2. feb, 2021

Cirkulär ekonomi, arbetslöshet, fåglar, snarad i lösenord, auktion, farmor

2 februari. Funderar en stund. Vem är det jag ska komma ihåg 2/2? - Visst. Det är min farmor, Lilly Ingeborg Elisabet, f 18760202. Eller? Det är ju det som är så märkligt. Hon firade födelsedag 2/2, men i kyrkböckerna varierar födelsedatum. 30/1, 31/1? Det som inte missas är att hon är ”o ä”, det vill säga född utom äktenskapet. Hon blev i alla fall väl omhändertagen av sin mamma, bondedottern Lisa Mathilda, och sin morfar. Den senare gav henne försörjning i dopgåva. Så dog morfadern. Modern träffade sin blivande make Olof August och hon fick syskon. När jag växte upp visste jag inte att farmor var halvsyskon till övriga syskonskaran. Och ingen skillnad gjordes såvitt jag vet. Familjen fanns länge på ett hemman i Stubbhult, Målilla socken, vars ägor nu är kulturreservat och sköts av Naturskyddsföreningen, om inget har förändrats de senaste åren. Själva huset ägs av en syssling till mig.

Sådär. Lite annorlunda start en tidig morgon med lite om farmor.  Igår möte med fullmäktigegruppen inför kommunstyrelsen idag och fullmäktige senare i månaden. En del ärenden att diskutera – biblioteksplan, stadsmiljöplan t ex.  Så kommunala gruppen som också var årsmöte med många punkter på dagordningen. Välbesökt och piggt. Motioner, skrivelser, interpellation – det har trillat in och fler idéer är under arbete. Arbetsgrupp för att arbeta mot den eskalerande ungdomsarbetslösheten tillsattes spontant.  Tekniken fungerade på det stora hela. Däremot är vi flera som haft ett h-sicke med införandet av ”authenticator”, nej, jag kan inte förklara vad det är. Jag blir verkligen bekymrad när jag hör att lärare på sina lektioner gång på gång blir utkastade från sin uppkoppling. Tala om effektivitet, väl använd tid och resurser, lugn och ro i klassrummen. Tre besök på IT-avdelningen, två fysiska, ett per telefon och stor frustration. Känner mig så dum. Nu förstår jag att jag är långt ifrån ensam. Lindrar något. Fast egentligen är det ju en katastrof att lägga så mycket tid och kraft på låsa in sig i ett snår av lösenord.

Fågelräkningen gav lite mer än förra året: 1 skata, 2 kajor, 2 koltrastar, fyra talgoxar, 1 blåmes, 4 pilfinkar, 2 gräsänder, 2 steglitsar. I Gasslande fanns ca 25 bergfinkar, 10 domherrar, 3 hackspettar m fl.  Hos mellandottern blev det inte räknat. Hon hade precis fått veta att person hon träffat några dagar tidigare nu var testad positiv. Så när jag dök upp och skulle räkna, blev det tvärvändning. Hela lördagen, sex timmar, följde jag auktionen i Braås. En hel del chattande med en av bröderna, som också var med. Vi undviker att bjuda över varandra. Roligt, trevligt, avkopplande. Jättenöjd med den lilla akvarellen jag köpte.  

 Nu läsa in omsorgsnämndens årsberättelse inför extramöte om det i veckan. Så formulera interpellation om PFAS mfl kemikalier och cirkulär ekonomi.

Gräsänder plöjer sig fram i snön och letar nerfallna fröer under fågelmatarna.

Carin Högstedt

20210202

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se