9. apr, 2019

Smålandssamarbete (V), cirkulär upphandling, omsorgens arbetsmiljö, motionsbank, cykelglädje

Härligt! Min cykel har varit på vårtrimning – äntligen fick jag det gjort. Nu flyger jag fram! Nåja. Det är mer attraktivt att cykla i alla fall. Tycker jag har vaknat ur en efterhängsen trötthetsdvala, tack vare cykeln, ljuset och spirande liv i naturen. Fått ner penséer i krukor både på altanen och maken L.s grav på kyrkogården. De klarar minusgrader som t ex den gångna natten.

Gårdagen full av möten. Först regiongruppen som träffade motsvarande från Jönköpings och Kalmar län. Trevligt och informativt. Vi utbytte motioner, diskuterade sjukhusbyggen – kostnader och jämförelser med Jönköping som har erfarenhet av nybyggen från senare tid. Vi pratade NPM (New Public Management), psykisk ohälsa och s k partnering. Vi jämförde villkoren för förtroendevalda i de tre regionerna. I Kalmar län finns 15 heltidsarvoderade kommunalråd!!! Självklart där att alla partier har bra förutsättningar att arbeta. (Men 15 är att ta i!).  Vi kände oss lite som fattiga kusinen från landet vi från Region Kronoberg. Dock inte när det gäller politiskt förtroende från väljarna! Nu ska vi ta upp den här vänskapen och fortsätta utbytet – också med Skåne och Blekinge. Vi kan också driva frågor tillsammans föreställer jag mig, t ex järnvägar och annan kollektivtrafik.

Sedan gruppmöte med Växjös fullmäktigegrupp. Förberedde kommunstyrelsen idag och fullmäktige senare i månaden. Tyvärr inte så spännande ärenden! Vi har flera motioner ”på vänt” men de kommer inte upp denna månad, trots att det faktiskt står i en redovisning att tre av dem skulle komma i april. Nåväl. Årsredovisningen finns på fullmäktiges dagordning och den är viktig. Vad hände 2018? Hur gick det ekonomiskt, ekologiskt, socialt? Svaren blir utgångspunkt för budgeten som ska göras inför junimöte. Omsorgsnämnden gick med 47 milj kr i underskott 2018. Jag påminner återigen om att V-budgeten för 2019 innehåller 50 milj kr mer än den borgerliga budgeten för omsorgsnämnden. Hade verkligen behövts! I dagens lokala tidning finns artikel om att Arbetsmiljöverket har granskat Växjö kommuns omsorgsförvaltning arbetsmiljö, t ex för enhetscheferna. Risk för ohälsa! Direktiv att gå igenom och svara på frågor om arbetsmiljön och om inte brister åtgärdas kan det bli  ”föreläggande eller förbud”. Inte konstigt att sjuktalen är höga inom denna nämnds personalkrets. Sparandet tär och det uppstår en ond cirkel som definitivt inte har något med cirkulär ekonomi att göra. Misshushållning med resurser är det.

 Samtidigt kommer nu besked om att regeringens vårändringsbudget innehåller nerskärningar av statsbidrag till kommunernas äldreomsorg. Så var det med den välfärden. Det har jag förutspått tidigare. Med så mycket skattesänkningar som januariöverenskommelsen innehåller, så går det inte ihop sig att bidra till välfärden, omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar t ex. Förra mandatperioden var en fantastisk period ur kommun- och regionperspektiv; med vänsterpartiet med i budgetförhandlingarna kom många nya reformer och ökade statsbidrag. Nu är det slut med det. Borgerlig politik har alltid sett kommuner/regioner som potentiella sparpaket enligt min erfarenhet.

Well. Så hade vi möte med hela kommunala gruppen. Livligt om mycket och nya idéer i motionsbanken. Klartecken för mitt motionsförslag, författat igår morse. Handlar om ”cirkulär upphandling”. Ska utveckla det vid tillfälle.

Idag ska vi i kommungruppen ägna oss åt simhallsbygget, vår inriktning till placering, utformning och innehåll. Ska träffa arkitekt och så lyssna på allmänhetens åsikter på kommunens öppna infomöte om kommande simhall. I morgon träff med SRF, Synskadades Riksförbund, och så omsorgsnämndens arbetsutskott och även en extranämnd.

Ha det gott!

Carin Högstedt

20190409

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

6. apr, 2019

Dagliga verksamheter Vivaldi o Slussen, NPM, "förpappringen", Bornemark, Ackurat, Steelform, Micki

Vårvarmt i Sydsverige, men en iskall östan har dragit fram över altanen, så något vidare solande har det inte blivit. Verkar lugnare idag. Städat, rensat, nya möbler på plats. Jag är nöjd så långt. Satt ute igår kväll väl insvept i filtar och upplevde lugnet i skymningen. Årets första vattenscooter men tack och lov ingen uppvisning i konsten att köra fort runt, runt.

Verkligen roligt och intressant att lyssna på filosofen Jonna Bornemark om ”förpappringen”. Läs den! Frågan ställdes hur politiken kunnat släppa igenom NPM, styrsystem som enkelt uttryckt räknar och mäter in absurdum men glömmer människan, det mänskliga, att använda omdöme och empati. Varför tillåts inte lärare och sjuksköterskor vara proffs? Ja, oavsett om en håller med om en negativ utveckling eller ej, så är det mycket bra att diskutera och granska med hjälp av ett filosofiskt perspektiv. Politiskt har vi ju aldrig haft NPM på dagordningen för att ta ett beslut. Det är ett skeende som smyger sig på och är svårt att se konsekvenserna av förrän det är för sent. Ibland gick ett sus av igenkänning genom salen. Tror det vore bra om Region Kronoberg arrangerade en föreläsning med Bornemark till sin egen personal. Kan fylla konserthuset.

MEN det var så stort intresse att vi fick mota bort ett antal. Brandskyddsbestämmelserna plus att det inte går in fler än 150. Det är inte första gången utan tredje i år som Bibliotekets Vänners (BV) program lockar så stor publik att en del tvingas vända i dörren. Inte roligt att stå i kassan, som jag gjorde i torsdags kväll, och neka folk inträde. Samtidigt är det ju ett roligt problem att så många vill lyssna på Bornemark! BV är en ideell förening och har tyvärr  inte pengar att hyra större lokaler utanför biblioteket.

Igår var jag på två studiebesök i omsorgsnämndens regi. Bra uppslutning från nya styrelsens sida. Alla partier utom (KD) där. Två olika dagliga verksamheter, Vivaldi och Slussen besöktes. Det här är verksamheter som jag inte är särskilt insatt i, så jag suger in kunskaper. Vivaldi har 15 omsorgstagare, med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. De flesta bor i någon form av gruppboende i närheten. Stadsdelen är Hovshaga. Omsorgstagarna är på Vivaldi från ca 9 till c 15 på dagen. De är indelade i grupper med olika scheman. ABF är en samarbetspart kring en bok om kommunikation/deltagande (om jag minns rätt).

Har de resurser som räcker till den kvalité de vill ge omsorgstagarna? -Ja, som läget är nu. Men det finns viss oro inför nästa termin, då det lär vara många nya på ingång efter gymnasiet. Då blir det genast ansträngt.

Slussen har 26 omsorgstagare och de är i motsats till Vivaldis mer på gränsen mellan ordinarie arbetsmarknad och denna verksamheten som finns i lokalerna. Här är privata företag och organisationer inkopplade. De lämnar in produkter som ska packas, monteras, stoppas i kuvert. T ex. utskicket till alla som anmält sig till Vårruset packas här.  De ca 10 företagen känner jag igen. Micki i Gemla, Steelform och Ackurat i Lammhult. Med fler. Det är sådana som på ett tidigt stadium insett värdet av att ha arbetsplatser med anställda med funktionsvariationer. Det borde vara fler! Ibland är det ont om jobb, säger personalen. Jag tror vi som var där kan ta upp denna fråga på nämnden och gemensamt föreslå mer marknadsföring/information.

Samma svar här. Om många nya kommer in i verksamheten behöver de bättre lokaler och de, personalen, vill delta i utformningen av dem.

Snart cykla till stan och ”ljusmanifestation för henne” som arrangeras av Kvinnojouren Blenda. Villans Park, Storgatan kl 11.00.

Carin Högstedt

20190406

@hgstedt

www.maqt.se

www.carhog14.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

 

3. apr, 2019

Ny ordning på bibliotek och altan, villkor för sommarjobb, ljusmanifestation

Rena revolutionen. Grythyttans trädgårdsmöbel, inköpt för 17-18 år sedan, bortforslade, liksom en hel del andra tunga saker som har gjort sitt på altanen.  I morgon kommer ny möbel. Det är för mycket grejer, för tunga för min artros och Grythyttan var i stort behov av renovering och omskötsel. Det finns människor som älskar sådana göromål, men inte jag. Det kommer att bli bra det hela. Bara värmen kommer, så att det går att plantera i krukorna. Knoppar på syrenerna och – på en hortensia som har stått i en kruka hela vintern!?

Tack till alla som gratulerat mig på födelsedagen, stort tack! Kan ha missat någon med tidigare tackbrev. -Ja, det har gått flera dagar sedan förra bloggen, ser jag. Våffelfest med de närmaste i söndags, till Oskarshamn i måndags-tisdag, hem till möte med styrelsen för Bibliotekets Vänner. Planering för hösten i stort sett klar! Spännande program utlovas. Med på mötet var nya bibliotekschefen, som berättade om den nya ordningen på stadsbiblioteket som ska verkställas i juli, då biblioteket stänger. Den nya ordningen innebär bl a mer plats för barnverksamheten. Stängningen beror på att nytt golv ska läggas. Filialen på Teleborg blir huvudbibliotek under juli.  

I morgon är filosofen Jonna Bornemark gäst hos Bibliotekets Vänner, kl 18.00, Stadsbiblioteket, Växjö. Intressant! Tror det blir fullsatt – igen. Stort intresse för NPM, New Public Management, styrmodellen som har sitt ursprung i privata industrin och nu används i offentlig sektor, t ex i vården. Ämnet diskuteras livligt. Bornemark kallar det ”förpappringen”. (V) har en motion till Växjö fullmäktige på temat, som ännu inte besvarats.

I övrigt har det senaste moderata kravförslaget väckt intresse i riksmedia. DNs ledare igår, Rapport (om jag är rätt underrättad), missade det. Nya kraven i Växjö kommun är att det krävs godkända betyg i svenska och matematik för att få sommarjobb genom kommunen. Förra sommaren infördes andra krav. DN totalsågar, forskare ifrågasätter, många är upprörda och tror inte ett ögonblick att det är rätt metod att få ungdomar med dåliga skolresultat att bli mer motiverade till matematikstudier. Maria Garmer (V) lämnar in en interpellation om kraven för sommarjobben och konsekvenserna av ett sådant beslut, så blir frågan diskuterad i fullmäktige.

Kvinnojouren Blenda arrangerar en ljusmanifestation på lördag 6/4 kl 11.00. Det handlar om att tända ett ljus för de kvinnor som levt och lever i psykiskt och fysiskt misshandlande relationer och situationer. Jag tror samlingsplatsen är Linnéparken i Växjö.

Carin Högstedt

190403

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

0706214959

 

 

 

 

 

 

 

 

29. mar, 2019

Män som hatar kvinnor. Hur angripa roten till det onda?

Hör på P1 att nu lägger regeringen 45 nya miljoner kr på att bekämpa våldet mot kvinnor. Ministern, Åsa Lindhagen (MP) säger att detta är en av de viktigaste trygghetsfrågorna; att stärka skyddet till våldsutsatta och deras barn.  Otvivelaktigt kan pengar stötta kvinnojourer till exempel, som i sin tur kan stötta fler skyddsbehövande. Men om våldet ska upphöra, vilket är regeringens och de flesta medborgares absoluta mål, så krävs att resurser, både ekonomiska, personella, forskningsmedel, används för att komma åt roten till det onda; somliga mäns otroliga hat mot kvinnor, som tar sig uttryck i hot, kränkningar, fysiskt våld och invektiv av typen feta subba, svinfarmarfitta etc. Framför allt krävs att män talar med män och med sina barn, blir förebilder. Grogrunden finns redan i grundskolan, där invektiven – hora, bög osv – används. Inte ens där har vi vuxna lyckats. Om vi ens försökt. Jag tror på någon form av ”kontrakt” mellan skolpersonal, föräldrar, elever som förbjuder användningen av förnedrande invektiv. Förklara vad orden betyder och varför de inte ska användas. Förklara #metoo. Förklara Pride. Samtala, allvarligt. Behövs ingen powerpoint. Det handlar om mänskliga rättigheter, om mänsklighet.  Alla borde kunna vara överens. Skriv under: Vi sätter stopp på vår skola! Vad gör ni på er skola? Långsiktigt men nödvändigt.

Kvinnojourrörelsen har oförtrutet skyddat, stöttat, tröstat, hjälpt på alla sätt så att våldets offer får ett bra liv efter att ha brutit upp från en våldsam relation. Rörelsen har informerat, skrivit, agerat för bättre lagar, sökt pengar och både lyckats och misslyckats, demonstrerat, arrangerat ljusmanifestationer till minne av offer för dödlig brutalitet. Upplyst medborgarna om vad som pågår dag ut och in runt omkring oss. År ut och år in. Det har haft vissa positiva konsekvenser. Bättre lagar, samtyckeslagen och bra mycket mer kunskaper hos myndigheter, socialtjänster m fl. Självfallet har jourerna också bokstavligen räddat liv. MEN våldet fortsätter. De som låter sig styras av hatet har inte nåtts, inte lyssnat. Kan nya generationer få växa upp i frihet från att styras in i roller som i sin tur beror på och befrämjar ojämställdhet och gammaldags maktordningar? Ibland tror jag det, ibland inte.  

Carin Högstedt

20190329

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

0706214959

 

 

28. mar, 2019

40 år senare o kvinnojourer lika behövda, simhall, vattenskoterförbud,

Så fick jag och (V) rätt! Vattenskotrar förbjuds i det utökade naturreservatet i Helgasjön. Länsstyrelsen vidhöll den inställningen när Växjö kommun överklagade efter votering i kommunstyrelsen med 14 röster för vattenskotrar även i naturreservatet och 1, min röst, mot. Bra Länsstyrelsen! Skönt det finns någon myndighet att lita på i denna tid av pengatvätt, byggen utan lov och nerläggning av massor av arbetsförmedlingar och andra statliga arbetsplatser på Sveriges landsbygder.

Det är ju löjeväckande att skriva punktprogram om fler servicekontor (januariavtalet) på landsbygden samtidigt som den service som fortfarande finns läggs ner! -Ja, jag vet att budgeten som styr är M+KD+SD.s med sparprogram för arbetsförmedling och t ex skogs- och naturskötsel. Ja, jag vet att nuvarande regering består av andra partier. Helgalen situation. Borde haft extraval!

För övrigt kan det vara befogat att göra om arbetsförmedlingen – men inte utan att först visa alternativet! Det enda som händer nu är ju att folk blir arbetslösa!

Vågar en lita på att det senaste förslaget för simhall i Växjö, APPs stadsdel Sjöbacka stad, med allt som tänkas kan placerat utmed Växjösjöns västra strand, att det inte blir förverkligat!? Första politiska reaktionerna  är - nej, det är inte det växjöbor vill ha, höghus, hotell, bostäder, restauranger… Helt rätt. Simhall önskas och kallbadhus så småningom. I övrigt natur, lugn och rekreation.

Vår kommunala grupp har bokat in extra möte för att djupdyka i simhallsfrågan. Träff med tjänsteperson och arkitekt, diskussion om bästa alternativ. Hittills får väl sägas. Många idéer i luften hur en simhall ska byggas.  

Rödhaken kom igår liksom bofink. Jag hällde upp de sista fågelfröerna i nydiskade fågelmatare. Kajorna blev som tokiga, gör väldiga krumbukter för att komma åt fröna och sprätter ut. Andparet som ofta kommer till altanen blir lyckliga över nerfallna frön. Pilfinkar har dykt upp. Lilla rödhaken orädd och blir lätt en munsbit för en katt. Ingen storlom hörts ännu, inte av mig i alla fall.

Janna Li Holmbergs krönika i Smålandsposten idag om kvinnohat och självförakt, om Josefin Nilsson och alla andra kvinnor i hennes situation är mycket bra. Läs och allra helst sista stycket. Det får mig att tänka på det vi sa när vi, kvinnor tvärsöver partigränserna och enskilda, startade Kvinnojouren Blenda i början på 1980-talet: ”Vårt mål är att avskaffa jouren. Vi ska inte behövas.” From förhoppning!? Naivt!? Nästan 40 år senare och behovet av kvinnojourer är mycket stort, livsavgörande för många kvinnor. Våldet i olika former bara fortsätter.  

Ikväll till Bröstcancerföreningen Kronobergs årsmöte. Är ombedd att vara ordförande. Alla handlingar i ordning. Det kommer att bli en intressant kväll med mycket info för mig som är stödmedlem och inte aktiv i föreningen.

Till dess kratta löv och röja lite ute.

Carin Högstedt

20190328

@hgstedt

www.maqt.se

www.carhog14.se

 carin.hogstedt@vaxjo.se

tel 0706214959