7. nov, 2019

Arbetslöshet, brist på arbetare, validering, AF, halvering av sommarjobb, dö i trygghet

Det var ett trevligt ”lyssna, fika, fråga” på Tallgården i Växjö igår kväll. Blandad publik och då menar jag blandad, köns-, ålders- etnicitets-, språkmässigt. Inte minst det senare medför risk för missförstånd och vi från V-sidan har svårt att prata så enkelt som vi skulle behöva. Mest frågor om att få jobb, hur? vad? Finns alltså arbetslösa och brist på arbetare samtidigt. Förstår att de med utbildning i sina hemländer tycker det är vansinnigt att göra om hela utbildningen i Sverige för att få det jobb de kan. Validering har jag tjatat om i 20 år. Men de måste förstå att det kan vara bra med svenska krav på vissa yrkeskategorier. I England behövs det inte, säger någon. Där får somalier arbete och i USA. Och Kanada lägger jag till.  Det skulle kunnat vara Arbetsförmedlingens uppdrag att validera och med lite fart få ut folk på arbetsmarknaden. Men jag vet inte hur det ser ut i dagsläget. AFs handläggare är ju till stor del borta när nu hela den organisationen ska krossas – utan att något annat finns istället.

-          Vad gör ni här? Det är ju inte val nu! Säger någon, lite spydigt. Alla politiker kommer under valåret! -Jo, men vi avviker, säger jag. Vi har alltid valrörelse. Det blir mer lyssna, fika, fråga ett par gånger varje år här på Tallgården.

Ett par helt nya medlemmar var där. Vi gör om det hela frampå vårkanten. Får fundera på hur vi kan intensifiera lösningar på utbildning och arbete så alla kan försörja sig. Pratade mycket om behovet av undersköterskor t ex. Utbildning är A och O. Grundskola och gymnasium – utan det är vi så gott som chanslösa på arbetsmarknaden. Svenskar såväl som invandrade.

Och det är det som Björn Kleinhenz och Maria Garmer (V) skriver om i debattartikel i Smålandsposten idag: ”Det är dags för en jämlik skola i Växjö kommun”. Läs! Tankegångarna är ett steg, det viktigaste, för att alla ska få sin chans. Resurserna ska fördelas mer utifrån behoven till de olika skolorna.  Vänd på bladet i tidningen) och läs om hur det INTE ska gå till! När det infördes bl a betygskrav för att få sommarjobb – så blev antalet sommarjobbare ca hälften mot tidigare. Vi var stolta över att alla garanterades några veckors sommararbete. Slut på det. Betydligt färre tar nu sin chans att få göra något annat än plugga, få kontakter, träna språk, förstå vad som krävs på olika arbetsplatser. Så kontraproduktivt – om målet är att alla ska få sin chans! Jonas Aronsson har skrivit insändaren om denna fadäs (mitt ord) i Växjö kommun. Tack för den! Jonas.

Sedan läser jag om SigBrit Fors och hennes kamp för en plats på särskilt boende, för hon är mycket sjuk och trött. Blir totalfrustrerad. Känner denna SigBrit sedan jag kom till Växjö i slutet på 60-talet. Tillhörde olika partier men förenade oss i vissa kultur- och sociala frågor. Träffats på stan och kulturevenemang genom åren. Jag känner först när jag läser (www.smp.se) att helst vill jag bara ge f-n i allt som har med omsorgsnämnden att göra, så maktlös. Men nej. Agera är bättre. Jag gör en enkel skrivelse till nämnden om att nämnden ska få upp styrdokumentet (gräsligt ord) Vägledning SOL på dagordningen och se vad vi eventuellt behöver ändra för att få en mer värdig hantering av de som söker plats på särskilt boende. Ska se hur många av V.s ca 10 ändringsförslag när vägledningen antogs som har bäring på just detta ärende. Vi diskuterar inte enskildas ärenden i nämnden men kan ha berättelser som utgångspunkt. Noterar i artikeln att en kommunanställd inte törs uttala sig med namn. I Växjö kommun med sina fina värdegrunder? OBS ironi.

 

Hade tänkt göra helt andra saker denna dag men hamnade vid datorn. Lättar lite att kunna skriva om det som händer. Tack SigBritt för att du säger rakt ut att omsorgsnämnden är en katastrof! Jag menar det. Bra att vara tydlig. Det kan ta skruv.

Carin Högstedt

20191107

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se