25. maj, 2016

Hållbar utveckling, Trafikplats Fagrabäck, landsbygdsriksdag, cykelspaning, Yarden

Hur kan ett civiliserat land som Sverige föreskriva att detaljplaner/vägplaner ska jämföras med noll-alternativet, det vill säga alternativet är alltid att ingenting förändras i nuläget. Svaret är nämligen alltid givet. Det som planeras vinner alltid. Som exempel ur verkligheten: Ny Trafikplats Fagrabäck i Växjö motiveras av att befolkningen ska öka och därmed biltrafiken, obs! Det verkar vara en naturlag att om befolkningen ökar så gör även biltrafiken det. Även i en framtid, som ska vara hållbar enligt alla miljöprogram. När nu den storskaliga trafiklösningen presenteras, så innehåller den gott om bullerplank och vallar för att ljudnivån ska dämpas. Den jämförs med nuvarande rondell och samma trafikökning utan nya bullerplank eller modifieringar… Varför införs inte en regel att planer och stora investeringar ska presenteras med exempelvis tre olika alternativ, där vart och ett har bedömningar ur klimat-, miljö- och ekonomi-aspekter?

Det var hett både ute och inne igår kväll i Fagrabäckskolans aula, när Trafikverket hade samråd om Trafikplats Fagrabäck. ”Det regnar manna över Växjö”, sa konsult som presenterade ”lösningen”. Han menade miljonerna som det kommer att kosta, 200 tror jag. Är det manna? Inte ett miljömål kunde jag uppfatta. För 200 milj kr skulle det kunna bli  många bussgator, mycket cykelvägar och nuvarande rondell kan få två filer istället för en. Om det nu var 200 milj kr. Det kanske är kostnadsökningen bara. Låter det vara osagt.

Men det allvarliga är att Sverige och ytterst regering och riksdag fortsätter att bygga vägar för mer bilism i en tid med COP21 och uppenbara klimatproblem, mest i andra kontinenter än Europa, men är torkan på Öland och Gotland tillfälligheter? Under min livstid har jag sett lupinerna börja blomma tidigare och tidigare. Eller inbillar jag mig? Det är mänsklighetens beteende som ska ändras. Det skulle inte vara några köer i Fagrabäcksrondellen om arbetstiderna ändrades så att inte alla börjar kl 8.00 och slutar 16. Det behövs förändrade strukturer för att bryta bilberoendet, plus alternativ som är bekväma och går i tid. Köerna uppstår just när de flesta ska till jobbet och från jobbet. Dessutom är det köer i många rondeller i Växjö vid de tiderna. Hur påverkas de med den här mastodontlösningen?

Många i den stora publiken troppade av – liksom jag – när det gått mer än två timmar och föredragningarna inte tog slut. Dålig styrsel på mötet. Hade varit bättre med korta föredragningar utan frågor i snabb takt, sedan mycket tid för frågor och påståenden från publiken via mikrofon – kanske lättare sagt än gjort, men det hade underlättat dialog.

Idag S+V-budgetmöte om målformuleringar i texterna. Snart färdiga. Sedan arbetsgrupp inom Bibliotekets vänner. Höstprogrammet klart – förutom smärre detaljer. Start redan fjärde augusti, då vi i samarbete med Växjö kommuns Scensommar ska berätta om vår tids arbetarlitteratur som förspel till visning av filmen Yarden, utomhus vid Fria ordets hus. Spännande!

Så årets spaning på cykel. En arbetsgrupp inom (V) Växjö – fyra var vi idag – tittade på hur det är att cykla i centrum och speciellt hur trafikljusen fungerar och hur de skulle kunna prioritera cyklister. I stadens ytterområden fungerar det bra att cykla i kommunen, men landsbygden och just Växjö centrum är på bilarnas villkor. I sträckan mellan Stortorget och Norrtullsrondellen kommer cyklisterna från Linnéparken ut oskyddade. Där hände en olycka häromsistens. Ett högt plank, nybyggt, har försämrat sikten. En spegel skulle kunna förbättra situationen, kom vi på. Skrivelse till tekniska nämnden om våra spaningar och förslag ska göras.

Så cykeltur hem och en rejäl regnskur på vägen.

Imorgon till Gotland på kvällen för att delta i Landsbygdsriksdagen. Hela Sverige ska leva! Fredag utflykt och jag har valt besöksnäringarna för både studiebesök och seminarier på lördag-söndag. Tänkte på mitt uppdrag som ledamot i Destination Småland AB. Hoppas på många nya idéer.

Carin Högstedt

160525

 

23. maj, 2016

Sommarkväll, nytt kommunhus, kommunalt parkeringshus, storskarv, Åryd, Furuby, gymnasiesärskolan

Fantastisk sommardag! Varit ute mycket – skönt. Inga möten – bara åkt och gått med flygblad i Åryd och Furuby, hämtat barnbarn i skolan och träffat två av döttrarna. Däremellan skrivit två interpellationer, en till utbildningsnämndens ordförande, en till nämnden för arbete och välfärds (socialnämndens) ordförande. Jag lovade det igår; att ta upp i vilken utsträckning gymnasiesärskolans elever får arbete/sysselsättning efter gymnasiet. Väldigt deprimerande siffror som redovisades på DN Debatt 15/5. Jag försöker faktiskt, ja faktiskt, att vända på prioriteringarna och ta upp det som tenderar att ligga längst ner i högen av ärenden i stat, kommun och regioner, på mitt sätt, i kommunen. Särskolefrågor och ungdomar med intellektuella funktionsvariationer ligger inte högst upp; det vet alla. Så mycket viktigare att vända på högen. Men jag skäms å all politiks vägnar, när jag inser att inte någon rejäl undersökning finns förrän nu av vad som händer med eleverna efter gymnasiesärskolan.

Tragglar ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott. Avtal mellan Jernhusen och Växjö kommun om samlokalisering av resecentrum och nytt kommunhus. Otroligt men sant. Ett kommunhus (ska kallas stadshus) som är tillgängligt för medborgarna mitt på stationen, läser jag. Då kan vi ju börja med att låsa upp nuvarande kommunhus. Ser inte ett ord om säkerhetstänk. Men visst. Ge alla som köper biljetter en tagg till kommunhuset. Onekligen en innovation i min smak. Öppenhet, tillgänglighet.

Därtill ärendet om P-garaget i World Trade Center, som lär bli en klassiker i kommunens historia. Tänk att skattebetalarna är med och finansierar privata näringslivets garageplatser, ska köpa garaget och driva det som vilken kommunal kärnverksamhet som helst – med minus! Vad gör vi nu (sa naturligtvis nej när det begav sig) men avtalet på 87 miljoner kr är skrivet och undertecknat? Hur mycket kostade det att bygga garaget i verkligheten?

Igår en nyhet i fågelskådandet. En storskarv satt på flotten en bit ut i sjön. Första gången vi ser storskarv här vad vi minns. De finns dock i Helgasjön, stora sjön som Toftasjön är förbunden med genom en kanal. Alla blir inte glada över att se en storskarv, det vet jag, men denne ensamme fågel var välkommen i vår utsikt. Två kajor har bestämt sig för att så gott som flytta in på altanen. Helt orädda även när barn och barnbarn var här.

Imorgon kväll möte kl 18.00, Fagrabäcksskolan i Växjö. Trafikverket informerar om Trafikplats Fagrabäck, om behovet av nya vägar, rondeller och 100 km i timmen, intrång i naturreservat och bullerproblem. Eller kanske inte det sistnämnda. Ser i DN 22/5 att det internationella energiorganet IEA är kritiska till Sveriges energi- och klimatpolitik: ”Det gäller att inte stimulera onödiga transporter och då måste våra satsningarna på infrastruktur vara i linje med våra klimatmål. Nu bygger vi vägar som är anpassade för en väldigt stor ökning av biltrafiken.” Just det. Och det går åt helskotta med klimat och det har otroliga följder för mänskligheten.

Ha en skön kväll!

Carin Högstedt

160523

22. maj, 2016

Dädesjö skola, efter särskolegymnasiet, fågelsällskapet, fysisk motion

Söndag morgon. Satte mig ute med datorn och budgettexter. Gick på väderprognosen: slöjmoln, varmt, uppehåll. I verkligheten regnat, mulet, men 16 grader, så det är rätt drägligt här ute. S+V håller på med att färdigställa våra budgettexter, så vi läser och skickar ändringsförslag till samordnare Ola Palmgren, S, som har ett rejält jobb att göra. Vi har delat upp de olika politikområdena mellan oss. Jag har arbete/företagande och trygghet/säkerhet/folkhälsa.

Gårdagen enbart kroppsarbete: grundlig städning av kök och hall, handgräsklippning, rensning av något jag tror är löktrav och som växer på varje möjlig yta och kväver allt annat. I och för sig vita vackra blommor, men jag gick loss på flertalet. Sedan per cykel  ut med de sista ca 250 ex.en av (V)äxjös kommunnytt alltmedan maken L cyklade runt i fyra timmar i övriga Sandsbro. Sedan var vi vrålhungriga och drog igång grillen för schnitzel och ugnen för klyftpotatis.

Tar till mig en debattartikel i DN 15 maj: ”Gymnasiesärskolan leder alltför sällan till arbete”. En nationell studie, den första! av unga vuxna med intellektuella funktionsvariationer och deras arbetssituation som är bedrövligt dålig. Hela 78 % står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Två forskare skriver om detta och rapporterar att 47 % av drygt 12000 elever som slutade särskolan 2001-2011 har daglig verksamhet, en obetald sysselsättning inom LSS. 6,6 % studerar på folkhögskola eller komvux. 22 % har hel- eller deltidsarbete, bara 339 personer av 12 269 har arbete utan subventioner. 24 % är varken i arbete, studier eller daglig verksamhet. Män med bakgrund i särskolan är i arbete i betydligt högre utsträckning än kvinnor.

Studiens huvudresultat – att unga vuxna med intellektuella funktionsvariationer undanhålls rätten till arbete och då även arbetets sociala, ekonomiska och hälsomässiga fördelar – bör få ett stort genomslag och leda till kraftfulla politiska satsningar och det måste ske nu. Väntan har varit lång nog. Så avslutar Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap och Jessica Arvidsson, forskare i hälsa och livsstil, sin artikel, som med all önskvärd tydlighet visar hur prioriteringar görs och inte görs i dagens Sverige. Ska omgående ta reda på hur det är i Växjö kommun. Var för inte så länge sedan på besök på gymnasiesärskolan på Kungsmadskolan. Fick gott intryck av undervisningen. Men vad händer sedan?  En grupp inom denna skola gjorde en gång ett medborgarförslag som gick ut på att de ville ha arbete efter skolans slut. De fick bifall på den, om jag minns rätt, och kom tillbaka efter något år och frågade varför inget hänt.

Köpte ett par mattallrikar på loppis för att använda under krukor modell större på altanen. Brukar köpa uddaporslin till det. Dessa var dock vid närmare betraktande alltför fina, Rörstrands Eva, design Gunnar Nylund. Har inte hittat årtal men det känns som 1950-talet och jag tror de fanns hemma hos oss. Nu fintallrikar här! Allt går i cirklar.

 Dädesjö skola. Försöker att inte skriva ner den upprördhet jag känner. 3-4.orna ska flyttas till Braås skola. Nej, skolan är inte nerlagd för det, bara hälften. Håller det för otroligt att mellanstadiet kommer igång igen. Hoppas jag har riktigt riktigt fel i det. Men framför allt är det sättet att hålla berörda utanför processen, som gör ont. Förändringar kan vara befogade, önskvärda, nödvändiga, men de berörda föräldrarna, barnen och bygden i övrigt, ska involveras i processen.

Ser en skön dag framför mig. Solen kommit. Kanske städar vardagsrummet, kanske inte. Ska träffa barnbarnen i eftermiddag och i övrigt altanhäng med datorn. Imorgon biltur till några orter utanför Växjö med ytterligare 600 flygblad och på eftermiddagen hämta barnbarn på fritidshemmet. En storlom, två ringduvor, ett gäng pilfinkar och några kajor är mycket frekventa gäster här. Plus skatorna förstås och fiskmåsarna.

Carin Högstedt

160522

19. maj, 2016

Brevlådor i mängd, flygblad, Brf Sågverket, engagemang i närmiljön, begränsat livsrum

Möte på hemmaplan ikväll. Bostadsrättföreningen Sågverket med drygt 40 lägenheter hade stämma och närvaron var god, allt gick snabbt och smidigt. Som sammankallande i valberedningen kan jag bara vara nöjd. Både kontinuitet och förnyelse. Måste konstatera att tillfrågade om uppdrag i styrelsen tackade ja och såg glada ut. Ingen övertalning. Och några sa nej, inte nu men längre fram. Alltså inga tvärnej och ingen brist på engagemang. Det känns väldigt bra. Maken L var ordförande för mötet.

Innan dess – i underbart väder – cykel till stan och så flygbladsutdelning på Storgatan. Vi fem partikamrater fick slut på bladen efter en timme, 300 ex. Många samtal. Så cykel igen hemåt och på vägen utdelning i brevlådor, ca 250 ex. Det är i områden som jag har ”adopterat” i många år. Igår var vi tre partikamrater som körde söderut i kommunen och fick ut 600 ex i Ingelstad, Tävelsås, Vikaholm. Men först produktionen av bladet, ”Växjös Kommunnytt”, inne på 37.e årgången. Kanske därför jag har ont i ett knä? Jag har varit med sedan starten.

Deltog också idag i ett styrelsemöte med Vänsterpartiet Växjö. Det kommer fram fler och fler innovationer i vårt arbetssätt, information och verksamhet. Facebooksidan sköts numera mycket bra. Vi använder SMS-utskick med påminnelser till alla medlemmarna. Bara några exempel. Ikväll utvärderade vi vårt deltagande i Växjö Pride, vårt prideseminarium med riksdagsledamot Hans Linde och 1 maj. Allt bra men kan bli bättre och vi ska börja förberedelserna mycket tidigare. Vi har kommit igång med inspelningar på Öppna kanalen. Både 1 maj och Hans Linde ligger där plus samtal om och referat från Växjö kommunfullmäktige. www.okv.se. Kan ses på webben oavsett var i världen en befinner sig.

Dagens ETC idag tänkvärd och läsvärd ledare av Andreas Gustavsson: ”Jag hoppas hon har sin kortaste klänning på festen”, om det absurda i att kvinnor/flickor ska akta sig för att klä sig på visst sätt för att undvika våldtäkter och hur hela livsrummet blir begränsat av riskerna för ovälkomna närmanden, hot, trakasserier och våldtäkt. Men vad krävs av män/pojkar? ”Det perspektivet finns inte” skriver Andreas. Det som krävs är att flickor är försiktiga, inte joggar ensamma etc. Men de potentiella förövarna? I en artikel i samma tidning berättas om att en argentinsk kvinna fått missfall och straffas med 8 års fängelse – för mord. Det är knappt en tror det kan vara sant. Det är en konsekvens av abortlagstiftningen, säger Amnesty.

Fredag imorgon och budgetmöte med S, regiongrupp och flygbladsutdelning på Dalbo torg. Sedan kommer tydligen polsk värme, upp till 25 grader enligt löpsedlar. Låter bra.

Carin Högstedt

160519

17. maj, 2016

Sandsbro skola, vattenkraft, 50-tal och kvinnlighet, åderbråck, uteliv

Med dagstidning kommer en annonsbilaga, från Wendelin media. KVINNLIGT är rubriken på framsidan och så rubriceras innehållet så här: Viktminskning på naturligt sätt. Coaching för tillväxt. Modern teknik mot åderbråck. Malin Åkerman om rollen i Billions: Det är en LITEN inblick i finansvärlden. Slut citat. Inte för att jag gillar mina åderbråck men är det typiskt kvinnligt? Inne i bilagan på helsida är en man med håriga och avklippta ben som bär en kvinna med ”fina ben” på ryggen. Tolkar det som att hon har opererat sina åderbråck och båda är lyckliga över det. Kvinnligt? Kan inte hjälpa att jag reagerar på en snäv syn och inte alls den som jag möter bland moderna feministvänner. Lite av 1950-tal.

Hemma tidigt från fullmäktige. Inte alls nöjd med något jag sagt eller gjort men så är det. Stolt över övriga gruppen. Speciellt att Eva-Britt Svensson läst ett medborgarförslag en gång extra och noga. Medborgaren ville att världsprematurdagen, 17/11, skulle uppmärksammas genom att lila belysning ordnas på vissa platser. T ex hade Vida Arena förra året belyst sin arena med lila ljus. I kommunstyrelsen hade vi sagt att världsprematurdagen var en regionfråga för det handlar om för tidigt födda barn och är en hälso- sjukvårdsfråga. Nu var förslagsställaren där, med ett barn i famnen, och pläderade för sin sak. Hon berättade att hon skrivit till Region Kronoberg, som hänvisat till kommunen och nu var kommunen på väg att skicka förslaget till regionen – igen! Det avstyrdes. Styrande alliansen ändrade sig till avslag på förslaget, medan V-gruppen genom Eva-Britt biföll och ville att berörda nämnder skulle belysa vissa byggnader/platser denna dag. Inget annat parti instämde i vårt förslag.

På kommunstyrelsens arbetsutskott fick vi en föredragning om kommunens vattenkraftverk (4 st) och dammar (10 st) och dess framtid i en tid då väldigt mycket ifrågasätts kring dessa. Går inte in på detaljer. Tekniska nämndens vattenexpert Andreas redogjorde för tankegångarna i en handlingsplan och målet att värna den småskaliga vattenkraften. Riktigt bra tänkt och om allt går i lås tror jag framtiden kommer att lovorda Växjö kommuns agerande för just den småskaliga vattenkraften.

Jag hade inte förslagsrätt på arbetsutskottet men redogjorde för vårt yrkande beträffande Demokratiutredningen (se tidigare bloggar) i kommande kommunstyrelse. Inte någon som verkade nappa på rösträtt vid 16 år. Kanske inget annat heller?

I fullmäktige hade vi tre omröstningar på raken på motioner från V och S. Alla slutade 37 – 24, det vill säga M+C+L+KD+MP+SD slog sina påsar ihop och vann. Det gapet blir svårt att överbrygga i val 2018, men det ska gå.

Beslut i enighet att satsa på om- och tillbyggnad av Sandsbro skola – tillagningskök och större matsal bl a – och Ljungfälleskolan, liknande investering. Bra. Tillväxt i invånare betyder ständig utbyggnad av förskolor och skolor.

Nu drägligt uteväder igen och växtligheten har fått en rejäl rotblöta. Härligt. Stare går i gräset. Syrenerna blommar. Jag cyklade idag – bra för allting. Imorgon ska vi producera (V)äxjös Kommunnytt och så är det distriktsstyrelsemöte på kvällen.

Carin Högstedt

160517