24. jan, 2019

Tufvanängen, Campus, Videum AB, NPM, Bornemark, Barn- o Ungdomsrehab, statsbidrag till välfärden?

Det har blivit het diskussion om Växjö kommuns kommunikatörer. Hur många är de? Olika bud. Självfallet en definitions- och benämningsfråga. Det intressanta är om och hur administrationen växer medan folket på golvet styrs och jagas av minuträkningsappar i mobilerna. Speciellt de anställda i vård och omsorg. Bra att styrningsmodellen NPM (new public management) kommit upp till ytan och med ett bra exempel (kommunikatörer kontra undersköterskor). 4 april kommer filosofen Jonna Bornemark till Växjö och stadsbiblioteket. Bibliotekets vänner har bjudit in till en föreläsning på temat, kl 18.00, sal Galaxen i källarplanet. Hennes bok ”Det omätbaras renässans” har väckt mycket intresse och många lyssnade med intresse på hennes sommarprogram. Ur en recension: ”Filosofen Jonna Bornemark blottlägger det standardiserade samhällets vansinne” (Expressen). Inte bara jag som fram mot den kvällen. Konstaterar att (V) i Växjö kommun har en motion till kommunfullmäktige om NPM. Ska bli intressant att se svar på den.

Häromdagen utgick ett påbud från KS ordförande att det stundar svårare tider och kommunchefen ska komma med förslag till besparingar. Vad är det då som hänt i denna kommun? Antyddes sämre skatteintäkter. Men det är i första hand - min analys - att olika statsbidrag minskar på grund av dels högerbudgeten som röstades igenom, dels nya regeringens politik, som i vissa fall inte kan ändra på M-KD-budgeten, i vissa fall inte har föreslagit tillräckliga resurser till välfärden (min absoluta bedömning när skattesänkningar prioriteras). Jag vill påstå att det är tämligen rörigt vilka statsbidrag som kommer eller ej och vilket år. -Varför bry sig om detta då? Det blir som det blir. -Jo, det är faktiskt kommuner och regioner/landsting som står för välfärden, den grundläggande, vård, utbildning, omsorg, socialtjänst. I Sverige har vi hög kommunalskatt för att tillgodose just dessa grundläggande behov. Men det krävs också statsbidrag för att det ska gå ihop sig. Det är därför synnerligen viktigt att bidragen är förutsägbara, inte åker upp och ner, för planeringen i kommunerna. Just nu visar rapport på en minskning av resurserna i Växjö kommun jämfört med budget på minus 44 miljoner, varav minskade statsbidrag är stora posten. För år 2020 minus 63 miljoner. Det är kännbara summor! Ska bli intressant att se hur den nya regeringen kommer att hantera kommuner och regioner. 5 miljarder har jag för mig har lovats till välfärden. Det låter mycket men när det fördelats till alla som ska ha är det inte det. För Växjö kommun bedömningsmässigt 25 miljoner kr.

Studenterna vid Linnéuniversitetet tar strid för sitt campus! Välskriven insändare idag i Smp om och mot planer på två åttavåningshus med hyresrätter i privat regi på Tufvanängen, som är den centrala mötesplatsen på campus, där olika evenemang  har sin plats. Campus i Växjö har jag alltid direkt beundrat. Har varit där mycket i olika uppdrag, t ex vice ordförande i Videum AB, som bygger och förvaltar lokaler till universitetet. Regionförbundet Kronoberg fanns här också tidigare. Det är ett vackert campus! Har ett speciellt ljus, precis som I11-området i andra änden på stan. Jag brukar tänka ”Skagenljus”. I alla fall blir jag på gott humör av campus med enligt min mening snygga hus och öppna ytor. Måste vara det finaste i Sverige!

Finns det möjligen någon annan plats att förlägga de två husen på än just den äng som studenterna vill ha kvar som mötesplats? I tider av expansion gäller det att ibland sätta stopp. I slutet på 1900-talet revs det hej vilt för att bygga nytt. I vår tid förtätas det till max. Det gäller att hålla balansen och inte bygga in vantrivsel, trängsel, förlorade mötesplatser/ grönytor och attraktivitet.

Svarade på en insändare igår om Barn- och Ungdomsrehabs behov av ny placering och nya lokaler, ett av våra tydliga mål i vårt regionprogram inför valet och denna mandatperiod. Ett studiebesök där det nu ligger på Älgvägen i Växjö var en aha-upplevelse med mycket ny information och nya insikter.

Minus 13 grader när jag steg upp idag. Dåligt samvete för att jag inte tömt alla blomkrukor på altanen. De kan faktiskt sprängas av kylan.

Carin Högstedt

190124

@hgstedt

www.maqt.se

www.carhog14.se

carin.hogstedt@vaxjo.se