7. nov, 2017

Demens och poesi, inläsningsservice, måltidssparande, kulturmiljöer, idrott o jämställdhet

Denna tisdag blev innehållsrik och lång arbetsdag. 8.30 på plats i kommunhuset för ”Dialog kring kommunalt kulturmiljöarbete i Växjö kommun”. Länsstyrelsen och kommunstyrelsen i dialog om riksintressen, kommunen har åtta sådana områden, Växjö centrum är ett, Jät odlingslandskap ett annat. En annan fråga var hur kulturmiljön i växande stad, tätort och landsbygd kan tas tillvara. Samhällsbyggnadstjänstepersoner från Helsingborg berättade om sin översiktsplan för centrum i den staden. Sedan diskussioner i mindre grupper. Helsingborg har en antikvarie anställd. Inte tänkt tanken att Växjö kommun skulle ha det. Men fick en aha-upplevelse. Länsstyrelsen har en annan roll, granskande, Kanske skulle konfliktytan mellan kommun och länsstyrelse minska om Växjö kommun hade en egen antikvarie och arbetade förebyggande (proaktivt)? Intressant förmiddag. Jag försökte få in det som finns utanför Växjö stad i diskussionerna. Fattade också att Kronobergs slottruin inte är något riksintresse utan en fornlämning. Hur som helst – restaurera ruinen så den kan användas mer aktivt kulturellt och stimulera besöksnäringen! Gärna en attraktion för barn och deras familjer!

Så kommunstyrelsen på eftermiddagen. Många ärenden men de flesta inte så heta. Kommunstyrelsens internbudget – S+V yrkade att sparmål på måltidsorganisatione på tre milj kr tas bort och efter fråga så yrkade vi också att inläsningsservice för synskadade ska fortsätta inom kommunstyrelsens hägn. Den är nerlagd inom socialnämnden (Arbete och välfärd). Det senare gick igenom, efter en paus i mötet! Om det blir digitalt eller mänsklig funktion har vi inte sagt något om. Huvudsaken är att den servicen finns kvar.

Trafikverkets remiss över Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2019 är ett viktigt dokument. (V) köpte det  föreslagna yttrandetmen yrkade på att hyllandet avTrafikplats Fagrabäck skulle tas bort ur yttrandet. Ensamma om det förstås. I övrigt köpte vi yttrandet som innehåller en hel del kritik av förslaget till plan när det gäller behovet av dubbelspår Alvesta-Växjö t ex, som ligger utanför Trafikverkets plan.

”Förändring av bidrag till Fotbollsfastigheter i Växjö AB” handlar om en hybridgräsplan på Arenastaden och 100 000 kr mer i bidrag till Öster. I underlag till beslut står att hybridgräsplanen bl a ska ge killar och tjejer samma möjligheter till arenan. Det vill säga här sägs rakt ut att de har inte samma möjligheter idag! Trots villkor om jämställdhet när det gäller bidragen (drygt åtta milj kr per år), trots mångfaldsprogram osv. Löst jämställdheten med hybridgräs och 100 tkr!? Tror inte det.

Så avslutades dagen på Växjö stadsbibliotek där Bibliotekets vänner hade litteraturafton med Ulf Karl Olov Nilsson (UKON), författare, psykolog och psykoanalytiker om Glömskans bibliotek, demens, vansinne och litteratur. En dryg timme bara sitta och lyssna, inga krav, med partikamrat och vän Eva-Britt och en stor publik på ett rätt udda tema, måste jag väl säga. Så skönt och riktigt underhållande. Blir vi en annan person som dementa? Frågan är ställd. Men kanske inte. Skillnader mellan psykoanalys på den klassiska divanen eller kognitiv beteendeterapi (KBT)? Det är skillnader men UKON dömde inte ut någon metod.

Nu ska jag studera fullmånen en stund. Behöver lite meditation varje dag.

Carin Högstedt

171107

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

tel 0724525559

Ingen lösning på problem med kommuntelefonen i sikte, enligt upplysning på kommunstyrelsen idag. Tele2 och Telenor jobbar på det. Och det har de gjort i två månader nu!