25. feb, 2016

Funkibator, Hjärnkraft, Djurens rätt, sportlov, tvärtom-rörelse

Deltog i Funkibators årsmöte idag. 30 röstberättigade samlades. Funkibator ideell förening ska enligt den beslutade verksamhetsplanen ”vara en förening inom funktionsnedsättning som kan erbjuda många olika sorters verksamheter där alla kan hitta något för just dem. Vi ska fortsätta arbeta med utvecklingsfrågor och sammanföra entreprenörskap med funktionsnedsättning med innovationer som resultat.” Så säger Funkibator att de ska ”vara en förening som bryter mot normer, strukturer, etablerade arbetssätt och gör lite ”tvärtom” i jämförelse med samhället omkring oss”. Mycket bra målsättning! Får mig att fundera på vad som skulle hända om alla föreningar, organisationer och partier hade den målsättningen. Och dessutom hellre säger ja än nej och är inkluderande. Tänkvärt. Mycket glad att jag kunde delta. Det var ett mycket noggrant årsmöte med förklaringar av varje paragraf på dagordningen och verksamhetsberättelse (diger sådan) föredrogs genom att ansvariga för olika aktiviteter, grupper och projekt berättade live om dem. Jag är medlem i väldigt många föreningar. Det är mitt sätt att visa min uppskattning av det de gör. Utan att vara aktiv i dessa föreningar får jag information jag har nytta och glädje av. Den här årstiden regnar det in inbjudningar till årsmöten och det är inte många jag hinner eller orkar vara med på. Funkibator var egentligen ett undantag. Hade kunnat går på årsmöte med Djurens rätt i Växjö ikväll, men ett annat möte drog ut på tiden, så det blev för sent. Och så brukar det ofta vara. Ambitionerna är större än tiden. Ska i alla fall besöka föreningen Hjärnkrafts årsmöte nästa vecka.

Ikväll hade vi möte i en liten arbetsgrupp inom V.s kommunala grupp som sysslar med äldreomsorg. Två av oss kunde komma och vi hade bjudit in en aktiv medborgare som är engagerad i just äldreomsorg, dock inte som politiker. Vi samtalade i en och en halv timme om äldres mat ur många perspektiv men även boendefrågor. På ett vårdboende går det att skapa en måltidssituation som är lustfylld. Men hur göra för de som bor hemma och får maten i en låda? Maten är mycket viktig hela livet. Det är ju nästan en kliché. Men det är ändå inte självklart att kunna välja maträtt när en blivit beroende av att någon annan lagar maten. Så basalt och ändå långt från verkligheten.

Har ägnat de senaste dagarna åt att skriva ett par artiklar, som jag hoppas kommer att publiceras framöver.

Imorgon bara privatliv med barnbarnen. Ska på bio. Vet inte vilken film det gäller, men det får bli en överraskning för mig. Maken L bjuder. Det är hans julklapp till barnbarnen. Bio, teater och liknande på villkor att han får vara med. Jag hänger på. Jag såg ”Fåret Shawn” (stavas det så?) med barnbarnen och det var en toppenupplevelse. Vilken film!

Nu Antikrundan.

Carin Högstedt

160225

23. feb, 2016

8 mars, barnvagnsmarschen, fria ordet, bostadsbrist, Furuby, Åryd, sportlov, medborgarskap med förhi

Fortsättning från igår: Kommunstyrelsens arbetsutskott idag och den så kallade utredningen om hur Fagrabäcksrondellen i Växjö ska se ut i framtiden. Jag får bordlägga min ilska tills vidare. Av någon obegriplig anledning så skulle det förslag till utredning som vi hanterade idag godkännas, men med hastigt tillägg av en mening om att ytterligare en utredning ska göras. Så idag sas att det storskaliga förslag till ”lösning” som trafikverket och kommunen kommit fram till är det absolut bästa tänkbara ur alla hållbarhetsaspekter. Samtidigt ska en ”second opinion” inhämtas av en oberoende expert. För mig mycket märklig handläggning. Jag var tjänstgörande idag och yrkade återremiss i avvaktan på nästa utredning, men det föll förstås. Annars kort möte utan stridigheter.

Tog med partikamrat och åkte till Åryd och Furuby och delade ut de sista (V)äxjös Kommunnytt, drygt 500 ex. Regnade när vi körde dit och hem, men i Åryd och Furuby var det vår och sol. Min kompis tyckte hon såg en stare. Kan det vara möjligt? I min barndom kom stararna i april som jag minns det. Klimatförändringen? Så ett internt möte med kommunala gruppens arbetsutskott. Listade förslag till motioner, interpellationer och artiklar. Det blev många. Den listan ska vara levande, lägga till och stryka när vi förverkligat. Pratade också om vad som kan göras mer för att om möjligt stoppa försäljningen av 2069 hyresrätter, men också om hur bostadsbristen ska kunna byggas bort. 250 kommuner i Sverige har bostadsbrist. Det pratas och skrivs mindre om det faktum att unga inte kan flytta hemifrån, att det är svårt att byta arbete eller ta ett arbete på annan ort, därför att det inte finns någonstans att bo. Det pratas och skrivs mindre om trångboddhet än om förslag att avlägga examen för att få medborgarskap i Sverige och medborgarskapsstopp. Det pratas och skrivs mindre om sju års kötid (i Växjö) till en lägenhet än vikten av att etableringsersättningen ska utebli om någon deltagare misslyckas med ett kunskapstest i samhällskunskap. Eller? Kanske jag överdriver en aning, men jag ser ju och läser om examina, tester och stopp för anhöriga. Papperslösas rätt till vård ska bort (enligt SD-artikel i SvD idag). Inte nog med att de saknar papper, de ska inte få hjälp om de håller på att dö. Som det står i artikeln så har M närmat sig SD i detta avseende. De vill att kommunerna ska kunna vägra försörjningsstöd till de som fått avslag på sin asylansökan. Kan vi komma längre i ”vi och dom”-tänkandet? –Ja, säkerligen. Det är bara det att de flesta av oss (?) värjer sig för tanken. Men det är bara en tidsfråga.

Det drar ihop sig till Internationella kvinnodagen, 8 mars. I Växjö kommer olika organisationer att gå ihop och arrangera fackeltåg (kl 17.00 tror jag) från scenen på Storgatan till Fria ordets hus, där det är program. 5 mars ordnar RFSU Barnvagnsmarschen för att uppmärksamma mödradödligheten i världen. Start från Vattentorget kl 12.00 och till scenen på Storgatan. Mödradödligheten var och är ett av de millenniemål som var svårast att uppfylla. Kan tyckas märkligt. Det handlar om mycket basala åtgärder som preventivmedel, mödrahälsovård, hygien, sanitet, säkra aborter. Kan tyckas. Men det handlar också om mäns makt över kvinnor och sexualiteten. Därav misslyckandet. Varannan minut dör en kvinna för att hon blivit gravid, skriver RFSU i inbjudan till marschen. Det går att gråta för mindre. Det var en 8 mars i början på 80-talet i Växjö som ledde fram till Kvinnojouren Blendas start. Alla dåvarande partiers kvinnor samlade ihop sig efter 8 mars och drog igång kvinnojouren. Får fundera på vad denna 8 mars ska kunna leda till av konkreta förändringar och förslag.

Glömmer ofta bort uppgifter, när jag skriver. Till exempel berättar jag om motioner och förslag, som författas och lämnas in. Dessa finns i sin helhet att läsa på www.vvaxjo.se. Imorgon distriktsstyrelsen och möte med Destination Småland om tillsättning av ny VD. Lite färre möten denna vecka som är sportlovsvecka i denna region. På fredag ska vi, maken L och jag,  ha hand om skollediga barnbarnen och bland annat gå på bio.

Carin Högstedt

160223

22. feb, 2016

Lurad, 100 km/h, tomter i Ingelstad, nedmontering av bankservice, svarspost, köpeavtal till fullmäkt

Läste handlingar till kommunstyrelsens arbetsutskott. Punkt 10. ”Redovisning av uppdrag till kommunchefen att göra analys av hållbarhetsaspekter och utsläpp för trafiklösning vid Fagrabäcksvägen.” I Växjö. Uppdraget givet 12/1 i år som svar på skrivelse från Cheryl Jones Fur (MP). Jag börjar läsa i tro att uppdraget ska gå till oberoende konsultfirma. Upptäcker att det är redan klart! Det som redovisas är en enda lång plädering för det förslag till lösning som är trafikverkets med stöd av kommunen. Blir iskall. Orkar inte igenom texten. Ska granska senare. Tänk att bästa möjliga lösning på bilköer viss tid på morgon och eftermiddag (inte alla dagar dock) är tre rondeller, 100 km i timmen förbi, in i naturreservatet… Nä. Lurad. Det var ingen vändning i detta ärende.

I ett annat ärende ska vi besluta om detaljplaneläggning för bostäder i Ingelstad. Hög tid. Finns i dagsläget inte en enda tomt att bygga villa på t ex. Detta trots vällovliga mål i landsbygdsprogrammet om vikten av planläggning för bostäder även utanför stan.

Dagens ledare i Dagens ETC (22/2) handlar också om landsbygden och ”systematisk nedmontering av service som är fundamental för att miljoner människor ska ha en fungerande vardag.” Andreas Gustavsson har skrivit om storbankernas nerläggning av kontor i småorterna i Sverige och, om kontoren är kvar, deras  vägran att ta emot kontanter. Tre storbanker har lagt ner drygt 250 kontor det senaste tio åren. Nyligen las tre kontor i Växjö kommun ner av Swedbank. När jag via skrivelse till kommunstyrelsen ansåg att kommunen borde ta upp en dialog med banken om vilken betydelse detta har för människor som bor och vill fortsätta bo utanför centrum av Växjö, så lyfte de borgerliga styrande partierna inte ens ett ögonbryn. Så det är bara att fortsätta dra in service och dela ut bonusar. Bra att Dagens ETC, den röda tidningen för ett grönare Sverige, uppmärksammar urbaniseringen och ansvaret för att många landsbygdsbor lämnas i sticket när det gäller service.

Fått iväg en motion och en skrivelse på förmiddagen. Motionen är aktuell. Den handlar om att vid större bostadsförsäljningar – som den förväntade i Växjö kommun – ska fullmäktige ha sista ordet. Det betyder att när köpeförhandlingar är klara, så ska fullmäktige ta del av resultatet. Köpeavtal skrivs alltså ”under förutsättning av att fullmäktige godkänner”. Sedan 2008 är slutresultatet delegerat till moderbolaget, VKAB. Det var inte enhälligt. S+V röstade mot. Det vi inte gjorde skam till sägandes var att överklaga. Frågan är om det håller rent juridiskt. Det får vi se när motionen behandlas. Men det juridiska är inte avgörande. Det är olämpligt att överlåta stora och avgörande beslut om att – som nu aktuellt – sälja mer än 2000 hyresrätter utan att högsta beslutande instans och den offentliga arenan fått ta del av förhandlingsresultatet. Det är ju inte oväsentligt ekonomiskt, ekologiskt eller socialt vad som händer med 2000 hyresrätter och deras hyresgäster. Så med stöd av partikamraterna i fullmäktigegruppen så lämnades den motionen in idag.

Så skrev jag till kommunstyrelsen om det faktum att medborgare ibland säger att de skrivit till den och den styrelsen/nämnden och inte fått svar på si och så länge. Jag drar slutsatsen att den gamla policyn om att en ska få svar inom fem arbetsdagar fallit i glömska på sina håll. Även om det inte går att klämma fram fullödiga utredningar på så kort tid ska medborgare få besked om att brevet kommit fram, vem som ska handlägga och någon form av tidsangivelse.

Ikväll möte i vår bostadsrättförening. Ska gå dit förstås och även passa på att göra lite valberedningsarbete. Jag är sammankallande i valberedningen inför årsstämman.

Imorgon fullt ös.

Carin Högstedt

160222

 

21. feb, 2016

Blött Göteborg, ograverad järnväg sedan 1894?, fest, kommunhus i Araby?

Lunchtid igår klev vi, maken L och jag, av tåget på Göteborgs central. En decimeter snöglopp-vatten på gatorna. Snabbt genomsura skor och strumpor. Verkligen äckligt väder. Taxi till hotellet, där stora festen, 70-årskalaset för maken Ls bror, skulle gå av stapeln och där vi bott i natt. Ut med blöta fötter för att hitta lunch. Några hundra meter och där fanns ett ställe och jag tog diskret av mig kängorna och la dem på elementet. Vi var ute i Olskroken, lugnt område. Det tog nästan tre timmar från Växjö till Göteborg med Kust-till-kust direkt. Speciellt mellan Borås och Göteborg går det sakta, sakta. Någon sa att det inte är gjort något åt den här delen sedan den byggdes. Den var färdig 1894. Byggdes av privat bolag. 1941 gick den över till SJ och blev en del av Kust-till-kust. Den är krokig och går i mycket kuperad terräng. Jag som alltid har bråttom (fast inte) kände för att gå av och skjuta på på hemvägen. Men vi var hemma i Växjö i rätt tid!

Festen lyckad! Ca 30 personer inklusive tre barn och många gamla diabilder och foton, minnen och nostalgi.

Dålig uppkoppling på tåget och jag läste deckare istället för kommunala handlingar; Christoffer Carlssons ”Mästare, väktare, lögnare, vän”. Superbra reselektyr. Utläst.

Ser i DN att Botkyrka får ha kvar Försäkringskassan. De tänkte dra därifrån men protester har haft effekt. I Växjö pågår diskussion om ett nytt kommunhus, ska det byggas och i så fall var. Ett folkligt förslag är att lägga det i miljonprogramområdet Araby. Nu behövs det inte något nytt kommunhus i brådrasket, men när så är det en idé att ha med i planeringen. Om inte alla förvaltningar, så del av? Det är bra om offentlig sektor och myndigheter, statliga, regionala, kommunala, förlägger verksamhet, där det finns mycket folk men få arbetsplatser och lite nära service.

Ska nu ta itu med att skriva en motion, att skissa på idéer till fler och att ha en skön kväll.

Carin Högstedt

160221

 

19. feb, 2016

Poesins betydelse, Ellerström, Diakonicentrum, kommunpolitik till fots och cykel

En helsida i Smålandsposten idag om Jonas Ellerströms besök i Växjö i tisdags, då han talade om vårt behov av poesi, på stadsbiblioteket. Fantastiskt intressant. Det enda som saknas är uppgiften att Bibliotekets vänner arrangerade. Jag missade denna kväll, eftersom kommunfullmäktige sammanföll. Läser därför denna initierade artikel med stort intresse. Det kom faktiskt 100 personer och lyssnade. Alla jag talat med som var där intygar att det var mycket bra föreläsning, helt utan manus. Enligt Tina K Persson idag i Smp sa han bl a att ”poesin är en prioritering av själen snarare än kroppen. Poesin kan ge svar på sådant som aktiekurser inte kan. Kan vara både lindrande och ge röst åt sådant som tynger.” Så bra att det fortfarande finns poesi i världen!

Igår kväll hade en arbetsgrupp inom Bibliotekets vänner arbetsmöte. Vår uppgift är att komma med nya idéer och formulera föreningens mål och mening eller snarare komma med förslag till styrelsen och årsmötet. Vi spånade och pratade. Namn på författare och idéer till föreläsningar. Kan vi använda andra medier än tal? Varför inte film? Höstens program blir intressant om bara hälften av spånandet blir verklighet. Mina kamrater i arbetsgruppen och i styrelsen är oerhört belästa. Jag är impad. Och har läst mycket. Men – jag erkänner – jag är fast i deckarträsket. Lånade två igår när jag var på biblioteket. Kan inte låta bli. Egentligen letade jag efter den nya romanen, skriven av en man ur resandefolket, som nyss kommit ut. Den var utlånad och jag står nu i kö. Jag läser annat än deckare, men kan inte sova om jag inte har någon i alldeles i närheten. Kände när jag gick ut från biblioteket att det är skönt att gå på möten, där en inte ska begära votering och reservera sig.

I övrigt väldigt mycket flygbladsutdelning på alla håll och kanter. Avslutade denna dag med de båda höghusen på Dalbo. Träffat mycket folk som vill prata om läget i kommunen, om bostadsförsäljningen och som berättar att de följer fullmäktige på Öppna kanalen och att ”ni sköter er bra”.  Det sporrar så nu är hela Sandsbro klart (maken L per cykel, jag till fots) och vi kan ta helgledigt. Ska till Göteborg imorgon och fira en 70-åring, maken L.s bror Göran.

Vi fyra kvinnor i V Växjö, som utgör en arbetsgrupp för ” flyktingpolitik och EU-migranter” åt lunch på Diakoncentrum idag och hoppades (hade inte anmält vårt besök) få träffa personal för att diskutera ett par projekt, som vi går och ruvar på. Så himla lyckat! Vi får respons och positiv kritik från humanister med mycket kompetens och kunskaper om de människor som vi vill nå och hjälpa. Vi kom flera steg framåt. Dessutom mycket god lunch och jag är fortfarande mätt. Många lunchgäster och många vänner bland dem. Vilken trygghet att Diakonicentrum finns. ”Trygghet för många” övervägde jag att skriva. Men nej. Trygghet för oss alla. Det finns ett ställe att gå till, öppet för alla.

Trevlig helg!

Carin Högstedt

160219