13. okt, 2021

Kalla kårar till frukost. Nytt sjukhus redan bestämt? Riv ej-hållbart!

Bygga nytt sjukhus i Kronoberg eller inte? Frågan väcker stort intresse och många frågor från allmänhet. Det visade sig häromkvällen när Vänsterpartiet Kronoberg bjöd in till offentligt möte om just sjukhuset? Vilket är bäst ur ekonomiska aspekter, patientperspektiv, trafikperspektiv, personalperspektiv och hållbarhetssynpunkt – att renovera och bygga till det gamla sjukhuset eller bygga nytt utanför stadskärnan i Räppe?

Det blev ett informativt möte där regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) redovisade bakgrunder, analyser av nuvarande lokalers brister (för små hissar, för små operationssalar m m) och hur den framtida vården kommer kräva nya lösningar – pandemin har visat på det behovet. Trots att alla hittillsvarande beslut om detaljplan, trafiklösningar, inköp av mark, kontrakt med projektledare etc i regionen pekar mot ett nybygge i Räppe, så menade Johansson att det fortfarande finns två alternativ – Räppe eller bygga och renovera på nuvarande plats mitt i stan. Definitivt beslut tas i februari 2022.

Arkitekt Olof Thedin sade att det mest hållbara är att ta vara på det som redan finns i stället för att riva. Han saknade samtalet om den framtida vården, om konsekvenserna för stadens centrum, som nu har ca 6000 anställda på sjukhuset som vistas där om dagarna och i hög utsträckning kommer dit per cykel. Han tog upp ekonomiska aspekter och visade bilder på hur kostnaderna inom fyra år skulle gå utöver inkomsterna vid ett nybygge, när investeringarna kommer på kort tid. Vid satsning på nuvarande byggnader sprids kostnaderna ut på ett annat sätt.

En anställd vid lasarettet höjde rösten och sa att de inte för sitt liv vill arbeta med patienterna på en byggarbetsplats.

Det är onekligen ett stort, dyrt och svårt avgörande. Alla utredningar är inte klara. Ingen färdig kalkyl. Men Johansson tror på byggstart i mars. Det är här knuten finns för allmänheten: Varför är det så bråttom? Varför får inte kritiska insändare svar? Var är hållbarhetskalkylen (ska komma enligt uppgift)? Varför finns inte planering för den nära vården innan beslut om sjukhuset? Hur kommer finansiering att ske och vilka blir konsekvenserna för rekrytering av personal? En handlingsplan för nära vården kommer för beslut i november-december, upplyser Johansson. – Jag är en vanlig människa, säger en kvinna, jag vill vara säker på att det finns vård att få av kompetent vårdpersonal i framtiden. Det skapar oro att inte veta om det finns resurser till just det, att fylla lokalerna med innehåll.

Kalla kårar denna morgon vid läsning av insändare i Smålandsposten. ”Minska skolfrånvaron och öka skolresultaten”. Låter sig sägas. Metoderna: 1. Inför nationell statistik över skolnärvaro. Ett nationellt närvaroregister med direktkoppling till CSN och automatisk indragning av studiebidrag vid hög frånvaro skulle minska risken för daltande. 2. 1985 avskaffades möjligheten att med stöd av polis säkerställa skolplikten. Det bör återinföras för att användas när socialtjänsten inte räcker till. Slut citat ur insändaren av två moderater, varav minst en kandiderar till riksdagen. Var är ”Barnens bästa”? Denna inriktning som alla partier varit med och beslutat om; Barnet/ungdomen i centrum. Individen ska få hjälp och stöd så snart det visar sig behövas. Av proffs från olika myndigheter som samarbetar. Så kallade hemmasittare, barn som vägrar skolan, hur ofta har dessa t ex en NPF-diagnos och möter en skola de inte klarar att vara i för att den inte möter dem med deras behov? Är rätt metod att dra in studiebidragen för berörda familjer eller kalla på polis? Som sagt; kalla kårar.

Snart till fysiskt möte i nya kommunhuset. Omsorgsnämndens arbetsutskott. Dagordningen inte särskilt upphetsande. V-skrivelser – minst tre inlämnade – ej uppe. Skickade igår några frågor med anledning av det vi fick höra på särskilda boendet Sjöliden i Braås häromsistens. Hoppas få svar. Sedan styrelsemöte med ABF.

Carin Högstedt

Växjö 20211013

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se