20. maj, 2021

Funkis Annevik, rasism i skolan, barn dödas, Trafikplats Fagrabäck, tillgänglighetsrörelsen

Märkligt. Inga domherrar här på hela vintern som jag minns. Men igår ett par på altanen. Och de är kvar idag. Överraskande. Mindre överraskande däremot är de dagliga besöken av gräsandsparet, som vill ha korvbröd. Sådär tre besök per dag. Ett mycket vackert par. Hanen pratsam, honan tyst. Bråkar aldrig med varandra om brödsmulorna.

Rätt innehållsrik och välfylld vecka hittills. Ett digitalt studiebesök på sommarparadiset Annevik vid Helgasjön, där OMS Fritid (omsorg fritid för barn, unga, vuxna) huserar och presenterade sin verksamhet. 578 personer har insatser inom LSS (exklusive särskolor). Sjön och skogen är viktiga. Medarbetarna berättade om de fyra områdena Djur-natur, fysiska rörelser, sinnena, sociala aktiviteter, som alltid är aktuella för de personer med intellektuella funktionsvariationer som kommer hit. De organiserar också verksamheter utanför Annevik, som musikkvällar, resor till Helsingfors vartannat år, fritidsgårdsträffar m fl. Det är väldigt mycket positivt och med kameran får vi en rundvandring bland odlingar i en fantastisk utemiljö. De berättar om att de söker tillstånd för en badramp som ska vara tillgänglig för alla. Dock är inte vinterbad löst tekniskt ännu. Drömmen är ett aktivitetshus i centrum av staden. Oro över bostadsplaner som kommer mycket nära Annevik. Kanske går att lägga gruppbostäder närmast Annevik? Lägger på minnet att tala med Vidingehem om det. Ett besök som gjorde mycket gott intryck av en så viktig verksamhet, så engagerad personal, så fin utemiljö!

Så är alla överklaganden av Trafikplats Fagrabäck avklarade. Nu ska bygget av denna mastodontlika trafikplats komma i gång. Ingen tillnyktring med klimattänk, ingen eftertanke. Nej, här ska läggas två år på att spoliera en del av naturreservatet och göra tre rondeller i stället för att utöka den befintliga till tvåfilig. Undrar hur mycket det får kosta att bilarna ska köra i 100 km/h förbi Växjö? (V) är ensamma på barrikaden bland partierna.

Deltog i ett digitalt årsmöte med Idé och KunskapsCentrum (IoKC) som organiserar ett tjugotal föreningar inom tillgänglighetsrörelsen. Jag är ombud för ProLiv Kronoberg (prostatacancerföreningen).  Det är ett bra sätt att hålla sig ajour med vad som händer inom rörelsen, att delta i årsmöte. IoKC var en gång ett projekt som sedan blev permanent och har funnits nu i 20 år. Eftersom jag tidigare som kommunalråd bl a varit ordförande i ”samverkansråd” (kommunen + plus representanter för tillgänglighetsrörelsen), så har jag ägnat mycket tid åt funktionsfrågor och saknar de här kontakterna i vardagen. Samverkansråden är avskaffade för övrigt. Nya former för samverkan finns, men pandemin är förstås en hämsko för aktiviteter.

Fullmäktige innehöll (på förekommen anledning) diskussion om hur vi ska kunna motverka rasism och nazism i skolorna. Malin Lauber (S) hade interpellerat.  Svarande Ida Eriksson (M), ny ordförande i Utbildningsnämnden, medgav vissa brister i värdegrundsarbetet. Det kan bli bättre var alla överens om.

Enligt Dagens ETC idag 20/5 har hittills minst 219 palestinier, varav 63 barn, dödats i Gaza. Ca 1 500 är skadade. På den israeliska sidan har 12 personer dödats varav 2 barn och ca 300 är skadade. Striderna är de värsta sedan kriget 2014, skriver tidningens Gustav Gelin. Fruktansvärt och illegalt, säger människorättsaktivisten Raji Sourani. De skjuter på allt från Läkare utan gränser till bostadshus.

Snart ett möte med V.s kommunala budgetgrupp. I morgon möte om V.s regionala budget. Roligt arbete. Fick alldeles utmärkt information om av Region Kronobergs budgetchef (tror jag) häromdagen. Mycket bra upplägg av dokument, som underlättar för oss förtroendevalda att göra vårt eget förslag.

Carin Högstedt

Växjö 20210520

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se