6. apr, 2017

Bokslut, osäkra prognoser, validering, scenkonst, modern klassanalys

Bokslutsdag 1 för Växjö kommuns ordföranden, vice ordföranden och chefer är slut. Startade 8.00 och slutade 16.30. I morgon fortsättning på förmiddagen med start 8.00. Ingen idé med hempaus. Ska hämta föreläsaren, professor i sociologi Göran Therborn på stationen kl 18.00 och köra oss till Linnéuniversitetet, där han ska tala på ämnet ”Modern marxism – en klassanalys för 2000-talet”. Det är Vänsterpartiet Växjö, Ung Vänster och ABF som arrangerar denna kväll. Innehållet kan tänkas vara: Vad är klass? Vilka klasser finns idag? Vilka är arbetarklass? Klass och kön – hur hänger de samman? Ska bli intressant. Så jag sitter i kommunhuset och skriver lite, innan det är dags för stationen.

Bra dag med väldigt mycket information. Av bokslutet drar vi ju konklusioner till budgetarbetet, som drar igång för att vara klart och beslutas i fullmäktige i juni. Stor osäkerhetsfaktor är skatteintäkterna. Prognoser visar neråt. Samtidigt finns det gott om arbeten och arbetslösheten är på nergång. Skatten är största inkomstkällan i en kommun och det är prognoser som styr denna inkomsts storlek, när vi gör budget för 2018.

Vi började i storgrupp, 50-60 personer, sedan gruppindelning och seminarier. Bra med mindre grupper och mer intim miljö och dialog.

Lunchen blev lite av en arbetslunch, som jag hade bokat med min efterträdare i Noaks Arks riksförbunds styrelse. Vi åt på Café REKOmmenderas, ett socialt företag som är väl värt att stödjas. Vegetariskt, fairtrade, ekologiskt och alla andra sociala märkningar. Träffade andra kända gäster, som också gärna rör sig i sociala företags sfärer. Britt-Marie och jag fick utbyta lite tankar kring Noaks Arks styrelsearbete. Sedan snabbt tillbaka till Växjös konserthus och bokslutet.

Igår var jag hos tandläkaren på rutinkontroll. I det lilla behandlingsrummet befann sig tre män – lite ovanligt. Det visade sig att två av dem var på validering. Åtminstone en var tandläkare men behöver komplettera med vissa kunskaper för att vara tandläkare i Sverige. Jag tror de var från Syrien. Så jättebra att validering fungerar – om inte alltid så bra så i varje fall för dessa två! Det var ett roligt besök!

I övrigt igår ett stimulerande möte med Vänsterpartiet Växjös styrelse. Ja, faktiskt, så kan även sådana nödvändiga men rätt rutinartade möten lyfta så att en känner i hela kroppen hur det går framåt. Vi utvecklar dialogen med medborgarna. Vi bjuder in. Vi kommer att bli ännu bättre på sociala medier. Deltog också i bolagsstämma med AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg, som ersättare för ordinarie ombud (som också var där) för en av ägarna, Växjö kommun. Både verksamhet och ekonomi under kontroll; ca 50 000 personer har nåtts av scenkonsten, 434 föreställningar, barn och unga prioriteras. Teatern är utökad med dans sedan några år och de använder helst ordet scenkonst om vad det är de producerar och visar.

Carin Högstedt

170406

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

4. apr, 2017

Fjäril vingad, färdtjänstregler, Bäckaslöv, Agenda 2030, tillgängliga bostäder, Attension

V.s fullmäktigegrupp hade möte igår kväll. Det gick snabbt. Många ärenden på kommunstyrelsen idag, som vi förberedde, men inte så upphetsande frågor direkt. Efter det hade vi bjudit in representanter för föreningen Attension. Vi ville helt enkelt veta mer om denna förening som finns för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer och problem samt anhöriga och även andra intresserade. 450 medlemmar i Kronoberg, 16 000 i landet. Ingen lokalförening i Kronoberg, tillhör ett riksförbund.

Fem representanter kom och vi slog oss ner och de berättade om sin förening, sin verksamhet och vilka de är till för. De gör allt ideellt, får bidrag från Region Kronoberg. Samarbetar med andra föreningar som RSMH och Funkibator. Det var mycket givande och från att ha vetat väldigt lite om föreningen, så är jag och vi mer medvetna och har bättre kunskaper. På morgonkvisten idag, på kommunstyrelsens arbetsutskott, informerade kommunstyrelsens ordförande, Anna, om överläggningar med Region Kronoberg om psykiatrin bl a. Redan där hade jag nytta av Attensions berättelse! Det är problem med köer till behandling och hjälp – utan tvekan – i Region Kronoberg. Två-tre år för att komma fram är ju ohållbart. Jag tyckte Anna talade på ett sätt som visade insikter om att kommunen får ta stort ansvar för att barn inte blir satta i en kö utan får adekvat hjälp. Kommunen pratar om tidiga insatser. Attension sa sig hört talas om det, men inte sett så mycket i praktiken. Det behövs fler personliga ombud, fler godemän och förvaltare, kontaktpersoner, stöd i vardagen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). En budgetfråga helt enkelt.

Det var för övrigt ett bra arbetsutskott med god stämning. Mycket diskussion om måltidsorganisationen och att den trots tillskott på många miljoner i månadsrapporten säger sig kanske behöva dra in på livsmedelskostnader och kompetensutveckling, kärnämnen i en god måltidsorganisation! Tydligare redovisning begärdes och ska komma.

Jag tog upp färdtjänstreglerna och det faktum att kommunstyrelsen inte behandlat dem och inte heller samverkansrådet med tillgänglighetsrörelsen. Nu kom reglerna som ett meddelande, färdiga och beslutade i regionfullmäktige, som är utförare åt sex kommuner i samverkan. Växjö kommun har överlåtit till och skatteväxlat med hela Länstrafiken med Region Kronoberg, men inte färdtjänsten. Där får kommunen det vi betalar för. Och äntligen får jag medhåll. Nästa ändring av färdtjänstregler ska behandlas på rätt sätt. Det är flera punkter jag skulle vilja ändra på.

Jag tog också upp det faktum att vi inte på länge fått någon redovisning av de stora idrottsföreningarnas ekonomi, de som vi har lånat ut stora belopp till när de byggde arenorna, Öster, Lakers m fl. Enligt beslut ska kommunstyrelsen (eller arbetsutskottet) få information två gånger per år. Det har gått år sedan sist, men nu ska det bli.

Kommunstyrelsen i eftermiddags, som sagt stort antal ärenden, men inte så mycket att orda om. Flera ärenden desamma som på förmiddagen. Bifall till V-motionen om tillgänglighetsmärkning av de kommunala bostäderna! Eva-Britt Svensson och jag mycket nöjda med det.

Information om nya stadsdelen Bäckaslöv. 12 000 bostäder kan där bli så småningom. En ”grön genomförandeplan” har fått tas fram. En fjäril – missade namnet, något med guld – behöver nyplantering av åkervädd, som kompensation för att nuvarande fjärilsmaten i form av åkervädd förstörs. Länsstyrelsen vill se att detta fungerar innan startbesked för exploatering. Så hanteras biologisk mångfald proffsigt! En fotbollsplan inom området ska bli äng – en ytterligare kompensation.

Slutligen så fick vi rapport om arbetet med Agenda 2030. Beslut finns. Malmö och Växjö kommuner är utsedda att ingå i en referensgrupp till regeringen. –Är vi beredda? undrade hållbarhetschef Julia. –Jovisst, FNs 17 mål för att avskaffa fattigdom, utbildning till alla, rent vatten etc – det ska Växjö kommun bidra till. Annars ska vi inte vara med i någon referensgrupp.

Nu en dryg timme tills Ola Larsmo inträffar på Stadsbiblioteket här i Växjö.  Kl 18.00. Ska bli mycket intressant att höra honom berätta om Swede Hollow, boken om svenskarna i Amerika, i ”Svenskhålan”.

Carin Högstedt

170404

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

2. apr, 2017

Möjlig skedand, skrattmåsar, talgoxe i holken, Kristdala kyrka, minnessten över Malin o Per

Träff vid köksbordet med valberedningen inför bostadsrättsföreningens årsmöte. Söndag kl 17.00. Har blivit en tradition vid det här laget. Men det går framåt mellan söndagarna. Nästa söndag ska vi sätta punkt har vi tänkt.

Hemma från Oskarshamn. Körde långsam väg hemåt. Först mot Västervik några mil och så  min vackra favoritväg  via Blomsterhult mot Ishult. Loppisen i Blomsterhult tyvärr stängd.  Sedan mot Kristdala, där kyrkan faktiskt var öppen. Kunde äntligen fota minnesstenen över min farfars morfars farfars mor och far, Malin Klasdotter och Nils Persson, som sonen riksdagsledamoten Olof Nilsson lät resa: ”N P S & M C n äro födda anno 1700” står det på stenen av öländsk kalksten. Stenen är en gåva till kyrkan och den står i vapenhuset (heter det så? Farstun så att säga.) Om jag förstår rätt så stod stenen på gården i Skinshult och kyrkan har fått den långt senare. I kyrkan fanns några personer som förberedde gudstjänsten. Jag pratade med dem, sa mitt namn och förklarade vad jag gjorde. Damen i sällskapet sa direkt: Är du släkt med Göran Högstedt i Kalvsvik? Vi var skolkamrater i Stenbrohult. – Nä, sa jag, vi är inte släkt men vi känner varandra. Haft en del med varandra och Kalvsvik att göra.  Igår på släktforskarmässan frågade någon om jag är släkt med Josef Högstedt, det vill säga Pelle Näver, men nä inte det heller. Dessutom har jag gift mig till namnet Högstedt. Hette Nilsson, ett gångbart namn i släkten. Finns flera släkter Högstedt.

Såg en skrattmåskoloni (svarta huvuden) i Döderhultsdalen igår, rödhake också. Vitsipporna i knopp. Talgoxe i holk vi har i alen vid stranden. Maken L såg något färggrant vagga fram vid knuten. Efter moget övervägande – vi tror det var en skedand. Första gången i så fall vi har sett en sådan här hemma.

Full fart kommande vecka; gruppmöten och styrelsemöten, bokslutsdagar, kommunstyrelsen och arbetsutskott. Höjdpunkt: Ola Larsmo på stadsbiblioteket tisdag 4 april kl 18.00 om sin bok Swede Hollow! Bra författare och ordförande i Svenska Pen. En av rätt få böcker jag kan tänka mig att läsa om.  Arrangör Bibliotekets vänner m fl.

Och på torsdag kväll professor Göran Therborn om ”En klassanalys för 2000-talet”. 18.30 Linnéuniversitetet, N-huset, sal 1017. Arrangör: vänsterpartiet Växjö, Ung Vänster och ABF.

Fruktansvärd bussolycka idag med 59 personer – de flesta åttaklassare – i en buss som välte. Så tragiskt – tre döda, fem svårt skadade enligt senaste rapporterna. Arma anhöriga och skolkamrater, ett sådant fruktansvärt slut på en skidresa.

Carin Högstedt

170402

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

1. apr, 2017

Resa i present, La Robe, en riktig post, nostalgi, Svalliden, Döderhult

Rymt till Oskarshamn för att gå på släktforskarmässa i Folkets Park. Det som finns kvar av parken. Delar av den blev köpcentrum för många herrans år sedan. Den här resan är min egen födelsedagspresent till mig själv. Släktforskarmässa har jag aldrig tidigare varit på. Dessutom ska jag gå runt i sakta mak på Döderhults kyrkogård. Där är mormor och morfar, farmor och farfar bland många andra släktingar och vänner begravda. Ska också göra en vandring Norra vägen till Svalliden och sedan Södra vägen tillbaka. Jag bodde i Svalliden mellan 1950 och 55. Alltid roligt att minnas vem som bodde var av lekkamraterna och se förändringarna.

Läst Oskarshamnstidningen. Framgångar för Bråbygdens folk. De har bredband på gång till 350 hushåll i de små byarna, Krokshult bland andra. Det handlar om många miljoner kr, som de nu har i hamn. Bra! Bråbygden är ett exempel på hur en landsbygd i fritt fall kan leva upp med hjälp av EU-medel och engagerade bybor. Noterar detta som landsbygdsintresserad, men jag har också djupa släktrötter i den trakten.

Bor på ”posthotellet” vid Stora torget. Konstaterar att några hus kring torget är oförvanskade kvar sedan jag gick i läroverket här i stan. T ex detta hotell, som då var postkontor, storslagen, elegant post med en lång rad kassor. Huset där kafé Kronan låg är också kvar. Där kunde en köpa cigaretter en och en. Alltså en cigarett, inte paket. Ett populärt ställe för oss studerande, som senare byttes mot Domusrestaurangen vid Lilla Torg. Kom hit sen eftermiddag igår och handlade kläder ( Obs,nödvändigt) i La Robe och Eminette, två butiker som fanns redan på 1950-talet. Speciellt La Robe var den butiken som sommarklänningen köptes i.

Nu ut till dagens övningar. Solen börjar bryta igenom det gråa och dimman.

Carin Högstedt

170401

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

 

30. mar, 2017

Tillgänglighet direkt, färdtjänst, bygglov, bofink, storlom, Tävelsås, bredband

Bofinkar runt knuten igår, knipa i sjön och storlommen hördes tisdag kväll och syntes simmandes igår. Dock bakslag i vårvädret. Iskallt idag även om det är några plusgrader.

Det så kallade direktmötet om tillgänglighet igår lockade mer publik än förra och första gången. Godkänt för min del. Bra frågor från publikens sida, som till större delen representerade tillgänglighetsorganisationerna. Men frågorna är på något sätt bestående. – Varför har ett nytt hus i EKO-backen byggts med en avsats så att jag som rullstolsburen inte kan komma in? Det handlar alltså om en ny byggnad i området för stadsodling mitt i Växjö. –Ja, hur kan det gått till?  Ingen där kunde svara. Jag ska åka förbi och titta på bygget. Fattar inte att sådant kan passera bygglov.

Frågor också på den mycket aktuella diskussionen om de arbetsintegrerande sociala företagens ställning i Växjö kommun med den pengmodell som den blågröna majoriteten i nämnden för arbete och välfärd inför från 1 maj. Nämndens ordförande upprepade det han sa i fullmäktige häromsistens: Alla företag ska behandlas lika och alla kan vara socialt engagerade, ICA såväl som Atrium. Där någonstans har det gått fel. Självfallet kan ICA göra gott socialt genom att sysselsätta personer med olika funktionsvariationer. Att likställa det med att t ex Atrium i Växjö, som har en verksamhet som helt och hållet går ut på att sysselsätta och rehabilitera sköra människor, ofta med betydligt nersatt arbetsförmåga, är en helt annan sak. Här ska inte tjänas pengar! Här ska människor få känna uppskattning för ett bra jobb i snicken, på kansliet, i byggruppen, på hunddagiset. Även om någon bara orkar ett par timmar i veckan. Det är inte ICA. Det är Atrium m fl liknande sociala företag. Så olika mål. Och alla slags företag behövs.

Bokade träff med regionens representanter för färdtjänsten, som deltog i direktmötet. Inte högsta ledningen, inte politiken, inte chaufförerna utan den instans  som tar emot beställningarna. Ska bli intressant. Träffade en chaufför häromsistens (i privat företag) som ville berätta om sina upplevelser av hur sjukresorna ter sig när folk ska samåka. Måste träffa honom igen och lyssna noga. Igår hade min partikamrat Maria Garmer och jag en träff med representanter för en liten bransch med ensamföretagare, som är missnöjda med kommunen, vagt uttryckt. Det är mycket att lyssna på, att anteckna och så följa upp. Inte alltid enkelt att göra något, men vi försöker.  

Idag tidigt inne i kommunhuset och överläggning med landsbygdsutvecklande tjänsteperson och ansvarig för landsbygdsutvecklingen Eva Johansson (c). Vi planerade direktmöte Tävelsås 4 maj. Bygden har skickat in vilka frågor de vill ha belysta. Det kommer att bli ett mycket bra möte om utveckling av byn, skola och förskola bland annat. Vi pratade också bredband och det faktum att det inte finns ett öre kvar för satsningar på länsstyrelsen.  På alla politiska nivåer pratas det om hur viktigt det är att alla har tillgång till bredband och - pengarna räcker aldrig! Så vansinnigt av en riksdag att en gång besluta att detta skulle marknaden sköta! Landsbygden blir därmed åsidosatt. Så jädra onödigt i ett land som kunnat bygga järnvägar och vägar, fast det var fattigt som bara den!

Avslutade denna dag med att delta i studiecirkel om Podemos, partiet i Spanien som plötsligt fick 20 % av rösterna i ett val.

Och mellan varven har jag påbörjat en motion om att utveckla solenergiutbyggnaden i kommunen. Ska se om jag blir färdig i morgon. Inte mitt bästa kunskapsområde, men jag googlar och lär av andra kommuner.

Carin Högstedt

170330

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se