29. mar, 2022

Duvkutter, frisk igen, funkispol, falskspel, omsorg i fokus, kontinuitet, grannar i 50 år

Fredag morgon. Många tidningar lästa. Skrattmåsar kommit.

Ser i Växjöbladet-Kronobergaren att ”Magnus vill visa jävlar anamma i valrörelsen”. Stor intervju med toppnamnet i (MP) lokalt. Noterar att han säger: ”Vi behöver anställa fler. Pandemin visade att vi har för få människor som jobbar inom omsorgen.” Så rätt tänkt. Jag räknar kallt med stöd för senaste V-motionen om ökad grundbemanning i omsorgen! Det är en förutsättning för att sänka sjuktalen, vara mer attraktiv som arbetsgivare och ha lättare att rekrytera och behålla personal.

Samme person får frågan om MPs inställning till Trafikplats Fagrabäck. Till skillnad från V har MP köpt konceptet med gigantisk trafikplats och minskat naturreservat. ”I dagens läge hade vi velat riva upp beslutet” – nu finns bättre trafiklösningar och klimatläget är mer akut är svaret. ”Hade vi velat riva upp”???

Den undersköterska som anmälde ett Lex Sarah-fall på sitt jobb i hemvården har fått flera att skriva insändare och reagera. I torsdags avslöjades återigen ett fall av vanvård; en omsorgstagare får sömnpiller på eftermiddagen och ligger sedan ”och badar i urin” tills morgonen. Inte en gång utan ”natt efter natt”.  Med rätta blir vi som läser upprörda. Med rätta blir vi som är ledamöter i Omsorgsnämnden helt frågande. Vad är detta? Svaret kan vara att vi som driver på för att bemanna med fler anställda, fastanställa och förbättra villkoren för den stora kvinnodominerade gruppen som har det synnerligen grannlaga arbetet med de trötta människorna, de sköra och begränsade i rörlighet.  Och som tjänar betydligt mindre än manligt dominerade grupper. Vi lyckas sällan få gehör. Det är kompakt motstånd från de styrande, M+C+L+KD+MP.

Intressant att läsa en liberals artikel i Smp igår, ”Öppet brev till Hallengren”. ”Äldreomsorgen måste få de resurser den behöver både när det gäller personal och omvårdnad”. Ja, precis. Så klokt. Och inte är det S och V i Omsorgsnämnden som har nekat de resurser som uppenbarligen krävs! Ca tio förslag har V skickat till nämnden under bara 2021. Och alla har velat förbättra, tagit tillvara erfarenheterna från pandemin, beskrivit underbemanning och tidigare års underfinansiering. En motion till fullmäktige om bättre kontinuitet ville de styrande i förstone avslå! Nu har vi en motion om ökad grundbemanning på väg till fullmäktige. Räknar med stöd från L och MP utifrån citaten ovan. Både för grundbemanningen och för ”en trygg äldreomsorg måste få kosta” citat L, som ständigt är aktuellt i omsorgsnämnden. Varför nekas äldre plats på särskilt boende, om det är vad som känns bäst, tryggast, för individen att bo i? När slutar individens självbestämmande? När hen behöver stöd och hjälp i vardagen? Måste det vara så? Nej.

 Börjar känna lite arbetslust efter covid, men tröttheten är påtaglig. Ska nu ta en rejäl promenad för första gången på länge. Kanske sista dagen med värme ute. Just nu 15 grader på altanen.

Carin Högstedt

Växjö20220325

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se