4. okt, 2016

Frustration, landsbygdsutveckling, mångfald, sommarläger, bilbesiktning, social ekonomi

Började dagen med bilbesiktning. Påmindes om förra årets besiktning, då jag fick motorstopp, när jag skulle köra in i besiktningshallen. Bilen död. Fick hjälp med att starta och allt gick bra tills jag senare skulle starta från kommunhuset. Död. Nytt batteri krävdes. Så vad skulle hända idag? Den statliga besiktningens internet fungerade inte. Anmälde mig manuellt så att säga. Fanns inte i deras dagbok, fast jag accepterat deras tid och betalt för länge sedan!? Men de tryckte in min bil ändå och inga anmärkningar. Inte minst lilla. Bilen är 11 år gammal.

Igår kväll hade V-gruppen i fullmäktige genomgång av ärendena till kommunstyrelsen och senare kommunfullmäktige inför denna dags kommunstyrelse och arbetsutskott. Vi går ärende för ärende och beslutar om yrkanden, sätter frågetecken och slutligen fördelar vi de ärenden som kommer till fullmäktige. Många kommer inte längre än till arbetsutskottet och än färre till kommunstyrelsen och ett fåtal till fullmäktige.

Arbetsutskottet på förmiddagen: Information från bolaget Vöfab, som bygger och förvaltar lokaler, om deras internbudget för 2017. Noterade att VD sa att tillgänglighetsarbetet avstannat men att 2017 skulle göras en studie av hur det ser ut. Ställde frågan om hur det administrativa arbetet utvecklats över åren jämfört med produktionen, men det har de inte grepp om. En fråga för hela koncernen egentligen och kommunchefen sa att det jobbas med just detta, att kunna mäta på ett relevant sätt.

Så besök av miljö- och hälsoskyddsnämndens presidium för presentation av deras internbudgetarbete. Ställde frågan om hur de arbetar med att göra handling av mångfaldsprogrammet, som antogs december 2015. Den frågan ska alla ha, som inte tydligt visar att de tar programmets beslut på allvar. Där står nämligen att det åligger alla nämnder och styrelser att införliva målen i mångfaldsprogrammet i sin verksamhet och budget. Hur skulle det annars hända något i verkligheten? Tyvärr, de hade inte tänkt på detta, alldeles uppenbart. Ibland är kommunpolitiken oerhört frustrerande med alla dessa ord och så lite verkstad. Bra dock att de tänkt att vid rekryteringar ha språkkunskaper, t ex i arabiska, som merit. Det är bara 15-20 år sedan den frågan om att ta tillvara språkkunskaperdrevs av bl a vänsterpartiet och, tror jag, dåvarande Jämställdhetskommittén.

Ett litet ärende – total frustration – hur kan det bli så här i offentlig sektor 2016 i Sverige? IOGT-NTOs sociala grupp ansöker i början på april om några tusenlappar för familjeläger på sommaren. Innan dess har de varit i kontakt med kommunen för att höra hur de ska göra etc. Idag 4 oktober får de svar från Integrationsberedningen att nej, det stämmer inte med målen i bredningen. –Vart vänder sig föreningar som inte passar in där då? undrar jag. –Ingenstans, blir svaret, först. –Men tala om det då och sätt inte igång månadslånga processer och förväntningar. Till slut var det flera som ansåg kommunens bemötande under all kritik, men svaret på vart föreningar ska vända sig uteblev. Jag sa, som jag känner, jag vill gå ur offentlig sektor som beter sig så här. Bättre med ett civilsamhälle som tar hand om varandra och stöttar även ekonomiskt. Kanske är crowdfunding lösningen på den sociala ekonomins framtid? Kommunal byråkrati är det inte när det gäller de som är underst i klassamhället.

Märker att jag drar iväg. Ska sluta med att citera ett BRA beslut i kommunstyrelsen idag:

 Kommunstyrelsen (senare fullmäktige) beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen och byggnadsnämnden att inventera möjlig mark att bygga på, att mark köps in om nödvändigt, att det finns tomter och detaljplaner för byggande av såväl villor som hyresrätter och även trygghetsboenden.

Det handlar om en V-motion om mark och byggande utanför Växjö stad. Självfallet (nåja) står det inte det vanliga ”med bifall till motionen” men skit samma. Det är ett bifall i praktiken. Glad över det!

Fick också igenom att när det gäller mark för verksamheter (handel, industri etc) så ska en inventering/utredning inkludera alla sex kommundelscentra i kommunen, inte bara staden.

Intensiv och intressant dag med många informationer, bl a om landsbygdsprogrammets måluppfyllelse. Både plus och minus och landsbygdsutvecklare Therese gjorde en mycket bra gnomgång av läget.

I morgon till Gotland fram på eftermiddagen. Dessförinnan skrivarbete hemifrån.

Carin Högstedt

PS Bara tre plusgrader idag på morgonen. Köpt bubbelplast till fikonträd och olivdito. Ska ta itu med till helgen.

 

 

2. okt, 2016

Här slutar allmän väg, Ängsvägen i Rottne, laga mat nära de som ska äta den

Igår kväll satt vi ute till rätt sent, men det blev riktigt kallt till slut. Hade besök av maken L.s syster med make, som var på väg från besök på Öland hem till Vänga i Västergötland. Trivsam och pratsam kaffestund med äppelkaka från Vänga. Bland annat fick vi en reserapport från Island, som fick det att dra igång reselystnad till nya vidder.

I fredags på minnestund och begravning av Ola Gustafsson. Fin ceremoni utomhus vid Villa Gransholm. Thomas Eneroth, riksdagsledamot (S) var officiant och höll ett mycket fint tal om Olas gärningar och person. ”Overkligt och orättvist” sa Thomas om känslor inför Olas bortgång, född 1973, mitt i livet. Precis: Overkligt och orättvist. Många, många där och mycket tårar. Känner hustrun Ulrika mer än Ola egentligen. Ulrika är en person jag uppskattar jättemycket och vi har gemensamma band och släktskap med bas i byn Bredvik i Vena socken, Kalmar län. Vi är måhända bryllingar. Våra gemensamma anor börjar långt tillbaka i tiden.

Igår lördag lite tvärtom med födelsedagskalas i Gasslanda för framför alla barnbarn 8 år, hans mamma och bonusmorfar maken L, som alla fyller år nära varandra. Alla de närmaste där (bra med ett bonnakök så alla får plats vid kaffebordet) och presenterna föll i smaken. Vi passade på att lämpa av solstolarna. Här finns plats i uthusen och nu är det goodbye till solande på ett bra tag.

Läste Ida Andersens ”Här slutar allmän väg” i natt. Äntligen fått tag i boken. Den handlar om tonåringen Trine och hennes uppväxt i en liten by i nuvarande Uppvidinge kommun. Självfallet ger det en extra dimension att känna Ida, att ha träffat hennes syster och ”Pappan”, att länge ha bott i samma trakter, men boken är, utan de extra kryddorna, mycket bra, välskriven och tänkvärd. Inte minst vi som vuxit upp på en landsbygd utan allmänna kommunikationer annat än sporadiskt, som haft minst en km till närmaste granne, som levde utan gatljus etc har mycket att känna igen. Jag är visserligen 15 år äldre än Ida, men fick stoppa läsningen gång på gång för att tänka efter och känna igen. Beroendet av någon som en kunde åka med till festplatsen på lördagskvällen, gärna en raggarbil. Men lift med vem som fick också gå. Läs Ida Andersen: Här slutar allmän väg! Hennes historia är alldeles speciell och hennes, men kommer ge alla läsare en upplevelse av hur en tonåring kan gå i bitar men också börja komma ur sin situation. Titeln på boken är sagolikt bra. Den rostiga skylten med Här slutar allmän väg spelar stor roll i boken. Vad gör en vid den skylten? Vart tar en vägen?

Denna dag har jag ägnat åt att skriva kommunala gruppens rapport för september och sedan läsa handlingar till veckans kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen på tisdag. Väldigt många ärenden, större och mindre. Många handlar om landsbygden: Rapport om landsbygdsprogrammets genomförande, V-motion om mark och tomter på landsbygden, hastighet på väg 31 genom Öhr med mera. Trafikverket tänker höja från 70 till 80 eller? Detaljplaneläggning av jordbruksmarken vid Ängsvägen i Rottne, utmed sjön. Det har V motsatt sig så länge jag kan minnas. Bonden i byn arrenderar den och vad jag förstår är gården beroende av denna mark och sonen ska ta över och bruka vidare. Till saken hör att det finns ett detaljplanelagt område i Rottne vid Kungsvägen där 30 villor kan byggas – varför inte börja där??? Nä, en majoritet vill tydligen hellre ta jordbruksmark att bygga på och upphäva strandskyddet.  Cyklar/elcyklar som förmån för anställda i kommunen – V-motion – går igenom. Att testa matlagning hemma hos de som har hemtjänst i något område under sex månader – för att se hur det fungerar i praktiken – också V-motion - men nä, det går inte. Det låter bra i program att laga maten så nära de som ska äta den som möjligt, men det går inte ens att testa ett annat sätt än att forsla kyld mat från ett centralkök! Så var det med det.

Den här veckan blir intressant med nätverkskonferens i Visby om besöksnäringen. Destination Smålands VD och undertecknad åker till Gotland onsdag och är tillbaka fredag. Innan dess mycket att göra.

Carin Högstedt

161002

#hgstedt

www.carhog14.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

 

 

29. sep, 2016

Giftfri förskola med försening, Noaks Ark, Öppna kanalen Växjö, sötsaker

Busväder och Tama Kråkan försvunnen. Regnet behövs men även en tam kråka känns behövd. Hoppas att hen är i god vigör var den än är.

Igår tog jag itu med punkan på bilen. Ringde Falcks. Ett rent nöje. Snabba ryck och en bärgningsbil mindre modell står strax på vår parkering. Trevlig man hittar en skruv i däcket, en liten skitskruv men tydligen tillräcklig för punktering. Mannan ifråga LAGAR däcket. Inte en aning om att det går att göra. Trolleri och det håller lika länge som däcket i övrigt, sa han.

Ser på Radio Kronobergs hemsida att nu håller förskolor på att ta bort giftiga leksaker och utrustning. Fast de har inga pengar till det… Ska ju ersätta det giftiga med nytt. I mars 2014 (före valet alltså) hade (V) en motion (även MP hade en likartad) om Giftfri förskola, inspirerade av Naturskyddsföreningens Operation giftfri förskola. Båda motionerna fick nej av den då styrande alliansen. I juni 2014 antogs det reviderade Miljöprogrammet för Växjö kommun. Och nu gick det att får igenom att förskolorna skulle saneras och det skulle vara klart senast 2016. Jag minns hur glad jag var. Vi hade kommunstyrelsen i Lammhults Värdshus, lite ovanligt, och V lyckades höja ribban på flera punkter till förmån för miljö och klimat. Drygt två år senare har saneringen startat enligt lokala nyheterna idag!? Europas grönaste kommun – är det möjligt att saneringen inte kommit längre? Att den just startat och att det inte finns pengar till det? I somras var kommunstyrelsens ordförande ute i media och sa att Växjö kommun ville anställa kommunala poliser för 15 milj kr per år!? Ont om pengar?

Tack vare en kostmedveten medborgare har jag nu läst Livsmedelsverkets (Lmv) rekommendationer om Bra mat i skolan. Intressant. För en näringsriktig kost ska inga söta drycker serveras och inte heller någon godis eller glass. Socker ska minimeras i maten. Den kostmedvetne medborgaren skrev ett medborgarförslag med sju förslag 2014, som fullmäktige ställde sig positiva till att beakta när en måltidspolicy skulle formuleras. Måltidsprogrammet antogs i juni 2015. Det är, när jag nu läser det igen, väldigt övergripande och öppet för tolkningar. Idag skrev jag en interpellation om förhållandet mellan medborgarförslaget och verkligheten. Beaktas Lvm.s råd om socker och sötsaker? Nej, enligt min sageskvinna och andra föräldrar.  Får se vad Per Schöldberg © svarar.

Igår eftermiddag hade jag barnbarnen hemma. De undrade var bonusmorfar, maken L, var och när han skulle komma hem. Då satte jag på TV.n, Öppna kanalen, och så följde vi Region Kronobergs fullmäktigemöte. Det blev en lektion i samhällskunskap!  -Är alla mot Lennart? –Hur många har Lennart i sitt lag? –Vad! 31 mot 5, orättvist! Flickan nyss 9 år frågade plötsligt om jag trodde att Trump, som är mot flyktingar, skulle få en enda röst. Ja, käre tid. I alla fall så kunde vi vara med i nerräkningen på ett nio timmar långt möte och avverkade ärende 31, 32, 33 osv. Slut och pang med klubban. Nu skulle bonusmorfar komma hem! Kloka frågor från de små. Bra lektion för dem och mig.

Formulerade ett brev till några av Vänsterpartiets riksdagsledamöter om det faktum att regeringen i sin budget föreslår att Folkhälsomyndighetens anslag till sociala insatser och förebyggande av HIV, stödverksamhet för HIV-smittade med mera halveras. Det går inte att göra så från en dag till en annan utan stora negativa konsekvenser. Regeringen menar att det förebyggande arbetet ska ske med regionala/lokala resurser.  Beslutet om budgeten tas i december. Fördelningen av det anslag på 75 milj kr som blir kvar efter nerskärningen kommer i februari-mars tidigast. Sedan gäller uppsägningstider för personal och hyreskontrakt kanske har ett års uppsägningstid. Kaos. Det får inte ske. Inte ens Folkhälsomyndigheten visste om detta. Det behövs minst ett år av förberedelser om en så genomgripande omvandling ska göras. Kommuner och landsting/regioner ska ju också veta vad de förväntas göra. Jag hoppas att V-gruppen i riksdagen är med på noterna.

Slutat regna. Jag går ut och sätter mig. Behöver luft. Kört bil idag för jag behövde forsla större saker. Present till ett födelsedagsbarn som fyller åtta. Dottern, som också fyller, får ljusstakarna hon visat på nätet, men de beställdes idag och lär inte komma fram till kalaset på lördag. Maken L, som fyllde igår, fick i alla fall en bukett rosor på rätt dag. Det är mycket med det sociala. Letade efter leksaksaffären på Samarkand. Den hade flyttat till andra sidan Storgatan. Körde lite på måfå. Är så sällan i de kvarteren. Lyckades också denna gång ta fel väg och komma in på en drive-in-hamburger- tjosan. MEN sedan blev det rätt och det önskade legopaketet fanns, tack och lov.

Carin Högstedt

160929

#hgstedt

www.carhog14.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

 

 

27. sep, 2016

Med LRF på utflykt, kråkan? mjölkbönder, färre barn i förskolans grupper? Öhr, Asa, Ernatorp

I söndags var kvarterets tama kråka väldigt uppvaktande till barnbarnens förtjusning. De var här på eftermiddagsfika tillsammans med föräldrarna. Sedan dess har jag inte sett den. Inte för att jag varit hemma särskilt mycket, men jag håller utkik. Ingen kråka. Sitter nu ute och väntar på att den dyker upp. Eller har den dragit någon annanstans? Tror knappt det med det bekväma kråklivet att knacka på altandörren till grannen Kalle för att påminna om frukosten.

Utflykt med LRF idag i norra kommundelen. Åkte så smala vägar att bussen knappt tog sig fram i grenverket. Såg byar som Hångeryd, Hisshult, Fraggahult, Ernatorp och många andra. Ernatorp är kommunens oskiftade radby. Det LRFarna ville visa var igenväxningen på många ställen i Asa-trakten, informera om djurhållningens betydelse för öppna landskap, om färre och färre mjölkbönder men köttbönder och får ökar. Vi fick lunch i Bergs bygdegård och samtal om vad som kan göras för levande landsbygd. Inget nytt direkt: Nationell och regionala/lokala livsmedelsstrategier, upphandling av ekologiska, svenska och närodlade livsmedel, stimulera besöksnäringen, bredband, nya bostäder i orter utanför Växjö stad som står för service till rena landsbygden. Vi får uppgifter om hur antibiotika används i djurhållningen  i Sverige respektive Danmark, Tyskland, Italien och blir med rätta uppmärksammade på faran i antibiotikaresistens (heter det så?). Allt detta är mina käpphästar. Men så är det alltid en landsbygdens frälsarkrans som slängs ut: Minska strandskyddet! Shit! säger jag. Tror inte alls på det. Tvärtom. Strandskyddet är en unik tillgång i Sverige och tillsammans med allemansrätten något som attraherar och ger oss en livaktig besöksnäring, inte minst från länder som saknar insjöar och strandskydd.

Så hade vi på eftermiddagen ett kommunstyrelsens arbetsutskott med bland annat ”internbudgetdialog med utbildningsnämnden”. Det betyder att ordföranden i utbildningsnämnden och förvaltningschefen redogör för hur de ser på sin budget för 2017 och vad som ska ske med pengarna. Bra redovisning. Jag saknade dock tydliga besked om ”färre barn i förskolans barngrupper”, som enligt den moderatledda majoriteten ska fortsätta. Har den ens börjat? Nåväl. Jag är väluppfostrad och frågar hur det går. 20 milj kr har kommit i statsbidrag till förskolan för just detta ändamål och 18 milj kr till grundskolan för samma sak där. Vaga svar. Förstår att det är inte lätt med fler och fler barn på grund av inflyttning, men, men. Tar även upp frågan om hur tiden i skolan används. Den lärare som skrivit debattinlägg om hur han inte orkar längre med en situation där halva lektionstiden går åt att skapa någorlunda lugn – ja, hur ser det ut i Växjö kommun? Får en prata om detta och har vi grepp om hur det ser ut? Självfallet vet jag svaret; det är olika, ibland jättebra, ibland inte. Men vad görs? Bra att både Anna ordförande och Camilla chef visade engagemang för frågeställningen.

Från två partier i majoriteten fanns en skrivelse med på dagordningen om att det kommunala bolaget Vidingehem ska bygga fler bostäder utanför Växjö stad. –Javisst, sa jag men var är V-motionen om att det ska finnas mark och tomter utanför Växjö stad för bostäder? Svårt att bygga utan mark och tomter! Faktiskt så höll ordföranden med om att det vore bra att samköra och gav order om att ta fram motionen.

Blev också nöjd med att en skrivelse från Öhr-Ormesberga sockenråd, ursprungligen ca ett år gammal, som bollats mellan kommun, Region Kronoberg, Trafikverket, ska bli ett riktigt ärende nästa arbetsutskott. Offentlig sektor är ibland helt otroligt långsam och ineffektiv. Det handlar om trafiksäkerhet i Öhr. Också här blev jag lyssnad på.

Ingen kråka inom synhåll!

Carin Högstedt

160927

#hgstedt

Carin.hogstedt@vaxjo.se

ww.carhog14.se

 

26. sep, 2016

Punktering, miljömål, Wingborg, Näckrosen, Ingelstad, Blåbruna röran

Ånyo en vacker dag och kväll. Fortfarande med bara fötter i sandaler utan att frysa. Lång härlig sommar måste jag säga. Får se om det varar till lördag då barnbarn har födelsedagskalas. Åtta år blir han. Vi firar tre nära födelsedagar i familjen på samma gång. Rationellt.

Kajsa Ekis Ekmans ledare i Dagens ETC idag handlar om (SD), om att de trampar på all svett, allt blod och alla tårar som skapat Sverige. Den handlar om växjöbördige Mats Wingborgs nya bok ”Den blåbruna Röran”. Ledaren såväl som boken värda att läsa. Jag har inte läst boken men vågar skriva att den är läsvärd i alla fall. Ekman skriver att det är en briljant och ambitiös genomgång av SD.s ekonomiska politik.

I morgon på kommunstyrelsens arbetsutskott har vi på remiss Miljö- och energidepartementets delbetänkande med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige. Den omfattar flera hundra sidor och jag kämpade i ett par timmar igår för att få grepp om innehållet. Det finns inte en chans i världen att läsa varje ord. Så mycket tid finns inte mellan allt annat som ska göras. Men jag fick rätt bra grepp – inte minst genom att läsa reservation och särskilda yttranden. V.s Jens Holm har skrivit mycket bra liksom flera av de sakkunniga. Sju partier står bakom förslagen i huvudsak. Otillräckligt mål för transportsektorns utsläpp och flygets frånvaro i målen är ett par invändningar från Jens Holm. Om ärendet går vidare till kommunstyrelsen, så ska vi nog i V–gruppen lägga  ett något skarpare yttrande än det som föreslås. I arbetsutskottet har jag inte rätt att yrka. Delårsrapport på dagordningen i morgon också plus revisionsrapport, granskning av årsredovisningen för Växjö kommun 2015. Båda intressanta!  Sammanlagt nästan 1 000 sidor.

I övrigt i morgon utflykt med LRF. Brukar vara intressanta föreställningar. Ska handla om livsmedel den här gången. Tror vi gör en sådan här dag med LRF en gång vartannat år. Det är LRF som bjuder in kommunstyrelsens arbetsutskott.

Cyklade i full fart till kommunhuset på morgonen. Känner mig rätt stark i benen av det myckna cyklandet. Jobbade med planering av riksdagsbesöket i oktober då Håkan Svenneling ska komma till Kronoberg. Han är talesperson i landsbygdspolitiska frågor. Försökt boka Braåsgården för offentligt möte. Upptaget. Rottnegården? Samma där. Men Näckrosen i Ingelstad lyckades. Bra att våra samlingslokaler används! Cyklade hem för att ta bilen till just Ingelstad. Bilen ser sned ut. Punktering höger fram! Kan knappt stava till punktering, så sällan händer sådant. Tog maken L.s bil och lyckades med alla mina förehavanden. Men byta däck? Inte min bästa gren.

Maken L är öppen med sin cancer och sin cellgiftsbehandling. Jag kommer inte att skriva sjukrapporter här i bloggen. Vi är helt ense om att fortsätta leva våra liv som vanligt och så aktivt som möjligt.

Carin Högstedt

160926

#hgstedt

Carin.hogstedt@vaxjo.se

www.carhog14.se