3. feb, 2016

Barnen drunknar, andrum, sänkta löner, Dagens ETC, islossning

Mycket bra nummer av Dagens ETC idag 3/2. Det äter sig in i själ och hjärta, går inte att värja sig. De skriver att de har 85 000 läsare varje dag. Det förslår inte. Fler måste läsa och få upp ögonen för vad som händer i Sverige, Europa och världen. Stora bokstäver på framsidan. ANDRUM. Bild på död pojke i sanden, drunknad, uppspolad. Sverige har fått sitt andrum, men till vilket pris? Under januari har uppemot tre barn om dagen drunknat i Medelhavet. Färre asylsökande kommer till Sverige. Det finns statistik på det. 4,5 miljoner människor har flytt från Syrien. 2,5 miljoner är i Turkiet, drygt 1 miljon i Libanon, drygt 600 000 i Jordanien. På grund av ändrade regler för anhöriginvandring m m så finns inte lagliga vägar in i landet och vägen över haven blir det enda alternativet för familjer att kunna hålla ihop. Barnperspektivet? Johan Ehrenberg kommenterar: ”Barn flyter upp på Europas stränder. Visst är det systemkollaps, visst är det sammanbrott.” Detta är bara brottstycken av informationen och kommentarer till vad som händer varje dag, när människor försöker fly och hitta sina familjer.

Håller inte alltid med Göran Greider, men hans ledare i nämnda tidning idag är mycket läsvärd. Rubriken: ”Därför är det centralt att stå emot Svensk Handels snack om lönefrysning”. Han varnar för en djupare segregation om generellt sänkta löner blir verklighet. Tidningen redovisar också kritiken mot regeringens tiggeriförslag, som fått många twittrare i mitt flöde att reagera. Sedan när ska en statlig utredare (Valfridsson) tala om för folk i allmänhet att de inte ska skänka pengar till fattiga människor, det vill säga lägga i deras muggar? Vi är ju fullt kapabla att avgöra det själva och att samtidigt stödja hjälporganisationer som arbetar med dessa utfattiga här och/eller i deras s k hemländer. Och samtidigt verka på alla möjliga politiska nivåer för att få slut på förföljelser, diskriminering, exkludering av romerna.

Det finns mycket mer och även glädjande nyheter som att den förnybara energin växer i världen. Men… i Etiopien har torkan gått så långt att drygt 10 miljoner människor riskerar att svälta ihjäl. Nytt perspektiv står forskaren Eva Lindell för: ”Jobba deltid, män!” säger hon i studiet av mediernas bild av jobb och framtid.

I övrigt en lugn dag. Jag har gett mig själv lite ledigt och rensat en skrivbordslåda t ex. Solen skiner och jag tror isen har börjat spricka upp på sjön. Startar alltid tvärs över på andra sidan från vårt hem sett.

Läs Dagens ETC. Se de drunknade barnen. Refugees welcome! Sa vi så stolta. Inte länge sedan.

Carin Högstedt

160203

3. feb, 2016

Barnen drunknar, andrum, sänkta löner, Dagens ETC, islossning

Mycket bra nummer av Dagens ETC idag 3/2. Det äter sig in i själ och hjärta, går inte att värja sig. De skriver att de har 85 000 läsare varje dag. Det förslår inte. Fler måste läsa och få upp ögonen för vad som händer i Sverige, Europa och världen. Stora bokstäver på framsidan. ANDRUM. Bild på död pojke i sanden, drunknad, uppspolad. Sverige har fått sitt andrum, men till vilket pris? Under januari har uppemot tre barn om dagen drunknat i Medelhavet. Färre asylsökande kommer till Sverige. Det finns statistik på det. 4,5 miljoner människor har flytt från Syrien. 2,5 miljoner är i Turkiet, drygt 1 miljon i Libanon, drygt 600 000 i Jordanien. På grund av ändrade regler för anhöriginvandring m m så finns inte lagliga vägar in i landet och vägen över haven blir det enda alternativet för familjer att kunna hålla ihop. Barnperspektivet? Johan Ehrenberg kommenterar: ”Barn flyter upp på Europas stränder. Visst är det systemkollaps, visst är det sammanbrott.” Detta är bara brottstycken av informationen och kommentarer till vad som händer varje dag, när människor försöker fly och hitta sina familjer.

Håller inte alltid med Göran Greider, men hans ledare i nämnda tidning idag är mycket läsvärd. Rubriken: ”Därför är det centralt att stå emot Svensk Handels snack om lönefrysning”. Han varnar för en djupare segregation om generellt sänkta löner blir verklighet. Tidningen redovisar också kritiken mot regeringens tiggeriförslag, som fått många twittrare i mitt flöde att reagera. Sedan när ska en statlig utredare (Valfridsson) tala om för folk i allmänhet att de inte ska skänka pengar till fattiga människor, det vill säga lägga i deras muggar? Vi är ju fullt kapabla att avgöra det själva och att samtidigt stödja hjälporganisationer som arbetar med dessa utfattiga här och/eller i deras s k hemländer. Och samtidigt verka på alla möjliga politiska nivåer för att få slut på förföljelser, diskriminering, exkludering av romerna.

Det finns mycket mer och även glädjande nyheter som att den förnybara energin växer i världen. Men… i Etiopien har torkan gått så långt att drygt 10 miljoner människor riskerar att svälta ihjäl. Nytt perspektiv står forskaren Eva Lindell för: ”Jobba deltid, män!” säger hon i studiet av mediernas bild av jobb och framtid.

I övrigt en lugn dag. Jag har gett mig själv lite ledigt och rensat en skrivbordslåda t ex. Solen skiner och jag tror isen har börjat spricka upp på sjön. Startar alltid tvärs över på andra sidan från vårt hem sett.

Läs Dagens ETC. Se de drunknade barnen. Refugees welcome! Sa vi så stolta. Inte länge sedan.

Carin Högstedt

160203

2. feb, 2016

Möten och möten, 2069 hyresrätter, landsbygdsutveckling, sociala företag, ljus i mörker

Hemma en timme mellan kommunstyrelsen och möte med Ung Vänsters förbundsordförande Hanna Cederin plus ett medlemsmöte med V Växjö för kongressförberedelser, motioner och nomineringar med mera. Blir lång mötesdag. Började med kommunstyrelsens arbetsutskott. De styrande ändrade plan för Vikaholm, från lägenheter till tomter för villor. S + V säger nej till den ändringen, då behovet av hyresrätter är enormt. Jag utan rösträtt i arbetsutskottet men tyst bifall till S. Kommunstyrelsens årsrapport 2015 var på dagordningen och rätt infekterad debatt uppstod om det faktum att matorganisationen inte kunnat spara utan står på minus 9,2 milj kronor vid årsskiftet. Hur kan nu detta inträffa när delårsrapporterna medgivit att sparkravet på 5 milj kr inte uppnås men inte så långt ifrån? Diskussionen fortsatte i kommunstyrelsen på eftermiddagen. Inte glasklart och mycket pengar.

Till kommunstyrelsen var kommunpolisen (ja, nu finns en sådan) Scott Goodwin inbjuden och han berättade om den verksamhet som polisen ska rikta till kommunen, ett så kallat medborgarlöfte. Det handlar om att polisen ska besöka skolorna, inte bara när de kallas, utan spontant.

En annan informations- och diskussionspunkt var ”Sverigeförhandlingarna” och beskedet igår att det blir den västra dragningen i länet och inget tågstopp i hela Kronoberg. –Desto viktigare att nu verka för att Kronoberg och sydostsverige får resurser till att förbättra Kust-till-kust-banan, dubbelspår mellan Alvesta och Växjö och bättringar på stambanan, sa jag, som vanligt.  Ingen sa emot det. Kanske har oddsen förbättrats rentav? Sydost kan ju inte lämnas helt åt sitt öde, eller?

Så det stora ärendet om utförsäljningen av 2069 hyresrätter inklusive en hel del studentlägenheter. De styrande hade lagt till i beslutsformuleringen fyra krav som ska ställas i förhandlingarna. (MP)s initiativ vad jag förstår. Då inträffar förstås en diskussion om semantiken. –Vad betyder ”krav” i sammanhanget? –Jo, krav betyder ”ambitioner” som man tar med sig till förhandlingarna upplystes. Finns naturligtvis inga garantier för att ambitionerna lyckas. De kan ju dessutom bli väldigt dyra. Så genom inspelet med olika krav på köparna, bl a att lägenheterna ska vara tillgängliga på bostadsförmedlingen, så blir kanske försäljningen lite mer aptitlig i medborgarnas och hyresgästernas öron, men fortfarande inte juridiskt hållbart att ställa ”kraven” och inga som helst garantier för vad som kommer att hända i framtiden med dessa hyresrätter, som tillhör de billigare bestånden i kommunen. Blankt nej till att ta upp affärerna i fullmäktige efter att köpeavtalen är skrivna. Det är då de förtroendevalda kan se pris och vad förhandlingarna lett fram till vad gäller ambitionerna, men som sagt; blankt nej.

Ett medborgarförslag om att brister i tillgängligheten till lasarettet för personer med funktionsnedsättningar försökte V skicka till Region Kronoberg, som har ansvaret, med bud att kommunen gärna vill ha en dialog kring tillgängligheten till lasarettsområdet. Många medborgare har bekymmer med att ta sig från stationen till lasarettets entré. Det blev nej.

Igår också en rad möten; först överläggning med landsbygdsutvecklaren och oss ansvariga i kommunstyrelsen. Vi planerade in träffar med dels alla samhällsföreningar samtidigt 14 mars (stora flyttdagen på landsbygden förr), dels alla bygdegårdsföreningar/Folkets Hus i kommunen. Bra genomgång.

Sedan till ”nätverket för social ekonomi” som hade möte i SIP/Funkibators lokaler. Alltid några nya på dessa månadsmöten, sociala företag, ideella föreningar och intresserade. Samtal om framtiden: Vara lösligt nätverk? Bilda förening? För- och nackdelar med båda och vi kom inte fram till något definitivt beslut.

Så en lång rad interna V-möten med fullmäktigegruppen, som gick igenom de ärenden vi behandlat i kommunstyrelsen idag varav några kommer till fullmäktige senare i månaden.  Och nu till kvällens V-möten och jag ser att imorgon kväll är det ledigt. Hej hopp! Kanske rentav hinner plocka ner alla ljusslingor som fortfarande förgyller utemiljöns mörker?

Carin Högstedt

160202

 

31. jan, 2016

Vinterfåglar, TV-bänk, resebesvär, 80 000 ut, söndagsfrid

Trots idogt tidningsläsande så är jag ännu inte säker på om de 80 000 som ska ut från Sverige är en beräkning eller ett mål. Inte heller förstår jag om siffran inkluderar eller exkluderar de som inte har något land att utvisas till och de som riskerar tortyr och dödsstraff, om de förs till ett visst land. Många gömda i Sverige har ju gömt sig för att de har inget land att komma till.

Kulturnatten i Växjö igår en succé, i alla fall tills vi idag hört att eventet i Linnéparken fick avbrytas för unga flickor blev antastade på olika sätt. Mycket unga pojkar lär ha gjort detta och spökvandringen i Teater Respects regi avbröts. Sorgligt. Jag uppehöll mig mest på stadsbiblioteket, som var utomordentligt populärt med utställare, musik, uppläsningar, danser.  Utländska studenter från Sydkorea och Kina bjöd på mat, sjöng och spelade. Bibliotekets Vänners citattävling var också populär! Jag delade ut tipsrad, pratade med otaliga bekanta och träffade vänner som jag inte sett på ett bra tag. En elev från högstadiet i Lessebo, där jag vikarierade i början på 70-talet dök upp. –Vad har han gjort efter skolan? –Jo, byggt hus, bland annat biblioteket, där vi nu är. Han gick runt och inspekterade sitt verk för första gången på 10 år.

Idag har jag delat ut det sista av (V)äxjös Kommunnytt i Sandsbro. Maken L och jag delar på en rejäl hög.  Blåsigt men lite motion i alla fall. Så räknat fåglar här hemma och hos familjen Högstedt i Gasslanda. Fast i år hade de själva räknat, vi ska bara rapportera. Blev i alla fall en fika hos familjen. De hade 12 olika arter, inklusive fasan, hackspett och talltita. Här hemma fick vi ihop 20 kajor, tre blåmesar, två pilfinkar och tre talgoxar plus en nötväcka och två skator. Det minsta jag kan minnas. Förra året hade vi exempelvis steglitsar här hemma.

Ligger efter med inläsning av veckans handlingar, så det är bara att ta itu med nu. Har helt enkelt ägnat dagen åt inköp av en TV-bänk som ska rymma filmer och dylikt som ligger och flyter runt i nuläget. Dessutom bokat en resa i slutet på mars, men det tar vi en annan gång. Det höll på att bli en resa för tre och två lägenheter på grund av min eminenta oförmåga att fylla i blanketter antingen de är på papper eller nätet. Lyckades krångla mig ur situationen och klicka in ett betydligt billigare alternativ för maken L och mig, när jag slutligen insåg att något var galet. Roligt att ha något att se fram emot!

Carin Högstedt

160131

 

30. jan, 2016

Bromma en sardinburk, Noaks Ark, Bibliotekets Vänner, förintelsen

Lördag förmiddag, fågelräknardag, kulturnatt och mycket annat. Grått och regnigt, trist, blåst. Bromma flygplats igår kväll en mardröm; Fullpackat, inga stolar att sitta på, ingen golvyta heller, så mycket folk. Alla flyg ut i landet verkade skulle gå samtidigt. Träffade ordföranden för Småland Airport. Han höll med om att förbindelserna Växjö – Stockholm är usla. Styrelsen försöker få flygbolaget att köra mindre plan för att få fler avgångar, sa han. Uppe i luften var det bra, nerstigningen kändes som stormbyar kastade oss som en vante hit och dit. Vinden när vi klev av planet var så stark att jag höll på att lyfta. Kanske var det extra mycket folk som flög för att tågen ju stod stilla i förrgår och det tar ett tag innan stoppen är inarbetade? 13 timmar på väg (taxitiden oräknad) och drygt tre timmars möte i Stockholm. Orimligt – speciellt som det är omöjligt att få arbetsro i en sardinburk (Bromma). Köpte till slut en deckare för att göra något. Höghastighetsbanan – när kommer den? Ska bli någon form av besked på måndag. Undrar hur tydligt det kan vara, när ingen finansiering är klar. Östra dragningen (Växjö) lite längre och dyrare än den västliga, men andra analyser behövs – var gör banan minst skada i naturen, djurlivet, gårdar, byar, produktion av livsmedel? Var gör den mest nytta av utveckling för regioner, arbetsplatser, företagande, människors möjligheter att ta sig till kontinenten, universitet? Må bästa dragning vinna och glöm inte de förbättringar av Kust-till-kustbanan som är en förutsättning för att höghastighetsbanan ska vara en tillgång. Dubbelspår Alvesta-Växjö, mötesplatser på Kust-till-kust och andra förbättringar kräver mångmiljoninvesteringar! Nu. Oavsett.

Styrelsemötet med Noaks Arks förbundsstyrelse gick bra, tycker jag. Finns mycket att rapportera till styrelsen här hemma, Noaks Ark Småland/Halland. Det ska hinnas med nästa vecka, som är lite lugnare än den gångna. Det handlar alltså om arbete med HIV-positiva, med stöd, rådgivning, testning, med förebyggande, med föreläsningar, med volontärskap och det faktum att HIV fortfarande är en socialt stigmatiserande sjukdom – trots oerhörda medicinska framgångar på senare år. Folkhälsomyndigheten bidrar liksom regioner och ibland även kommuner. Ju mer jag lär och lyssnar på rapporterna från de olika delarna av landet, desto mer imponerad blir jag av – ofta ideellt – engagemang och verksamhet till fromma för enskilda och familjer.

En av mina favoritkrönikörer i Smålandsposten, den lokala dagstidning vi har i den här änden av Sverige, är historiker Olle Larsson. Har hört honom tala på en Vilhelm Moberg-dag. Minns att jag sa till honom att han var briljant. Jag brukar inte slösa med beröm och jag menade det verkligen. Denna lördags krönika 30 januari 2016 heter Därför måste vi minnas. Den handlar om Belzec i sydöstra Polen och vad som händer i juli 1942. Den handlar om ”förintelsen”, som kallas så för att detta folkmord var så ”unikt i sin systematik och omfattning” skriver Larsson. 11 miljoner judar skulle dödas. Andra – som romerna – mördades också. Den korta enkla krönikan ber oss att inte glömma. Ögonvittnena från dödslägren är borta. Nu är det vår uppgift att berätta hur det var. Det skulle kunna hejda upprepning av vansinnet. Eller? Saknar källhänvisning till berättelsen i kåseriet. Men det går säkert att få. Läs och dra paralleller till det som händer i vår tid. Olle Larsson är bördig från Oskarshamn, som jag. Rätt många oskarshamnare här i Växjö, som jag känner och känner till.

Kulturnatten – vilket utbud! Ska försöka gå på någon debatt och sedan vara i stadsbiblioteket och puffa för Bibliotekets Vänners citattävling. Välkomna dit! Jag ska vara där 19.00 – 20