15. aug, 2017

Fågelskydd, Fagrabäck, aktivistsök, LRF, till skogs, fikondags, arbeteåtalla

Så har den här dagen blivit kväll och himlen är tämligen blå. Cyklat både igår och idag ca 13 km/dag. Det gillar min sjukgymnast, som jag träffade igår. Han har en hypotes i alla fall, inte diagnos, att det är ena höften det onda sitter i, inte knäet,  och att det är begynnande artros. Jag fick rörelseschema och så ska vi träffas om 14 dagar. Rörelse och motion ska hjälpa. F-n tro´t, men jag sätter min tillit till denne unge man.

Jobbade i söndags med att formulera ett yttrande till Region Kronobergs Länstransportplan (LTP). Gick bra. Skickade den igår kväll till kommunkansliet för vidare befordran till dagens kommunstyrelse. Kan ju inte läsa upp över en A4 på mötet. Fick reda på att ärendet skulle tas bort från dagordningen idag! Hade inte behövt ha bråttom, men är ändå nöjd. Partikamraterna köpte förslaget och nu är det ute. Övriga partier har en månad på sig att fundera över om förslaget till Länstransportplan är i linje med klimat- och miljömålen. (V)s yttrande utgår helt från miljökonsekvensbeskrivningen och övergripande mål, inte detaljer om ett vägbygge här eller där. Något parti ska vara miljöparti. Idag hade vi detaljplanen för Trafikplats Fagrabäck på kommunstyrelsen. Skriftlig reservation – finns på www.vvaxjo.se  . Där ska jag även lägga ut yttrandet över LTP.

Igår hade Växjös kommunala grupp första mötet efter semestern. Vi ligger väl framme i valplaneringen (ja, 2018 års val) – mest verkställighet som ska till. Och fler aktivister! Partiarbete går inte på räls. Det är arbete som gäller, hårt arbete. Men ju fler, ju lättare och effektivare! Målet är givet: Jämställdhet, jämlikhet, solidaritet och hållbar utveckling, ekologiskt, socialt, ekonomiskt. Vi beslöt om en rad studiebesök: Araby Park Arena, Samhall, Braås skola, Öjaby skola, fritids på Teleborgs centrum m fl.

Så träffades igår fullmäktigegruppen för att förbereda dagens kommunstyrelse och kommande fullmäktige. Många ärenden men alla inte så upphetsande. Lugn stämning idag, inga gliringar. S och V oense på en hel del ärenden. Självfallet vill vi bifalla våra motioner (tre st) inom funktionshinderområdet, som får taskiga svar. Men vi verkar bli ensamma där. Begärde votering på en – den om anställning av ungdomar som går ut särgymnasiet enligt en modell från Skellefteå. Det handlar om en grupp som har det jättesvårt och som inte verkar omfattas av ”arbetslinjen”. En V-röst för, S avstod för de hade tänkt lägga ett bra förslag till beslut men missade det, övriga partier ville inte pröva en modell som har testats och befunnits fungera. Frustrerande läge, inte minst för de unga människor som är berörda. Det är många år sedan men det hände sig att en grupp från Växjös särgymnasium skrev ett medborgarförslag om att de skulle få arbete efter gymnasieskolan. Fullmäktige sa glatt ja. Efter ett år kom de tillbaka och frågade vad som hänt. - Inget. Nada. Rien. Där är vi fortfarande vad jag kan förstå av statistiken. Och inte blir det bättre i Växjö kommun av att sociala företag motarbetas.

Kanske verkar jag gnällig, men jag berättar bara vad som händer bakom de dörrar som allmänheten har ingång till, men inte använder sig av. Det blir ett rätt intressant fullmäktige så småningom: Detaljplaner är inte ofta de kommer till fullmäktige, men nu blir det tre stycken: Trafikplats Fagrabäck, Alabastern (höghus på Araby) och Bäckaslöv. (V) har lämnat in tre interpellationer: Hur informeras de fem nationella minoriteterna om sina rättigheter i kommunen? Vad tänker kommunen göra åt trafiksituationen och konflikten cyklar/bilar vid Strykjärnet i Växjö? Och vad avser kommunen göra för att förbättra standarden på cykelleden Sydostleden?

I morgon åker Eva-Britt Svensson och jag till skogs med LRF. LRF har bjudit in. Det brukar vara mycket bra möten ute i landsbygds- och skogsbygdsverkligheten, så vi deltar gärna. Sedan har distriktsstyrelsen möte. -Ja, vad vore livet utan möten? Ingen aning faktiskt. Nu en stunds avkoppling i en riktigt ljummen kväll. Ser ut som fikon är på väg på trädet. Regn på väg sägs det, men himlen fortfarande blå.

Glömde. Vattenskotrarna! Naturreservat Kronoberg och Länsstyrelsens förslag till utvidgning och förbud för vattenskotrar av hänsyn till både människor och fåglar. (V) yrkade bifall till Länsstyrelsens förslag, som vill förbjuda vattenskotrar i naturreservatet. Övriga enades om et tillägg om fågelskyddsområden och hastighetsbegränsningar för alla typer av farkoster. Det var det (V) tog upp i en motion för inte alls länge sedan – och fick avslag: Inga fågelskyddsområden i Helgasjön och inga hastighetsbegränsningar! En informationsfolder blev det. Länsstyrelsen beslutar i sista änden om naturreservatet och reglerna där.

Växjö 170815

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

12. aug, 2017

Omvärldsbevakning, meningsfullt arbete för alla, amnesti!, politik på marknader,

Åkte till Älghults marknad igår. Maken L på möte. Förutom alla andra knallar så fanns Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Moderaterna och Socialdemokraterna där med lotter, kaffe, enkät och infomaterial. Trevligt! Vet att (V) var i Åseda dagen innan på marknaden där. V Uppvidinge är på gång med fler medlemmar och aktiviteter i alla byarna. Nästa marknadstillfälle är i Lenhovda. Fint väder och jag köpte här en bit italiensk pecorinaost – vilket jag missade på Sardinien! Ett avsteg från linjen att köpa svenskt alltså. Tog ett varv på kyrkogården – eller gårdarna – på ömse sidor vägen för att kolla in eventuella anfäder/mödrar, men det får göras noggrannare vid andra tillfällen. Såg ingen sten från byn Gilbonderyd, där jag har de djupaste rötterna och inte Alster heller. Men Vrånghult och Silverekemåla.

Tre storlommar låg här utanför och ropade när vi avslutade frukosten på altanen. Från södra änden på sjön kom svarsrop från andra lommar. Vindstilla nästan, mulet, hög luftfuktighet, lågtryck, hot om åska och regn, men rätt skönt.

Läste igår in handlingarna till nästa veckas kommunstyrelsens arbetsutskott. V-motionen om att sluta använda och sprida farliga plaster, mikroplaster och annan plast, får det vanliga svaret att det ”redan” görs plus att kommunchefen får i uppdrag att följa forskningen och sprida kunskapen inom förvaltningarna. Vi vill mer – hur är det med upphandlingarna t ex? Använder Växjö kommun endast hygienartiklar som är fria från mikroplaster??? Ja, det blir diskussion om inte förr så i kommunfullmäktige.

Ledaren för sociala företaget ”Macken” i många år, Fredrik Bergman, har ett medborgarförslag på dagordningen till detta arbetsutskott, av ovanligt slag. Han föreslår att den policy för socialt företagande som fullmäktige tog för några månader sedan (endast (V) ville återremittera för att få med några mätbara mål) ska annulleras, skrotas, rivas. Han gör det mot en flera sidor lång bakgrundsbeskrivning av hur existerande sociala företag blivit behandlade av den styrande majoriteten och hur utvecklingen styrts till ökad kommunalisering istället för gott näringslivsklimat. Det är mycket intressant läsning och jag vet att t ex företaget Macken är så gott som utplånad – efter att ha hyllats i hela Sverige. Projekt ”Återbruksbyn” togs fram av Macken. Kommunen nappade, Macken anställde människor som skulle arbeta med byn. Så hände ingenting och ingenting, tills kommunen tog idén och skulle driva den i egen regi. Nu ligger det hela på is vad jag förstår. Under tiden har andra kommuner byggt upp återbruksbyar. Inte konstigt att kommunen sjunker i miljöranking. Att riva den lilla policyn gör dock varken till eller från. Ingen av de styrande verkar bry sig över huvud taget om de sociala företagens betydelse för välfärd och integration, för personer med funktionsnedsättningars möjligheter till arbete och sysselsättning.

Vänsterpartiet har tre motioner uppe på kommunstyrelsen på tisdag: Motion om att öka antalet unga med funktionsvariationer som får anställning med lön. Vi har sett hur Skellefteå kommun gör och föreslagit liknande modell i Växjö kommun. Svaret från styrande borgerlighet är att det är en viktig och angelägen fråga men kommunen vill inte låsa sig vid en modell. Inget uppdrag, inget svar på vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska redovisas.

Nästa motion går ut på att Växjö kommun ska ta fram en handbok för förtroendevalda och anställda kopplad till FN.s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Det finns en sådan i t ex Botkyrka kommun. Vi i (V) gillar omvärldsbevakning och lär gärna av andra kommuner eller regioner. Och vi är djupt engagerade i funktionsvariationsområdet.  Denna enkla motion avslås rakt av. De styrande vill ju heller inte ha någon samlad handlingsplan för detta politikområde. Det har avslagits två gånger. Så intresse saknas naturligtvis för den här motionen också.

Den tredje motinen handlar om att ha jourservice för att snabbt få sina hjälpmedel reparerade. Kan vara rullstol som inte fungerar eller annat. Nej till det också.

I eftermiddag till Krnobergs slottsruin och fika på Ryttmästargården med barn, barnbarn med fler. Troligen i regn, men det är inte första gången vi sitter inomhus på dessa en- gång- om- året -tradition – kalasen.

”Ni har makten att stoppa utvisningarna till Afghanistan. Ni kan ge amnesti till ensamkommande. Det är ni som kan fatta politiska beslut”. Så skriver demonstranterna på Medborgarplatsen i Stockholm till partierna i riksdagen (SvD 12/8). De unga utvisningshotade fortsätter sin manifestation för amnesti, humanism och ett liv i trygghet. Måtte de/vi lyckas!

Carin Högstedt

170812

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

9. aug, 2017

Hemmafru som ideal, sjukgymnastik, Trafikplats Fagrabäck, Bäckaslöv detaljplan, fåglar eller skotrar

Fin onsdagskväll med god och nyttig mat, som jag själv lagat: Lammfärsbiffar och gryta med rotfrukter. Fyra storlommar plöjde nyss i sjön. Full fart med huvudet under vattnet. Citron- och kålfjärilar cirklar runt. Ägnat dagen i övrigt åt att söka läkarvetenskapen för mitt onda knä. Men det är inte så enkelt att bara beställa röntgen. Nej, först ska sjukgymnast uppsökas och smärtlindrande ätas. Så måndag kl 8.00 en sjukgymnast som lät väldigt trevlig per telefon. Jag kan för övrigt leva med knäet, men vill veta vad det är som är fel, inte äta en massa alvedon. Fortsättning följer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott igår förebådar en intressant kommunstyrelse och sedan kommunfullmäktige. Stora detaljplaner, remisser från Länsstyrelsen om kulturmiljöer i kommunen, sex olika, bland andra utvidgning av naturreservat på halvön Hissö och del av Helgasjön.  I den senare finns en konfliktyta – vattenskotrar, hastigheter på sjön kontra fågelskyddsområden och förbud mot skotrarna. Jag hade inte förslagsrätt under detta möte, så jag har bara lyssnat och förbereder nu yrkanden till kommunstyrelsen nästa vecka.

Vi fick en grundlig genomgång av detaljplan för Bäckaslöv, ett kommande bostadsområde, ja, ny stadsdel. 245 000 kvm mark, som ska rymma ny grundskola, vårdändamål, handel, natur, bostäder och kontor. Antalet bostäder är nu nere i 1100, vilket jag anser alldeles för lite. Tycker mark för kontor kan utgå och ytterligare 25 000 kvm användas till bostäder. Vi får se vad partikamraterna och andra säger. När Bäckaslöv blev aktuellt för många år sedan talade vi om 3-4 000 bostäder, om jag inte minns fel. 2 000 anser jag är ett bra mål i en ny stadsdel.

Detaljplan Trafikplats Fagrabäck, mastodontbygget med tre rondeller istället för en och ingrepp i naturreservat med mera – inte ett enda frågetecken från någon ledamot i övriga partier. (V) är enda partiet som tar miljöaspekten på allvar. Samtliga remissvar från medborgare som är berörda är negativa och sågar förslaget längs fotknölarna. Synd att inte en 3D-modell tagits fram. Eller synd. Det är naturligtvis medvetet. Det är svårt att se framför sig vad som ska bli efter ett par års byggtid. Det är så hiskligt att det inte går att föreställa sig. Det finns inte heller någon analys av vilka eventuella problem som trafikplatsen ska lösa och inga alternativa förslag. Vårt förslag kommer i kommunstyrelsen att vara avslag. Pinsamt att vi är ensamma i ”Europas grönaste stad”.

Ska ägna tid åt förslag till Länstransportplan för Kronoberg. Det kommer från Region Kronoberg och jag kan inte instämma i förslag till svar från Växjö kommuns borgerliga majoritet. Ska göra ett eget för vårt parti – är min ambition. Bara att läsa miljökonsekvensbeskrivningen är (MKB) är tillräcklig för att reagera: För mycket bilism, för stora utsläpp, inte hållbart.

Ser fram mot kommunstyrelsen och fullmäktige. Många ärenden med stor ekonomisk, ekologisk och social betydelse.

Läser Dagens ETC 8/8 om Maria Carbins ”En feministisk kritik av lönearbetet”. Enkelt uttryckt handlar det om huruvida det är bra att lämna barnen på förskolan för att lönearbeta 8 timmar per dag. Att vi kanske hellre vill arbeta hemma och umgås med barnen istället för att reducera nära relationer på grund av lönearbete. Jovisst, speciellt småbarnsföräldrar men alla andra också skulle må mycket bättre av att arbeta t ex sex timmar per dag, även om möjligheten till privatkonsumtion minskade. MEN – aldrig i livet tillbaka till tiden då kvinnor var beroende av en man för sin försörjning! Kritik av lönearbetet OK och visionen är kortare arbetsdag. För alla. För barnens skull och en hållbar framtid. ”Är det en radikal handling att vara hemmafru?” Frågan har ställts av Carbin enligt artikeln. Svaret är tveklöst: Nej. Från min sida.

Carin Högstedt

170809

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

7. aug, 2017

Sugen på politik, Vena med omnejd, Skinshult, träkors, detalj- och trafikplaner

Hemma efter Sardinien och så släkthelg i Vena med omnejd, Hultsfreds kommun. Maken L och jag, mina tre bröder med respektive åkte runt i förfäders och mödrars (främst vår farmor och farfars) hemtrakter. Flera byar var helt nya för mina syskon. Jag har upptäckt dem de senaste åren. Vi har alltså inte hört talas om dem ens som vi kan minnas. Det är inte så konstigt. Jag har gått på tidiga anor, 16-1700-talen. Ibland kan någon gren ha bitit sig fast i torvan ända in i våra dagar, men många tvingades ju flytta, till Amerika eller städerna, när jorden inte kunda föda så många längre. Fler barn överlevde barnaåren och hemmanen gick inte att dela på hur många som helst.

Oavsett släkt eller ej så såg vi många fina byar och ställen, välhållna hus och nötdjur i hagarna. Knackade på i Skinshult, där vi en gång träffade en man som i sitt hus hade ett diplom från Jordbrukarungdomen för sin släktgård. Diplomet innehåller ägarna och de är vår släkt i rakt nerstigande led; dock har jag kommit längre i forskningen. Här har alltså ägts och brukats en gård i samma släktl sedan minst början på 1600-talet. Mannen med diplomet var väldigt stolt. Tack vare ett foto på honom med diplomet har jag senare kunnat fatta hur det hängde ihop. När jag träffade honom så hade jag inte klart för mig att vi var släkt ens. Det var ett antal år sedan. Vad mina syskon och jag gjorde i Skinshult och när det var tvistade vi om under middagen. J-r vad en glömmer! Mannen som öppnade nu kunde berätta att den gamle är död och att han var sist i den släkten i Skinshult. Den här mannen som öppnade köpte huset. Han hade dock stark anknytning – född och uppvuxen i Skinshult, på gården som på 1700-talet ägdes av riksdagsledamoten Olof Nilsson. Som vi är släkt med på både farmors och farfars sida! Han ägde egendom i tre byar. Han var progressiv på så sätt att han lät döttrarna ärva lika mycket som sönerna.

Lyckad helg! I Vena tittade vi på några gamla (jag pratar om ca 100 år) vykort, som jag samlat på mig. Roligt att se vad som finns kvar av vägar, hus och vyer. Kyrkan ligger där förstås. Vykort med kyrkan visar en stor mängd träkors på gravarna, likadana ser det ut som. Vi kollade och hittade ett enda gammalt träkors, dock flyttat. Annars är det ju sten numera. Kan det ha varit spanska sjukan som drog över trakten? Eller tidigare? Ser lite slarvigt ut på kortet. Får forska i detta.

Som sagt. Hemma och sugen på att dra igång politiska aktiviteter. Och uppgifter saknas inte. Har fått iväg en kallelse med dagordning till V Växjös valledning, en rapport till kommunala gruppen och ska göra kallelse till distriktsstyrelsen. Bra väder att jobba i ute idag. I morgon kommunstyrelsens arbetsutskott med många och långa ärenden. Kvällen kommer att gå åt till inläsning av: Detaljplan för Trafikplats Fagrabäck, som fortfarande kallas Fagrabäcksrondellen. Med förslaget till detaljplan blir det tre rondeller, så det borde åtminstone vara plural. Lite att bita i. Såg som hastigast att folk har varit flitiga med att tycka och yttra sig om förslaget. Så är det naturreservat som den borgerliga majoriteten tycker ska ha fri körrätt för vattenskotrar och förslag till Länstransportplan på remiss från Region Kronoberg. Har många avvikande åsikter mot det förslag till yttrande som finns i handlingarna. Får utarbeta ett alternativ, som det känns vid en hastig blick på det hela. ETC Växjö senaste numret hade en artikel om V.s syn på Trafikplats Fagrabäck som jag och maken L fått in. Annars inte blivit så mycket skrivet i juli. Antecknat en hel del tankar. De går nog att använda i augusti också.

Carin Högstedt

170807

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

3. aug, 2017

Drygt 20 graders skillnad, socialt skyddsnät inget träsk, permafrosten tinar, Hilma af Klint

Från 39 grader och brännande sol till 14 grader och regn. Vet inte vilket jag skulle föredra i längden. Men jo, solen. Hör mer och mer om hur solen förser oss med nyttigheter, som förhindrar ohälsa. Ja, tänk det visste kloka kvinnor i Sverige för 200 år sedan. Rådet till föräldrar till klena barn var att klä av dem och låt de vara ute i solen. Så kunde ”engelska sjukan” förhindras. Det minns jag från mina studier i etnologi och det har jag tagit fasta på hela livet. Och jag har inte fått ”engelska sjukan” eller rakitis som det heter!

Hemkomsten var lite annorlunda. Det var lite trögt på flygplatsen i Alghero. Visade sig att planet haft tekniska problem. Om jag fattade rätt med luckan till bagageutrymmet. Det hade ordnat sig, men de hade inte kunnat ta med allt bagage!? Vissa skulle bli utan. Det visade sig vara minst hälften av passagerarna på det fullastade planet. Dottern fick sin väska, jag blev utan. Ställde mig i informationskön, som blev 50 m lång och två tjänstepersoner skulle anteckna väskornas utseende plus adress till innehavaren och annat tidsödande. Vår taxichaufför åsåg det hela och tiden gick. Det var över midnatt när vi lämnade Smaland airport.

Idag inte ett ljud från flygplatsen så jag ringde. Jo, väskorna var där och de skulle köra ut dem i morgon. Jag åkte då själv ut och hämtade min väska med bland annat blöta badkläder och  sladd till dator. Gick smidigt.

Dottern och jag väldigt nöjda med veckan på Sardinien! Hettan satte begränsningar men i stort sett gjorde vi vad vi ville och såg en bit av den stora och vackra ön. September är nog en bättre tid att vara där för oss nordbor. Marknaden i Alghero var mycket trevlig. Vi var där igår förmiddag. Passade på att ta foton av Villa Maria-Pia (se tidigare blogg). Har ännu inte luskat ut vem hon var, men det kommer.

Ägnat stor del av dagen åt att gå igenom tidningar. Har följt nyheterna från Sardinien men har inte stenkoll. Ser i Dagens ETC 1/8 att det finns förslag att sänka djurskyddsnivån i Sverige, via Jordbruksverket. Sju representanter för olika djurskyddsorganisationer skriver om detta och menar att minister (Sven-Erik Bucht) och riksdagen ska ta makten över djurskyddet och inte överlåta det till en myndighet. Bra att få reda på vad som pågår! Ska inte förverkligas några försämringar enligt min mening.

Ser i tidningen Smålänningen att en bok om konstnären Hilma af Klint har skrivits av Anna Laestadius Larsson (Piratförlaget). Den ska jag läsa. Hilma målade porträtt i början av 1900-talet men också – mer i hemlighet – abstrakta målningar, gigantiska sådana. Hon insåg att samtiden inte var redo för hennes målningar och de visades inte förrän långt efter hennes död. Boken är enligt recensionen skriven ”med en smittande ilska” över villkoren för kvinnliga konstnärer. Jag har för ett antal år sedan räknat kvinnor och män i svenskt  litteraturlexikon. Ca 20 % kvinnor var med. Det betyder inte att kvinnor ägnat sig åt annat än konst eller att de är dåliga konstnärer.

I Dagens ETC 27/7 har samhällsforskaren Christer Sanne skrivit om kortare arbetsdag hellre än sex veckors semester. Han kopplar kortare arbetsdag till klimat- och miljö, överlevnad; ”Vi behöver besinna oss, välja mer fritid och mindre löneökningar. Ändå måste vi befolka välfärdstjänsterna, vilket måste få kosta.” Sanne menar att det finns inga tecken på att vi ändrar livsstil och satsar på miljövänlig konsumtion frivilligt. Ju mer vi jobbar, ju större miljöskador har vi råd att åsamka planeten. Visst. Behöver bara se på mig själv. Har haft möjlighet att lyssna på Christer Sanne två gånger och läst lite av det han skrivit. Bra!

”Sibirien sjunker sakta ned i dyn” är rubriken i DN 30/7 på ett stort reportage om hur permafrosten smälter på grund av varmare klimat och hur det påverkar livet för invånarna bland annat i staden Tjerskij i nordöstra Sibirien. Ungefär 20 % av husen har blivit obeboeliga på grund av att marken tinar upp. Finns det någon ände på detta? Jag tror inte det, idag är jag pessimist och artikeln är oerhört intressant. Har inte läst hela ännu, men lyckligt slut? Nä.

Slutligen: En insändare av en Lars Andersson, ”tärande pensionär” i Smålandsposten 2/8 med rubriken ”Språket som avslöjar föraktet för utsatta människor”. Bra. Jag var inte ensam om att reagera på kommunstyrelsens ordförandes användning av begreppet ”bidragsträsket” häromsistens. Jag skrev om det i artikel införd 27/7 i samma tidning. (Lägger ut artikeln på www.vvaxjo.se senare ikväll). De människor som av olika skäl är beroende av bidrag i någon form är inte träskvarelser. Sociala försäkringar finns för att arbetande människor kämpat för att skyddsnätet ska finnas, för att alla ska ha en chans till ett värdigt liv, varken mer eller mindre.

Carin Högstedt

170803

www.carhog14.se

www.maqt.se

@hgstedt

Carin.hogstedt@vaxjo.se