11. jan, 2022

Sjukhus för 8 miljarder, möten med hög närvaro, 70 000 fallolyckor/år

Det var ett rejält seminarium igår om sjukhusbygge i staden eller utanför. Drygt fyra timmar via zoom. Region Kronobergs fullmäktige samlat. Allmänheten kunde ansluta och lyssna. Vi i fullmäktige kunde skriva frågor på chatten och få svar på mötet. Presentationerna var sammanfattningar av det vi fått utskickat i handlingar. Jag tar till mig bättre när jag läser, men skadar inte att höra också plus intressant att höra vad andra ledamöter frågar om. Båda alternativen kostar mycket pengar, ca 8 miljarder. Sedan är det plus och minus för båda, beroende vilket perspektiv man har. I morgon har vi regiongrupp i morgon och då får vi sammanfatta vad vi vet och vad vi behöver veta mer. Till exempel har utredarna bara haft tre månader på sig att få fram underlag för sjukhus på nuvarande plats. Förhoppningsvis kan vi innan regionfullmäktige 2/3 ha fått höra våra medlemmars och även andras åsikter i varje hörn av Kronoberg. Tyvärr har smittspridningen gett oss nya restriktioner för allmänna sammankomster. Eller ”tyvärr” – snarare bra och nödvändigt. Men irriterande att hela tiden få backa från planerade händelser.

Direkt från regionseminariet till Vänsterpartiets kommunala grupp, som var digitalt det också. Kunde notera att närvaron var mycket hög, så gott som alla som tillhör gruppen, det vill säga alla som har något kommunalt uppdrag. Det är helt klart så att den digitala formen uppmuntrar deltagande. Närvaron är obligatorisk men det är ju svårt att ge sig av hemifrån med småbarn och utan hjälp med passning. När restriktionerna släpper. Innan dess är det alltid digitalt.  

Livligt och glatt möte. Temat framöver är koncentration på klimat och miljö. Motion om att beräkna utsläpp för all konsumtion, även den importerade, inlämnad.

Läser om ”Fallolyckor tar tre liv varje dag” i Dagens ETC 7/1. Jöran Rubensson, expert i utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen skriver: Varje år faller ca 70 000 personer så illa att de måste läggas in på sjukhus för vård. 50 000 av dem är 65 år eller äldre. Drygt 1 000 avlider, de flesta är kvinnor. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kostar fallolyckorna ca 25 miljarder per år. Det är mer än kostnaderna för trafikolyckor. Vårdkostnaderna är betydligt större än resurserna till vinterväghållning. Finns väldigt lite politiskt intresse för att göra skadeförebyggande åtgärder, anser Rubensson. Ja, när jag rör mig i bostadsområden gående ser jag hur snålt det ofta är med sand och grus eller inget alls. Snålheten bedrar visheten.  Dags att ta upp i omsorgsnämnden! Men den nämnden härskar inte över alla fallolyckor. Många sker i hemmet eller utomhus. Behövs en kampanj för saken. Spara lidande, spara pengar, spara liv! Undanröj fallrisker! 0-vision i sikte.

Klar himmel Sol. Runt nollan. Stilla. Får meddelande att min mailbox är full.

Carin Högstedt

Växjö 20220111

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se