17. sep, 2019

Martha Olsson, fuck cancer, minnesdag 2 år, Peo Hansen, människor som resurser

På dagen två år sedan maken L gick sin väg, på sjukhuset i Växjö, kl 8.00 på morgonen. Vi närmaste, inte minst geografiskt, ses vid graven i sen eftermiddag. Slumpartat men igår kväll hade ProLiv (prostatacancerföreningen) en föreläsning av onkologläkare Martha Olsson, från sjukhuset i Växjö. Som medlem i föreningen och även styrelsen var jag förstås där. Och ca 140 andra personer! Stort intresse, män och kvinnor.  Temat var återfall i prostatacancer. Martha var maken L.s läkare under de tre åren( med något avbrott) efter diagnosen. Vi har alltså suttit i många, många timmar alla tre och gått igenom provresultat, möjliga behandlingar och mediciner. Hörde aldrig maken L säga något negativt om Martha. Hon var klippan i tillvaron. Jag deltog ofta som anhörig i genomgångar och antecknade det som sas. Noterade att även om jag gjorde det, så var det svårt att komma ihåg efteråt, svårt att ta in. – Vad sas egentligen? Var det goda resultat eller dåliga?

Bra föreläsning, pedagogiskt upplägg. Sverige måste snabbt komma fram till någon form av allmän screaning. Det räddar liv. På den punkten ger jag mig aldrig. HUR det ska utformas är vetenskapens och professionens sak att komma fram till, men ATT är självklart och ytterst en politisk fråga, om pengar.

Läste Dagens ETC från 12/9. Peo Hansen, professor i statsvetenskap vid Linköpingsuniversitet, verkar på Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, skriver på två helsidor om ekonomi och rubriken ”Invandringen rustar Sverige”. Han beskriver läget i olika länder i Europa och hur ”Utvandringsländer förlorar, invandringsländer vinner. Varför? Jo, därför att människor är reella resurser som inget land kan vara utan”.  Utgångspunkten för Hansen är alltså att människor är en resurs. Polen har massutvandring men har lyckats rätt väl med att öka invandringen. Rumänien har massutvandring, är tömt på läkare t ex, som istället arbetar i rikare länder och upprätthåller välfärden där. Ändå beskrivs migrationen som ett hot och finansiell börda. -Ja, en befrielse att läsa en ekonomisk analys som utgår från människor som resurser. Vi är så omgärdade av synen på (vissa) människor som kostnader, så snart är vi fast i ett tänkande som för ett antal år sedan faktiskt var otänkbart. Dagens ETC finns som nättidning.

På torsdag morgon åker jag till Rhodos tillsammans med barnbarnens farmor. Att döma av vädret där, så blir det mycket badande, vilket vi båda är förtjusta i. Jag var på Rhodos 1976 med två av döttrarna, första charterresan ever. Lär inte känna igen mig!

Men innan dess är det mycket som ska göras. Ambitionen är att få iväg ett par skrivelser om äldreomsorg, som ligger och gror i huvudet. Skrivbordet är kaos. Ostruken tvätt. Besök hos sjukgymnasten. V Växjös styrelsemöte. Bara att sättas igång! Kallt ute, sju grader idag när jag steg upp.

Carin Högstedt

20190917

@hgstedt

www.maqt.se

www.carhog14.se

carin.hogstedt@vaxjo.se