9. feb, 2021

Äldreomsorgen när dimmorna viker, 100 år med ABF, Minnas tillsammans, snutdröm?

I morgon är det möte med omsorgsnämndens arbetsutskott. Dags för flytt av ”våra sköraste” igen. Ett förslag från den styrande majoriteten M+C+KD+L+MP ännu så länge, inte beslut. 10 omsorgstagare på två boenden föreslås ska flyttas inom boendet. Allt för att samla ihop tomma platserna till en avdelning som förklaras vilande tills vidare. Pandemin har gjort att de sökande som fått plats har avvaktat (eller deras anhöriga) i väntan på vaccin och att pandemin går tillbaka. Förståeligt. Annars är ju problemen att de sökande i stor utsträckning får nej till plats i särskilda boenden. Och framför allt att kommunen genom att införa LOV har tappat kontrollen över etableringen av särskilda boenden! LOV-systemet infördes mot bättre vetande. I underlaget till beslut fanns utredning om faran med LOV och det är de konsekvenserna vi lever i nu. Det går att avbryta LOV, men de styrande ville inte det heller. V och MP ville inte införa LOV för särskilt boende, när beslut togs för några år sedan.  S+V ville fasa ut LOV-systemet 2020. Rösterna räckte inte för det. 24 mot resten av 61. Nu ska 10 omsorgstagare flyttas för att koncentrera tomplatserna inom de kommunala boendena. Prognoserna säger att från 2022 ökar antal äldre och behoven av platser. Just nu är det problem på grund av smittrisker. Ska 10 omsorgstagare som inrättat sig i sin beviljade lägenhet tvingas flytta för något de verkligen inte råder över: Pandemi och LOV-systemet med åtföljande överetablering? Vi får se hur det låter i morgon.

Också på dagordningen: V-motionen om kontinuitet, max 10 personal inom en 14-dagarsperiod på besök hos omsorgstagare i hemtjänst/hemvård. Det är 14-15 i snitt nu och fler än nuvarande mål. En kan ju tänka att det vore befriande att sluta upp kring ett mål som skulle göra skillnad, att se möjligheter och inte problem, att vi kunde vara överens över partigränserna om någonting som kommit i fruktansvärt tydlig dager under 2020. Men tyvärr – de styrande rekommenderar fullmäktige att ”inte bifalla” motionen, vilket = avslag. I nuläget är det inte realistiskt, sägs det. -Nä, då skulle det ju inte behöva motioneras? Om det vore enkelt så vore det väl genomfört, eller? Men inte är det omöjligt. Det är självklart en fråga om personal, om organisation, om nytänkande och politisk vilja. Tänk om Växjö kommun skulle bli känt för att ha klarat att hålla kontinuiteten på en rimlig nivå! Men vi får se vad som händer i morgon. Inte heller här finns ett politiskt beslut än, bara ett förslag.

Snön yr in på altanen. Lågtryck. Igår nio gräsänder samtidigt. Hårda bud och inga plusgrader i sikte. Inga skogspromenader för min del. Många TV-serier däremot. Hittar polisserier som är riktigt bra. Visste inte att jag var så intresserad av det. Funderat på om det inte var polis jag skulle velat bli. Kriminalpolis. Lösa gåtor.

Precis börjat läsa en bok jag fått i present: Röd kärlek av Maxim Leo, en östtysk familjehistoria, om tre generationer under 1900-talet. Onekligen intressant.  

Trevligt styrelsemöte igår med styrelsen för ABF. Bl a information om projektet Minnas tillsammans, som är treårigt och handlar om demensvårdande och sker i samarbete med demensavdelningar på särskilda boenden, föreningsliv m fl. Resultaten ska spridas till hela landet efter de tre åren. Så mycket bra det görs inom folkbildningen! Fick också en inblick i planeringen av 100-årsjubiléet, ABFs 100 år hösten 2021. ABF = Arbetarnas Bildningsförbund. Hoppas det går att samlas även fysiskt vid det laget, men vem vet vart virusen tar vägen.

Carin Högstedt

Växjö 20210209

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se