4. okt, 2021

Text

Spekulationer kring Nobelpriset i litteratur pågår. I dagens SVD (4/10) har Elisabet Andersson fem förslag i kulturdelen: tre kvinnor och två män. Jag känner förstås igen Karl Ove Knausgård, men har inte läst. Däremot hittar jag två böcker i bokhyllan av Joan Didion: Ett år av magiskt tänkande och Lagt kort. Börjar gå igenom mina läsedagböcker. Den första fick jag i julklapp av Charlotta Svanberg (S) 2007. Är inne på dagbok nr fyra. Där kan jag se vilken titel, vilken författare, datum och ett kort omdöme på de böcker jag läst sedan dess. Väldigt bra att kunna gå tillbaka till författare och se vad tyckte jag då när jag läste något av denne. En del dubbelköp kan undvikas. MEN Joan Didion lästes innan dagbok startade. Julen 2006 fick jag Ett år av magiskt tänkande (enligt anteckning i boken) av maken L, enligt önskemål. Lagt kort är betydligt tidigare. Didion är essäist. OK. Inget ont om övriga förslag, men skulle vara roligt om Joan Didion fick Nobelpriset. Hon är känd för en rätt bred läsekrets och har nämnts tidigare som värdig pristagare.

Läste med stort intresse i gårdagens SvDs kultursöndag om Clara Törnvall, kulturjournalist med diagnos. Foto Alexander Mahmoud, text Matilda Voss Gustavsson. Rubrik: ”Autism kan ha hjälpt många skapande kvinnor”. I spalten ”6 kvinnor med tänkbar autism” nämns Emily Dickinsson, Doris Lessing, Patricia Highsmith, alla högt beundrade av mig. Därtill Beatrix Potter, barnboksförfattare, som jag inte känner till. Hon levde med grodor och igelkottar, ansågs ointresserad av socialt umgänge. Hm. So what? Det som skiljer oss åt är att jag inte är författare, men gärna (helst?) umgås med fåglar, katter och igelkottar. Lite roligt. Lång läsvärd artikel.

Läste handlingar till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige igår kväll. Delårsbokslut visar på helår totalt plus 303 milj kr. Ofattbart stort överskott. Bara Omsorgsnämndens överskott beräknas till 67 milj kronor, Socialnämnden (nämnden för arbete och välfärd) har stort överskott, Utbildningsnämnden likaså. På fullmäktigegruppen i eftermiddag anser jag att vi behöver diskutera hur dessa pengar kan användas och hur vi vill att de ska användas. Jag är osäker på regelverket, som skulle ha reviderats och förnyats. Men det är inte gjort. Det finns utbildningsskulder och vård- och omsorgsskulder t ex.  Att bara lägga till det egna kapitalet och begränsa användningen känns inte rätt. Hur mycket skulle behövas för att införa tvålärarsystem i utbildningen, att få bort delade turer i omsorgen? Resurser finns som sagt.

Enligt handlingarna ska Klosterbron över järnvägen på stationsområdet nu uppföras för en kostnad på 27,2 milj kr. I tidigare beslut var det 13 milj kr. V och S reserverar sig mot finansieringen. Det är nya kommunhuset som orsakar behovet av bron. Då ska åtminstone delar av investeringspengarna tas från konto kommunhus och station. Men nej. Det är bedrövligt att se hur kringkostnaderna växer, medan själva kommunhuset blir billigare, åtminstone i propagandan.

Bra att Furuby sockenlag skrivit till kommunen och Vidingehem om behovet av byggbara villatomter och fler lägenheter i Furuby. Kommunala villatomterna är slut. Lägenheter, speciellt marklägenheter eftersöks. Förslag till beslut från Kommunstyrelsens arbetsutskott är att ”i dialog med sockenlaget ta fram förslag på lämplig tomtmark som finns tillgänglig till försäljning”. Förstår inte innehållet. Finns i nuvarande översiktsplan områden för ny bebyggelse. Problemet är att inget hänt annat än att villatomterna nu är slut. Kommunen behöver detaljplanelägga befintlig utsedda områden och köpa ny byggbar mark för Furubys utveckling. Fler bostäder på landsbygden! Har vi hört. Nu vill vi se också.

Carin Högstedt

Växjö20211004

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se