16. okt, 2021

Eldsjälar driver småorterna, Braås GoIF, Kvarnens gårdsbutik, lex Sarah, lanthandel

Fullmatad vecka har det varit. Nu lördag eftermiddag, just hemkommen från ett par timmar på Storgatan med V-cykeln och samtal med folket. Lite kylslaget, krävdes mössa, men värt besväret. Uppslag till ny motion. Samtal om ditten och datten, sjukhusbygge, lövkrattning och om så skönt att kunna träffas, äta ute, gå på bio igen! Jag avslutade med lunch på restaurang.

På omsorgsnämndens arbetsutskott fick vi reda på att ärendet med man på äldreboende som blev sittandes på toaletten i en och en halv timme i somras – nu är det anmält till IVO enligt Lex Sarah. Han kunde inte röra sig utan hjälp, men trots larm, så hände inget. Händelsen, som vi fick reda på via Smålandsposten, fick mig att göra en skrivelse om regler kring larm. Den fanns inte med på dagordningen, men lades till på själva mötet med paus för inläsning av svaret, som går ut på att det kan uppstå tekniska fel på larmen och det kan också bero på ”bristande följsamhet till rutiner” att lång väntetid uppstår. Gamla larm ska bytas ut. Utredning, regler, mer bemanning   finns inte behov av enligt svaret. Får se hur vi ska hantera det på nämndmötet. I arbetsutskottet kan jag inte yrka, eftersom jag är ersättare.

Ekonomisk rapport om att prognosen för överskottet i nämnden är 74,2 milj kr. Helt otroligt. Fyra timmar tog mötet och det innehöll mycket info, bl a om hur kommundoktorander inom vård/omsorg kan bli verklighet. Bra! Det är på gång.

Kände att jag var riktigt trött när jag efter arbetsutskottet hastade till styrelsemötet med ABF. Men det var trevligt i vanlig ordning. Vi utbildas hela tiden genom frågor och  grupparbeten.

 Torsdagen började med digitalt studiebesök på Kommunrehab, som numera ligger på Mejselvägen. Omsorgsförvaltningen arrangerar och vi som kan dagtid deltar, sådär runt tio brukar vara med från nämnden. Seila Mujic, enhetschef, inledde. Idag ser jag henne i Lokaltidningen. Hon är en av en grupp på 15 som vaskats fram av en jury. De ska ur gruppen kora Sveriges bästa chef inom vård och omsorg, som får Guldkransen 2021. Rehabchefen i Växjö kommun är alltså i den gruppen. Det visste vi inte i torsdags, i alla fall inte jag. Mycket info i nästan två timmar om hjälpmedel, förebyggande, träningsskulden på grund av pandemin, dagliga verksamheter, arbetsmiljö, tillgänglighet i bostäder…

Så till Braås och träff med samhällsföreningen där. Vi var fyra V-partister som träffade tre från föreningen på Braåsgården, som nu inhyser sju olika verksamheter, allt från frisör till socialtjänst. Samtalet handlade om skolan, förstås, har länge behövt moderna lokaler. Rastfaddrar efterlyses nu igen och 18 praoplatser behövs också. Vi pratar föreningsliv, finns det gott om i Braås. Vi pratar om campingen, naturcamping, som samhällsföreningen driver med hjälp av entreprenör. Och mycket annat. Mycket rör sig framåt tack vara eldsjälar.

Två av dessa eldsjälar träffar vi efter samhällsföreningen, de två representerar Braås GoIF och vi träffar dem i klubbstugan, som är ny. Den gamla (från 1925) brann ner. Klubben är från 1925. Johan och Andreas berättar för oss om visionen de har i styrelsen att göra om en stor grusplan utanför till aktivitetspark, Träffpunkt Braås. För barn, för unga för alla generationer, för flickor/kvinnor, för pojkar/män. Boule, padel, gym, hinderbana, mountinbike, motorikbana, grillplats, fika… Idéerna är på plats. Nu är det i fasen att söka pengar från olika håll. Himla roligt projekt och att lyssna och se bilder av visionen. Lycka till! säger vi. Härefter är det träff med representant för Nattvandrarna i Braås. Jag drar dock hemåt, för styrelsemöte med min bostadsrättsförening.

Igår förmiddag möte på totalrenoverade Tallgården i Araby, där nu medborgarkontoret har nya lokaler ovanpå Tallis. Fick rundvandring av Tomas, som jobbar här. Väldigt fint och fräscht – biblioteket en dröm. Anna och jag har stämt träff med Mahdi, som vill informera oss om hur han upplever Araby efter att ha bott där i 12 år och arbetat på medborgarkontoret i åtta. Jag återkommer om detta möte och vad det leder till.

Så till Åryd hela eftermiddagen med besök i lanthandeln, som lever i privat ägo och det sedan hösten 2017. Kvinna och dotter sköter ruljangsen och vi får livfull info om hur det är att ha en butik som inte kan ha allt och inte alltid vara billigast. De har alla extratjänster (till och med släputhyrning) utom systembolaget.

Så Åryds samhällsförening – i huset mitt emot masugnen som är från 1600-talet. Ung rätt nyinflyttad kvinna representerar föreningen. Vi pratar skola – lokalerna är från 1950-talet tror vi. Bra pedagogiskt innehåll. Vi pratar fritidsaktiviteter för unga, vi talar om behovet av  tillgängliga bostäder, tågstopp, cykelväg ut till riksvägen, behov av samlingslokal, gärna motionsslingor… Vi är fyra V-partister (varav en boende i Åryd) här också som tar del av mycket info om bra och mindre bra i trakten, om utveckling. Prio 1 är skollokalerna.

Sist på listan kommer en total nyhet för tre av oss; Kvarnens gårdsbutik, en grön idyll vid vatten vid vägs ände. En familj har inrett källaren i huset till butik, De odlar och donar, har höns som värper pastellfärgade ägg, kaniner, får och ankor och gräsänder håller också till där. De hade fullsatt i trädgården med lekplats och annat under sommaren. Det är en plats att lägga några timmar på och för alla åldrar. I butiken finns mycket hemgjort. De utvecklar successivt. Kan bara rekommenderas.

Ja, så roligt kan politiskt arbete vara!

Somnade tidigt. Vaknade ca 12, mitt i natten. Satte mig ute ett tag. Ser förbaske mig en igelkott ute på nattvandring! Gick kanske i sömnen.

Carin Högstedt

Växjö 20211016

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

 

 

13. okt, 2021

Kalla kårar till frukost. Nytt sjukhus redan bestämt? Riv ej-hållbart!

Bygga nytt sjukhus i Kronoberg eller inte? Frågan väcker stort intresse och många frågor från allmänhet. Det visade sig häromkvällen när Vänsterpartiet Kronoberg bjöd in till offentligt möte om just sjukhuset? Vilket är bäst ur ekonomiska aspekter, patientperspektiv, trafikperspektiv, personalperspektiv och hållbarhetssynpunkt – att renovera och bygga till det gamla sjukhuset eller bygga nytt utanför stadskärnan i Räppe?

Det blev ett informativt möte där regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) redovisade bakgrunder, analyser av nuvarande lokalers brister (för små hissar, för små operationssalar m m) och hur den framtida vården kommer kräva nya lösningar – pandemin har visat på det behovet. Trots att alla hittillsvarande beslut om detaljplan, trafiklösningar, inköp av mark, kontrakt med projektledare etc i regionen pekar mot ett nybygge i Räppe, så menade Johansson att det fortfarande finns två alternativ – Räppe eller bygga och renovera på nuvarande plats mitt i stan. Definitivt beslut tas i februari 2022.

Arkitekt Olof Thedin sade att det mest hållbara är att ta vara på det som redan finns i stället för att riva. Han saknade samtalet om den framtida vården, om konsekvenserna för stadens centrum, som nu har ca 6000 anställda på sjukhuset som vistas där om dagarna och i hög utsträckning kommer dit per cykel. Han tog upp ekonomiska aspekter och visade bilder på hur kostnaderna inom fyra år skulle gå utöver inkomsterna vid ett nybygge, när investeringarna kommer på kort tid. Vid satsning på nuvarande byggnader sprids kostnaderna ut på ett annat sätt.

En anställd vid lasarettet höjde rösten och sa att de inte för sitt liv vill arbeta med patienterna på en byggarbetsplats.

Det är onekligen ett stort, dyrt och svårt avgörande. Alla utredningar är inte klara. Ingen färdig kalkyl. Men Johansson tror på byggstart i mars. Det är här knuten finns för allmänheten: Varför är det så bråttom? Varför får inte kritiska insändare svar? Var är hållbarhetskalkylen (ska komma enligt uppgift)? Varför finns inte planering för den nära vården innan beslut om sjukhuset? Hur kommer finansiering att ske och vilka blir konsekvenserna för rekrytering av personal? En handlingsplan för nära vården kommer för beslut i november-december, upplyser Johansson. – Jag är en vanlig människa, säger en kvinna, jag vill vara säker på att det finns vård att få av kompetent vårdpersonal i framtiden. Det skapar oro att inte veta om det finns resurser till just det, att fylla lokalerna med innehåll.

Kalla kårar denna morgon vid läsning av insändare i Smålandsposten. ”Minska skolfrånvaron och öka skolresultaten”. Låter sig sägas. Metoderna: 1. Inför nationell statistik över skolnärvaro. Ett nationellt närvaroregister med direktkoppling till CSN och automatisk indragning av studiebidrag vid hög frånvaro skulle minska risken för daltande. 2. 1985 avskaffades möjligheten att med stöd av polis säkerställa skolplikten. Det bör återinföras för att användas när socialtjänsten inte räcker till. Slut citat ur insändaren av två moderater, varav minst en kandiderar till riksdagen. Var är ”Barnens bästa”? Denna inriktning som alla partier varit med och beslutat om; Barnet/ungdomen i centrum. Individen ska få hjälp och stöd så snart det visar sig behövas. Av proffs från olika myndigheter som samarbetar. Så kallade hemmasittare, barn som vägrar skolan, hur ofta har dessa t ex en NPF-diagnos och möter en skola de inte klarar att vara i för att den inte möter dem med deras behov? Är rätt metod att dra in studiebidragen för berörda familjer eller kalla på polis? Som sagt; kalla kårar.

Snart till fysiskt möte i nya kommunhuset. Omsorgsnämndens arbetsutskott. Dagordningen inte särskilt upphetsande. V-skrivelser – minst tre inlämnade – ej uppe. Skickade igår några frågor med anledning av det vi fick höra på särskilda boendet Sjöliden i Braås häromsistens. Hoppas få svar. Sedan styrelsemöte med ABF.

Carin Högstedt

Växjö 20211013

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

 

8. okt, 2021

Från Sokrates till Gurnah, Braås, Sjöliden, Åryd, landsbygdsperspektiv saknas

Så blev det Brittsommar. 17 grader ute och sol. Bara plus 6, när jag steg upp. Lite stressig vecka men med trevliga avbrott. Till exempel oväntat besök av dotterson. Är hungrig. Äter inte skolmaten, vad jag förstår. Det blir standardmåltiden snabbmakaroner och Felix delikatessköttbullar. Jag är också svulten; det är mycket gott med just dessa köttbullar och snabbmakaronerna, tycker vi båda. Så pratar vi skola och vad de läser i historia. De ska börja med Antiken. – Så roligt, tycker jag, som ju kan lite om den tiden eftersom jag läste både latin och forngrekiska på gymnasiet. Lite ovanligt att tala om Sokrates, Platon och Aristoteles vid köksbordet, men det gör vi. Så kejsarna… Ett par har jag i alla fall i huvudet Nyss fyllde 13-åringen har på olika medier hämtat massor med kunskaper. Tjuvspanar lite i Wikipedia, så jag hänger med. Trevligt som sagt.

Igår digitalt studiebesök på särskilda boendet Sjöliden i Braås. Flera personal och boende ställde upp. 30 platser, varav 25 belagda. 25 anställda på fasta jobb. Bland dem ingår en lokalvårdare och en samordnare för aktiviteter. Det blev mycket för oss förtroendevalda (ca 7 där) att komma ihåg och göra något åt:

Mycket tal om aktiviteter för omsorgstagarna. Hyresgästen Gunnar vill ha större utbud och            mer utevistelse. Personalen berättar att de haft samarbete med ABF, som kommit med musikstunder och högläsning. Pandemin har kommit emellan men även brist på resurser, sägs det. Ingenting nu.

Lokalerna byggdes om 1990 och inte moderna. Mycket gående i långa korridorer.

Brist på utbildningsplatser. Särskilt kännbart för boendena på landsbygden, där det är extra svårt att rekrytera. Äldrelyftet – statsbidrag – Sjöliden fick en enda plats. När någon från Växjö vill ha anställning, så passar inte busstiderna. Outbildade vikarier har 300 dagar, sedan är det tack och hej då. En del är väldigt duktiga och skulle kunna utbildas och anställas direkt – om de fick utbildningsplats. Ja, det är mycket att ta in. Saknas uppenbarligen ett landsbygdsperspektiv i vissa avseenden. Terapihundarna får mycket beröm. En lycka för många med demens. Skulle kunna komma två gånger i veckan istället för bara en. Tack Sjöliden för ett lärorikt besök. Skarpa frågor ni ställde.

Så gick Nobelpriset i litteratur till någon rätt okänd och otippad författare. Överraskning. Positiv sådan. Abdulrazak Gurnah, skriver romaner om ”de som inte passar in”, om flykt över kontinenter och kolonialismen. Ska läsas. Ett par av hans böcker finns översatta till svenska.

Försöker få till ett studiebesök i Åryd nästa vecka. Väntar på besked från skolan, om vi kan komma dit några V-partister, äta skollunch och informera oss om läget för elever och skollokalerna, förskolan, fritids etc. Ska också träffa samhällsföreningen och företag. Vi lägger en halvdag i alla de större tätorterna utanför staden för att få direktkontakt och info efter den långa pandemin. Börjar i Braås. Och dit ska jag strax, fast i ett privat ärende: Visning inför auktionen på lördag. Sammanträffar med dotter där. Många intressanta saker till salu, men bäst att se live och inte bara på nätet.

Trevlig helg!

Carin Högstedt

Växjö20211008

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

 

4. okt, 2021

Text

Spekulationer kring Nobelpriset i litteratur pågår. I dagens SVD (4/10) har Elisabet Andersson fem förslag i kulturdelen: tre kvinnor och två män. Jag känner förstås igen Karl Ove Knausgård, men har inte läst. Däremot hittar jag två böcker i bokhyllan av Joan Didion: Ett år av magiskt tänkande och Lagt kort. Börjar gå igenom mina läsedagböcker. Den första fick jag i julklapp av Charlotta Svanberg (S) 2007. Är inne på dagbok nr fyra. Där kan jag se vilken titel, vilken författare, datum och ett kort omdöme på de böcker jag läst sedan dess. Väldigt bra att kunna gå tillbaka till författare och se vad tyckte jag då när jag läste något av denne. En del dubbelköp kan undvikas. MEN Joan Didion lästes innan dagbok startade. Julen 2006 fick jag Ett år av magiskt tänkande (enligt anteckning i boken) av maken L, enligt önskemål. Lagt kort är betydligt tidigare. Didion är essäist. OK. Inget ont om övriga förslag, men skulle vara roligt om Joan Didion fick Nobelpriset. Hon är känd för en rätt bred läsekrets och har nämnts tidigare som värdig pristagare.

Läste med stort intresse i gårdagens SvDs kultursöndag om Clara Törnvall, kulturjournalist med diagnos. Foto Alexander Mahmoud, text Matilda Voss Gustavsson. Rubrik: ”Autism kan ha hjälpt många skapande kvinnor”. I spalten ”6 kvinnor med tänkbar autism” nämns Emily Dickinsson, Doris Lessing, Patricia Highsmith, alla högt beundrade av mig. Därtill Beatrix Potter, barnboksförfattare, som jag inte känner till. Hon levde med grodor och igelkottar, ansågs ointresserad av socialt umgänge. Hm. So what? Det som skiljer oss åt är att jag inte är författare, men gärna (helst?) umgås med fåglar, katter och igelkottar. Lite roligt. Lång läsvärd artikel.

Läste handlingar till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige igår kväll. Delårsbokslut visar på helår totalt plus 303 milj kr. Ofattbart stort överskott. Bara Omsorgsnämndens överskott beräknas till 67 milj kronor, Socialnämnden (nämnden för arbete och välfärd) har stort överskott, Utbildningsnämnden likaså. På fullmäktigegruppen i eftermiddag anser jag att vi behöver diskutera hur dessa pengar kan användas och hur vi vill att de ska användas. Jag är osäker på regelverket, som skulle ha reviderats och förnyats. Men det är inte gjort. Det finns utbildningsskulder och vård- och omsorgsskulder t ex.  Att bara lägga till det egna kapitalet och begränsa användningen känns inte rätt. Hur mycket skulle behövas för att införa tvålärarsystem i utbildningen, att få bort delade turer i omsorgen? Resurser finns som sagt.

Enligt handlingarna ska Klosterbron över järnvägen på stationsområdet nu uppföras för en kostnad på 27,2 milj kr. I tidigare beslut var det 13 milj kr. V och S reserverar sig mot finansieringen. Det är nya kommunhuset som orsakar behovet av bron. Då ska åtminstone delar av investeringspengarna tas från konto kommunhus och station. Men nej. Det är bedrövligt att se hur kringkostnaderna växer, medan själva kommunhuset blir billigare, åtminstone i propagandan.

Bra att Furuby sockenlag skrivit till kommunen och Vidingehem om behovet av byggbara villatomter och fler lägenheter i Furuby. Kommunala villatomterna är slut. Lägenheter, speciellt marklägenheter eftersöks. Förslag till beslut från Kommunstyrelsens arbetsutskott är att ”i dialog med sockenlaget ta fram förslag på lämplig tomtmark som finns tillgänglig till försäljning”. Förstår inte innehållet. Finns i nuvarande översiktsplan områden för ny bebyggelse. Problemet är att inget hänt annat än att villatomterna nu är slut. Kommunen behöver detaljplanelägga befintlig utsedda områden och köpa ny byggbar mark för Furubys utveckling. Fler bostäder på landsbygden! Har vi hört. Nu vill vi se också.

Carin Högstedt

Växjö20211004

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

2. okt, 2021

Sömnlös i Sandsbro, Bibliotekets Vänner, kontinuitet, anhörigvård, Oöverträffad Elvis

Först en natt med nästan 10 timmars sömn. Helt otroligt. (Mitt normala är väl 5 – 6.) Så en natt med 1 timmes sömn. Det jämnar väl ut sig i evigheten.

Lyssnar på de CD som har överlevt modernare varianter i våra gömmor. Bland andra The Essential Elvis Presley, två skivor i fodral av plåt, 26 låtar från 50- till -70talen. Love me tender, King Creole, Heartbreak hotel, Crying in the chapel, Are you lonesam tonight, Return to sender, Fever, Good luck charm…  Säger bara: Oöverträffat. Formidabelt njutbart. Så bra att jag fått låna dotterns skiv- och CD-spelare. Så bra att annan dotter fick ihop alla sladdarna och igång maskinen.

Fått ett namn på känslan av att hjärnan går varm när jag suttit i timtal på digitalt möte. ”Zoom Fatigue”, zoomtrött helt enkelt. Men nu stundar nya tider: fysiska möten och bussåkning. På måndag första gången jag sätter min fot i nya kommunhuset. Men det kräver att någon släpper in mig. Tyckte gamla kommunhuset var lite av bunker men där hade förtroendevalda tagg och kunde ta sig in själva. Bara en liten utvald skara har egen tagg till det nya. Kan bli förändring till det bättre? Kanske. Inte bara jag som tycker det är obekvämt.

Bibliotekets vänner hade ca 45 i publiken i Galaxen, Stadsbiblioteket i tisdags. Jag var där och lyssnade på Hannelore Bengtsson och Maria Estling Vannestål, båda bosatta i Växjö kommun och har skrivit böcker om att vara anhörigvårdare. Bra samtal. Hannelores bok, Till ditt sista andetag, har jag läst. Handlar om hennes 10 år som vårdare av sjuk och successivt allt sjukare make och kampen för att få stöd och relevant vård. Den handlar om bristen på kontinuitet i hemtjänsten, där anställda avlöser varandra och något förtroende mellan patient och vårdpersonal är svårt att bygga upp. Pandemin har ju gjort att många blivit uppmärksammade på att just bristande kontinuitet är en bov i smittspridningen. Efter politisk dragkamp har det i Växjö kommun blivit beslutat att kontinuiteten ska ner till max 11 personal under en 14-dagarsperiod. I dagsläget ligger snittet på 14-15. Tre hemtjänst/hemvårdsgrupper har jag träffat på senare tid. Alla berättar med entusiasm hur de griper sig an att nå målet. Bra! Tänk om första svaret på motionen (från undertecknad som satte målet 10) hade fått gälla! Första svaret var avslag, för det var orealistiskt, ansåg M+C+L+KD+MP. Men det slutade i kommunfullmäktige med målet 11. Det kan tyckas många det, men ändå en rejäl förbättring.  Ja, avdelningskam den som ger sig.

Marias bok är en autofiktion, delvis självupplevt men i romanform. Inte läst ännu. Den handlar om att vara gravid med fjärde barnet och samtidigt bli vårdare av dement mamma med allt vad det innebär. Bra kväll och skönt att kunna heja på bekanta på det gamla vanliga sättet i den reella verkligheten (IRL).

Nästan läst ut Lundells Vardagar 5. Sömnlösa natten tog jag till en lättläst ny spänningsroman av Åsa Larsson, moder till Rebecka Martinsson-figuren. Bra, tycker jag, ”Fädernas missgärningar” i Kiruna med omnejd.

I morgon födelsedagskalas – barnbarn fyller 13 – och så måndag med fullmäktigegrupp och sedan kommunal grupp, i nya kommunhuset. Denna lördags stora nöje blir att studera katalogen inför auktion nästa lördag: Knutson o Bloom i Braås har nät- och liveauktion, alltid spännande innehåll.

Ha en fin helg!

Carin Högstedt

Växjö20211002

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se