2. dec, 2020

Hedersvåld, internbudget, LSS, kvinnojourrörelsen, Blenda, våld i nära relationer, Fadime

Möte med omsorgsnämndens arbetsutskott i eftermiddag. Rätt spänstigt, bra stämning och en hel del ärenden att fatta beslut om. 24 omsorgstagare i kommunen är smittade och sjuka i covid just nu. Åtta av dem är på Evelids covidenhet. Många medarbetare är sjuka och extrapersonal rekryteras samt sker förflyttningar mellan enheter.

På dagordningen stod bl a internbudgeten. Det betyder att den summa pengar som budgetfullmäktige beslutat att omsorgsnämnden ska ha, den ska fördelas på olika områden inom omsorgen och till nya uppdrag. På grund av brist på tid, så fick vi förslag till internbudget från blågröna idag kl 11.30. 13.30 började mötet. Dessutom var inte den ekonomiska delen färdig. Så det blir att arbeta med detta på vägen till nämnden under kommande två veckor. Jag hann läsa igenom de 30 sidorna och såg att det mesta ser rätt bra ut. Tillskottet från fullmäktige har positiv betydelse. Om oppositionen S+V fått igenom sitt förslag hade det blivit ännu bättre. Men ingen nerskärningsbudget i alla fall. Framtiden oviss. Det är främst personer över 80 år som ökar stort framöver. Kommer att kräva stora statliga tillskott, med eller utan corona.   

I övrigt ett första – positiva - beslut om att bygga nytt gruppboende LSS i avskilt läge på Evedal. Två beslut om upphandling av drift av gruppboenden. Oppositionen försökte påverka upphandlingsunderlaget med rätt till heltid för personal (S) och rätt till wifi i lägenheterna, men inget positivt resultat. Flertalet ärenden kommer till nämnden om 14 dagar. Då mer rapporter.

I Smålandsposten har team Inblick en ambitiös serie artiklar om hedersvåld. Idag om det nya Resurscentrum heder, som nyligen öppnat i regionen, med statliga medel. Anna Sörensson arbetar där som samordnare och svarar bl a i stödtelefonen, som fått 36 samtal sedan start i april. Hittills är det ett projekt men personalen arbetar för och hoppas på en permanent verksamhet. Varför ett resurscentra först nu, 19 år efter att Fadime stod i riksdagen och sa: Vänd dem inte ryggen! – och mördades av sin pappa? undrar journalisten.  -Det mal sakta i Sverige, svarar Anna Sörensson.

-Ja, det mal sakta. Det är ca 20 år sedan jag (före Fadime tror jag) hade mitt första hedersrelaterade brottsoffer på Kvinnojouren Blenda i Växjö. Jag var aktiv jourare och mötte en ung tjej, student, som behövde skydd – för hon var livrädd för sin pappa, som slagit henne grovt. En hel sommar bodde hon i vår jourlägenhet. Hennes brott var att ha en pojkvän från fel land. Går inte in på detaljer. Begreppet hedersrelaterat fanns inte, men fenomenet, brottet mot mänskliga rättigheter. Jag hade alltså lyckan att vara en kugge i kvinnojouren i Växjö. Vi hade kurser och utbildningar – mycket bra sådana - i ämnet hedersrelaterat. Jag har känt mig hur kunnig som helst i klaner och olikheter i system, att det är skillnader i länder med utvecklad statlig styrning och där det inte finns någon styrning utan släkter och familjer har hand om rättsskipning etc. 2016 skrev jag för (V) i Växjö en motion om en handlingsplan mot just hedersrelaterat våld, könsstympning och barnäktenskap.  Den blev bifallen av hela fullmäktige. I november 2020 kommer så planen. Jag blir så besviken. Jag kan inte säga hur besviken, när den är på dagordningen i budgetfullmäktige. Det är ju så mycket annat som ska beslutas. Jag yrkar återremiss för (V)s räkning. Förslaget till plan är inte det som beslutades. Den har blandat våld mot kvinnor och hedersrelaterat, fast det har så olika grunder och behov av bemötande. Den är tafflig (finns det inte korrekturläsare i kommunen?) och tar inte upp könsstympning och barnäktenskap över huvud taget. Nu vet jag att handling inte behöver en plan i alla lägen, även om det underlättar.  Men min besvikelse ligger där och äter. Vad är det som händer bakom kulisserna i Växjö kommun? Hur kan de ta fyra år på sig att komma med ett dåligt, ofullständigt förslag? Vilket ointresse!

Har mer på hjärtat men nu får det vara bra för idag.

Carin Högstedt

Växjö 20201202

@hgstedt

www.maqt.se

www.carhog14.se

carin.hogstedt@vaxjo.se