11. okt, 2015

Palestina, romer, champagne och DÖ, praktiskt arbete, oförutsägbart

Deltog i ett seminarium arrangerat av Vänsterpartiet Kronoberg idag. En ”följeslagare”, Magnus, berättade om sin tid på Västbanken, då han bland annat skyddade skolbarn på väg till och från skolan. Det är en preventiv närvaro, som ska dämpa konflikthärdar. Israelernas bosättningar på den ockuperade marken ökar hela tiden. I Hebron är bosättningarna, som strider mot folkrätten, intryckta överallt. Magnus berättade om händelser med barn inblandade. En palestinsk nioåring arresterad till exempel. Vi diskuterade denna evinnerliga konflikt. Svårt att se någon lösning.

Så var det Roberts tur. Han är mycket insatt i romernas situation, själv av gruppen resandefolket. Han arbetar som jurist i Växjö. Familjen har funnits i Sverige sedan 1600-talet.  Robert gick pedagogiskt igenom de olika erkända minoriteterna i Sverige, varav romerna är en. Han berättade om de olika i romerna ingående grupperna, de olika språken, traditioner. 10-12 miljoner romer finns i Europa, varav 50-60 000 i Sverige. Resandefolket kom till Sverige 1512, då ett antal familjer kom till Stockholm. Romani chib, språket, kommer ursprungligen från sanskrit. Det finns inget enhetligt skriftspråk. Vi fick också höra om romernas historia, som är en lång serie av diskriminering, förtryck, förföljelse, tvångssteriliseringar. Ändå har romerna bidragit till utveckling av konst och hantverk, musik, dans, tjänstgjort som legosoldater och mycket annat. 1971 antogs flaggan på romernas kongress i London. Den är vackert blå och grön med ett rött hjul med (tror jag) 16 ekrar mitt på. I våra kalendrar står på 8 april att det är romernas nationaldag. Rätteligen ska det vara romernas internationella dag. Såklart. De har ju ingen egen nation. Intressant! Lunch åt på Mammornas café, libanesiskt, vegetariskt och jättegott.

Fredagen var mötesfri och jag rensade förrådet. Efter två vändor till återvinningscentral satte jag på TV.n. Hamnade i KDs riksting och debatten om decemberöverenskommelsen, DÖ. Blev sittande. Det är alltid intressant att följa andra partiers kongresser. Väldigt likartat med ordningsfrågor, yrkanden, pläderingar, rösträkningar och propositionsordningar. Nu stod ju en viktig fråga på spel och de som ville gå ur DÖ hade förberett med champagne. Hm. Det verkade i mina ögon lite bisarrt. Vad jag förstår av löpsedlar, så var det hela ett spel för gallerierna och uppgjort i hela alliansen. Det var också den känsla jag fick. Nu ser jag fram mot kvällens partiledardebatt. Den är inte helt förutsägbar! Men jag har inte följt sociala medier idag och läser inga kvällstidningar. Det kanske är något jag missat under dagen, som alla andra vet.

Rensat ute, rensat i förrådet, tagit itu med bokhyllorna. Sorterat fackböckerna efter ämnen. Nu återstår att sätta skönlitteraturen i bokstavsordning. Det får bli nästa helg. Allt blev huller om buller efter renoveringen.

Carin Högstedt

151011

8. okt, 2015

Besök i verkligheten i Braås, frivillighetens gränser, Mellanöstern

Gårdagens besök på språkcafé i Braås är fortfarande väldigt levande i mitt medvetande. 40-50 mer eller mindre nyanlända som har en träffpunkt i församlingshemmet. Frågorna är svåra. Kan sammanfattas med: När får vi besked? När får vi bostad? När kan vi leva normalt och få arbete? Vi pratar med de nya svenskarna, vi lyssnar på den undervisning de får i svenska, vi får frågor, vi pratar med de frivilliga som ställer upp som lärare, tolkar, informatörer, chaufförer, som medmänniskor. De saknar snart läromedel. Häftena de nu har är finansierade av Svenska kyrkan liksom kaffet och lokalerna. Vi, två partikamrater och jag, lyssnar och inser att det här håller inte. Jättebra med frivilliga men belastningen blir väldigt stor. Speciellt behövs en tjänst på heltid som kan hjälpa till med kontakterna med yttervärlden. Ett nytt läromedel behövs också! Det är svåra och grannlaga frågor som ställs: När får jag börja bygga hus så vi har någonstans att bo? Varför svarar inte handläggaren på migrationsverket när vi ringer? Varför finns det inte SFI-undervisning i Braås utan vi ska åka buss till Växjö?

Vi beslutar att vi gör en skrivelse till nämnden för arbete och välfärd om de mest akuta frågorna. Den lämnades in idag på morgonen. Ibland känner en att detta ska förmedlas omedelbart. Alla studiebesök vi gör i V-gruppen (de är många) är lärorika. Det här var mycket lärorikt och direkt omskakande. Skrivelsen finns på www.vvaxjo.se.

I eftermiddag har jag varit på integrationsseminarium arrangerat av företaget AlphaCe, som sysslar med språkundervisning och arbetsförmedling, enkelt uttryckt. De har på några år vuxit från ingenting till 400 anställda i Sverige. Före detta utrikeskorrespondenten på Sveriges radio Vladislav Savic berättade om situationen i Mellanöstern och varför människor flyr. Han tog upp de många konflikterna och det var en bra genomgång av energins (oljans) betydelse, makt, stormakter och konflikthärdar. Han kunde tillintetgöra lösningen ”hjälpa på plats”. Frågan kvarstår: Hur ska folkbildningen ge medborgare i Sverige kunskaper så att de enkla parollerna och myterna avslöjas? Var femte invånare i Libanon är flykting. I Syrien finns ca 100 olika grupperingar som är i konflikt. 12 miljoner är på flykt på grund av konflikter i Syrien. 50% av dem är barn.

Ikväll skulle vi haft Ung Vänsters nya ordförande Hanna Cederin på möte i Växjö. Det blev inställt på grund av att hon är sjuk. Därför hemma tidigt.

Imorgon är en ny dag.

Carin Högstedt

151008

 

8. okt, 2015

Besök i verkligheten i Braås, frivillighetens gränser, Mellanöstern

Gårdagens besök på språkcafé i Braås är fortfarande väldigt levande i mitt medvetande. 40-50 mer eller mindre nyanlända som har en träffpunkt i församlingshemmet. Frågorna är svåra. Kan sammanfattas med: När får vi besked? När får vi bostad? När kan vi leva normalt och få arbete? Vi pratar med de nya svenskarna, vi lyssnar på den undervisning de får i svenska, vi får frågor, vi pratar med de frivilliga som ställer upp som lärare, tolkar, informatörer, chaufförer, som medmänniskor. De saknar snart läromedel. Häftena de nu har är finansierade av Svenska kyrkan liksom kaffet och lokalerna. Vi, två partikamrater och jag, lyssnar och inser att det här håller inte. Jättebra med frivilliga men belastningen blir väldigt stor. Speciellt behövs en tjänst på heltid som kan hjälpa till med kontakterna med yttervärlden. Ett nytt läromedel behövs också! Det är svåra och grannlaga frågor som ställs: När får jag börja bygga hus så vi har någonstans att bo? Varför svarar inte handläggaren på migrationsverket när vi ringer? Varför finns det inte SFI-undervisning i Braås utan vi ska åka buss till Växjö?

Vi beslutar att vi gör en skrivelse till nämnden för arbete och välfärd om de mest akuta frågorna. Den lämnades in idag på morgonen. Ibland känner en att detta ska förmedlas omedelbart. Alla studiebesök vi gör i V-gruppen (de är många) är lärorika. Det här var mycket lärorikt och direkt omskakande. Skrivelsen finns på www.vvaxjo.se.

I eftermiddag har jag varit på integrationsseminarium arrangerat av företaget AlphaCe, som sysslar med språkundervisning och arbetsförmedling, enkelt uttryckt. De har på några år vuxit från ingenting till 400 anställda i Sverige. Före detta utrikeskorrespondenten på Sveriges radio Vladislav Savic berättade om situationen i Mellanöstern och varför människor flyr. Han tog upp de många konflikterna och det var en bra genomgång av energins (oljans) betydelse, makt, stormakter och konflikthärdar. Han kunde tillintetgöra lösningen ”hjälpa på plats”. Frågan kvarstår: Hur ska folkbildningen ge medborgare i Sverige kunskaper så att de enkla parollerna och myterna avslöjas? Var femte invånare i Libanon är flykting. I Syrien finns ca 100 olika grupperingar som är i konflikt. 12 miljoner är på flykt på grund av konflikter i Syrien. 50% av dem är barn.

Ikväll skulle vi haft Ung Vänsters nya ordförande Hanna Cederin på möte i Växjö. Det blev inställt på grund av att hon är sjuk. Därför hemma tidigt.

Imorgon är en ny dag.

Carin Högstedt

151008

 

7. okt, 2015

Ormesberga, Öhr, sockenstämma, höghastighetsbana, cykelväg, 125 milj kr upphittade?, Braås

Helt otroligt roligt och ovanligt årsmöte med sockenrådet i Öhr-Ormesberga igår kväll i Ormesberga bygdegård! Alla – styrelse, revisorer etc - ställde upp till omval. Inte ens valberedningen innebar problem. Tror aldrig jag varit på ett så väl förberett och smidigt årsmöte i någon som helst förening. 20 minuter tog förhandlingarna och där var 100 personer i lokalen! Efter årsmötet presenterade närvarande föreningsrepresentanter verksamheten i respektive föreningar. De var många, aktiviteten hög och allt präglades av att inflyttning pågår, att också unga människor engagerar sig, att det är kö till förskolan som är föräldrakooperativ.

En man i församlingen frågade om jag kände igen honom, sa sitt namn, men minnet svek mig. Inte så konstigt! 1971 hade jag ett vikariat på Arabyskolans högstadium. Han var elev där. Tre minuter senare kommer en kvinna fram och frågar om inte mina barn också var dagbarn hos ”Mor” som hon kallades. –Jovisst! Det var också på 70-talet. Vi bodde på Nydalavägen och ”mor” i närheten på Danneborg. Den här kvinnan var alltså dagbarn ihop med två av mina. Nu började jag undra vilka fler från förr som bor i Ormesberga! Jag förstår dem förresten. Vacker och livaktig by.

Så skulle vi inbjudna landsbygdsansvariga, Eva (C) och jag, ge vår syn på höghastighetsbanan, som – om den blir förverkligad i östra dragningen, skulle gå mellan boningshus och ladugård, som någon sa. Om ett rakt streck dras. Och det måste ju dras rakt för hastighetens skull. Ämnet är inte enkelt och Eva och jag har inte mer kunskaper än de som kommit till mötet. Om beslutet bli att bygga banan, om det blir i den östliga dragningen, så är det i de här trakterna den dras. Intrånget berör naturligtvis många företagare i jord och skog, natur, djurliv. Det är svåra avvägningar mellan nyttan och skadan. En satsning på järnvägar kan dock alltid försvaras, enligt mig, men vilka och hur är en bedömning. Det ska vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart.

Så diskuterades behovet av cykelvägar. Inget nytt. En närvarande man påminde mig om när vi för 15 år sedan diskuterade behov av cykelväg. Visst minns jag det! Väg 30 genom Öhr är verkligen ingen gång- eller cykelväg. Jag höll på att svara honom att det underlättar om folk röstar så en får makten, men det gjorde jag naturligtvis inte. Det är också en avvägning – och inte alltid bekvämt - att i opposition företräda Växjö kommun.

Kom hem kl 22.00 och hade då suttit på möten från kl 9.00. Svårt att somna efter en sådan dag. Fördelningen av statsbidraget på drygt 10 milj kr, urbana utvecklingspengar till Araby framför allt, som upprörde mig med fler blev återremitterat från kommunstyrelsen på de borgerligas förslag. Det var även (V).s. Att göra en utlysning av dessa medel, få in 20 ansökningar från externa föreningar och ideella organisationer, att bevilja nästan alla pengar till egen kommunal ordinarie verksamhet varav tre milj kr utan att det finns ansökning – det förslaget från den moderatledda ledningen blev för mycket. Nu kommer det hela tillbaka med alla ansökningar som underlag. Förhoppningsvis.

Delårsbokslutet och 125 milj kr av schablonersättningar för flyktingmottagandet som helt plötsligt dykt upp under ett konto – ja, nu lovades svar på oppositionens frågor. Återkommer om det. Mycket intressant. Det är den nya revisionen som tagit itu med ett ”anonymt” konto. Hur kommer alla dessa skrivelser till migrationsverk, media, regeringar om att pengarna till flyktingmottagandet inte räcker in i bilden? De skrivelser och uttalanden som framför allt kommunstyrelsens ordförande gjort. Just nu är det hela obegripligt.

Idag till Braås för studiebesök. Vi i V-gruppen ska se på olika verksamheter för integration som pågår i Braås. Där finns ett stort antal nyanlända och Maria i vår grupp är ideellt aktiv i bland annat SFI-undervisning, ”låna en svensk” med mera.

Carin Högstedt

151007

5. okt, 2015

Taikon, Sveriges Martin Luther King, ny kommunallag, uppkopplad till max

Min yngsta dotter fyllde år igår och jag lämnade hostande maken L hemma och uppvaktade med en bukett blommor. ”Riktiga” festen var förra söndagen då vi samlade flera födelsedagsbarn i familjen, som ligger nära varandra till en fest. I övrigt satt jag och läste mängder av möteshandlingar i datorn. Sammanträdena ska vara helt digitaliserade numera. Ögonen svider. Kan aldrig vara nyttigt. Förra fullmäktige lär många ledamöter inte kunnat koppla upp sig. Mycket krångel och kunskaperna hos de beslutande kommer att minska. Till slut så lämnade jag återigen hostande make L och åkte in till Folkets Bio, Palladium, som visade Taikon! Såg annons i SvD, ”Sveriges egen Martin Luther King”, Katarina Taikon, på morgonen och kände att den ska jag se! Och den visades i Växjö igår kväll! Perfekt! Kommer fler tillfällen. Se samhällsutvecklingen 1930 till 80 ungefär. Dra paralleller, skratta lite, gråt lite! Se framgångar och motgångar i kampen för bostäder, skola, arbete för romerna.

1969 kom 47 franska romska familjer till Sverige. De hade bland andra två dövstumma barn, som de hoppades få hjälp för. Katarina eldade under sin vrede, bönade och argumenterade. Folket demonstrerade för att de skulle få stanna. Inget hjälpte. De fick ge sig iväg. Först till Danmark, där de fick åka vidare till Tyskland, där de fick stanna 24 timmar. Då skulle de tillbaka till Frankrike, där de fick stanna två timmar på varje plats. Jag ville gärna veta vad som hände dem, men det är obesvarat såvitt jag vet.

Lördagens kvinnofrukost i Öjaby församlingshem löpte väl. Känns som jag skulle vilja engagera mig lite mer i den verksamheten igen eller social verksamhet överhuvudtaget. Imorgon ska kommunstyrelsen fördela medel ur statliga anslaget för urban stadsutveckling, ca 10 miljoner, tänkta för Araby i första hand. Jag är oerhört förvånad över de förslag som ligger för beslut. 20 föreningar och organisationer har ansökt plus kommunala förvaltningar. Återkommer om detta. Säger bara: Jag är mycket förvånad. V-gruppen träffas ikväll och går igenom ärendena. Finns en hel del att prata om. Nu har jag läst in mig på nya kommunallagen och ska sätta ihop ett förslag till yttrande från V. De borgerliga och S har sytt ihop sig i ett yttrande. Det förslaget är rätt OK, men det saknas en del enligt min mening. Den nya kommunallagen har ett tilltalande språk, lättläst och enkelt. Mycket bra!

Fullmatad vecka. Jobbar hemifrån på förmiddagen, möten i eftermiddag och kväll.

Carin Högstedt

151005