20. nov, 2018

En dags kommunfullmäktige från min horisont, trafik- och cykelvägplan, budgetar

Hemma efter en dags kommunfullmäktige, från kl 9.00 till 16.30 med start kl 8.00 för gruppmöte med Vänsterpartiets fullmäktigegrupp. Känner hur den förkylning och lätta feber jag förträngt hela dagen, med Ipren och beslutsamhet, nu är tillbaka. Det är väl OK. Får ta det lugnt resten av kvällen och sova mig i form. I morgon är det viktigaste att producera (V)äxjös kommunnytt, flygbladet som ska tryckas i ca 10 000 ex och ut till folket. Det kommer att gå bra. Vi i gruppen har delat upp skrivandet mellan oss. Manus ska vara färdiga på förmiddagen. Sedan gäller redigering, korrekturläsning och tryckning.

-          Vad hände under de sju-åtta timmarnas fullmäktige idag då? Ja, det är onekligen mycket ord som uttalas och om alla stämde så lever vi i den bästa av kommuner. Och så är de inte.

-          Först fick vi information om nya kommunhuset av kommunstyrelsens ordförande. På dagordningen fanns också en revisionsrapport om just kommunhusprojektet med diverse kritik. Den ska kommunstyrelsen besvara och det tas upp igen i fullmäktige. Tämligen mild kritik men det finns att ta fasta på för både Vöfab (bolaget som styr bygget) och kommunstyrelsen. Jag ställde frågor på både rapporten och informationen.

-          Så fick vi information om simhallsbygget. Kommunstyrelsens ordförande föredrog både historik och nuläget. Inget att anmärka på. Här har Växjö kommuns invånare verkligen engagerat sig, protesterat och fått gehör. Det pågår en förutsättningslös utredning av var och till vilket pris en ny eller om- och tillbyggd simhall ska placeras. Växjöborna är övertygade om att nuvarande placering vid Växjösjön är överlägset alla andra. Håller med!

-          Sedan var det dags för ledamöternas frågestund och idag mycket frågande. Vänsterpartisterna, inte minst, var aktiva och tog upp ISTs lärplattform, lärarlöner, rankingen av utbildningen på plats 188, knepigt möte med trafik på nybyggd cykelväg, stödet till verksamheten på Braåsgården, Kulturvisionen för Ringsbergsområdet.  Ledamöternas frågestund är en framgång i Växjö kommun; korta frågor, korta svar på aktuella problem.

-          Enda interpellationen som lämnats in var min egen om hur Växjö kommun använder möjligheten att i upphandlingar ställa krav på att människor som står långt från arbetsmarknaden anställs. Det är möjligt enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) att ställa sådana krav likväl som krav på klimat- och miljöhänsyn. Jag fick ett bättre svar och mer positivt än jag trott! Ja, Växjö kommun använder möjligheten. Inom parentes inte så konstigt för det har S+V fått igenom via motion för ett antal år sedan. Skit samma, bra svar och det blev en information om något som jag tror väldigt få känner till är möjligt. Sverige är inte särskilt bra. Andra länder är framstående inom detta, som Finland, Belgien, Holland. Bara Växjö kommun handlar upp för en miljard om året. Det ger makt att ställa krav på att en entreprenör ska använda ett antal långtidsarbetslösa i den verksamhet som kommunen köper.

-          Nästa punkt jag var engagerad i var V-motionen om att ta fram en handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionshinder. Den tredje i raden på samma tema. Mycket förståelse och fina ord men inte bifall från övriga partier. Kanske ändå att en viss förståelse kan skönjas. I voteringen fick vi stöd av hela SD-gruppen, som numera leds av en f d tillgänglighetskonsult.

-          Trafikplan och cykelvägplan – alla partier överens på detta mer övergripande plan. Vi i V kunde ha härjat om Trafikplats Fagrabäck och andra planer på att underlätta för bilismen, men avstod. Cykelvägplanen är en god ambition och trafikplanen likaså, även om den senare endast handlar om Växjö stad. Det kommer att bli en uppgift att bevaka varje budget och beslut så att det går mot en ekologiskt och social hållbar framtid.

-          Till slut var det budget för 2019 och framåt på dagordningen, samma budgetar som vi tog beslut om i juni i år.  Det fanns då tre budgetförslag, Blågröna, Socialdemokraternas och Vänsterpartiets. Nu föreslog vi samma budgetar med några redaktionella förändringar.  -Skulle vi ta om den debatten? Nja. Socialdemokraterna satsade på det. Jag gjorde en rapsodi, en sammanfattning, av vår budget och vad som särskiljer den från de övriga två och vilka omedelbara reformer vi ser nödvändiga att genomföra. Vi kommer att föreslå mycket av innehållet i vår budget i motioner under mandatperioden. Det fick räcka för dagen.

-          Nästan läggdags för att orka med morgondagen. Nöjd med våra insatser under dagen och som Johnny (V) sa: Den mest progressiva budgeten av alla!

-          Carin Högstedt

20181120

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vxjo.se