15. apr, 2021

Astra Seneca, fälthare o strandskator, avslag på mesigt förslag, opinion för besöksmålet

Så var det gjort. Vaccinet på plats i armen igår. Blev Astra Seneca och det är nio veckor till nästa dos, 17 juni, Islands Nationaldag ser jag. Biverkningar kan dyka upp inom 12 timmar upplystes jag, men det har gått mer än så och jag har inte ens ont i armen, peppar, peppar. Trodde att vaccineringen var som på löpande band (med avstånd förstås) men där hade jag fel. Alla ska sitta 15 minuter efter vaccineringen, inte gå direkt ut till bilen eller cykeln. Det betyder att det är en rätt seg process, eftersom det inte får samlas folk i väntrummet, i köer både före och efter så att säga.

När jag kom hem vid 19-tiden satt jag ute i ca 20 minuter. Fick sällskap av ”mina” två gräsänder som ville ha sitt dagliga bröd. Plus sädesärlan som kommit som den brukar i mitten av april. Plus ett par skrattmåsar och ett par strandskator. Tänk om strandskatorna tänker häcka här? Inte hänt tidigare vad jag upplevt. Och så en jättestor fälthare (tyskhare?), som skuttade i en väldig fart fram och tillbaka på gångvägen som löper mellan min altan och sjön. Ser i Wikipedia att det är det snabbaste landdjuret i Sverige.  Den verkade nervös? När jag var ute med sopor idag på morgonen var den på parkeringen. Anar en tragik i harfamiljen? Ska läsa på om detta djur. Kan inte minnas att de fanns i skogen där jag bodde för länge sedan, i mellersta Småland.

Snabba opinionsyttringar kring det jag skrev om i senaste bloggen: Att sälja Ryttmästargården (för en spottstyver dessutom) vid Kronobergs slottsruin. Att privatisera en väsentlig del och verksamhet i slottsområdet, kulturarvet, besöksmålet nästan alla kategorier i Kronoberg. Helt otroligt förslag. S+V+MP verkar vara överens om att detta ska inte ske. Vi ska inte släppa kontrollen över denna gamla stuga med kafé och servering, som ligger i anslutning till ruinen och ångaren Thors brygga. Bra att medborgare har noterat detta stolleförslag och reagerar. Detta ska stoppas. Området ska utvecklas. Besöksnäringen växa.

De digitala mötena avlöser varandra. Stämma med ABF häromkvällen, möte inför stämma med riksförbundet Noaks Ark, extra fullmäktigegrupp om bokslutet för kommunen och ekonomiska frågor och så igår omsorgsnämndens arbetsutskott. Få punkter på dagordningen. Grunnar mycket på hur det kommer sig att denna omfångsrika och viktiga nämnd har så få ärenden förutom de skrivelser som ledamöterna skickat in. Skäl se över delegationsordningen. Har jag nog skrivit tidigare. Skäl att ta itu med.

V-skrivelsen detta möte  krävde följande: att omsorgsnämnden beslutar att låta ta fram en rapport om personalens sammansättning och antal personal per chef. Och att redovisningen används som underlag för en bedömning i nämnden av vad som eventuellt ska förändras och vilka resurser som krävs för det.

Helt ofarligt, inbjuder till dialog om det viktigaste nämnden har ansvar för, nämligen personalen och omsorgstagarna, ja, lite mesigt rentav, medvetet så, för ibland är saken mycket viktigare än den politiska poängen.

Vad är då svaret från den styrande majoriteten M+C+L+KD+MP? Avslag! Varför det? Jo, säger ordföranden. Det är en hur-fråga, som förvaltningen hanterar. De avsäger sig alltså ansvaret för de personalfrågor som kommit i dagen under pandemin och som engagerar så många i dagens Sverige. Lite siffror skickas med, men analysen av siffrorna och eventuella åtgärder är det avslag på. Riktigt upprörd är jag.  Inte ordinarie i utskottet, så jag kunde inte yrka, men det kommer i nämnden om 14 dagar. Julia (S) yrkade bifall till skrivelsen.

Använde helgen till att byta mitt lilla gästrum till arbetsrum. Flyttade om bokhyllor, skrivbord och mycket annat. Nu har jag utsikt mot sjön när jag sitter vid datorn och buskarna där småfåglarna håller till. Ja, det var värt besväret. Inte helt klart men grundlagd nyordning.

Ikväll möte med V Kronobergs distriktsstyrelse.  

Kall nordostvind men prognosen säger långsamt varmare. Ha det gott!

Carin Högstedt

Växjö 20210415

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se