7. feb, 2018

Var är Sally, svartvita katten?

Fruktansvärt orolig för katten Sally. Kom hem sent igår kväll, ca 21.30 och möttes bara av en katt. Tyckte det var konstigt och har letat igenom lägenheten flerfaldiga gånger, inte minst på alla de platser där hon tycker om att ligga. Ovanpå torktumlaren, på elementen den här årstiden, i rentvättstrykkorgen, garderoberna. Överallt, för hon är gammal och lite skraltig. Kan ha lagt sig att dö eller fått en stroke? Ingen Sally. Gått igenom alla mina förehavanden igår. Ingen katt ville ju gå ut i kylan. Därför var jag säker på att Sally var inne såväl som Tassi. Men jag var ute och fyllde på fågelmaten igår morse. Kan hon ha smitit ut och blivit kvar? Har någon av de snälla grannarna förbarmat sig över henne i kölden? Det är det enda goda alternativet jag kan komma på och ska undersöka snarast. Har alltid varit så att när vi har öppnat altandörren och gått ut, så kommer katterna i vild förtjusning. De tror det är sommar och att vi ska sitta där med dörren öppen, så de snabbt kan komma in när farorna hopar sig och deras husse och matte sitter på altanen som en trygghetsmur. Lätt hänt att någon blir utestängd, men Sally brukar dunka tassen i fönstret på altandörren, när hon vill in igen. Men nu åkte jag ju till stan tidigt igår och kom hem sent… Och flera minusgrader. Återkommer senare.

Carin Högstedt

180207

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

0724525559

0706214959

 

4. feb, 2018

Våga vägra privatisering, 600 frusna brevlådor, 2 000 hyresrätter borta ur kön

En hel helg utan inbokade möten. Gjort det möjligt att skriva, fått iväg en insändare, en rapport om vad vi gjort i kommunala gruppen under januari och ett förslag till motion, som kanske blir en skrivelse. Växlat mellan skrivbordet och att trampa omkring med 600 ex (V)äxjös Kommunnytt. Gick an igår, men idag mycket pulsande i den nya snön och frusna brevlådor, 2,5 timmar idag och jag behöver inget besök på gym denna dag! Träffar ovanligt mycket folk en sådan här söndag, för de är ute och skottar. En eloge till Växjöbostäder som på sitt område i Sandsbro skottat väl och sandat ordentligt.

Läser som vanligt ledare i Dagens ETC med stort intresse. Johan Ehrenberg 2/2 om ”Våga vägra privatisering”. ”1980 jobbade 500 000 svenskar inom statliga företag eller affärsverk i Sverige. Nu är det under 150 000. Affärsverken är i stort utrotade.” Ehrenberg har hört och introducerar nu  begreppet ”vampyrkapitalism”, används i England. Det är den kapitalism som plockar bit efter bit av det offentliga med ett enda mål: Att tjäna så mycket pengar som möjligt. Ehrenberg har en idé om att införa bromsregler, t ex två tredjedels majoritet, som hinder för utförsäljning av allmän egendom. -Ja, då hade vi kunnat stoppa utförsäljningen av de drygt 2 000 hyresrätterna, som såldes i Växjö kommun för 1-2 år sedan. Just de hyresrätterna, många byggda på 70-talet, som även pensionärer och låginkomsttagare hade råd att bo i. Ett krav på köparna, som vi lyckades driva igenom, var att lägenheterna skulle in i den kommunala bostadskön också som privatägda. Hur det gick med det? Det har vi från (V) frågat om åtskilliga gånger, men det har ännu inte hänt mer än att de satt sig vid samma bord, de nya ägarna och kommunfolk.

Håller helt med Ehrenberg om att det behövs en politisk rörelse som stoppar privatiseringarna men också bygger andra gemensamt ägda företag och verksamheter för att skapa motmakt. Hans bromsregel för privatiseringar av offentlig egendom hade kunnat föras in i nya kommunallagen! Den börjar gälla nu i år. Men förslaget lär inte ha kunnat passera riksdagen. Det jag har läst och hört om den nya lagen är för övrigt en besvikelse. Tendensen är att föra mer makt till kommunstyrelsen och avlöva det direktvalda kommunfullmäktige.

Dagens ETC ½ är skriven av Andreas Gustavsson och har rubriken ”Det kan bli tidernas värsta valrörelse”. Jag går inte in på innehållet – det gör mig rädd – men inte för Gustavsson. Utan för ”den värsta valrörelsen”. Eller egentligen att jämlikhet och jämställdhet har ersatts med ”kriget kommer” och krav på hårdare straff i en allt stridare ström.

Kallt och snö, veckan full med möten fram till fredag. Då börjar Vänsterpartiets kongress i Karlstad och jag ska lyssna så mycket som möjligt på debatterna där. – Vart är (V)i på väg? Och varför står vi tämligen stilla i opinionen?

Har problem med att dela mina bloggar sedan en tid. Får se om det lyckas nu.

Carin Högstedt

180204

www.carhog14.se

www.maqt.se

@hgstedt

Carin.hogstedt@vaxjo.se

0706214959

0724525559 (privat)

 

 

 

4. feb, 2018

test

MOTION

Till Växjö fullmäktige

 

Om att bygga fler hyresrätter med rimliga hyror

Det byggs mycket bostäder i Sverige just nu – men alldeles för få för de mest behövande. 2016 byggdes 42 000 nya bostäder. Av dem var bara 15 000 hyresrätter och av dem byggdes ca hälften av allmännyttan. Boverket har konstaterat at det främst är nyanlända, låginkomsttagare och unga som har stort behov av bostäder i form av hyresrätter med rimliga hyror.

Exempel på kommuner som 2010 – 2016 byggde flest hyresrätter i antal är Örebro, Lund, Helsingborg, Umeå. Räknat per tusen invånare är det i toppen Sigtuna, Upplands Väsby, Örebro, Sundbyberg. Alla fakta hittills i Dagens Samhälle, nr 18 2017.

Överhuvudtaget är Örebro kommun i många nyhetsrubriker för sin bostadspolitik. Så vad gör de då? Det nämns att de pressar priserna vid markanvisningar. De ger hyresrabatt på nybyggt i 10 år. De låser räntorna i 10 år. De bygger kontinuerligt och vid markanvisning skriver de in i avtal att ett visst antal bostäder ska vara hyresrätter. Örebro kommun har tagit fram ”Örebromodellen” som innebär snabb planering, samarbete och dialog med privata bostadsbolag för att få fram bostäder till nya invånare med reguljära löner. Speciellt det privata företaget Botrygg har ett intressant koncept för låga hyror, där bostadsrätter subventionerar hyresrätter i ett område och där marken upplåts med tomträtt. Se Dagens Samhälle nr 26 2017 om det sistnämnda.

Malmö kommun har beslutat att hälften av markanvisningarna ska gå till hyresrätter.

Göteborgs stad har gett sin allmännytta direktiv om betydligt högre takt på bostadsbyggandet. En nybyggd trea på 70 kvm ska inte kosta mer än 6 000 kr.

Ett socialt hållbart samhälle bygger för alla kategorier människor. Vi i Vänsterpartiet anser att Växjö kan lära av andra kommuner, där byggtakten är hög vad gäller hyresrätter och där hyrorna ligger på nivåer, som även låginkomsttagare mäktar med. Staten har ett stort ansvar för bostadspolitiken och kan göra mer än för närvarande, men omvärldsbevakning kan måhända ge Växjö kommun nya impulser som driver på för produktion av fler hyresrätter.

Vi hemställer att fullmäktige ger VKAB i uppdrag att efter omvärldsundersökning ta fram ett antal idéer för fler hyresrätter och med rimliga hyror.

180205

Carin Högstedt

1. feb, 2018

Mycket forskning och utveckling, isfritt, simkunnighet, NPM, Växjös kommunnytt

Intensiv vecka. Mellanlandar hemma en stund mellan ”ordförandeberedning” FoU i Region Kronoberg och ett ”Lyssna, fika, fråga-möte” på Tallgården, mötesplats i Araby. Där ska en partikamrat och jag berätta om Vänsterpartiet Växjö och svara på frågor. Brukar vara trevliga möten!

Som sagt; en intensiv vecka med kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunfullmäktige, arvskifte och idag pressträff med FoU Kronoberg, som fyller 20 år och så beredning av nästa möte med FoU-beredningen. OBS! FOU Kronoberg och FoU-beredningen är inte samma sak! Så har ett nytt (V)äxjös Kommunnytt producerats. Ska finnas på www.vvaxjo.se, men jag har inte kollat. Har också delats på Storgatan i Växjö idag lunchtid. Jag kunde inte vara där, men står på Dalbo torg i morgon 16-17 med färska nyheter.

Pressträffen idag på jubilerande FoU Kronoberg blev inte som tänkt; det kom inga media. Men det blev ett bra och intressant möte. Verksamhetschefen Birgitta inledde om FoUs historia och betydelse för framtidens vård. 46 medarbetare i Region Kronoberg har disputerat, 8 disputationer är på gång, bl a om barns bevittnande av våld i nära relationer. Birger, docent och överläkare, informerade om tarmcancerforskning och förebyggande screaning. Förslag om det kommer upp till beslut under 2018. Sparar liv!

Hans, docent och allmänläkare, berättade också om cancerforskning och om ett internationellt projekt med 25 länder, Örenäsprojektet. Jag informerade om FoU-beredningen och min syn på forskningens drivkraft i allmänhet för utveckling och attraktion, förmåga att behålla personal m m. Sara, sjuksköterska och doktorand, delgav oss om sin forskning i akutsjukvården. De här personerna forskar och arbetar samtidigt. Slutligen Martin, regiondirektör, om hur forskningskompetensen tas tillvara i verksamheten. För mig väldigt lärorikt, suger åt mig. Området är ju delvis nytt eftersom jag nyss blev vald till ordförande i beredningen. Vår kommunikatör, Linda, gör ett pressmeddelande med sammanfattning och skickar ut. Kanske något media nappar på det?

Kommunfullmäktige var märkligt såtillvida att det höll på länge, var många ärenden, men för första gången den här perioden hade (V) ingen reservation och det var ingen omröstning! Stor enighet om ärendena och diskussioner var det men mest på interpellationerna och på de punkterna tas ju inga beslut. Jag fick svar på interpellationen om hur personalsammansättningen ser ut i Växjö kommun, förhållandet chefer, kontrollerare, administratörer och de som gör jobbet på golvet, t ex vårdpersonal. Trender, minskar, ökar? Får nog återkomma med motion. Jag tror det var första gången fullmäktige varit i närheten av att diskutera NPM, new public management, och liknande tendenser i samhället. Ändå är ca 70 % av kommunen utgifter personal, 3-4 miljarder per år. Flera från andra partier tyckte det var bra att jag ställt frågorna.

En annan interpellation från mig och partikamrat Håkan handlade om simkunnighet, hur det ser ut i kommunen och vad som görs för att alla ska nå målen. Att kunna simma är en livförsäkring och ger frihet att umgås med vatten och ha roligt. Bra om alla få del av undervisning. Finns pengar att söka för att få ner avgifterna för gruppen 6-åringar. Blev inte helt klok på svaren från utbildningsnämndens ordförande i alla delar.

Nu iväg på lite ärenden och sedan Tallgården kl 18.30.

Isen på Toftasjön är borta!

Carin Högstedt

180201

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

070621495

0724525559

 

 

 

29. jan, 2018

Arvskifte, integritet, gravljus, new public management, simkunnighet

Riktigt ruggigt, riktigt ruggigt. Stark blåst, regn hela dagen. Ägnat åt att avsluta arvskiftet efter maken L. Hans barn har varit här, Camilla och Mattias, och vi satt på begravningsbyrån – som kan även detta med bouppteckningar och allt vad det medför. Det gick bra! Väl förberett och jag hade med mig de papper som kommit med posten senaste dagarna. Nu återstår våra deklarationer och jag tar byråns hjälp med maken L.s. Barnen och jag besökte graven och bytte ljusen, satt hemma i köket en stund och tog lite tapastilltugg. Sedan ikväll ringer en av mina döttrar. Hon är vid graven och konstaterar att ljusen har slocknat i blåsten och regnet, trots att de står i lyktor. Inte hänt tidigare. Som sagt: Riktigt dåligt otrevligt väder. Ska sätta dit ledljus i lyktorna. Återigen en sorts avslut på livet med maken L denna dag. Särskilt mycket gemensam ekonomi hade vi aldrig. Vi delade hushållskostnader jämt över men aldrig bankkonton t ex. Det tog för övrigt 25 år innan vi delade bokhyllor! Vi var noga med integriteten.

I morgon kommunstyrelsens arbetsutskott och sedan fullmäktige ovanpå det med många ärenden, men inte de hetaste ideologiska frågorna precis. Jag har två interpellationer på min lott, dels om simkunnighet, dels om relationen personal inom styrning, ledning, och kontroll kontra operativt arbete i kommunen. Därtill kommer jag att yttra mig om ett medborgarförslag om att öppna ett NP-centrum, neuropsykiatriskt centrum, för stöd till de med NP-diagnoser och deras anhöriga med samordning och rådgivning. Rätt bra svar på det medborgarförslaget och jag vill verkligen understödja behovet.

Onsdag är det produktion av (V)äxjös Kommunnytt. Baksidan har jag skrivit – dels om fram- och motgångar under perioden vad gäller förslag för jämställdhet, dels om erfarenheterna från vårt besök i Ingelstad häromsistens. Har alltid dåligt samvete för att jag inte skriver tillräckligt många insändare. Det är ju ett osvikligt sätt att synas. Men jag skriver en jädra massa annat som har med politiken att göra, verksamhetsberättelser, kallelser, dagordningar, annonser, bloggar, Kommunnytt… Det tar tid och kraft. Ska se vad jag kan göra för att få mer fri tid till skrivande av artiklar och dylikt.

Trött, trött, lågt lufttryck och dålig sömn. Läste en bra bit i Elizabeth Georges Oanade konsekvenser, drygt 600 sidor lång, i natt.

Carin Högstedt

180129

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo,se

0724525559

0706214959