9. apr, 2019

Smålandssamarbete (V), cirkulär upphandling, omsorgens arbetsmiljö, motionsbank, cykelglädje

Härligt! Min cykel har varit på vårtrimning – äntligen fick jag det gjort. Nu flyger jag fram! Nåja. Det är mer attraktivt att cykla i alla fall. Tycker jag har vaknat ur en efterhängsen trötthetsdvala, tack vare cykeln, ljuset och spirande liv i naturen. Fått ner penséer i krukor både på altanen och maken L.s grav på kyrkogården. De klarar minusgrader som t ex den gångna natten.

Gårdagen full av möten. Först regiongruppen som träffade motsvarande från Jönköpings och Kalmar län. Trevligt och informativt. Vi utbytte motioner, diskuterade sjukhusbyggen – kostnader och jämförelser med Jönköping som har erfarenhet av nybyggen från senare tid. Vi pratade NPM (New Public Management), psykisk ohälsa och s k partnering. Vi jämförde villkoren för förtroendevalda i de tre regionerna. I Kalmar län finns 15 heltidsarvoderade kommunalråd!!! Självklart där att alla partier har bra förutsättningar att arbeta. (Men 15 är att ta i!).  Vi kände oss lite som fattiga kusinen från landet vi från Region Kronoberg. Dock inte när det gäller politiskt förtroende från väljarna! Nu ska vi ta upp den här vänskapen och fortsätta utbytet – också med Skåne och Blekinge. Vi kan också driva frågor tillsammans föreställer jag mig, t ex järnvägar och annan kollektivtrafik.

Sedan gruppmöte med Växjös fullmäktigegrupp. Förberedde kommunstyrelsen idag och fullmäktige senare i månaden. Tyvärr inte så spännande ärenden! Vi har flera motioner ”på vänt” men de kommer inte upp denna månad, trots att det faktiskt står i en redovisning att tre av dem skulle komma i april. Nåväl. Årsredovisningen finns på fullmäktiges dagordning och den är viktig. Vad hände 2018? Hur gick det ekonomiskt, ekologiskt, socialt? Svaren blir utgångspunkt för budgeten som ska göras inför junimöte. Omsorgsnämnden gick med 47 milj kr i underskott 2018. Jag påminner återigen om att V-budgeten för 2019 innehåller 50 milj kr mer än den borgerliga budgeten för omsorgsnämnden. Hade verkligen behövts! I dagens lokala tidning finns artikel om att Arbetsmiljöverket har granskat Växjö kommuns omsorgsförvaltning arbetsmiljö, t ex för enhetscheferna. Risk för ohälsa! Direktiv att gå igenom och svara på frågor om arbetsmiljön och om inte brister åtgärdas kan det bli  ”föreläggande eller förbud”. Inte konstigt att sjuktalen är höga inom denna nämnds personalkrets. Sparandet tär och det uppstår en ond cirkel som definitivt inte har något med cirkulär ekonomi att göra. Misshushållning med resurser är det.

 Samtidigt kommer nu besked om att regeringens vårändringsbudget innehåller nerskärningar av statsbidrag till kommunernas äldreomsorg. Så var det med den välfärden. Det har jag förutspått tidigare. Med så mycket skattesänkningar som januariöverenskommelsen innehåller, så går det inte ihop sig att bidra till välfärden, omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar t ex. Förra mandatperioden var en fantastisk period ur kommun- och regionperspektiv; med vänsterpartiet med i budgetförhandlingarna kom många nya reformer och ökade statsbidrag. Nu är det slut med det. Borgerlig politik har alltid sett kommuner/regioner som potentiella sparpaket enligt min erfarenhet.

Well. Så hade vi möte med hela kommunala gruppen. Livligt om mycket och nya idéer i motionsbanken. Klartecken för mitt motionsförslag, författat igår morse. Handlar om ”cirkulär upphandling”. Ska utveckla det vid tillfälle.

Idag ska vi i kommungruppen ägna oss åt simhallsbygget, vår inriktning till placering, utformning och innehåll. Ska träffa arkitekt och så lyssna på allmänhetens åsikter på kommunens öppna infomöte om kommande simhall. I morgon träff med SRF, Synskadades Riksförbund, och så omsorgsnämndens arbetsutskott och även en extranämnd.

Ha det gott!

Carin Högstedt

20190409

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se