5. feb, 2020

Daglig verksamhet, LSS, särskilt boende, Kommunal, OB-tillägg, undersköterskor, nytt sjukhus?, NPM

Härligt! Hemma redan kl 17.00 och det är inte beckmörkt! Dagens stora möte var omsorgsnämndens arbetsutskott, som jag trodde skulle ta längre tid än tre timmar. Det räcker dock med total koncentration i tre timmar med många timmars förberedelser bakom. Mycket att läsa in den här gången. Allt kommer digitalt. Det är OK att spara papper, men vissa dokument på många sidor skulle vara bra att få på papper också. Det är mycket snabbare och lättare att hitta sina frågetecken, utropstecken och kommentarer i ett pappersdokument. Nåväl. Nog om det. Bra möte där jag upplevde att oppositionen S+V blev lyssnad på och fick flera frågor belysta och besvarade. Om 14 dagar är det nämndsmöte och då kommer vi att lägga konkreta förslag på flera punkter i ”Vägledning LSS” med mer.

På dagordningen ”Årsredovisning 2019” som jag läst noggrant. På 4-5 ställen står att LOV orsakat kostnadsökningar på grund av tomplatser. -Ja, det är ju det vi säger och var argument för vår motion om utträde ur Lagen om valfrihet, men det blev nej från de styrande i M+C+L+KD+MP. Det står också att pengar sparats genom att färre fått en plats i särskilt boende på grund av mer restriktiva bedömningar i besluten. Tydligt. Men de har haft mycket svårt att erkänna detta faktum. Min skrivelse om att se över Vägledningen SoL för plats i särskilt boende sas nej till idag. Så den restriktiva bedömningen kvarstår – och det skulle jag kunna acceptera om det fanns alternativ: trygghetsbostäder, gemenskapsboenden, servicebostäder, fler tillgängliga bostäder, hospice. Det är bedrövligt att Växjö kommun inte kommer loss med att bygga bostäder som tillfredsställer olika kategorier, behov och önskemål.  Bristen på valfrihet är uppenbar.

På dagordningen också ”översyn av daglig verksamhet”, som jag hade en insändare om igår i Smålandsposten. Här hade de styrande ett nytt förslag till beslut – inte det de skrev i sin insändare häromsistens (och som jag svarade på igår). Jag tar det som en seger för oppositionen och förnuftet. Det nya förslaget lästes upp. Det jag uppfattade var att det stämde väldigt bra med det som jag formulerat: Inte tal om två stora centrum för daglig verksamhet, men utveckling av nya platser och gärna företagsbaserade och föreningsanknutna. Tack för det! Växjö kommun har bra daglig verksamhet och ska fortsätta ha ännu fler platser och med kvalité och utifrån berördas vilja och behov.

(V) hade träff med Kommunal häromdagen. Tog upp vissa frågor från det mötet på sammanträdet idag, andra får bli skrivelser till nämnden. Detsamma gäller erfarenheter från besök på hemvårdsgrupp, särskilt boende Åbovägen och daglig verksamhet på S Vallviksvägen. Ibland känner jag mig överaktiv på mötena i arbetsutskottet, där jag är ersättare. Men skit samma. Det är min uppgift att använda alla arenor jag har tillträde till för det mina väljare/många medborgare anser rätt och riktigt. Punkt.

Har varit en innehållsrik vecka hittills. Träff med Kommunal som sagt, fullmäktigegrupp, kommunal grupp, styrelsemöte med ProLiv Kronoberg, styrelsemöte med ABF och så dagens begivenhet inklusive gruppmöte med S i omsorgsnämnden. Trött och ska ge mig själv ledigt resten av kvällen. Titta på Auktionssommar, bläddra i tidningar, gosa med Tassi.

Tre insändare i Smålandsposten idag som är mycket läsvärda, nej fyra förresten! Kommunal om att de styrande i Region Kronoberg drar tillbaka den tidigare höjningen av OB-tilläggen för undersköterskor, inte sjuksköterskor. Sorgligt och jag undrar om inte den moderatledda majoriteten i regionen biter sig i benet genom detta beslut. Herreminje! Att ställa grupp mot grupp, att göra regionen omtalad för detta beslut och mindre attraktivt. Kontraproduktivt! S+V är inte med på detta! Stig Johansson om att äldreomsorgen ska få kosta och om NPM, new public management. Jättebra, men snälla dra inte alla ”politiker” över en kam! Det är skillnader, mycket stora skillnader. Lennart Turesson skriver om skogens skötsel, biologisk mångfald och miljöanpassat skogsbruk. Bra! Och så ”Kan man gå torrskodd till nya sjukhuset?” Två läkare, båda väl kända i regionen, med ifrågasättande om det nya sjukhuset som planeras. Oavsett vad en tycker om nytt sjukhus kontra utveckla och bygga om/till det gamla, så är det bra med ifrågasättande. Ska bli intressant att läsa svar från den styrande majoriteten.

 Carin Högstedt

20200205

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se