25. okt, 2016

Dubbelstöten, Fresh, ICA, Improvera, mångfald, kulturkrock, gråt och skratt

Kan inte hejda tårarna när Nahide Arabadji läser sin dikt om föräldrarnas flykt. Det är så bra, hon läser så bra och dikten griper in i kropp och själ. Notera hennes namn; hon bor i Araby i Växjö. Vet inte mycket mer om henne, men det blev väldigt tyst på Fria ordets hus när vi lyssnade på henne idag, väldigt tyst, ett andrum. Hon och vi andra, fullt hus, var på heldagsseminariet om Afghanistan. Jag där en timme bara på grund av andra möten, men hade tur och fick lyssna på Nahide och sedan Spogmai Jabarkhil, som talade om ”jämställdhet när kulturer krockar”. Det var plats för gråt under hennes berättelse också, men även mycket skratt. Hon berättade om den kultur som afghanerna vuxit upp med – hennes pappa t ex, och hur olik den är den som möter i Sverige. Hon växte upp i Sverige som vilken svensk flicka som helst, men när hon blev tonåring började konflikten mellan det liv hon ville leva, fri som fågeln, och den tradition som bröder och pappa prackade på henne. En fantastisk berättelse om hennes liv, som hon upprepar flera gånger är många, många tjejers liv i Sverige och därmed allmänt tankeväckande.

I publiken fanns en hel del personal från HVB-hem t ex och vad jag förstår var dagen lyckad och det känns skönt, för det är inte lätt att ordna sådana dagar utan andra resurser än ideella med god hjälp av ABF. Ett tag var det väldigt få anmälda och så kom ketchupeffekten på slutet.

På förmiddagen kommunstyrelsens arbetsutskott med internbudgetredogörelse från tekniska nämnden och omsorgsnämnden. Ställde min standardfråga om hur omsorgsnämnden hanterat att bryta ner mångfaldsprogrammet till handlingsplan. Fick krystade svar. Glömde fråga tekniska. Min vetenskapliga undersökning om mångfaldsprogrammets ställning i nämnder och styrelser säger mig att det programmet står inte högt på dagordningen. Någon som sätter emot?

På eftermiddagen samlades ”nätverket för social ekonomi” och det var friska fläktar. Information om kommunens arbete med projektmedel för ”utlandsfödda kvinnor”, kort kallat ”projektet”. Föll i god jord. Nutid, framtid – öppen dialog och god stämning. IOP, sociala företag, upphandling, crowdfunding?! Näringslivet och stödverksamhet breddas. Fler möjligheter men kanske inte enklare.

Igår var jag på besök tillsammans med tjänstepersoner och några andra förtroendevalda hos ICAhandlarna, det vill säga administration som är kvar i Växjö efter att ICA-lagret flyttade bort. 50 anställda och bra information i ICAs verksamhet och organisation. Frågade när det normala i butikerna är ekologiskt, KRAV etc och det andra med gifter i pekas ut med dödskallar (lite överdrivet men inte mycket). –Det går åt det hållet, sa vår värd Maria.

Så på Fresh i Gransholm, som enkelt sagt sysslar med ventilationssaker i plast. Sysselsätter ca 75 personer. Ingår numera i större koncern, som är börsnoterad i England. Fresh sysselsätter 35-45 personer varje dag från Samhall. De berättade om svårigheten med rekrytering i ”plastbältet” – Hammarplast i Tingsryd, Ackurat i Lammhult m fl har samma problem. Kanske en kommunal yrkeshögskola för plastproduktion?

Så till Improvera, som finns på Videums företagsby på Campus. Bildades 1995 och har flera grenar som Styrelseakademin, VD-utbildning och konsultverksamhet inom dessa ämnen. Små företag i regionen är väldigt dåliga på att använda externa ledamöter i styrelserna, sas det. Ändå finns en bank av intresserade varav 35 % kvinnor. Som alltid nya kunskaper, nya kontakter och vissa företag har en ingen aning om att de finns ens! I morgon tre nya besök! Tar i princip hel dagen, så jag lär inte komma igång med en tänkt interpellation och artikel i morgon heller.

Branschorganisationen Visitas kampanj under valrörelsen 2014 om ”dubbelstöten” var säkert effektiv och hade genomslag. Nu är den emellertid sänkt. De höjda arbetsgivaravgifterna för unga i restaurangbranschen har inte hejdat utveckling eller anställningar! Tvärtom har ungdomsarbetslösheten minskat. Läs gärna Karl Grauers i Dagens ETC måndag 24 oktober! Ungdomar har arbete, folk äter ute.  Alliansregeringens subventioner var dyra och ineffektiva. -Vad var det vi sa?

Carin Högstedt

161025

#hgstedt

Carin.hogstedt@vxjo.se

www.maqt.se

www.cargog14.se

 

 

 

 

 

23. okt, 2016

Vi står inte ut! NOG NU! folkbildning i klasskampen, GAL/TAN, könsstympning

Det demonstreras på olika håll i landet mot de hårda asyllagarna och i synnerhet utvisningarna av barn/unga till Afghanistan. Ett nätverk, #vi står inte ut, har bildats. Det verkar starkt besläktat med vårt regionala nätverk NOG NU! Det senare har sedan ett par månader planerat för ett seminarium tisdag 25 oktober, heldag om Afghanistan. –Vad är skälet till att så många kommer till Sverige? Hur är det att leva i Afghanistan idag? Vad är det de flyr från? Vad skickas de tillbaka till? Många föreläsare med olika kunskaper, Fria ordets hus, Växjö, 9.30 – 16.00. Arrangörer är NOG NU! ABF och Svenska Afghanistankommittén, Växjöavdelningen. Anmälningstiden har gått ut men det lär finnas ett par platser kvar.

Intressant i DN Debatt idag om en rapport från Katalys, ”Socialdemokraterna har outsourcat sin framtid”. Det handlar om den traditionella höger-vänsterpolitikens bortgång och den postmateriella-kulturella konflikten längs GAL/TAN-axeln. GAL står för grön, alternativ, frihetlig, TAN står för traditionella, auktoritära, nationalistiska värden. I artikeln sägs att FI, MP och V är de mer frihetliga partierna och tar de nya frågorna. S hamnar på någon slags mittlinje och det skulle förklara det dåliga opinionsläget jämfört med ca 45% förr i världen. Tja, intressant! Jag har läst om GAL/TAN innan och ska se vad vi kan dra för slutsatser i partiet lokalt/regionalt. Vi startar ”partiskola” till våren inför valet 2018 och då passar det bra med nytänkande rapporter. Helt klart är inget sig likt. Min generation gick in i politiken med hull och hår, valdes till kassör eller sekreterare och har förblivit våra föreningar trogna. Klasskänslan i ryggmärgen. Så är det inte längre. Katalys-rapporten klart intressant i denna nya värld.

SvD idag innehåller en mycket bra genomgång av könsstympning av flickor/kvinnor i Sverige och globalt. Det finns olika typer av könsstympning, läs själva om hur det görs och vad det leder till i form av smärtor, infektioner med mera. Närmare 90 fall har anmälts i Sverige, två fällande domar. En professor Sara Johnsdotter har studerat fallen. Förskolepersonal anmäler, reagerar alert på vad som uppfattas som avvikelser. Tack och lov har inte ett enda fall som anmälts av förskolepersonal visat sig vara stympning. ”Vi ser lika olika ut där nere som i ansiktet”. Enligt UNICEF har minst 200 miljoner flickor i världen stympats och många är här i Sverige. I artikeln nämns Växjö kommun, där det arbetas preventivt. I exil verkar det som att den uråldriga seden med könsstympning lättare överges. 193 länder har undertecknat Agenda 2030, FNs utvecklingsmål, där ett mål är att könsstympning ska vara utrotad 2030. I Växjö finns ”landningsbanan” för asylsökande nyanlända och här har hållits kurser både för personal och drabbade. Bra Växjö! Trots den fruktansvärda sedvänjans spridning i speciellt norra Afrika, så finns det hopp för framtiden Fler och fler tar avstånd, stiftar lagar om förbud och Agenda 2030 förpliktigar: Avskaffa fattigdomen, bort med könsstympning, senast 2030!

Läser med nöje Maria Ludvigssons krönika/ledare i SvD idag! ”Gamla ideal svar på nya frågor”. ”Bildning möjliggör människans frigörelse och då inte endast i tanken, utan som ett av de kraftfullaste redskapen för social rörlighet. En människas klassresa till något annat än den hon är född till, börjar ofta vid de första stationerna längs en bildningsresa”. Ludvigsson citerar förordet till en antologi. I NOG NU! resonerade vi som så att lite folkbildning kring Afghanistan skulle sitta bra. Därför seminariet på tisdag. Insikter som undergräver fördomar och myter!? Och min klassresa började när jag tack vare en lärare fick börja på läroverket i Oskarshamn. Där kunde jag inte tävla med medel- och överklassens barn ifråga om kläder och dylikt. Jag valde att lära mig så mycket som möjligt om litteratur istället och läste Östergrens Främmande ord från pärm till pärm (ja, den var inte så omfattande som det låter).

Började denna söndag tidigt och delade flygblad i ett par områden, som jag har adopterat sedan många år. Duggregn och 3 plusgrader. Kunde vara trevligare ute. Barnbarn ska komma hit i eftermiddag och sedan gäller det att ladda inför veckan som kommer. Den innehåller en stockholmsresa, tre dagar med sammanlagt nio företagsbesök och en dag med möten.

Carin Högstedt

161023

#hgstedt

www.maqt.se

www.carhog14.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

21. okt, 2016

VidingehemAB,LRF, Öhr, Funkisfabriken, Diö, landsbygdspolitik, två timmar i Hallsberg

Vissa dagar känns som en helst inte skulle rört sig ur sängen; allt går fel, stressen är över normal nivå. Igår var det så. Började rätt lugnt med möte med Helen, tjänsteperson och Eva (C) om temamötet vi ska ha om tillgänglighetsfrågor 14 november. Det är första gången vi har ett direktmöte för ett visst ämne och, faktiskt, en viss grupp människor. Jag och mitt parti stod inte bakom den organisation som mödosamt kommit igång där ett temamöte per år ingår, men nu gör vi det bästa av situationen. Det blir ett bra program med mycket dialog runt olika bord och ämnesområden.  Vi kom också in på vilka mål som politiken ska ha för kommunstyrelsens arbete med funktionsvariationer och tillgänglighet. Finns det med i internbudgeten för kommunstyrelsen, tro? Har inte sett något förslag ännu.

Så ut på stan med det senaste (V)äxjös Kommunnytt! Lätt regn. Bra samtal men bladen luckras successivt upp i blötan och vi ger upp efter en timme ungefär. Samtal om Berg och Elin Wägners Lilla Björka och förstås – den staty som tillägnas Elin och heter Pissed Elin. Invigningen är uppskjuten för nu har släktingar till Elin Wägner reagerat negativt. Statyn ska enligt min mening inte kopplas till Elin Wägner. Det är inte Elin, hon är inte och var inte ”pissed”, den har inte med henne att göra är en allmän mening från de som känner till henne och min absoluta mening.

 

Annat samtal om ungdomar, idrott, mångfald och jämställdhet, bristen på engagemang hos somliga föreningar för att ge både killar och tjejer likvärdiga villkor och möjligheter. Jag minns när jag för många år sedan dristade mig att ta upp behovet av ett ishockeylag för tjejer. – Då måste vi ha mer is! Svaret kom direkt. Det är väl detsamma idag, trots mycket mer isbanor! För att flickor ska få plats krävs mer utrymme, det går inte att dela på det som finns. Typiskt.

Så hem för att samla ihop mig inför kvällens begivenheter med möte i Ingelstad  om Vänsterpartiets talesperson i landsbygdsfrågor Håkan Svenneling. God tid för att hinna handla frukt till mötet, hämta på stationen och köra till Näckrosen i Ingelstad. Då ringer denne Håkan. Tåget två timmar försenat på grund av tekniskt fel i Hallsberg, två timmar! ”God tid” är nu minuters marginal och jag börjar maila, messa, ringa så att det finns folk som tar emot vid lokalen i Ingelstad etc. Inga detaljer. Med hjälp av maken L så löste sig allt slutligen. Han kom med tåg från Kristianstad och det kom i tid. Han åkte till mötet och Håkan kom till stationen, drygt två timmar försenad, men vi kom prick 18.30 till mötet. Men innan det lyckliga slutet kände jag för att lägga ner mina ambitioner helt och hållet, jagad av demoner i Hallsberg.

Idag har den trevlige och kunnige (jobbat på Leaderkontor i Värmland i sju år) riksdagsledamoten plus mina partikamrater Eva-Britt Svensson och Jerker Nilsson och jag besökt Vidingehem AB i Rottne och träffat LRF på Lantkaféet i Öhr över en räksmörgås samt besökt Funkisfabriken i Diö. Jättebra! Trevligt på alla ställen, innehållsrikt. Kunde ha suttit mer än en timme på både Vidingehem och med LRFs representanter! Ja, Diö, där höll det på att gå överstyr. Vi hittade den jättelika fabriksbyggnaden och testade alla ingångar (nu var det bara Håkan och jag). Låst överallt. Regnet strilade, jag letade i mobilen, dålig uppkopppling, kylan slog till medan jag stod och letade nummer att ringa.  Såg namn och telefon till vissa konstnärer som finns i huset på en husvägg. Slog ett nummer och det visade sig vara en möbelsnickare som var i huset. Han ringde den person vi bokat besöket med och hon fanns också i det gigantiska huset. Men det var väldigt nära att vi gav upp. Vi fick en snabb guidning genom alla våningar inklusive källare. Pratade med mannen från Kabul som fått anställning som möbelrenoverare av en person som köper gamla möbler, renoverar och säljer på nätet och mest utomlands. Gillar EUs inre marknad, det underlättar, sa han. Hans son hade lyssnat på Jonas Sjöstedt i Älmhult i måndags. Funkisfabriken ska upplevas; den går inte att beskriva och är under utveckling. Den är ett exempel på hur en inte förfallen men rätt bedagad industrifastighet kan få ny användning och en bruksort få nytt liv. Här har ”Gemla möbler” hållit till historiskt.

Tack, Håkan Svenneling för ditt besök. Värdefullt och bra kontakt har vi upprättat!

Nu fredag och lugn helg med mycket att göra: klappa katterna, mata fåglarna, läsa tidningar, svara på mail, äta god mat, förhoppningsvis indiskt. Stress förbjuden.

Carin Högstedt

161021

#hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

 

 

19. okt, 2016

hemlagad mat en utopi, bostäder utanför staden, levande landsbygd

41 ärenden på kommunfullmäktige igår. Så blir det när det månatliga mötet ställs in – som i september. Noll intresse igår från massmedias sida. Lugnt möte och – ovanligt i Växjö fullmäktige – tomma stolar från början till slutet. 2 SD och 1 MP hade inga ersättare på plats.

Bra beslut: ”Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och byggnadsnämnden att inventera möjlig mark att bygga på, att mark köps in om nödvändigt, att det finns tomter och detaljplaner för byggande av såväl villor som hyresrätter och även trygghetsboenden”. Och det handlar om orterna och byarna utanför Växjö stad! Det är ungefär det som står i landsbygdsprogrammet (2013), men det har inte fungerat. Plötsligt har tomter saknats men efterfrågan funnits och det tar år att komma fram med detaljplaner etc. Nu finns ett tydligt uppdrag: Gör enligt beslutet! Reserv ska finnas och ingen paniksituation uppstå.

Dåligt beslut: Att säga nej till försök med tillagning av mat i egna hemmet istället för leverans av mat från centralköket. Testa att få maten lagad nära, den mat som vårdtagaren själv valt, få känna doften… Men, nej, nej – samtliga partier var mot detta försök, även (L) som har matgaranti på sitt program.

Klockan är nu nästan nio på morgonen och fullmäktigegruppen ska träffas för att skriva (V)äxjös Kommunnytt, redigera, trycka, distribuera, dela i Ingelstad och så är det distriktsstyrelsen ikväll. I morgon besök offentligt möte om landsbygdsutveckling i Ingelstad kl 18.30, Näckrosen, C-salen. Håkan Svenneling från riksdagen kommer. Ska bli roligt!

I all hast

Carin Högstedt

#hgstedt

#maqt.se

www.carhog14.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

18. okt, 2016

Samverkansråd, tillgänglighet, frågestund, funktion, författarkvällar

Klockan är halv sju på morgonen. Vaknade fyra precis som igår. Inte så kul fram mot kvällningen, men det måste gå.

Vilket program det blir till våren! Bibliotekets vänner hade styrelsemöte igår kväll. Jag säger bara Nina Björk, Ola Larsmo och Elisabeth Åsbrink – för att nämna tre och alla mycket aktuella med nya böcker. Nina Björk om Rosa Luxemburg, Elisabeth Åsbrink med boken om årtalet ”1947”. Vi har datum för fem arrangemang plus Kulturnatten och förhoppningsvis har vi Ida Andersen, (”Här slutar allmän väg”) som start på hösten. Bra jobbat! Såg förresten att e-bokutlåningen går neråt i popularitet. Känslan av en bok i handen, under kudden, känslan av hårda pärmar eller den lätta tyngden av en pocket på resan…

Innan dess ett rätt långt och välbesökt ”Kommunstyrelsens samverkansråd med tillgänglighetsrörelsen”. Nya ledamöter från både politiken och rörelsen, mycket publik och många frågor. Bra att vara i stort mötesrum för där var rätt många rullstolsburna med olika sorters rullstolar. Bra att publiken hittar dit! Nu ska alla nämnder och styrelser ha allmänhetens frågestund på dagordningen, det är beslutat. (V)-motion om att införa e-petitioner ledde till att frågestund är obligatorisk. Det var ju inte det precis som var meningen men bra i alla fall. För att det ska leda till någon fråga, så krävs att folk vet om det! Igår var publiken inte beredd, men nästa kan gå bättre. Sammanträdet ägnades åt att svara på frågor från rörelsen om tillgängligheten i skolor, skolskjutsar, stadsvandringar, om möjligheter till ledsagare, elevassistenter, kuratorer. Nya idéer ventilerade: Hur undviks otillgänglighet i nya publika lokaler och områden som Stationsområdet? (Ja, inte så nytt). Vilken roll har samverkansrådet i processen med översiktsplan och detaljplaner? Ja, vad betyder samverkan i detta samverkansråd? Det är olika meningar helt klart men jag tror att det ska gå att få samverkansrådet att samverka så småningom.

Behöver dra mig till staden och kommunhuset. Skrev en motion i söndags om ”Idéburet offentligt partnerskap, IOP”. Den ska offentliggöras idag. Så väntar kommunstyrelsens arbetsutskott och fullmäktige. Inga döda punkter. Eventuellt blir det en blogg till med nyheter från dagens kommunpolitik. Vem vet. Detta är kanske dagen då det plötsligt händer? Ett positivt beslut som påverkar medborgarna positivt och gör alla glada!

Carin Högstedt

161018

#hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se