1. dec, 2016

Huskurage, jämställdhet, väg 941, skolgård, regionfullmäktige, julmånad

Lyssnade på större delen av regionfullmäktige igår, medan jag städade. Perfekt kombination. En interpellation om Väg 941 intresserade mig. Det var december 2013  i ”gamla” regionfullmäktige som beslut togs om att låta kostnadsberäkna en breddning av vägsträckan mellan Stenbrohult och Fröseke under 2014 och få in i planeringen 2015. Och ännu har inget hänt. Med rätta ligger folk på från bygden liksom transportföretag, Södra med fler. Det handlar framför allt om timmertransporter och att det inte går att mötas med två lastbilar på den smala vägen. Olyckor händer och det är en näringslivs- och arbetsmiljöfråga. Jag missade en del av diskussionen, men det jag hörde från flera håll var att fullmäktiges beslut ska verkställas. Den här vägen engagerade mig väldigt mycket när jag förra perioden satt i regionfullmäktige. Är impad av de personer som orkar driva frågan år ut och år in. Och vilken julgrupp jag fick av dem för mitt engagemang! Och så blev det totalhaveri i vägärendet likväl… Men kanske detta decennium?

Läser i tidningen Hemma i HSB om ett ungt par som lägger ner hela sina liv på ”Huskurage”, som de kallar det. Det handlar om att hindra våld i nära relationer genom att få grannar att agera vid misstanke om våld, ”från misstanke till omtanke”. Civilkurage helt enkelt. En policy för vad som kan göras (läs på www.huskurage.se) har hittills antagits av 8 kommuner, 20 bostadsbolag, privata och kommunala, 39 bostadsrättsföreningar. Paret träffades 2012 och startade ”huskurage” 2014, så det har gått snabbt. Tål att tänka på och föreslå! Vi ska på alla upptänkliga sätt förhindra detta våld att uppstå!

Gick rastfadder ensam idag, i duggregn. Svårt att vara överallt på den stora skolgården. Flera incidenter med barn som slagit sig, men inget allvarligt. Nästa vecka ska vi rastfaddrar på Sandsbro skola ha möte med skolledningen om regler och utveckling av rastfadderverksamheten. Det blir bra. Vi behöver ha ungefär samma inställning till vad barnen inte får göra och får. Till exempel kasta stora stenar. Inte på varandra förstås, men de kan ju kasta på någon av misstag, när de leker något där stora stenar ingår.

Beckmörkt ute. Ikväll medlemsmöte med V Växjö med musik och berättelse från besök i Palestina. I morgon troligen till Kalmar tur och retur.

Carin Högstedt

161201

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

 

30. nov, 2016

Turkiska frågan, minoriteter i Sverige, Parketten, etiska regler för finanser

Vacker morgon med ett par plusgrader och sol. Hemarbete tills distriktsstyrelsens arbetsutskott samlas. Ska lyssna på regionfullmäktige som har möte idag och kan ses och höras via Öppna kanalen, medan jag skriver och/eller torkar golv. Intressant att ta del av det politiska spelet, när en själv inte är en del av det (men maken L).

Noterade på mötet i Videsborgs bygdegård häromkvällen att det var kvinnorna i publiken  som ställde frågor, väldigt markant och ovanligt på dessa direktmöten. Innehållet var dock som ofta påfallande mycket trafikfrågor men även den ovanliga frågan om hur skapa studiero i klasserna. Det var invånarna i Vederslöv och Dänningelanda som var inbjudna denna kväll.

På kommunstyrelsens arbetsutskott igår behandlades Kulturdepartementets remiss SOU 2016:44 Kraftsamling mot antiziganism. Utredningen handlar framför allt om den nationella nivån och förslagen ger regeringen uppdrag att verkställa: Till exempel en offentlig ursäkt till romerna för övergrepp och kränkningar under 1900-talet och idag. Det rättsliga skyddet mot registrering på etnisk grund ska ses över. Ett oberoende nationellt organ för skydd och främjande av mänskliga rättigheter ska inrättas. Det finns många fler förslag. Bra arbete, bra förslag! Förslaget till beslut från kommunstyrelsen är tämligen positivt men tycker att det behöver utredas mer vilken påverkan utredningens förslag har på det kommunala självstyret. Det brukar finnas fog för det. När nationella nivån kommer med nya förslag så är det ofta kommunerna som får betala. Men i detta fall är det faktiskt helt obefogat! Växjö kommun får inga nya uppdrag, men utredningen kan leda till att nationen Sverige kommer närmare ett tillstånd där romer såväl som andra minoriteter får samma möjligheter och skyldigheter som andra medborgare. Det kan omöjligt inkräkta på det kommunala självstyret. Ska försöka ändra remissyttrandet i kommunstyrelsen. Hade ingen förslagsrätt igår.

I en V-motion om tillägg till Växjö kommuns finanspolicy har Eva-Britt Svensson föreslagit att placeringar inte ska ske i företag vars huvudsakliga verksamhet är produktion och/eller försäljning av pornografi, alkohol, tobak, vapen eller kommersiell spelverksamhet. Placeringar får inte heller göras i företag som inte följer internationella konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, barnarbete och miljö. ”Huvudsaklig verksamhet” definieras 10 % eller mer. Detta köpte alla när vi igår reviderade finanspolicyn och ett ytterligare bra tillägg kom från (C) som la till att vi inte ska placera pengar i företag som investerar i fossila bränslen. Utmärkt tillägg det också.

Så var vi några i V-gruppen som besökta Parketten, en kommunal verksamhet för personer med psykiska funktionsvariationer. Mycket fina lokaler i f d Folkets Park, där vi en gång i tiden hade fullmäktigesammanträdena. Då var det mindre fint. Total förvandling. Här görs hantverk, här lagas mat, här finns en mediagrupp och här görs musik och servicetjänster. Mycket trevligt besök med nya kunskaper om den här verksamheten och vilka den är till för. Sökande efter nya lokaler påbörjade för alla kvarvarande lokaler i parken ska rivas och ge plats för bostäder.

Så fram mot kvällen ett möte med kommunala gruppens arbetsutskott och planering för framtiden och slutligen till stadsbiblioteket och Bibliotekets vänner. Satt i kassan tillsammans med Olof och sålde biljetter och medlemskap för 2017. Så en kväll om ”Turkiet – en del av Europa?” Stefan Höjelid, docent i statskunskap, och Nurten Öskoray, författare och journalist talade för en intresserad publik. Det var sista föreställningen 2016 för Bibliotekets vänner. Programmet för våren kommer snart och innehåller bl a Nina Björk 14 mars.

161130

Carin Högstedt

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

28. nov, 2016

Uranäs, by i förvandling, gränsland, från klan till stat, aktuellt om Turkiet

Vilken makalöst bra serie Inblicksreportage i Smålandsposten om SIP (samhällsomvandling i praktiken) och deras 16 år av projektverksamhet, totalt över 60 olika projekt. ”Från datorgäng till föreningsimperium” lyder rubriken över dagens reportage, som är det fjärde om SIP och de oerhört kreativa medlemmarna och ledarna. Det är många miljoner som omsätts och fantasin flödar. Mycket handlar om att aktivera personer med funktionsnedsättningar, mycket vänder sig till barn och unga. En stor finansiär är Arvsfonden. Jag är glad att jag uppmärksammat deras arbete  och drivit på så att de fått åtminstone (tror jag) två jämställdhetspris genom åren och ett tillgänglighetspris. SIP gör Växjö kommun rikare genom sitt arbete för personer med funktionsvariationer (Funkibator) och den globala volontärverksamheten för ungdomar till exempel.

Här kommer ett reklaminslag:  Måndag 5 december har Noaks Ark Småland & Halland en konferens om Preventiva insatser för personer från Somalia. Konferensen är gratis inklusive lunch och kaffe både på för- och eftermiddagen. Växjö konserthus, registrering från 8.30. Kl 9.00 är det inledning och presentation av ett projekt som denna dag är avslutningen på. Kl 10.00 – av allmänt intresse – kommer författaren Per Brinkemo och talar om ”Från klan till stat – somalier i Sverige”. Han talar med avbrott för lunch till 14.30. Jag tror det är jätteintressant! I inbjudan beskrivs innehållet: ”Om skiftet från ett statslöst samhälle till myndighets-Sverige, från talspråklig kultur till blanketternas förlovade land”. Anmälan till kurs@kronoberg.se. Vänder sig till personal inom region och kommun samt beslutsfattare.

Här kommer ett reklaminslag till: I morgon tisdag 29 december kl 18.00, Stadsbiblioteket, Växjö, Om Turkiet – en del av Europa? Stefan Höjelid, docent i statskunskap på Linnéuniversitetet och Nurten Özkoray, turkisk författare och sociolog, om utvecklingen i Turkiet. Presentationer på svenska (Stefan), engelska (Nurten). Sal Galaxen och inträde gratis för medlemmar och 100 kr övriga. Arrangörer är Bibliotekets vänner i samarbete med stadsbiblioteket och Studiefrämjandet.

Älghultskrönikan årgång 73 visade sig innehålla en veritabel överraskning: ”Den vackraste byn…” – min vän Margareta Arteus Thor har gjort en ingående analys av byn Uranäs, dess människor, fastigheter, enskilda byggnader, företagande. Margareta kom till Uranäs för 20 år sedan, nygift med Lars Thor med rötter i denna trakt. Lars Thor har också skrivit i krönikan, om ”Att leva vid och med en gräns”, nämligen gränsen mellan Kalmar och Kronobergs län. Det är mycket intressant alltihop och den långa uppsatsen om Uranäs-folket är ett – vill jag påstå – nyskapande sätt att presentera en by, där inte det historiska är det viktiga utan nuet. Det byggs till, byggs nytt, byter ägare, flyttas bort, flyttas tillbaka. Paret Thor sålde sin bostad 2015 till en barnfamilj från Berlin. Jag har lärt känna Margareta i politiken. Vi var båda styrelseledamöter i Destination Småland AB under några år, Margareta för (FP). Det visade sig att vi hade mycket att prata om och trivdes med det. Nästa utflykt i tassemarkerna måste inkludera Uranäs, där jag inte ens satt min fot såvitt jag vet. Mycket bra skrivet av Margareta och Lars!

Idag suttit med ordföranden och handläggare i samverkansrådet med tillgänglighetsrörelsen och planerat nästa års möten och innehåll. Ikväll till Vederslöv, där det är så kallat direktmöte  mellan kommunstyrelsen och invånarna i Vederslöv/Dänningelanda. Skolan, enskilda avlopp, trafiksäkerhet och kollektivtrafik kommer bland annat att avhandlas.

I morgon ett digert kommunstyrelsens arbetsutskott och fullt upp hela dagen och kvällen.

Carin Högstedt

161128

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

 

 

26. nov, 2016

Älghult och julmarknad, adventsljus, fågelbord, krönika, regionutveckling

Lördag eftermiddag. Kolsvart ute men hej vad folket i kvarteret har lyst upp med stjärnor och ljusslingor! Granar har vi genom föreningen. Hemma efter att för tredje året i rad kört till Älghults hembygdspark och julmarknaden. Mycket folk och traditionsenligt, genuint och lång kö till de hemgjorda ostarna. Köpte förstås Älghultskrönikan 2016, årgång 73. Fantastiskt arbete som Hembygdsföreningen lägger ner. Får inte glömma att anmäla mig som medlem. Jag har ju rötter i socknen, som jag kunnat följa till 1600-talet. Köpte också ett klassiskt fågelbord i trä, som ska stå på en stolpe.

Igår hade vi regiongruppmöte från 9 till 14 och i förrgår var jag på Kvinnojouren Blendas styrelsemöte. I övrigt rätt lugnt och jag har ägnat ledig tid till att städa och dona här hemma. Nöjd med ljusstakar inne och lyktor ute. Nu successiv eskalering fram till jul med ljusslingor ute och annat som ska fram ur gömmorna. Ja, jag älskar julen och traditionerna kring den.

Regiongruppsmötet hade betoning på landsbygd och utveckling. Robin, tjänsteperson på Region Kronoberg, visade statistik och vi diskuterade. Svårt att sia om framtiden för Kronobergs småorter. Prognoser är en sak, men folk kan ju ändra sina bosättningsvanor och preferenser. Om kollektivtrafiken är bra och det finns bredband och byskolorna får leva, så kanske framtidens människor finner det bekvämt och skönt att bo utanför städerna. Allt är möjligt. Sverige har en hel del att lära av Norge när det gäller levande landsbygd.

Maken L lagar middag. Jag ska läsa fatt tidningarna och så börja titta i Älghultskrönikan. Spännande titlar på de olika uppsatserna. Till exempel ”Bära bördor på huvudet”. Ja, tydligen har det förekommit även i Sverige, i varje fall i Älghultstrakten, att kvinnor bar saker på huvudet. Finns en teckning av en folklivsforskare där en kvinna bär en ost (?) på huvudet och stickar samtidigt.  Ska sätta mig in i detta.

Ha en skön första advent!

Carin Högstedt

161126

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

23. nov, 2016

Damfotbollscentrum, 4500 döda i år, skammen, en ny berättelse om mänskligheten, 1950 bra årgång

Bra nummer av Dagens ETC idag 23/11. Göran Greider är ledarskribenten för dagen och rubriken är: ”Marknaden skapade högerpopulismen”. Greider skriver att han är ”utled på alla dessa liberaler som förfasar sig över Donald Trumps seger men vägrar vidgå tanken att deras egen ohämmade marknadsideologi har stampat fram den otrygghet som till slut skapar en Trump, en Åkesson, en Le Pen”. Slutsatsen är att det är de växande klyftorna, ojämlikheten, som är huvudförklaringen till högerpopulismens segertåg.

4 500 människor har försvunnit/drunknat på Medelhavet bara i år. Många var barn.  SKAMMEN är förstasidans ord. Thomas Hammarberg, f d Europarådskommissionär och även ordförande för Amnesty International, kommenterar: ”Bara för drygt ett år sedan talade svenska politiker om att vi måste få stopp på döden på Medelhavet. Då ville man upprätta andra vägar för att flyktingarna skulle kunna ta sig hit och slippa ge sig ut på den farliga resan. Idag talar man inte om de som drunknar”. Hammarberg kallar det mental kollaps, en skam för både Europa och Sverige hur de flyende behandlas. Jag kan bara hålla med. Läs Gunnar Wessléns artikel!

Läs gärna också George Monbiots analys av det politiska läget och behovet av en ny berättelse ”om vad det innebär att vara människa på 2000-talet. Vi ska göra anspråk på vår mänsklighet igen och berättelsen ska vara lika tilldragande för de som röstat på Trump och Ukip, som de stöder Hillary Clinton eller Bernie Sanders. Monbiot skriver att de är några som arbetar på den nya berättelsen, den efter nyliberalismen, den som visar att mänskligheten är både social och osjälvisk. Intressant – och det är bråttom!

Nu blir det tvära kast, jag byter ämne.

En helsida i Smålandsposten (sporten) om Växjö DFF och deras nyvunna spelsugna tvillingar, som flyttar tillbaka till Växjö. Därtill ytterligare en spalt om laget som vill starta en förstudie för att utveckla ett Damfotbollscentra i Växjö. De söker pengar av både Växjö kommun och Region Kronoberg för detta. Hoppas på framgång för projektet!

Vårväder, 10 grader noterade jag på displayen i bilen. En grönsiska syntes i buskarna. Inte så vanlig här. Katten Sally har piggnat till av medicinen (och det fina vädret). Är ute en hel del. Två av våra adventsljusstakar helt döda, när jag testade. De var inte så gamla och har legat skyddade sedan förra året. Säkrast är den som producerades 1950 enligt tidningen Retro. Den hittade vi på någon loppis. Den är osviklig.

Så har då Länsstyrelsen tagit ett stort beslut: Motorbåtar ska tillåtas i norra delen av Växjösjön. Så storstilat! Hur ska båtarna komma i sjön? Ska bilar med båtsläp köra på gång- och cykelvägen bland solbadande, fikande, gående, cyklande människor? Här är växjöbornas älsklingsplats mitt i Växjö. Här är simidrottandes frizon. Här är bilfritt och motorbåtsfritt. Men så får vi tydligen inte ha det.

Har gått på halvfart ett par dagar, men håller på att repa mig. Lugn dag i morgon. Ska arbeta i fatt på ”göra-listan”.

Carin Högstedt

161123

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se