28. apr, 2022

Utvärdera LifeCare, arbetsmiljön bordlagd, ta tillbaka välfärden, because

Vilken dragningskraft han har, Göran Greider. Proppfullt med publik, ca 150, och många fick helt enkelt inte plats. Några valde att stå i dörren hela föreläsningen. Det var tredje gången gillt; två tidigare planerade föredrag med Greider har fått ställas in p g a pandemin och även hans sjukdom. Nu var han här och pratade om sin bok ”Barndomsbrunnen”, läste ur den. Mycket handlade om sjukdom, liv och död, och vad han upplevt när han låg i intensivvård och inte kunde läsa eller skriva. Jag blev berörd när han med vördnad talade om Dan Andersson (som hanskrivit biografi om). Dan Andersson var min favoritförfattare i ungdomsåren. Hade foto på honom på nattduksbordet. Och mycket berörd när han talade om sina föräldrar och speciellt mamman, hur hon hjälpte honom med läxorna – även i engelska - fast hon inte kunde ett ord engelska. Precis så gjorde min mamma. Förhörde mig på glosor i engelska t ex, fast hon inte kunde. Vi hade samma system som Greider och hans mamma. ”Därför” sa mamma, ”bicås” sa jag och så bokstaverade jag b-e-c-a-u-s-e. Kommer aldrig att stava fel på det. Det sitter. Säg aldrig att arbetarklassen inte kan få hjälp och kunskaper i sin många gånger materiellt begränsade uppväxt. För övrigt är biblioteken oerhört viktiga för att jämna ut klassklyftor. Bibliotekets Vänner arrangerade kvällen med Göran Greider. Vi får diskutera hur vi ska kunna ta emot den entusiastiska publiken utan att det blir överbefolkat.

Besök på ett särskilt boende som drivs av Attendo, heter Åbovägen. Omsorgsnämnden arrangör och vi var ca 10 ledamöter från sex partier som deltog i ett par timmars frågor och svar plus rundvandring. 44 lägenheter, alla lika stora. Personal vittnade om svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. Det har uppenbarligen även Region Kronoberg (10 sjuksköterskor på akuten saknas) och Växjö kommun enligt uppgifter. Bra information om aktiviteter (börjar komma i gång efter pandemin), medicingenomgångar och måltidssituation m m. Genomgående benämns omsorgstagarna som ”kunder”, vilket vi tack och lov inte säger i kommunens verksamhet.

Igår omsorgsnämnd. Den varade i fem timmar. Mycket information. De få beslutsärendena visade sig ta avsevärd tid. Bakgrunden är att MP lämnat Blågröna och då har allianspartierna inte majoritet längre. Om MP-ledamoten och SD-ledamoten stödjer S+V, så har dessa majoritet. Första ärendet det skulle kunna hända handlade om tre LSS-boenden i Nytidas regi som ska ut på upphandling. S+V överens om att ”ta tillbaka välfärden” och yrkade på att avslå upphandling och ta över i kommunal regi. Här valde MP och SD att stödja upphandling, inte särskilt överraskande. Nästa ärende började det brännas. Julias (S) skrivelse om att låta medarbetarna utvärdera det digitala verktyget som styr personalen i hemvård och hemtjänst, deras arbete och omsorgstagarnas väl och ve. S+V överens här också – en kartläggning av vad personalen anser och skulle vilja ändra på kan ju inte vara fel. Men det var det enligt de blåa (M+L+C+KD), riktigt rejält fel. Här hade vi med oss MP. Så hur skulle SD ställa sig? Ja, efter mycket diskussion, ajournering och många repliker så blev det en bordläggning med tillägg av några meningar som jag inte har i huvudet. Det var SDs förslag som de blåa köpte. Bordläggning betyder att nästa möte kommer skrivelsen upp igen. Nu blev det 8 – 7 i SDs favör. 1 juni blir det definitivt beslut. Det går inte att bordlägga igen.

Idag regiongruppsmöte på förmiddagen. Mycket att prata om inför budgetmöte i juni och valprogram. I kväll årsstämma med ABF. Inom kort 1 maj och sedan Pride. I morgon fyller min äldsta dotter år. Hon föddes i Lund och det var väldigt fint väder kring Valborg.

 Carin Högstedt

Växjö 20220428

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

 

 

 

 

26. apr, 2022

Skicklig retorik - katastrofalt innehåll, ProLiv, Noaks Ark, Lammhult Direkt, Åbovägen

Ingen tvekan. Det var ett mycket retoriskt skickligt uttalande, som Ebba B (KD) gjorde. Gick inte att undvika att lyssna - tydligt och som sagt snygg uppbyggnad. Men innehållet – en katastrof om det skulle ha förverkligats i aktuell situation eller bli framtida norm inom polisen. Polisen har rätt att skjuta skarpt. För inte så länge sedan gick det snett. En ung man med funktionsnedsättning och leksakspistol sköts till döds. Bara ett exempel för att vara ytterst försiktig och särskilt i folkmassor. Inget lätt jobb för polisen och ju fler kockar desto sämre.

Högt tempo. ProLiv Kronoberg hade styrelsemöte och planerade återigen utåtriktat arbete för att få fler medlemmar och framför allt fler män och anhöriga som är noggranna med att testa sig för att förebygga prostatacancer och upptäcka i tid. Pandemin har varit förödande för våra planerade föreläsningar o dy. Men nu reser vi oss igen. T ex ska vi vara vid Växjösjön och Café Fontaine på fm 4/5 och 18/5. Om nu inte en ny våg av covid väller in.

I lördags var jag i Stockholm, fram och tillbaka med tåg. Målet var årsstämma med Riksförbundet Noaks Ark. Jag var en av tre ombud från lokala förening Noaks Ark Småland och Halland. Trevligt sällskap och själva stämman gick bra. Styrelsen fylldes med bra personer; Småland-Halland har representation i styrelse och i valberedning.

Har inte varit i Stockholm på två år. Känner i efterhand så väldigt mycket av det som ingick i vardagslivet av möten och resor före pandemin är saknat. Mycket går att sköta via zoom och teams men allt blir inte bra.

Efter att ha deltagit i kanske 15 stämmor, suttit i riksförbundets styrelse i 8 – 10 år så är jag mogen för att avstå uppdrag i fortsättningen. Däremot är jag kvar i valberedningen på lokala nivån.  Noaks Ark Småland och Halland är en så välfungerande förening och verksamhet, så det är svårt att säga nej!

Igår fick jag dos nr 4 (Pfeisser). Inga biverkningar annat än öm i axeln. Skönt. Var lite orolig för negativa påverkningar när jag körde till Lammhult igår eftermiddag. På kvällen var där Lammhult Direkt, arrangerat av Växjö kommunstyrelse. Jag åkte dock betydligt tidigare och ägnade mig åt att dela Kommunnytt i samhällets olika bostadsområden. Härligt väder, roligt att återse Tärnvägen, skolbygget, möbelaffärerna… Allt bara utifrån men i alla fall. På mötet var det givande att höra samhällsföreningarnas representanter från Asa, Berg och Lammhult berätta vad de i respektive förening anser viktigast för sin bygd. Äldreomsorg, speciellt korttidsboende på orten var ett önskemål från Asa. Bra vägar, kollektivtrafik, gång- och cykelvägar för att inte skolbarn ska behöva gå på väg 30 utan någon säkerhet var rätt samstämmiga behov som framfördes.  Antecknade för att komma ihåg. Utan tvekan lever orter och byar och har gärna dialog med de förtroendevalda genom sina föreningar. Fick reda på att nerläggningshotade apoteket i Rottne blir kvar! Bra gjort Vidingehem som tagit fram nya lokaler.

Idag är det studiebesök på särskilda boendet Åbovägen, ägt av Attendo. Varit där flera gånger före pandemin.  Ny chef sedan sist. Sedan Bibliotekets Vänner som bjuder på Göran Greider, presentation överflödig, en av mina högst uppskattade skribenter, antingen han skriver dikter eller ledare.

Strålande väder här. Bra för flygbladsutdelning. Börjat plantera i krukorna ute, men tar det lugnt. Fortfarande kallt på nätterna. Nytt i kommunen; MP har lämnat det blågröna styret. Väntat. Får se vad det betyder med ett M+C+KD+L-styre i minoritet. Tre fullmäktigen kvar före valet. I morgon är det omsorgsnämnd med minst en votering i en viktig fråga. Får återkomma om det.

Carin Högstedt

Växjö 20220426

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

21. apr, 2022

Kaos, klimat, miljö, 0-vision, hedersvåld, bostadsprogram i fullmäktige

Det vackra vädret fortsätter men med lite blåst. Vitsipporna blommar och i rabatten kejsarkronan, lika pampig som sitt namn. Bortöver på Växjöbostäders område står de maffiga träden utmed stranden, skyhöga. Maken L och jag kallade dem ”de afrikanska träden” från första stund. Vet inte vilka sorter alla är men al finns och från min utsikt ser en björk ut att omfamna ett annat träd. De är verkligen höga och nu på väg att utveckla bladen.

Denna dag full av möten från 13 och framåt. Fyra på rad och tre ska jag hinna med. Trevligt – bl a årsmöte med Kulturarvscentrum och styrelsemöte med ProLiv Kronoberg på Vida Arena inklusive lunch. Och mellandottern har födelsedag!

Den stora händelsen i veckan har dock passerat: Kommunfullmäktige i tisdags. Tog en dag att försöka smälta. Började bra med beslut i rask takt. Vi i V hade flera motioner, vi voterade och förlorade förstås. Utom i fråga om bostadsförsörjningsprogrammet, som vi tyckte var väldigt klent och saknade väsentlig information. Det är lag på att ha ett sådant här program i kommunerna. Här fick vi stöd av S och fick igenom återremiss för kompletteringar genom en s k minoritetsåterremiss. I fullmäktige räcker det med en tredjedel av rösterna för att få igenom en återremiss eller bordläggning. Våra 24 röster räcker alltså.

Så började det kärva i leden. En SD-motion om att IOGT skulle bli av med sitt kommunala bidrag för att föreningen inte vill hyra ut lokaler till SD. De tog väldigt illa upp och att alla andra partier med rätta ansåg att IOGT själva bestämmer vilka de hyr ut till hjälpte föga. Den här frågan tog tid, mer tid än de miljö- och klimatmotioner från (V) som beslutats om tidigare och – är min känsla – mer tid än S-motionen om 0-vision mot mäns våld mot kvinnor i nära relationer, som naturligtvis fick stöd av (V) men ändå inte klarade ett bifall, då de styrande inte ansåg att det behövs en 0-vision. Ja, det finns många skäl att se fram mot ett regeringsskifte i kommunen! Har börjat räkna dagarna.

Ett hätskt meningsutbyte där den politiske vilden stod för vilda anklagelser om både ärendet och annat. Så var det dags för att besluta om inkomna interpellationer får ställas. Fullmäktige ska enligt kommunallagen ta ställning till om en interpellation handlar om det som en kommun är ansvarig för m m. ”Vilden” hade lämnat in flera interpellationer och två av dem fick inte ställas enligt ordföranden och presidiet. Naturligtvis har de kollat med jurist etc. Det är synnerligen ovanligt att avslå en inlämnad interpellation. Normalt är ju  ledamöterna seriösa! Här gick det snett. ”Vilden” (en tidigare SD) blev oförskämd för att utrycka det milt, speciellt mot ordföranden i fullmäktige och kommunstyrelsens ordförande.

Sista ärendet var min interpellation om läget beträffande det hedersrelaterade förtrycket och våldet. Ordföranden i Nämnden för arbete och välfärd hade svarat på mina frågor, som skrevs i januari när 20-årsdagen av mordet på Fadime gjorde detta ämne ännu mer aktuellt. Ordföranden och jag hade ett utbyte. Jag såg på talarlistan att vi hade anledning att ”hålla ihop” och hennes svar var f ö bra. Nu brakade ”vilden” m fl loss. Ilskan riktade sig inte mot mig, inte mot ämnet heller, utan mot att presidiet släppte fram min interpellation men inte andra som på något sätt skulle vara av samma sort. Det blev kaos. Starka känslor från olika håll. I (V) har vi haft som policy att inte gå i svaromål på skit, eftersom det uppenbarligen triggar till ännu värre skit. Men det finns gränser för vad vi ska tvingas lyssna på, som en kvinna sa och gick därifrån. Ordföranden har ett helsicke. Det är ju hela tiden en avvägning mellan yttranderätten och hets mot folkgrupper och enskilda ledamöter. På alla år i fullmäktige kan jag inte minnas något så vedervärdigt som detta möte. Men också detta kommer att lösa sig efter valet! Jag förstår att de som står på valsedlar och är nya kan bli tveksamma, ja rädda, när de läser om eller ser vad som händer i Växjö fullmäktige och har hänt på senare tid, men det är ett undantag, tack och lov. Detta är en beskrivning av hur jag upplevde mötet, mitt i smeten. Fick i alla fall in både inledning om Fadime och en avslutning för att något ta udden av fördomar om hedersförtryck. Men det är inte det som går till historien.

Carin Högstedt

Växjö 20220421

 

 

 

16. apr, 2022

Vacker påsk, Hagavikskola, vad tycker medarbetare? Sexuellt våld som vapen, krigsbrott

Vilken påskafton vädermässigt. Blå himmel, stilla och soligt. Första sädesärlan här. Storlommen har kommit. Hört den ropa. Rödhake hänger i buskarna liksom grönfinkarna. Och ja, katten Tassi är väldigt rädd för måsarna. Det är skrattmåsar som skrämt henne. Så fort hon hör en mås nu – vilken som – så skuttar hon till dörren och vill in. Och helst ska jag vara ute med henne. Då är hon tryggare.

Skönt att det är mötesfritt några dagar. Det väntar rätt intensiva veckor. Omsorgsnämndens arbetsutskott var det kortaste mötet ever i den nämnden; en timme. Inte många ärenden och inte så mycket kontroversiellt. Skrivelsen från Julia (S) om att låta göra en utvärdering av LifeCare, det digitala systemet som styr de anställdas arbete och liv, avslogs av de styrande, precis som jag skrev inför mötet. Återstår beslut i nämnden om en dryg vecka. Fattar inte hur ett så bra förslag kan avslås oavsett tyckande i övrigt. Kan ju aldrig vara fel att höra vad medarbetarna anser om en så viktig del av arbetsmiljön.

I torsdags hade (V). kommunala grupp digitalt möte med representanter för Nämnden för arbete och välfärd (socialnämnden) om NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och därmed sammanhängande frågor. Hur arbetar de? Har de tillräckliga resurser? Vad skulle de vilja ändra på? De här tjänstepersonerna arbetar mest med vuxna med diagnosen NPF. Det blev en spännande timme, där vi fem V-partister fick svar på många frågor och också en berättelse från mycket nöjda anställda som tycker de har ett givande jobb, att utvecklingen i arbetssätt går framåt, att de går till jobbet med glädje. Roligt att höra! Jag lärde mig en hel del om vad arbetet innebär, om boendestöd, om kartläggningslägenheter, om genomförandeplaner…De sa att de får många studiebesök från andra kommuner, vilket ju tydliggör att de har något att berätta om och visa upp.

Så har jag haft besök av grannar/vänner en bit härifrån. Trevligt att träffa människor som är bofasta i Sandsbro sedan länge och har intresse för utveckling av samhället. Och idag familjen i Gasslanda och barnbarnens farmor. Vi kunde sitta ute utan att frysa det minsta. Och barnbarnen fick leta upp sina påskägg som brukligt. I morgon hoppas jag kunna få besök av äldsta dottern och mellandotter. Gäller att passa på i helgen. Såg för övrigt två personer som badade i sjön idag. Djärvt. Enligt temperaturappen så är det 7,5 grader i vattnet. Jag vill ha dubbelt för att hoppa i.

Kommande vecka börjar med kommunfullmäktige. På dagordningen är det gott om (4) motioner från (V) plus min interpellation om hedersrelaterat våld. Så det finns att förbereda. Annandagen får gå till det plus att läsa in årsredovisningen, som också ska behandlas. Stort beslut är Hagavikskolan som beräknas kosta 383 milj kr inklusive sporthall.

Bra om sexuellt våld i krig som ett långtidsverkande vapen i SvD 11/4. Jag skrev lite om detta ”vapen” i min förra blogg. Tortyr i olika former, sexuellt våld och våldtäkter – skräck och fasa, krigsbrott. Att inte förhindra våldtäkt är också det – ett krigsbrott. Likväl händer det. I vår tid. Är vi bara maktlösa åskådare?

Carin Högstedt

Växjö 20220416

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

11. apr, 2022

Alex Schulman, Girig-Sverige, Miljardärer till max, LifeCare, minutstyrning

Alex Schulman – om jag någonsin tänkt eller sagt något illa om dig – vilket inte är omöjligt – så tar jag tillbaka det. Förlåt, förlåt! Läste din berättelse om dina dåliga tänder och din barndom i DN i söndags 10 april. Så otroligt berörande, så stark berättelse, så fängslande, går inte att släppa, sitter i huvudet. Har läst dina två senaste böcker om din familj och uppväxt, blivit imponerad och tyckt mycket om. Men beskrivningen av skadade tänder, smärtan, skräcken för tandläkaren, skammen, skammen är formidabelt bra. Tack!

Samma söndag har SvD ett reportage om Sveriges miljardärer. Carl Cederström guidas i miljardärernas värld av Andreas Cervenka, som skrivit ”Girig-Sverige”. Grund för reportaget är också det faktum att Sverige är så gott som världsledande i antal dollarmiljardärer per capita. Fyra gånger fler än USA, 10 gånger fler än Ryssland. Finns mycket att lära genom att läsa artikeln och knappt en tror det är sant. ”Girig-Sverige” verkar vara en nödvändig läsning. De senaste 40 åren har Sverige förändrats i grunden. När jag växte upp var jag övertygad om att Sverige var ett av de bästa länderna i världen. Fattigdom var undantagsfall. Alla hade möjligheter att utbilda sig och arbeta, bo drägligt. Välfärden utvecklades genom reformer. Så sakteliga blev kvinnor och män mer jämställda. Arbetare fick löner att leva på.  Vad är det som har gjort det möjligt med de djupa klassklyftorna i dagens Sverige? – Kräver nog ett studium av Cervenkas bok t ex för att kunna svara. Slopandet av arvsskatter, fastighetsskatter etc förstås.  Inget annat land har så stort gap mellan skatt på arbete och skatt på kapital.

Måndag kväll. Lugn dag med lugnare väder, det vill säga inte så blåsigt. Besök av dotter och vi drack te ute på altanen. Igår på besök hos familjen i Gasslanda med korvgrillning och fika ute. Det är april, det är vår och det är ljust ute länge. Några möten väntar men känns ändå som lite påsklov. På onsdag omsorgsnämndens arbetsutskott. Få ärenden igen. En bra skrivelse av Julia (S) om att utvärdera planeringsverktyget LifeCare, som är det som styr hemvårdspersonalen arbete och omsorgstagarnas innehåll i livet genom att sätta hur många minuter en dusch får ta eller ett toalettbesök. Förslag till beslut är avslag, men det hoppas jag går att ändra på. Verkar ju inte genomtänkt. Milt sagt.

Nu 20.30 har mörkret sänkt sig.

Carin Högstedt

Växjö 20220411

@hgstedt

www.maqt.se

www.carhog14.se

carin.hogstedt@vaxjo.se