13. nov, 2021

Göra-lista styr, livslust av fåglar, delade turer, val 2022 - omsorgens framtid

Grått och blött. Vattenpöl på altanen. Tänkt att vinterstäda ute idag, men kanske inte. Hur som helst, mycket att göra. Vid datorn, i hemmet och ute. Uppe före sex denna lördag morgon. Småfåglarna i farten. Höjer livslusten, minskar tristessen.  

Fått tid för influensavaccinering och tredje dosen mot covid samtidigt. I och med att tiden mellan andra och tredje dosen minskades till fem månader, så blev det möjligt.

Onsdagens möte med Omsorgsnämndens arbetsutskott var debattglatt för att vara ett arbetsutskott. Diskuterades delade turer. En utredning om att minska ofrivilliga delade turer presenterades. Hade tittat på hur tre andra kommuner gjort, bl a Kalmar och Uppsala. Tyvärr finns i den styrande majoriteten en rädsla för att mer personal skulle behövas och kosta pengar.  Istället skulle erbjudas tätare helgtjänstgöring. Kära undersköterskor, välj mellan pest eller kolera. Har skrivit om detta många gånger: Kvinnodominerad stor personalgrupp kan fortfarande få lida för att de är just en kvinnodominerad bransch. När kvinnorna på 60-talet började söka sig ut på arbetsmarknaden, om inte annat så för att ”komma ut lite” från hemmet och de sysslorna, så blev det en inom en slags förlängning av hemarbetet, med låg lön och oftast deltid. Attityden och värderingen lider fortfarande av det. Annars skulle det inte tas för närmast självklart att en tjänst delas i två delar med ett par timmars obetalt uppehåll mitt på dagen.  I Kalmar har de anställt särskild personal som arbetar på helgerna, om jag fattade rätt. Allt går att lösa utan delade turer, men det kostar naturligtvis pengar. Det kan ge pengar också. Färre sjukskrivningar, bättre arbetsmiljö, lättare att rekrytera, bättre för omsorgstagarna. Denna kamp fortsätter. S+V överens om det.

Två V-skrivelser avhandlades. Den ena föreslår en mildare bedömning av sökande till särskilda boenden, så att ångest, oro, ensamhet t ex ska kunna vara kriterier för särskilt boende för den som vill. Detta har diskuterats flera gånger men skam den som ger sig. Det är onödigt att bjuda på rubriker som att ”Strokedrabbad 93-åring nekas plats på äldreboende”. Svaret från de styrande M,C, L, KD, MP var avslag, fast de kallar det inte det utan ”svarar” och så lite snäll text.  Som inte innehåller något som helst uppdrag att förändra någonting! Alltså ett avslag. Som ersättare i utskottet kan jag inte yrka men S yrkade bifall till båda skrivelserna.

Sammaledes med nästa skrivelse om att höja ambitionerna så att omsorgstagare i hemvård och särskilt boende ska till 90 % vara nöjda eller mycket nöjda. Nu gäller 80 % i socialstyrelsens  Äldreguiden som gräns för ”godkänt”. Tror för övrigt att vi i Omsorgsnämnden ska göra egna undersökningar av omsorgstagarnas o/nöjdhet. 2021 saknas Äldreguiden, för Socialstyrelsen håller på att handla upp ett nytt verktyg.

Mycket står på spel. Val 2022 kan avgöra framtidens omsorg i både Växjö kommun och Region Kronoberg. Framtidens omsorg är mer tillitsstyrd, mer utifrån individens behov och önskningar och arbetsplatserna har gott rykte för god och intressant arbetsmiljö.

Fullt upp nästa vecka. Lite avundsjuk på alla V-partister som är i Göteborg på Vänsterdagarna. Samtidigt mycket bra att jag hade vett att inte anmäla mig med tanke på det jag har på göra-listan.

Trevlig helg!

Carin Högstedt

Växjö 20211113

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se