15. mar, 2019

Fridaysforfuture, serviceresor, Greta, NPM, existentiellt, minuträkning, körkort krävs

Fredag kväll. Hemma efter liten utflykt med en av döttrarna till Hovmantorps Folkets Hus, där det är visning inför auktion i morgon. Kollade grejerna men hittade inget vi måste ha. Innan dess möte med V-gruppen i Region Kronoberg och träff med ledningen för Serviceresor (färdtjänst och sjukresor). Bra genomgång av vad nya avtalet innebär. Förbättringar miljömässigt med fossilfria bilar. Kvalitetskontrollant anställd. Egenavgiften för sjukresor höjd från 100 kr till 150. Dock ligger högkostnadsskyddet kvar på 1800 kr. Samåkning inom färdtjänsten medför längre restid för en del passagerare och det är inte  populärt.  Mycket, koncis och bra information på en dryg timme!

När jag gick från mötet i regionhuset, så hamnade jag mitt i en klimatmanifestation utanför kommunhuset. Mycket folk, många ungdomar, som följer Gretas exempel! Varje fredag framöver kl 15-16 är det manifestation. Naturskyddsföreningen arrangerar i samarbete med Studiefrämjandet. Hädanefter tänker jag delta varje fredag som är möjlig för mig. #fridaysforfuture.

Igår kväll på Bibliotekets Vänners föreläsningskväll med Stefan Edman, författare, biolog m m, som bott och verkat i Växjö under 20 år, men drog till Västkusten för ett antal år sedan. Fullt i salen och ett spirituellt samtal mellan Stefan och Christer Petersson, läkare, författare och ordförande i vår livaktiga förening Bibliotekets Vänner. Dialogen handlade om Stefans senaste bok, ”Mot alla odds”, om universum och människans plats i det, om existentiella frågor, om skapelsen, Gud och religionens betydelse, klimathot och mycket annat. Nästa begivenhet med Bibliotekets Vänner är 4 april. Då kommer filosofen Jonna Bornemark. Hon är känd från Sveriges Radios ”filosofiska rummet”, sommarprat och hennes senaste bok ”Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde”. Jonna Bornemark kommer att ge oss en välbehövlig kritisk granskning av New Public Management (NPM), den styrform som blivit förhärskande i offentlig sektor och som är hämtad från privat industristyrning. Passar således illa för verksamhet som handlar om t ex vård och omsorg av människor. Tänker på det dagligen när jag möter hemtjänstpersonal hemma på min gård, vilka är på väg till behövande vårdtagare; de småspringer och har näsan i mobilen. Kan inte tolka det på annat sätt än att de är jagade av minuträknande.

Möte med omsorgsnämnden i onsdags blev fyra timmar långt. Mesta tiden tog ärendet ”kompetensförsörjningsplan”. Den handlar om hur kommunen ska kunna rekrytera och behålla personal. Saknas utbildad arbetskraft inom flera kategorier och inte bara i Växjö kommun utan i hela landet. Många inom vård och omsorg går i pension de närmaste åren. Många arbetar deltid för att de inte orkar mer. Fanns ett förslag från den borgerliga majoriteten, som det inte var något fel på, men S och V hade åtta tilläggsförslag, varav sju gemensamma. Efter ajournering (paus) hade de borgerliga kommit fram till att ett förslag ville de bifalla, övriga sju avslogs. Vi var verkligen modesta i våra yrkanden. Jag tog inte till storsläggan sex timmars arbetsdag t ex. Det ska (V) skriva motion till fullmäktige om. Nä, vi föreslog att särskilt rikta in information om vård- och omsorgsyrkena till studenter och att betala teoristudierna för körkort för omsorgsstuderande och medarbetare som inte har körkort, som exempel. Det senare har varit infört i kommunen, men sedan tagits bort. Dumt att inte ta tillvara alla möjligheter att få och behålla medarbetare. Teoridelen kan inte vara några kostnader att tala om för kommunen men avgörande för en enskild individs val av arbetsplats. Märkligt också att få avslag på yrkande att när personal på en arbetsplats vill bilda en intraprenad så ska omsorgsnämnden se positivt på det. Jag har bestämt för mig att Liberalerna är för intraprenader!? Bra samarbete S+V och i vissa voteringar fick vi stöd av SD. Till exempel körkortet. Då blir utslaget 8 – 7 i nämnden, annars 9 – 6. Ett yrkande från (L) om utbildning av personliga assistenter köpte vi från oppositionen direkt.

De fyra timmarna innehöll också mycket annat. Prognosen för 2019 års bokslut är minus 50 miljoner. Stolt över att (V) i budgeten i juni hade 50 milj kr mer i sin budget till omsorgsnämnden än de borgerliga hade! Hade suttit bra med de pengarna istället för ett evigt sparande. Så jäkla rätt vi hade!

Carin Högstedt

20190315

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

tel 0706214959