9. nov, 2022

Budget riks, budget Växjö, Skola, vård, omsorg, klimat och miljö

Så är högerregeringens första budgetförslag framlagt.  Allt jag befarat och varnat för före valet är bekräftat. Jag och många med mig hade rätt i att vara oroliga för folkbildningens (studieförbunden) anslag. Det skärs ned från 5,2 miljarder till 4,6. ”Särskilda insatser inom folkbildningen” som används till asylsökandes integrering i samhället halveras och försvinner på sikt. Totalt en nerskärning med 1 miljard mindre till kulturen. Den statliga extra satsningen på kulturskolan på 200 miljoner minskas till 100. Bortsett från de negativa konsekvenserna för barn och unga, så är det – oberoende av vilka som styr – tämligen poänglöst med dessa småbelopp (i perspektivet riksbudget) som kanske kostar mer att administrera än vad det ger. Dividera 100 miljoner med 290 kommuner, så ser ni.

Jag lyssnade på debatten mellan de ekonomiskt politiskt ansvariga igår eftermiddag. Rätt klargörande om skillnaderna och bitsk opposition mot en budget som gör att Sverige kliver bakåt i klimatarbetet och välfärden. Det jag skrivit så många gånger om, hur omsorgen om äldre och funktionsnedsatta är underfinansierad och underbemannad – vilket forskare sagt i decennier och som blev uppenbart för alla under pandemin – och att det krävs stora tillskott från staten för att klara omsorg med kvalité, rekrytering och bemanning efter behov – ble som jag misstänkt; anslagen räcker inte. Det är en nerskärningsbudget. Tillskott på 4,2 miljarder till omsorgen är en nerskärning. Låter inte så, men inte minst finansministern vet att fler äldre, högre kostnader för mat, el, transporter, löner gäller även i omsorgsverksamheten. Det krävs mer resurser för att klara nulägets nivå och ännu mer för att kunna förbättra villkoren för personalen, som i sin tur kan göra vårdarbetet attraktivt och nyrekrytering möjlig. Detta vet finansminister och de ledande politikerna i partierna mycket väl. OK Det finns situationer när det ekonomiska läget är ”tufft” som det ofta sas i debatten, men låtsas inte att resurserna ökar när de i praktiken (i den där verkligheten som spökar) minskar.  

I DN idag beklagar finansministern att vallöften om pengar till försvaret med mera har fått stå tillbaka för att kommuner och regioner behöver resurser att stärka vård, skola och omsorg. Säger mig att välfärden sannerligen inte är prio 1 i ”tufft” läge i denna regering  – vilket jag visste, men blir ändå illa berörd. Vad jag läser i DN kommer äldreomsorgslyftet att tas bort.  Det är en statlig insats för att anställda undersköterskor utan relevant utbildning  ska kunna arbeta och läsa in behörighet samtidigt. Detta har i Växjö kommun medfört drygt 20 fullt utbildade undersköterskor hittills. Mycket bra! Att ta bort ”lyftet” är direkt kontraproduktivt – om det är kvalité i omsorgen som är målet.

Igår presenterades nya styrets budget för 2023 i Växjö kommun! S+V+MP (med samarbetsavtal S+C) lade fram Nystart för Växjö, där utbildning och omsorg liksom klimat är prioriterade. Skola och omsorg får 150 miljoner, vilket är mycket i en kommunal budget. Jag gläder mig åt att det nu kommer att bli en ”resultatutjämningsreserv” (RUR) vilket innebär att pengar som inte gått åt vid bokslut kan placeras där och användas vid behov i stället för att läggas till egna kapitalet med hårda inskränkningar i användning. Känns otroligt fint att vi lyckades byta regering i Växjö kommun. S+V+MP har styrt tidigare, sammanlagt i 17 år, men nu är det 16 år sedan sist. Nu pågår fördelning av platser i styret och så valberedningsarbete inom partierna. Allt ska vara klart till fullmäktige i december. Och från och med 1 januari är det full fart framåt. Det finns hopp om att återigen bli en kommun, där arbetet med miljö och klimat gör oss till förebilder i landet och utanför. Märker att jag har hållit inne med glädjeyttringar över maktskiftet, inte riktigt vågat tro att det skulle gå i lås. Men nu har det stått i tidningen, så då är det väl sant…

Dagarna har gått till interna möten i partiföreningen och valberedningsarbete vid datorn samt försök att få ordning på tidningsprenumerationer, strejkande TV med mera. Ren njutning att köra till ”Macken” i Sandsbro, Sandsbro servicehall, för att få hjälp med trasig framlykta. Mannen avbröt det han höll på med, hämtade ny glödlampa, satte dit den. Tre minuter. Det är service! För att ändra prenumeration på DN från tre dagar i veckan till hela veckan krävdes meddelanden på kundtjänst (ingen reaktion), telefonkö en timme. För att bli av med SvD krävdes flera meddelanden i kundtjänsten. Lyckades få svar att det var noterat att jag avbröt pren.  Tidningen fortsatte komma och nya räkningar. Ringde idag. Ingen kö. -Jo, det var en nyanställd som hade klantat sig. Herreminje.  

Ikväll styrelsemöte med Bibliotekets Vänner. Det ser jag fram mot liksom att se The Crown, nya säsongen.  

Carin Högstedt

Växjö 20221109

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se