26. sep, 2014

Utesittande, privatliv, födelsedagar

Sitter ute och filosoferar. Ca 13 gr plus. Kryssbollen (konstigt namn) blommar hej vilt. Fikonet är övermoget, ja, ruttet. Inte lätt att vara fikonodlare. Erinrar mig boken Padre, padrone, som är film också. Kommer inte just nu ihåg namnet på författaren, men han är från Sardinien och det var mycket för hans skull och den kvinna därifrån som fick nobelpriset i litteratur på ett tidigt stadium - som vi en gång åkte till Sardinien, min man och jag. Det var förresten när jag fyllde 50. En av de bästa resorna vi gjort. Boken Padre, padrone handlar om olivodlarna, deras fruktansvärt hårda situation när olivträden frös, författarens barndom som i sin tur var fruktansvärd med krav och prygel. Han var analfabet, men kom så småningom till fastlandet för militärtjänstgöring och lärde sig läsa och skrev en mycket bra bok! Vi var i hans hemby och frågade efter hans bostad. -Följ kvinnan där, sa mannen vi frågade och pekade.Det är hans mor. Dags att besöka Sardinien igen! Kanske när jag fyller 60?

Inga möten denna fantastiska dag! Privatliv och lite annat också - en timme i kommunhuset. Ingenting händer. Ett slags chicken race. Vänta ut. Och inte kan man skriva interpellationer, dvs frågor till olika ordförande i nämnder och styrelser. Det finns ju risk att man själv får svara!  Inte överhängande stor men i alla fall.

Inom kort fyller tre av mina närmaste 70, 41 och 6 år. Därför blir det litet skrivande på bloggen och inte särskilt mycket politik.

Hörde Löfven idag på radion. Jo, det går säkert bra att utse ministrar och skriva en regeringsförklaring. Kan oppositionen göra i morgon i Växjö kommun. Men hur vara så kaxig om att få igenom en budget? Vad innehåller den?

Carin Högstedt

1409276

25. sep, 2014

Hink vatten, cirkulär ekonomi, sociala innovationer, hemma

Satte mig på cykeln vid 9-tiden. Vände om in och hämtade regnställ. Efter 200 m kom regnet. Det ökade och jag försökte skydda mig med regnkläderna. Fortsatte. Bitvis regnade det på tvären i stormbyar. Det kröp in både här och där på kroppen. Mina nya kängor kommer aldrig att bli som folk igen.

Lite interna V-möten på förmiddagen och över lunch. Sedan på cykeln igen. Nu till Linnéuniversitetet och ett seminarium om "Sociala innovationer som brobyggare mellan näringslivet och den offentliga sektorn". Tänkte under cykelfärden: Å, så skönt! Hela eftermiddagen ska jag sitta och lyssna och har inget ansvar. Finner dock att jag är diskussionsledare för grupp 1 som ska ha gruppövningar i nästan två timmar. Så var det med det sitta och lyssna. Nåväl. Ämnet intresserar mig verkligen. Inledningar och gruppen är begåvade. Jag har lång erfarenhet av social ekonomi, tredje sektorn eller vad man nu vill kalla dessa sociala företag, non-profitföretag, ekonomiska föreningar, stiftelser, ideella föreningar, utan vilka Sverige skulle stanna om de upphörde. Som alltid blir det spännande diskussioner när sociala företagare, privata företagare och andra mer eller mindre ideellt arbetande träffas. "Omöjliga möten" skapar dynamik. Vi kom på en hel del innovationer i gruppen, som är nedtecknat av sekreterare Leyla. Jag ska nogsamt komma ihåg behovet av "handledarförmedling". En ensam företagare som har en ungdom med särskilda behov anställd - hur ska hen kunna ta en veckas semester? Handledare ska ju alltid finnas. En pool borde finnas. Ett socialt företags representant sa: Vi har ledig plats, kompetens och tid att ta emot arbetskraft. Vart vänder vi oss? Mycket kom att handla om behov av mötesplatser, gemensam arena med andra företag, kanske medlemskap i Företagarna. Givande eftermiddag. Är glad att vara en del i uppbygget av Växjö kommuns aktiva intresse för dessa verksamheter.

Igår på regionstyrelsemötet med Regionförbundet södra Småland fick vi en genomgång av arbetet med den nya RUS, regional utvecklingsstrategi, något som alla regioner måste ha. Jag blev riktigt upplyft av att föredragande tjänsteman använde begreppet "cirkulär ekonomi" i den övergripande målformuleringen för hela RUSen. Äntligen! Nytänkande! Men det tog inte många sekunder förrän begreppet var sågat från flera håll i den politiska församlingen på 15 ledamöter. Vad betyder det? Vi ska tala så folk begriper oss. Sas det samtidigt som en mängd andra formuleringar som "komplementär region" och ca 20 olika för " vanligt folk" okända förkortningar inte mötte invändningar. "Cirkulär ekonomi", till skillnad från den vanliga linjära, är något som  måste förverkligas om vi menar allvar med hållbar utveckling, socialt, ekonomiskt, ekologiskt. Det bygger på kretsloppstänkande och företagen är viktiga att ha med sig. De som tänker cirkulärt gör produkter som till alla delar kan återanvändas. Inga sopor uppstår om cirkulär ekonomi är genomförd. Jag blev besviken på okunnigheten och motvallstänkande istället för förnyelse hos församlingen!

Ikväll hemma ca 18.00 med 20,6 km cyklade. Temperaturen ca 10 plus så det går att sitta ute och njuta en stund. Imorgon inga politiska  åtaganden. Däremot ska det inhandlas presenter till diverse födelsedagsbarn.

Carin Högstedt

140925

24. sep, 2014

Attefalls bullerregler, lägenheter i kommunhuset, busstaxor, bredband m m

Kommunstyrelsens arbetsutskotts möte igår innehöll bl a ett remissärende. Det vill säga ett lagförslag om nya bullerregler vid bostadsbebyggelse som avgående minister Attefall (KD) lagt fram hade vi  att svara på. Jag var ytterst tveksam till att bifalla förslagen med vetskap om att med mer buller tillåtet - för det är vad det går ut på - mår människor sämre. Samtidigt är nuvarande regler kanske inte anpassade för vår tid. Det jag mest reagerar mot är att studentlägenheter ska vara sämre skyddade. Varför ska studenter bo sämre än andra människor? V och S köpte de borgerligas förslag till svar - positivt förstås till lagändringen - och hade ett tilläggsförslag att kommunen skulle avstyrka studenternas mindre skydd för buller. Det gick inte igenom.

Det gjorde inte heller vårt defintiva nej till att utreda om Växjö kommunhus ska bli lägenheter och ett nytt kommunhus byggas någonstans, plats ej angiven. De borgerliga ska utreda detta. Bygg bostäder! sa vi. Det finns ju färdiga och ej överklagade planer för 4000 bostäder - skryts det om i alla sammanhang. Bygg de 4000 nya bostäderna, sluta utreda ett projekt som är totalt omöjligt att finansiera! Men nähä, det ska utredas.

Igår kväll hade regionbildningskommittén sitt sista sammanträde. Där sitter två från varje parti i landsting/regionförbund och har förberett Region Kronobergs födelse 1/1 2015. Mycket duktiga tjänstemän/kvinnor har lotsat oss fram till sammanläggning av de två storheterna på ett års tid. Det kommer att bli bra. Medborgarna får mer att säga till om på så sätt att regionförbundets verksamhet nu blir styrd av ett direktvalt fullmäktige med 61 ledamöter. Jag har haft uppdrag i regionstyrelse och fullmäktige, tidigare kommunförbundet, i många år och trivts med inflytande på den regionala nivån. Nu har jag inte kandiderat för vi i (V) får välja - kommunfullmäktige Växjö eller regionfullmäktige  Kronoberg, inte båda.

Idag har vi haft möte i regionstyrelsen. Det tog en god stund för det var stora ärenden och föredragningar. Bl a en länstrafiktaxa med diverse förändringar som alla köpte, men S och V med ett viktigt tillägg: Att inför taxa 2016 utreda halvering av enkelbiljettpriset, lägre taxa under lågtrafiktid, gratis kollektivtrafik - med utgångspunkt i en  konsultrapport som Regionförbundet låtit göra och som föreslagit en del ändringar, bl a sänkning av enkelbiljetternas pris. Vi voterade och det blev 8--7 till de borgerligas förslag som var avslag på vårt.

En V-motion om att halvera priset på enkelbiljetterna behandlades efter det och fick samma svar: Avslag. En annan V-motion om att riva upp beslutet att Region Kronoberg ska anslutas till Region Skåne fick även det svaret avslag - lite avslaget dock. Alla vet ju att det inte blir något av den våta drömmen, men det var fel tid och plats att säga det rakt ut.

MEN utanför dagordningen tog jag upp Sydostledens sträckning genom Växjö kommun. Där är cykelvägen inte asfalterad och har fått mycket kritik. Nästa möte ska vi få en genomgång av vad som har gått snett och vad som kan göras för att folk ska kunna cykla på den nya leden, efterlängtad av många, men säger en del - obrukbar.

Tog även upp bredbandsutbyggnaden. Det har kommit nya direktiv uppifrån och lite oklart men somliga hävdar att kommunerna inte får stödja bredbandsföreningar längre. I ett län med så mycket landsbygd som Kronoberg och glesbefolkat står inte marknaden i kö för att gräva ner fiber. Nästa möte får vi upp detta på dagordningen. Förhoppningsvis är det då utrett hur landet ligger och varför.

Ny RUS ska antas, Regional utvecklingsstrategi. Återkommer till det mycket intressanta ärendet. Nu till distriktsstyrelsens arbetsutskott och därefter distriktsstyrelsen med Vänsterpartiet Kronoberg för analys av valrörelsen och nya beslut och planer för framtiden.

Carin Högstedt

140924 

 

23. sep, 2014

Morgon, arbetsutskott, kryss, social hållbarhet

En mycket vacker morgon, men kallt. Ska i alla fall strax cykla till möten med kommunstyrelsens arbetsutskott, regionbildningskommittén, Winnet, Kosovoprojekt... Allt hinner jag faktiskt inte med. Jag kan inte vara på två ställen samtidigt, inte ens jag. Borde lärt mig vid det här laget.

Gläder mig åt att vara den näst mest procentuellt kryssade fullmäktigekandidaten i Växjö kommun. Utan tillstymmelse till personvalskampanj eller medial uppmärksamhet. Ett bevis på uppskattning tar jag det som. Tack väljare och kryssare! Nu blir det Eva-Britt Svensson, Zinar Canpolat, Ann-Christin Eriksson och undertecknad som är ordinarie i fullmäktige med Örjan Mossberg och Håkan Frizén som ersättare. Det blir starkt och bra, oavsett hur majoriteten kommer att se ut.

Gårdagen i Stockholm om social hållbarhet och mätmetoder blev lång och inte så intressant som jag trodde. Mycket teknikaliteter om hur man mäter - för mycket för min smak. Upp halv fem och hemma 20, en timme försenat flyg. Flera kommuner och regioner håller i alla fall på att hitta sina egna metoder för att mäta och utvärdera "social hållbarhet". Om jag styrde Växjö kommun skulle jag titta på Västra Götaland, som kommit en bra bit på väg, Malmö definitivt och Östsam. Vi ska lära av de som startat och inte hitta på ett eget system. Finns för många redan. Vi i V har motionerat om att tillsätta en form av "Malmökommission" i Växjö kommun. Jag har i budgettal efter budgettal tagit upp Ingvar Nilssons m fl forskares rön om behov av tidiga insatser för att hindra ungas utslagning och utanförskap. Men mina katter lyssnar mer på mig än vad den borgerliga alliansen har gjort. Kunde lika gärna pratat med en lagårdsdörr faktiskt. Sedan har jag ägnat ämnet mycket tid i valrörelsen. Då börjar vissa partier tala i samma termer! Sociala investeringsfonder, tidiga insatser... Så hur blir det nu då??? I värsta fall kommer nästa valrörelse att handla om samma saker utan att något konkret hänt på fyra år. (ja, jag är lite bitter idag, lite småsur sådär).

Några knepiga ärenden på arbetsutskottet idag. Får återkomma till det. Nu cykla.

Carin Högstedt

140923

21. sep, 2014

Gunghästen i Gemla, folkhälsa, födelsedagar

Min man och jag åkte till invigningen av landmärket i Gemla igår kväll. Fick för oss att försöka åka buss och tåg. Det blev bussar och tog väl sammanlagt bortåt två timmar. Med bil hade vi kommit fram och tillbaka på 30 minuter. Men OK det var lördag kväll. Missade en anslutning i stan med 2 minuter. Väldigt mycket folk i Gemla! Och festligt med sambaorkester, tal, varm korv, eldshow och avtäckning av den stora vita gunghästen som markerar att nu är du i Gemla, där man gjort leksaker sedan 1860-talet. Bra idé med landmärket som fler av småorterna i kommunen kan ta efter. Att synliggöra sin identitet på ett fantasifullt och modernt sätt är inte alls dumt.

Imorgon till Stockholm för seminarium arrangerat av Folkhälsomyndigheten: Mötesplats social hållbarhet, mät och förstå din samtid och framtid. Det handlar om det faktum att medborgare i Sverige kan bo i samma stad, i olika stadsdelar  och ha sju-åtta, jag har hört om ännu fler, års skillnad i medellivslängd. Det beror bl a på olika utbildningsnivå. Låg utbildning är en viktig faktor när livslängden blir kort. Vi ska få oss till livs berättelser om olika kommuners framgångar på området att mäta och förstå social hållbarhet. En del kommuner/regioner arbetar medvetet med dessa utmaningar och folkhälsa. "Att mäta det omätbara inom folkhälsa och barnkonvention" är den spännande titeln på ett föredrag som Karlskoga och Degerfors kommuner står för. Jag är en av två ansvariga i Växjö kommunstyrelse för folkhälsoarbetet. Stefan Bergström (FP) är den andre och vi åker båda plus folkhälsosamordnare Jörgen. Flygtaxin kommer 5.45, så det gäller att komma i säng och upp i ottan.

Flera i den närmaste familjen fyller år i närtiden. Ett bröllop ska vi också delta i. Det blir en hel del privatliv som omväxling. Regnat idag men nu en vacker kväll igen.

Carin Högstedt

140921