkningstillväxten. Övriga tätorter och landsbygden fick 13,7 % av tillväxten. - Måste det vara så? Är läget annorlunda efter pandemin? Med fiber och digitala möjligheter är det enklare att leva utanför stan än för bara ett tiotal år sedan. Men det krävs ett fortlöpande byggande av bostäder. Det ska finnas mark att bygga på, tomter och planering. Detaljplaner ska finnas färdiga för att tas fram när det finns efterfrågan, i alla tätorterna. Det finns färdiga detaljplaner för flera tusen nya bostäder i stan. Samma tänk ska finnas för övriga orter enligt min mening. Siffror jag studsade lite inför är att personalens övertidstimmar var något fler 2019 än pandemiåret 2020. Trodde jag inte.

Det blir ett långt fullmäktige. Jag får svar på min interpellation om kommunens upphandlingar och PFAS-ämnen. Sedan jag skrev den har ämnet PFAS och dricksvatten blivit mycket aktuellt, då invånarna i Kallinge i Blekinge fått rätt till skadestånd för att dricksvattnet förgiftats av PFAS från brandskum. Med rätta blev PFAS-domen en nationell nyhet och fler har fått mer kunskaper om vilka risker dessa ämnen utsätter människor för.

I morgon är det regiongruppmöte och styrelsemöte med ProLiv Kronoberg. Så ska svärsonen byta däck på min bil och jag får träffa barnbarnen en stund.  Har för övrigt haft besök utomhus av barnbarnens farmor igår och mellandottern idag. Blåsigt men ändå drägligt. Klockan är nu 19.00. Det är väldigt ljust ute. Inte förrän 20.30 börjar solcellslamporna tändas. Snart är det midsommar.

Carin Högstedt

Växjö 20210418

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

15. apr, 2021

Astra Seneca, fälthare o strandskator, avslag på mesigt förslag, opinion för besöksmålet

Så var det gjort. Vaccinet på plats i armen igår. Blev Astra Seneca och det är nio veckor till nästa dos, 17 juni, Islands Nationaldag ser jag. Biverkningar kan dyka upp inom 12 timmar upplystes jag, men det har gått mer än så och jag har inte ens ont i armen, peppar, peppar. Trodde att vaccineringen var som på löpande band (med avstånd förstås) men där hade jag fel. Alla ska sitta 15 minuter efter vaccineringen, inte gå direkt ut till bilen eller cykeln. Det betyder att det är en rätt seg process, eftersom det inte får samlas folk i väntrummet, i köer både före och efter så att säga.

När jag kom hem vid 19-tiden satt jag ute i ca 20 minuter. Fick sällskap av ”mina” två gräsänder som ville ha sitt dagliga bröd. Plus sädesärlan som kommit som den brukar i mitten av april. Plus ett par skrattmåsar och ett par strandskator. Tänk om strandskatorna tänker häcka här? Inte hänt tidigare vad jag upplevt. Och så en jättestor fälthare (tyskhare?), som skuttade i en väldig fart fram och tillbaka på gångvägen som löper mellan min altan och sjön. Ser i Wikipedia att det är det snabbaste landdjuret i Sverige.  Den verkade nervös? När jag var ute med sopor idag på morgonen var den på parkeringen. Anar en tragik i harfamiljen? Ska läsa på om detta djur. Kan inte minnas att de fanns i skogen där jag bodde för länge sedan, i mellersta Småland.

Snabba opinionsyttringar kring det jag skrev om i senaste bloggen: Att sälja Ryttmästargården (för en spottstyver dessutom) vid Kronobergs slottsruin. Att privatisera en väsentlig del och verksamhet i slottsområdet, kulturarvet, besöksmålet nästan alla kategorier i Kronoberg. Helt otroligt förslag. S+V+MP verkar vara överens om att detta ska inte ske. Vi ska inte släppa kontrollen över denna gamla stuga med kafé och servering, som ligger i anslutning till ruinen och ångaren Thors brygga. Bra att medborgare har noterat detta stolleförslag och reagerar. Detta ska stoppas. Området ska utvecklas. Besöksnäringen växa.

De digitala mötena avlöser varandra. Stämma med ABF häromkvällen, möte inför stämma med riksförbundet Noaks Ark, extra fullmäktigegrupp om bokslutet för kommunen och ekonomiska frågor och så igår omsorgsnämndens arbetsutskott. Få punkter på dagordningen. Grunnar mycket på hur det kommer sig att denna omfångsrika och viktiga nämnd har så få ärenden förutom de skrivelser som ledamöterna skickat in. Skäl se över delegationsordningen. Har jag nog skrivit tidigare. Skäl att ta itu med.

V-skrivelsen detta möte  krävde följande: att omsorgsnämnden beslutar att låta ta fram en rapport om personalens sammansättning och antal personal per chef. Och att redovisningen används som underlag för en bedömning i nämnden av vad som eventuellt ska förändras och vilka resurser som krävs för det.

Helt ofarligt, inbjuder till dialog om det viktigaste nämnden har ansvar för, nämligen personalen och omsorgstagarna, ja, lite mesigt rentav, medvetet så, för ibland är saken mycket viktigare än den politiska poängen.

Vad är då svaret från den styrande majoriteten M+C+L+KD+MP? Avslag! Varför det? Jo, säger ordföranden. Det är en hur-fråga, som förvaltningen hanterar. De avsäger sig alltså ansvaret för de personalfrågor som kommit i dagen under pandemin och som engagerar så många i dagens Sverige. Lite siffror skickas med, men analysen av siffrorna och eventuella åtgärder är det avslag på. Riktigt upprörd är jag.  Inte ordinarie i utskottet, så jag kunde inte yrka, men det kommer i nämnden om 14 dagar. Julia (S) yrkade bifall till skrivelsen.

Använde helgen till att byta mitt lilla gästrum till arbetsrum. Flyttade om bokhyllor, skrivbord och mycket annat. Nu har jag utsikt mot sjön när jag sitter vid datorn och buskarna där småfåglarna håller till. Ja, det var värt besväret. Inte helt klart men grundlagd nyordning.

Ikväll möte med V Kronobergs distriktsstyrelse.  

Kall nordostvind men prognosen säger långsamt varmare. Ha det gott!

Carin Högstedt

Växjö 20210415

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

 

 

10. apr, 2021

Inspirerande Dagens ETC, humanism i fritt fall, Exit, Om könets existens, Moneyland, Kronobergs slot

Det är så fint att läsa en tidning och fastna i det ena reportaget efter det andra. Dagens ETC fredag 9/4 är en sådan. Ledaren – av Johan Ehrenberg – ren njutning. Rubriken är ”Det är fortfarande ekonomiskt smart att vara humanist”.  Det är också en inblick i en ny bok av Peo Hansen, ”A modern Migration Policy”. Som ser på flyktingpolitiken ur ekonomiska synvinklar och avlivar myter om att flyktingar och invandring är en stor kostnad, när det i själva verket är tvärtom. Intressant, läsvärd bok, helt klart. Det jag omöjligt förstår är hur så många i dagens Sverige inte ser sig om i världen, i flyktingläger, klimatflykten, fattigdomszoner som Jemen, där det lär dö ett barn var tionde minut – och drar någon slutsats av mantrat ”alla människors lika värde”, Barnkonventionen m fl världsomspännande högtidliga proklamationer. Ehrenberg: ”En mänsklig rättighet är en rättighet, inte en ekvation i en BNP-kalkyl.” Om människor ses som en kostnad, om det blir gängse människosyn, så kan jag inte förstå annat än det kommer sprida sig från synen på flyktingar till andra grupper i samhället. Alla föds ju inte lika – men sägs vara lika värda. Men inte av alla. Så här enkelt går det att säga: Det går inte att skapa en vänsterpolitik för humanism och solidaritet om man inte samtidigt berättar hur mycket bättre vi alla får det ekonomiskt genom att via staten investera och ta hand om varandra (Ehrenberg).

I Dagens ETC 9/4 finns del 4 av en serie reportage om skatteflykten. Nu handlar det om Oliver Bulloughs bok ”Moneyland”. Han säger bl a att ”det alltid funnits en allians mellan individer som vill undvika skatt och kriminella som vill gömma sina stulna pengar”. Han beskriver hur svarta pengar flyttas omkring och hur riskerna för straff är små. Bura in fler verkar vara hans recept.

Det flyttar mig framåt i tidningen till Karin Smirnoffs krönika. Hon skriver om den norska TV-serien Exit, som vi båda ser på med behållning. Ingen i min närmaste krets ser den serien har jag lagt märke till. Smirnoffs rubrik är ”En kvinna som mopsar ska förtryckas, slås ner och förgöras”. Exit handlar om den absoluta finansöverklassen och deras syn på kvinnor, deras extrema leverne med droger av alla sorter, deras insideraffärer och ränker. Serien bygger på intervjuer med män i finanskretsar. Det är knappt en kan tro på det, men så är det. Nästa lördag är del 8 av 8. Välspelat, välgjort och ja, underhållande i mitt tycke. Och Karin Smirnoffs, vilket gläder mig.

Så flera sidor intervju med Kajsa Ekis Ekman, som också skrivit ny bok: ”Om könets existens”. Anna-Maria Carnhede har träffat Kajsa och skrivit. Inget lätt ämne. Inte enkla frågor eller svar. Det Kajsa tar upp i boken är transition, alltså könsbytesoperationer, och det faktum är att fler unga vill genomgå transition. Hon menar att det kan vara fel att råda 12-åringar som inte trivs i sin kropp att vända sig till transvården. Varför inte säga: Du duger som du är! istället.  Enligt intervjuaren vill Ekis-Ekman skaka om de egna feministiska leden. Jag har inte kompetens att vara tvärsäker inom området, som boken och intervjun handlar om. Men jag läste med stort intresse. Kön, genus, jämställdhet, jämlikhet… Alltid livsviktigt att diskutera och mycket förändras över tid. När jag började engagera mig politiskt var jämställdhet lika med kvinnors lika deltagande i t ex politiken. Det är genomfört till stor del vad gäller att räkna huvuden. Men ett krav från den tiden (jag avser 1970-80-tal) på rätt till heltider är fortfarande aktuellt!

I valrörelsen 2014, tror jag det var,  så drev (V)s regiongrupp och kommungruppen i Växjö några kulturella visioner, däribland Konstmuseum som blev förverkligat genom Ljungbergmuseet i Ljungby och så att renovera, bygga upp åtminstone delar av Kronobergs slottsruin, så att den till dels skulle bli den Vasaborg det en gång var. Allt för att få ett ännu intressantare besöksmål och användbara lokaler till musik, teater, utställningar etc. I andra länder byggs ruiner upp medelst gamla metoder och material. Det skulle gå även här. En utredning gjordes. Sedan sköts det på för Statens Fastighetsverk skulle ta över slottsruinen efter Riksantikvarieämbetet. Då skulle det bli mer resurser, sas det.

Till Ruinen, helt makalöst vackert belägen i Helgasjön, finns Ryttmästargården, gammal ditflyttad stuga med grästak, som är kafé och populärt sådant sommartid. Detta, ser jag i lokaltidningen idag, vill Smålands museum (som äger just stugan) sälja och jag kan inte begripa hur de kan komma på att avhända sig kontrollen över området så lättvindigt. Vore bra mycket bättre om styrelsen ägnade sig åt utvecklingsmöjligheter för framtiden och framtidens besökare. S-politikerna är emot försäljningen, läser jag. Bra! (V) har ingen representant i styrelsen. Kulturarv ska inte slarvas bort, inte alls och inte för 300 000 kr, som borgerligheten tänkt sälja för. Det är ju ingenting i sammanhanget.

Ha en trevlig helg!

Carin Högstedt

Växjö 20210410

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

 

  

 

8. apr, 2021

Vaccinering! Fjärilsvägen, klassamhället, KPR, digital valrörelse?

JA, jag har fått vaccineringstid! Onsdag nästa vecka 17.55. Omsorgsnämndens arbetsutskott har möte den eftermiddagen och kanske drar det i väg tidsmässigt, men nu är vaccinet prio 1.

Igår kväll årsmöte med Bibliotekets Vänner, digitalt förstås. Gick bra. En ny i styrelsen, Elin – i övrigt omval och publik tyckte föreningen gjort en hel del bra trots pandemin. Jag sitter alltså kvar på detta intressanta uppdrag.

Efter årsmötet dialog mellan Patrik Lundberg, som skrivit Fjärilsvägen, och vår ordförande Christer Petersson. Det blev en riktigt häftig timme. Jag fick svar på vissa frågetecken jag hade när jag läste boken om Patriks mamma, liv och död, och klassamhället. Intressant och så skönt att få denna kulturella upplevelse, om än inte live. Om allt går i lås så blir det en digital föreläsning även i maj. I så fall blir det en kväll med Johanna Bäckström Lerneby och hennes bok Familjen. OBS, inget löfte men ambitionen finns att ordna detta.

Idag på förmiddagen ett digitalt möte med Kommunala Pensionärsrådet, KPR, som bjuder in en person från varje parti till en dialog om äldreomsorgen i kommunen. Alltså åtta dialoger. Trevligt och intressant; frågor om vad är ”skälig levnadsnivå”? hur ska rekryteringen lyckas? används statsbidragen rätt? och mycket annat ventilerade vi. Ska ha fortsatt kontakt om vad som händer eller inte inom området. Bra start på dagen, som tyvärr inte medgett någon promenadtid hittills.

Lyssnade på presskonferensen med Tegnell o Co i eftermiddags för att uppdatera mig. Vad händer? Inte särskilt positivt. Färre äldre dör, men smittan lever och sjukvården har det kämpigt lindrigt sagt. Restriktionerna kvarstår. Färre bryr sig? Digitalt 1 maj, Pride Växjö? Digital valrörelse?

Carin Högstedt

Växjö 20210408

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se