13. apr, 2018

Forskning är utveckling, Rädda LSS! Barnens bästa, sex timmar/dag, Åsnen

Nu har jag inte bara hört utan även sett storlommen. Tyvärr blåser det något helt otroligt från öster över sjön och in på altanen. Går inte att sitta ute. Saker flyger omkring. Ska emellertid stillna vad jag kan se av prognoser.

Hemma efter intensiv dag och vecka. Strax bostadsrättsföreningens valberedningsmöte hos mig. Kanske har vi alla bitar på plats? Vi hittade ingen annan tid än fredag kväll, vilket i och för sig inte är något problem.

Idag tre timmars möte med Region Kronobergs Forsknings- och utvecklingsberedning (FoU), där jag är ordförande sedan rätt kort tid. Tänk att en vanlig fredag förmiddag få insupa forskares berättelser om vad de önskar sätta igång av projekt och vad de har forskat och disputerat på. ”Barnens bästa gäller!” i Kronoberg. Torbjörn från Linnéuniversitetet informerade om vad enheten (fel ord) Socialt arbete ägnar sig åt i allmänhet och om möjlig följeforskning kring det som kan kallas Skottlandsmodellen eller ”tidiga insatser”. Helen miljöansvarig på Region Kronoberg informerade om arbetet med att få fram en handlingsplan för Agenda 2030. Frågan är hur FoU-beredningen kan bistå i det. Nu vet vi i alla fall tidsplan och tankegångar. Charlotte (Lotta) gav oss en sammanfattning av sin avhandling, som hon disputerade med 15/3, om rehabilitering av patienter med värk i rygg och nacke. Åratals forskning med hjälp av väldigt många patienter för att utröna möjligheter för den enskilda att fortsätta arbeta, arbetsgivarens ansvar och patienternas syn på situationen. Väldigt mycket mer mångfacetterat än det låter när jag skriver, och intressant att höra om val av metoder i forskningen.

Jag är nöjd med att se vad de nya pengarna (5 milj kr varje år i tre år) kan åstadkomma av förbättringar i medarbetarnas möjligheter att på deltid i sin tjänst kunna forska. Det gäller läkare och sjuksköterskor. På de senare satsas nu massivt på utbildningsdagar för att visa på möjligheterna att söka forskningsbidrag. Alla dessa insatser kan underlätta Region Kronobergs rekrytering och intresset för att arbeta i regionen. Säkert skulle vi kunna dubbla insatsen ekonomiskt och få ut ännu mer av nytta för patienter, anhöriga, medarbetare. Viktigt att driva dessa frågor som sällan väcker större politiskt intresse. 

Ja, det kändes bra efter det mötet. En bisak men synnerligen rolig överraskning; med på mötet satt en ny medarbetare på Region Kronobergs utvecklingsavdelning, Andreas Liljenrud, tillbaka i Växjö från Stockholm efter jag vet inte hur många år. Vi samarbetade en gång i tiden kring jämställdhet i allmänhet – han var då fritidsledare – och en jämställdhetskonferens i synnerhet. Jag var då ordförande i Växjö kommuns jämställdhetskommitté och vi hade tvådagars rikskonferens varje år i många år. Andreas var konferencier den gång jag tänker på, då vi på kvällen samlade 800 i publiken med Jämos Claes Borgström bl a. Jädrar vilka tider! Vilket intresse! Var är det idag? Noterade på bokslutsdag häromsistens med heldags föredragningar från chefer i kommunen att jämställdhet nämndes av en enda, nämligen personalchefen. Ja, det är värt en egen avhandling. Vart tog jämställdhetsarbetet vägen? Om det fortsatt oförtrutet -  hade då #metoo! behövts?

På eftermiddagen årsstämma och styrelsemöte i mitt andra regionala uppdrag – Destination Småland AB.  Som alltid fruktbart, informativt, positivt, trevligt. Besöksnäringen går framåt. Även i Kronoberg. Vår VD och personal är på hugget, snart invigs Kronobergs första nationalpark vid Åsnen.

I veckan en heldag på mässan/mötesplatsen Funka för livet. Jag valde att delta i Rikskonvent LSS och fick många aspekter på denna lag om stöd och service för personer med funktionsnedsättningar, den lag som nu 2018 är i upplösning. 1498 personer har förlorat sin assistans från 2015 till idag, sa Bengt Eliasson (L), riksdagsledamot och han skrädde inte orden. Andra föreläsare talade t ex om vad som kan göras för att kommunicera med en person som varken kan tala eller skriva. Superintressant. Kommunalråd (S) från Botkyrka talade om varför Botkyrka 2016 blev bästa LSS-kommun. Lågmält och konkret – vad kan göras inom lagens ramar. Verkligen inspirerande! Tack Tuva!

Så de interna mötena! Valledningar, distriktsstyrelsens arbetsutskott – det fyllde på hela veckan. Igår kväll föreläsning om Sex timmars arbetsdag av partikamrat från Skåne, som suttit i partiets utredning i ämnet, ”Striden om tiden”. Bra innehåll och möte, men jag var väldigt trött och sliten vid det dagset måste jag erkänna. Vadan dessa eviga krav på att komma hem för att förbereda denna dags möten? Jag har ju inte gjort annat än förberett möten i en herrans massa år!

Nåväl. Nu är det fredag kväll. En tredjedel av valberedningen i bostadsrättsföreningen sjuk. Vi skjuter upp till söndag kväll. Inte helt löst hur styrelsen ska se ut alltså ännu.

Trevlig helg!

Carin Högstedt

180413

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se