13. aug, 2015

Villatomter i Växjö kommun, Amnesty, jämställd tidning, heliga ränteavdrag

”Endast en villatomt till salu” är en missledande rubrik från Smålandsposten idag. Vi ansvariga för landsbygdsutvecklingen i kommunstyrelsen i Växjö kommun träffades idag och jag sa att jag vill ha aktuella siffror på hur många tomter som är till salu – i kommunen i sin helhet, inte bara i stan. Och statistik kom. Det finns totalt 44 tomter utanför stan till salu. Det finns tomter i Braås, Dädesjö, Furuby, Gemla/Öja, Lammhult, Brittatorp, Åby, Åryd. Växjö kommun är stor geografiskt och har många orter, byar som är attraktiva. Jag kan tänka mig att vissa av dessa 44 tomter inte har ett bra läge eller form, men det leder fel om inte hela kommunen marknadsförs. Stadsfixeringen är tyvärr genomgående – som om urbaniseringen behöver någon draghjälp. Växjö kommun har för få tomter även på landsbygden. I Ingelstad saknas det t ex. Och människor vill faktiskt bo där också! Bra genomgång av höstens arbete med landsbygden hade vi!

I Dagens samhälle idag redovisas en opinionsundersökning av SKOP. Endast 1000 tillfrågade, men i alla fall: De har mätt kommun och riksdag och partisympatierna. Här ligger SD långt under sina rikssiffror i kommunerna, ca 8 %, jämfört med ca 13 i sympatier i rikspolitiken. I Växjö kommunstyrelse har SD en ordinarie ledamot och en ersättare. De senaste sammanträdena har ingen varit närvarande. Inget budgetförslag presenterades vid junifullmäktige. De saknades i så gott som alla debatter inför valet. Hade ingen valstuga. I många kommuner är stolar tomma. Det kanske finns en gräns för framgång när tomheten är nära väljarna (det är en i en kommun) och uppenbar? Jag bara hoppas.

Dagens ETC har bäst fördelning kvinnor – män i sin tidning, när jämförelse görs av ett antal dagstidningar. Kvinnor kommer också till tals. Bra! Medvetet gjort. De räknar och kollar sig själva. Då blir det bättre.

Amnestys beslut om legalisering av prostitution får säkert många inklusive mig själv att hamna i ett dilemma. Stöder Amnesty varje månad sedan kanske 15-20 år och litar på att de gör ett bra arbete. Läser deras rapporter, känner en del som är aktiva i Växjö med omnejd – utmärkta människor. Jag har periodvis arbetat mycket hårt med frågor som pornografi och prostitution. Mot dessa företeelser! För mänskliga rättigheter. Jag har 30 års aktivt arbete i kvinnojour bakom mig och inte minst genom det fått upp ögonen för den fascistoida människosynen i pornografin och vad den kan leda till i verkliga livet. Sexköpslagen var en framgång. Vad gör jag med mitt medlemskap i Amnesty nu? Men det är inte det viktiga – utan vad betyder Amnestys beslut för jämställdhet, för mänskliga rättigheter och samhällsutvecklingen globalt? Tillbakagång. Hela tiden; ett steg framåt och så ett eller två tillbaka.

Vänsterpartiet och Ulla Andersson (artikel SvD igår) har mycket bra förslag, när ränteavdragen föreslås bytas mot välfärdssatsning. Vinner respekt, hoppas jag. Hittills har ingen ledarskribent kallat det populistiskt, vad jag vet. Birger Schlaug, f d MP och språkrör, säger i Dagens ETC att ”såväl den förra regeringen som den nuvarande borde skämmas ögonen ur sig” för att inte tagit itu med den frågan. 30 miljarder 2014. Som skulle kunna användas att åstadkomma hållbar välfärd inom skola, vård och omsorg.

Vacker kväll med blå himmel. Hämtade barnbarn på fritis, badade och fikade. Så skönt.

Carin Högstedt

150813

 

 

11. aug, 2015

Folkets Hus, kommunstyrelsen, minizoo invigd, företagsklimat, solokvist

Folkets Hus i Lammhult, nyöppnat, har väldigt lite bidrag från Växjö kommun, anser jag. Det är Lammhults samlingslokal och sådana lokaler är Växjö kommun i allmänhet rätt generös mot. Nu ringde ordföranden idag och bad mig ta upp det faktum att styrelsen skickat en skrivelse om hjälp till kommunstyrelsen någon gång i våras. Och inte fått svar. Eva ordförande visste att vi hade kommunstyrelse idag. Jag gjorde så och ordföranden (M) såväl som kommunalråd (C ) bedyrade att de inte sett någon skrivelse, än mindre behandlat den. Jag ringde upp Eva efter mötet och berättade svaret. – Men jag fick ju besked att skrivelsen kommit fram! sa hon, lätt upprörd. Skriv igen och skicka till samtliga kommunalråd, rådde jag. Till saken hör att Eva plus ytterligare en i styrelsen arbetar heltid på ideell basis för att få Värdshuset och Folkets Hus att gå runt.

Kommunstyrelsen började bra med intressant information från Svenskt Näringsliv, Eilon Fransson och Johnny (missade efternamnet) från Oskarshamn. Kronobergs och Kalmar läns avdelningar samarbetar numera.  Infon gällde hur Växjö kommun ligger till i den stora undersökningen som Svenskt Näringsliv gör varje år kring företagsklimatet. Det blir en rankinglista så småningom, vilket jag tycker är mindre intressant än just en genomgång av vad som kan bli bättre i vår kommun. Som är bra vill jag framhålla. Vår näringslivschef informerade också på mötet (passande nog) om den avdelningens arbete och medarbetare. Tio personer arbetar på näringslivsenheten, som också inrymmer landsbygdsutveckling. Det slog mig att det är dags att göra en avstämning av läget när det gäller landsbygdsprogrammet. Ska jag ta upp när vi har beredning i veckan. Vi i det fallet är nyanställd landsbygdsutvecklare och Eva (C ) och jag.

I övrigt gick de 50 ärendena fort. Några voteringar, några skärmytslingar, några frågor men inga sensationer. Bara (V) yrkade avslag på detaljplaneläggning av kommunhuskvarteret. Bara (V) yrkade ifall till motion om ”öppen verkstad”. Övriga hänvisar till ett projekt på stadsbiblioteket som bl a innebär att där finns en symaskin. Säkert bra, men vår motion handlar om mer än så!

S+V har inte majoritet och fick alltså inte igenom ett välbehövligt tillskott till skola-förskola på 48 miljoner kr. Ej heller lyckades vi rubba majoriteten i att bilda bostadsrättsförening av kvarteret Strandsnäckan. Det är synd att folket inte använder sig av rättigheten att lyssna på kommunstyrelsens sammanträden! Jag tror det vore nyttigt för både styrelsen och folket.

Skrev annonsmanus om vårt offentliga möte nästa tisdag 17.30 i VAIS-torpet, Växjö. Då handlar det om trafik- och samhällsplanering och närmare bestämt om Fagrabäcksrondellen och den planerade trafiklösningen. Hur påverkar den Fyllerydsskogen och naturreservatet? Både Trafikverket och Växjö kommun bidrar med tjänstemän och information.

Slutligen cyklade jag till invigningen av ett minizoo på Söder i SIPs fastighet; kaniner, sköldpadda, vandrande pinnar, vaktlar är starten. Stefan var nöjd. Där var ca 100 personer vid själva invigningen. Jag kom senare.

Carin Högstedt

150811

 

11. aug, 2015

Folkets Hus, kommunstyrelsen, minizoo invigd, företagsklimat, solokvist

Folkets Hus i Lammhult, nyöppnat, har väldigt lite bidrag från Växjö kommun, anser jag. Det är Lammhults samlingslokal och sådana lokaler är Växjö kommun i allmänhet rätt generös mot. Nu ringde ordföranden idag och bad mig ta upp det faktum att styrelsen skickat en skrivelse om hjälp till kommunstyrelsen någon gång i våras. Och inte fått svar. Eva ordförande visste att vi hade kommunstyrelse idag. Jag gjorde så och ordföranden (M) såväl som kommunalråd (C ) bedyrade att de inte sett någon skrivelse, än mindre behandlat den. Jag ringde upp Eva efter mötet och berättade svaret. – Men jag fick ju besked att skrivelsen kommit fram! sa hon, lätt upprörd. Skriv igen och skicka till samtliga kommunalråd, rådde jag. Till saken hör att Eva plus ytterligare en i styrelsen arbetar heltid på ideell basis för att få Värdshuset och Folkets Hus att gå runt.

Kommunstyrelsen började bra med intressant information från Svenskt Näringsliv, Eilon Fransson och Johnny (missade efternamnet) från Oskarshamn. Kronobergs och Kalmar läns avdelningar samarbetar numera.  Infon gällde hur Växjö kommun ligger till i den stora undersökningen som Svenskt Näringsliv gör varje år kring företagsklimatet. Det blir en rankinglista så småningom, vilket jag tycker är mindre intressant än just en genomgång av vad som kan bli bättre i vår kommun. Som är bra vill jag framhålla. Vår näringslivschef informerade också på mötet (passande nog) om den avdelningens arbete och medarbetare. Tio personer arbetar på näringslivsenheten, som också inrymmer landsbygdsutveckling. Det slog mig att det är dags att göra en avstämning av läget när det gäller landsbygdsprogrammet. Ska jag ta upp när vi har beredning i veckan. Vi i det fallet är nyanställd landsbygdsutvecklare och Eva (C ) och jag.

I övrigt gick de 50 ärendena fort. Några voteringar, några skärmytslingar, några frågor men inga sensationer. Bara (V) yrkade avslag på detaljplaneläggning av kommunhuskvarteret. Bara (V) yrkade ifall till motion om ”öppen verkstad”. Övriga hänvisar till ett projekt på stadsbiblioteket som bl a innebär att där finns en symaskin. Säkert bra, men vår motion handlar om mer än så!

S+V har inte majoritet och fick alltså inte igenom ett välbehövligt tillskott till skola-förskola på 48 miljoner kr. Ej heller lyckades vi rubba majoriteten i att bilda bostadsrättsförening av kvarteret Strandsnäckan. Det är synd att folket inte använder sig av rättigheten att lyssna på kommunstyrelsens sammanträden! Jag tror det vore nyttigt för både styrelsen och folket.

Skrev annonsmanus om vårt offentliga möte nästa tisdag 17.30 i VAIS-torpet, Växjö. Då handlar det om trafik- och samhällsplanering och närmare bestämt om Fagrabäcksrondellen och den planerade trafiklösningen. Hur påverkar den Fyllerydsskogen och naturreservatet? Både Trafikverket och Växjö kommun bidrar med tjänstemän och information.

Slutligen cyklade jag till invigningen av ett minizoo på Söder i SIPs fastighet; kaniner, sköldpadda, vandrande pinnar, vaktlar är starten. Stefan var nöjd. Där var ca 100 personer vid själva invigningen. Jag kom senare.

Carin Högstedt

150811

 

10. aug, 2015

Händelsrik dag, 28km, PRO, styrelsemöte, fullmäktigegrupp

Bedömer att jag cyklat ca 2,8 mil denna händelserika dag i det lilla. Startade med att köra bilen till verkstad. Nu inget bekymmer med plåt undertill (som häromdagen) men en otäck varningslampa och liksom trött bil. Lämnade den på andra sidan staden, där den troligen blir kvar hela veckan. Så det blir till att cykla i det underbara sensommarvädret. Tacknämligt faktiskt. Tog buss nr 8 hem och åkte hela sträckan från Samarkand till Sandsbro i ensamt majestät. Så dags ingen som har handlat och ska hem – klockan var halv nio, så jag var en udda passagerare. Diskade, tog cyklen in till stan och kommunhuset. Träffade gruppledaren och gjorde lite av varje. Gick så på lunch – efterlängtad – med Charlotta Svanberg (S) som gått från kommunuppdrag till region Kronoberg och är ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Lotta och jag har mycket gemensamt – gillar samma böcker och författare t ex. Måste träffas då och då. Arbetade ihop när S+V+MP styrde Växjö kommun tre mandatperioder på raken.

Gjorde sedan en bedömning att jag skulle kunna delta i ett PRO-möte på Evedal, som jag blivit inbjuden till – fast jag inte är medlem – ännu. Det var lockande att komma ut på cyklen igen i det vackra vädret och delta i något för första gången. Väldigt mycket folk i den gamla patriciervillan Wilhelmshill! Det var underhållning med trubadur, som var mycket bra. Satt i punchverandan och såg inte sångaren ifråga men hörde. Därefter skulle det vara studieupptakt och då cyklade jag tillbaka till stan för nästa möte. Försökte följa smalspåret (nerlagt men cykelväg) och upptäckte hur illa skyltat det är i den här trakten för cyklister. Jag brukar inte cykla från centrum till Evedal och utflykten var delvis ett studiebesök i verkligheten, där man ska hitta närmaste cykelvägen och inte gör det på grund av dålig skyltning. Varför är inte gamla Smalspåret, saligt i åminnelse, skyltat?

Så fullmäktigegrupp inför kommunstyrelsen imorgon. 50 ärenden. Det blir nej till lägenheter i kommunhuset, ja till bidrag till Östers IF. Har inget alternativ till ja till Öster. Lägenheter bygger vi gärna på den plats där de borgerliga tänkt sig lägga nya kommunhuset, nämligen Norrtull eller Stationsområdet. Vill man ha kontorslandskap i kommunhuset torde det bli billigare att göra det än att göra lägenheter. Den yta som inte behövs går att hyra ut. –Ja, det är två av 50 ärenden. Om nu kontorslandskap är en bra idé, vilket jag inte tror på.

Avslutade med styrelsemöte i V Växjö. Glatt möte med planering inför hösten. Kalendern fylls snabbt. Närmsta mötet är det offentliga om vad som ska hända i Fagrabäcksrondellen när Trafikverket och Växjö kommun ska göra trafikplatsen större. 18/8 17.30. Planering pågår inom V.s kommunala grupp och annonsering kommer. Hur påverkar planerna naturreservatet och rekreationsområdet i Fyllerydsskogen? Vi bjuder in folk att komma och delta i en vandring i  det aktuella området.

Ikväll lugnt, varmt  och vackert här på altanen. Mör i benen och det känns skönt. Imorgon kommunstyrelsen, ”bostadsgruppen” inom Vänsterpartiet och invigning av Cityfarm på SIPs anläggning på Söder, ett minizoo, som jag är nyfiken på. Hoppas jag hinner och orkar dit efter kommunstyrelsen

Carin Högstedt

150810

 

 

 

9. aug, 2015

Dödens hav, Phoenix, sommarsol, Vita Hästen

Fantastiskt reportage i DN idag om flyktingsituationen på Medelhavet och räddningsinsatser. De är där Nicklas Thegerström, fotograf och Erik de la Reguera, journalist. Texten enkel – bör kunna läsas och förstås långt ner i tonåren, om intresse finns. Ger en bild från insidan av de två första svenska journalister som fått följa med räddningsfartyget Phoenix i vattnen utanför Libyens kust. Sammanfattar läget i de länder varifrån flyktingarna kommer och vad som gör att man riskerar drunkningsdöden. Ca 2000 har drunknat i år trots insatser.

Fortsatt vackert väder! Idag blå himmel efter tveksam start, varmt och skönt. Passar på att bada. Imorgon börjar allvaret med möten på möten. I eftermiddag operetten Vita Hästen. Inte för att vi är operettälskare, men för att det är en utomhusförställning på Villa Wik, där Kristina Nilsson bodde, och vi har tre minuters cykelfärd dit. Fått bra recensioner och roligt att se skådespelarna och sångarna. Vita Hästen har vi föresten sett en gång förr, i Folkets Park, på den tiden maken L var djupt engagerad i styrelsen för parken. Det var då det. Nu ska det bli bostäder i parken.

Ha en skön söndag!

Carin Högstedt

150809