21. apr, 2015

Harshults pestkyrkogård, njugghet i onödan, 10 000 kr mer/månad, årsredovisning, adoptionskurser, st

Hemma efter relativt sett kort fullmäktigemöte. Suttit nere vid sjön på granitbänken och tittat ut på en spegelblank sjö, där storlommen visade upp sig i all sin prakt på nära håll. Vilken kväll! Nu kvällsbris och i skydd på altanen.

På dagens arbetsutskott var vi rätt eniga om ärendena. S+V var ense på gruppmötet före att vara positiva till ett medborgarförslag om att restaurera pestkyrkogården i Harshult. -Ja, det är sant. Vi hade var och en för sig kommit fram till det. Kulturparken Småland hade ju yttrat sig positivt. Varför skulle då kommunstyrelsen avslå, som borgerligehten tänkt sig? Jag tjänstgjorde idag. Flera S borta på annat. La förslag om att överlämna pestkyrkogården för restaurering till Kulturparken. Och det gick igenom! Bra början på dagen. Kyrkogårdar är mitt livs stora intresse.

Så till kommunfullmäktige. Först gemensam lunch med gruppen, sedan gruppmöte och en sista genomgång av ärendena och vilka frågor vi skulle ställa på ledamöternas frågestund. Ridsportens rätt nergångna situation - Håkan, Barnfattigdomen och socialtjänstens syn på de 300 kr mer i underhållsstöd - Eva-Britt, 8-9 månaders kö till budget- och skuldsaneringen - Carin.

Mötet startade med ledamöternas frågestund. Ordföranden i nämnden för arbete och välfärd (socialnämnden) svarade att budget- och skuldsanering är inte prioriterat. Jag tolkar det som att kön får vara hur lång som helst och att det får kosta vad som helst för individer, för deras anhöriga, för kommunen, för samhället.

Sedan kom årsberättelsen för Växjö kommun 2014. S+V också här eniga om yrkandet som innehöll en lång rad att-satser. Viktigaste att ge utbildningen 48 miljoner kr mer i tilläggsanslag, att avskriva överförmyndarnämndens underskott på 2,2 miljoner, att avskriva nämnden för arbete och välfärds underskott på 28 miljoner. De borgerliga ville ge utbildningen 12 miljoner och i övrigt kräva att de två nämnda nämnderna ska spara in underskotten - fast alla vet att det är omöjligt. Synnerligen obefintlig debatt. Kommunstyrelsens ordförande inte där och hela borgerliga sidan verkade tafatt hela kvällen.

Så till V-motionen om att använda föreningslivet offensivt i integrationssyfte. Mesigt svar från de borgerliga - som jag skrev häromkvällen. Hänvisar till ett pågående projekt som snart är slut! Njuggheten är slående. Måtte jag aldrig bli så förblindad att jag avslår allt som kommer från motståndare bara för att det är en motståndare! Huvaligen. Patetisk argumentation. Sedan står man där och klagar på att folk inte kommer i arbete förrän de varit tio år i Sverige. Jamen gör något då!

Föräldrakurser krävs för de som tänker adoptera barn. Vad ska de kosta? -Ja, jättemycket mer än för närvarande, det har nämnden för arbete och välfärds majoritet kommit fram till. 35 000 kr skulle det kunna spara in på ett år. S+V motståndare. Ordföranden föreläste om självkostnadspriser och "aggressiva marginaleffekter". Mådde illa. Premiera de föräldrar som vågar ta det stora steget att hämta barn från andra delar av världen, oavsett vilken orsaken till adoptionen är! Milde himmel, det är så få adoptioner men har så stor betydelse för några barns lycka i denna värld. Tror inte att alla på borgarsidan var helt överlyckliga över detta beslut. Men lojala.

Så småningom kom vi fram till ärendet om "nya arvodesbestämmelser för förtroendevalda". Kommunalrådet (C) inledde med att anse att förtroendevaldas ansvar och åtaganden har ökat drastiskt. miljöpartiets Lars fyllde i med att det är delade turer i jobbet. Från andra partier var det mer ett stöd men ingen argumentation. Det var ingen salut för 10 000 kr mer till kommunalråd. Vänsterpartiets talesperson i ärendet hade ett mycket bra  inlägg om vikten av att inte öka gapet mellan förtroendevalda och vanliga knegare. Undertecknad talade om vikten av att minska gapet mellan fritidspolitiker och proffsen. Men här rådde en ohelig allians och det gick inte att rubba någon en millimeter. (V) var ensamma om att vilja höja arvodena för fritidspolitiker och inte några andra, SD ville inte höja för någon.

Nu lite kyligt ute. Inne har sovrummet fått nya tapeter under denna dag! Jag är nöjd minst sagt. Imorgon ska (V)äxjös kommunnytt skrivas. Sedan till ABF Kronobergs årsstämma.

Carin Högstedt

150421

 

21. apr, 2015

Harshults pestkyrkogård, njugghet i onödan, 10 000 kr mer/månad, årsredovisning, adoptionskurser, st

Hemma efter relativt sett kort fullmäktigemöte. Suttit nere vid sjön på granitbänken och tittat ut på en spegelblank sjö, där storlommen visade upp sig i all sin prakt på nära håll. Vilken kväll! Nu kvällsbris och i skydd på altanen.

På dagens arbetsutskott var vi rätt eniga om ärendena. S+V var ense på gruppmötet före att vara positiva till ett medborgarförslag om att restaurera pestkyrkogården i Harshult. -Ja, det är sant. Vi hade var och en för sig kommit fram till det. Kulturparken Småland hade ju yttrat sig positivt. Varför skulle då kommunstyrelsen avslå, som borgerligehten tänkt sig? Jag tjänstgjorde idag. Flera S borta på annat. La förslag om att överlämna pestkyrkogården för restaurering till Kulturparken. Och det gick igenom! Bra början på dagen. Kyrkogårdar är mitt livs stora intresse.

Så till kommunfullmäktige. Först gemensam lunch med gruppen, sedan gruppmöte och en sista genomgång av ärendena och vilka frågor vi skulle ställa på ledamöternas frågestund. Ridsportens rätt nergångna situation - Håkan, Barnfattigdomen och socialtjänstens syn på de 300 kr mer i underhållsstöd - Eva-Britt, 8-9 månaders kö till budget- och skuldsaneringen - Carin.

Mötet startade med ledamöternas frågestund. Ordföranden i nämnden för arbete och välfärd (socialnämnden) svarade att budget- och skuldsanering är inte prioriterat. Jag tolkar det som att kön får vara hur lång som helst och att det får kosta vad som helst för individer, för deras anhöriga, för kommunen, för samhället.

Sedan kom årsberättelsen för Växjö kommun 2014. S+V också här eniga om yrkandet som innehöll en lång rad att-satser. Viktigaste att ge utbildningen 48 miljoner kr mer i tilläggsanslag, att avskriva överförmyndarnämndens underskott på 2,2 miljoner, att avskriva nämnden för arbete och välfärds underskott på 28 miljoner. De borgerliga ville ge utbildningen 12 miljoner och i övrigt kräva att de två nämnda nämnderna ska spara in underskotten - fast alla vet att det är omöjligt. Synnerligen obefintlig debatt. Kommunstyrelsens ordförande inte där och hela borgerliga sidan verkade tafatt hela kvällen.

Så till V-motionen om att använda föreningslivet offensivt i integrationssyfte. Mesigt svar från de borgerliga - som jag skrev häromkvällen. Hänvisar till ett pågående projekt som snart är slut! Njuggheten är slående. Måtte jag aldrig bli så förblindad att jag avslår allt som kommer från motståndare bara för att det är en motståndare! Huvaligen. Patetisk argumentation. Sedan står man där och klagar på att folk inte kommer i arbete förrän de varit tio år i Sverige. Jamen gör något då!

Föräldrakurser krävs för de som tänker adoptera barn. Vad ska de kosta? -Ja, jättemycket mer än för närvarande, det har nämnden för arbete och välfärds majoritet kommit fram till. 35 000 kr skulle det kunna spara in på ett år. S+V motståndare. Ordföranden föreläste om självkostnadspriser och "aggressiva marginaleffekter". Mådde illa. Premiera de föräldrar som vågar ta det stora steget att hämta barn från andra delar av världen, oavsett vilken orsaken till adoptionen är! Milde himmel, det är så få adoptioner men har så stor betydelse för några barns lycka i denna värld. Tror inte att alla på borgarsidan var helt överlyckliga över detta beslut. Men lojala.

Så småningom kom vi fram till ärendet om "nya arvodesbestämmelser för förtroendevalda". Kommunalrådet (C) inledde med att anse att förtroendevaldas ansvar och åtaganden har ökat drastiskt. miljöpartiets Lars fyllde i med att det är delade turer i jobbet. Från andra partier var det mer ett stöd men ingen argumentation. Det var ingen salut för 10 000 kr mer till kommunalråd. Vänsterpartiets talesperson i ärendet hade ett mycket bra  inlägg om vikten av att inte öka gapet mellan förtroendevalda och vanliga knegare. Undertecknad talade om vikten av att minska gapet mellan fritidspolitiker och proffsen. Men här rådde en ohelig allians och det gick inte att rubba någon en millimeter. (V) var ensamma om att vilja höja arvodena för fritidspolitiker och inte några andra, SD ville inte höja för någon.

Nu lite kyligt ute. Inne har sovrummet fått nya tapeter under denna dag! Jag är nöjd minst sagt. Imorgon ska (V)äxjös kommunnytt skrivas. Sedan till ABF Kronobergs årsstämma.

Carin Högstedt

150421

 

19. apr, 2015

Futtigheter, Spara och Slösa, 1 maj, integration

Känns futtigt vad man än tar sig för mot bakgrunden av ny katastrof i Medelhavet, 700 drunknade. Är det möjligt? Ska inte alla vi som tycker det är fruktansvärt att det tillåts hända, igen och igen och igen, kräva ändring? Nu. Samtidigt. Vilken/vilka är rätt instans/er? Ska höra med de som kanske vet.

Snart 1 maj. Vänsterpartiet Växjö har som huvudtalare ståuppkomikern, musikern och skådespelaren Jesper Odelberg. Han talar ca 13.15 i Sigfridssalen, Vattentorget 1 i Växjö. Innan dess är det samling kl 12.00 på det som kallas Speakers corner, en scen på Storgatan, där det blir korta tal, musik  och stand-up-poetry. Missar alltihop - för jag ska resa bort med äldsta dottern, som fyller jämnt. Mitt plakat: Ändra asylreglerna - inga fler sjunknande båtar! 

Rensade en proppfull skrivbordslåda igår. Hittade ett vackert gåvobrev från Oskarshamns Sparbank, daterat 31 juli 1945. "Oskarshamns Sparbank överlämnar härmed som gåva till Karin Ruby Elisabet Nilsson en sparbanksbok med ett insatt grundbelpp av fem kronor. Det är sparbankens förhoppning att härigenom kunna giva upphov till insättning av sparslantar till framtida gagn och att bidraga til ökad insikt om den sparade penningens betydelse." Därtill ett brev till min pappa, snyggt formulerat, om vilken stor betydelse det kan ha i barnets liv att ha en sparbössa med ett om än litet så dock ett kapital. Min generation läste också Lyckoslanten, där Spara och Slösa figurerade. Det var ingen tvekan vem man skulle ha som förebild! Fyndet är ganska roligt i en tid när räntan är minus och det diskuteras om det ska införas amorteringskrav eller inte!

Läst handlingar idag. Både arbetsutskott och fullmäktige i veckan. V-motionen om att använda föreningslivet i mötet med nyanlända får svaret av de borgerliga att det görs redan genom ett projekt. Jag  kände inte  till det projektet när jag skrev motionen. Det är bara det att det projektet är slut i juni. Vad tänker de sig sedan? En FP har i en skrivelse till kommunstyrelsen föreslagit att Växjö kommun ska "låna en svensk", modell ett lyckat projekt i Hultsfreds kommun. Det förslaget får ett positivt svar, fast det REDAN har startat i Braås. Har vi råd att inte använda alla goda idéer när det gäller integration???

Imorgon kväll första mötet med det nybildade landsbygdsutskottet, som Vänsterpartiet Kronoberg valde på årskonferensen i mars. Innan dess möte om kosovoprojektet och en massa småsaker att ta itu med.

Carin Högstedt

150419

17. apr, 2015

Följeslagare i Hebron, budget med bättre utslag

Citerar gärna Erik Rosén på "Politism": Budgeten ger bättre utslag för den med lägre inkomster och äntligen ser vi en fördelningspoltisk profil som gynnar kvinnor". Allt enligt Dagens ETC 17/4.

Eduardo Galeano, författare från Uruguay, är död. Hans bok "Latinamerikas öppna ådror" läste jag med stort intresse på 70-talet, som så många andra i världen och speciellt i Latinamerika. Den förbjöds  i många av diktaturerna, men folk läste i lönndom. Den beskriver Latinamerikas historia, från Columbus och framåt, utplundringen och korruptionen, som förslavade folket, 500 år av orättvisor, där t ex Spanien och USA spelat en stor roll. Min text lite  snyltad från Kajsa Ekis Ekman i dagens Dagens etc. Just "Latinamerikas öppna ådror" är kvar här hema efter utrensningen. En klassiker som betytt oändligt mycket för människors hopp om en bättre framtid.

Rekommenderar http://foljeslagarprogrammet.se/reserapport/livet-i-hebron/ En ung man mailade mig och frågade om jag ville ta del av hans rapporter om erfarenheterna som följeslagare i Palestina. Han är där nu - i Hebron. Välskrivet, bra bilder, intressant, aktuellt,  ger insikter och kunskap. Jag har tillstånd att sprida rapportena.

Minns inte om jag skrivit om det tidigare, men  på tisdag 21/4 kommer Växjö kommunfullmäktiges sammanträde att teckentolkas för första gången. Döva är den enda gruppen som inte kan ta del av den offentliga lokalpolitiska debatten i fullmäktige. Nu gör vi även döva och gravt hörselskadade delaktiga. Hoppas det går bra och blir ett naturligt inslag. Den här första gången är på prov, om jag förstått dn borgerliga majoriteten rätt.

Carin Högstedt

150417

17. apr, 2015

Aida Hadzialic, folkbildning, språkundervisning för asylsökande, försenat tåg

Sent hem från Stockholm och möte med Folkbildningsrådet, där jag är ett av fem ombud för SKL, Sveriges kommuner och landsting. Är ersättare och blev inkallad idag. Går inte in på organisationen för rådet - knappt jag begriper själv. Men det handlar om studieförbunden och om folkhögskolor - grundbultar i folkbildning, demokrati och kunskaper för alla. Förutom förmöte med SKLs ombud och tjänstemän inom området plus själva representantskapsårsmötet på Rosenlundsgatan så fick vi träffa och lyssna på ministern för gymnasie- och kunskapslyftsfrågor Aida Hadzialic (S). Hon berättade om "kunskapslyftet" som ska ge många fler möjligheter att leva ett bättre liv, bli "sin egen". 6500 nya platser i högskolor, universitet, vuxenutbildning är början och den har inget tvärstopp utan ska fortsätta. Högskoleplatser ska inte längre vara en budgetregulator, som den var under borgarregimen. Hon berättade om att äntligen ljusnar det för undervisning i svenska för de som är asylsökande. Det är inte rätt att hålla människor som redan är skadade av krig och elände helt utanför sociala sammanhang och meningsfullhet på asylboendena. Precis. Det är inte klokt att redan trasiga människor skadas ännu mer genom att undanhållas meningsfullhet. Det pratade vi några om här i Växjö med Eductus chef  i Växjö, Amira, häromdagen - vi var rörande överens. Det är inte klokt att behandla folk så; varken ekonomiskt, socialt eller mänskligt. Därtill ska SFI, svenska för invandrare, bli bättre. Denna minister Aida Hadzialic pratade utan större åthävor - hon gjorde det utan manus och från hjärtat, det var mitt intryck. Jag vill att hon får mer makt och inflytande i regeringen! Det är viktiga frågor hon håller på med! Äntligen små steg, visserligen, men åt rätt håll! Äntligen!

Gick upp klockan 4, kommer hem drygt 21.00. Tåget försenat redan innan avgång i Stockholm. Utgick ifrån att det inte skulle fungera med väntande tåg i Alvesta och ringde maken L som snällt kom och hämtade. Tre minuter innan Alvesta kom meddelandet: Tåg till Växjö väntar... Kom hem bekvämt - så skönt.

Carin Högstedt

150416