11. okt, 2017

Norregårdskolan, intraprenad, nytt kommunhus - inte nu, Volvo Braås, ojämställdhet bakom ohälsa

Trots en fram och tillbaka böljande förkylning gick jag till Stadsbiblioteket i Växjö igår kväll. Bibliotekets vänner bjöd på ”Gutenberggalaxens nova”, föredrag av författaren Nina Burton om boken som fick Augustpris 2016. Som ledamot i styrelsen för vännerna finns ju en lojalitet att gå och lyssna på våra arrangemang. Lite fördomsfullt tänkte jag att hur många är intresserade av Erasmus av Rotterdam, renässanshumanismen och 1500-talets medierevolution? Bäst att gå och fylla ut publiken. -Haha! Återigen så gott som fullt, 150 platser, intensivt lyssnande, långa applåder, många frågor. Och mycken ny kunskap! Fantastiskt att höra Nina beskriva hur Erasmus och tiden efter 1492 innehöll motsvarigheter till vår tids bokmässor, Internet, Facebook, twitter. Nätverk, flygblad med pamfletter, postgång med kurirer, gränsöverskridande... Erasmus själv ständigt på resa, hela livet, skrev motsvarande fyra hyllmetrar, ville dialog, samtal istället för konflikter... En sådan här timme i livet som ger mer än en kan ta emot av kunskaper och perspektiv. 1492 är året då renässansen tar sin början och medeltiden ligger bakom. 1492 rymde Erasmus från klosterlivet, Columbus ”upptäckte” en ny kontinent, boktryckarkonsten satte fart. Om jag sammanfattar Burton rätt.

Jag har pläderat i Bibliotekets vänners styrelse för att ta hit Gunnela Björk för att tala om Kata Dahlström och sin nya bok om henne. Försök har gjorts men en annan förening (återkommer om det) hann före. Bra att hon kommer! Johannes Anyuru, ”De kommer drunkna i sina mödrars tårar”, bördig från Araby i Växjö, kommer också. Här har jag datum: 8 november.

Fick iväg en interpellation om hur personalutvecklingen ter sig i Växjö kommun. Växer andel medarbetare med kontrollerande, ledande, styrande arbetsuppgifter på bekostnad av de som verkställer välfärden, de ”på golvet”, lärare och vårdpersonal? (Finns i sin helhet på www.vvaxjo.se). I övrigt har vår kommunala grupp gjort arbetsplatsbesök på Volvo i Braås, ca 900 anställda, största privata företaget i Växjö kommun, som gör stora saker, dumprar för schaktarbete i dagbrott  i hela världen. Imponerande, precision, Cotvå-fri fabrik,svetsare är ett bristyrke. Sådana här dumprar görs globalt sett bara i Braås och ett ställe i Brasilien. 39% marknadsandel globalt. Roligt att delta i detta besök!

Dagens ETC 9/10 - ledaren av Somar Al Naher, ”Att vara kvinna är en omöjlig ekvation”, klart läsvärt. Med tanke på all sjukskrivning, stressrelaterade sjukdomar, utmattning och psykisk ohälsa bland flickor/kvinnor – så kanske kvinnor ska säga: Nej, vi kan inte, vi klarar inte alla dessa krav! Istället för att säga: Ja, vi kan, alltid, överallt, allting! Kanske, säger Somar Al Naher är det en politisk radikalitet att säga nej till alla krav, att vägra bli utsugen. Jag kan hålla med om att ”istället för att omkullkasta manssamhället har resultatet blivit att kvinnor blivit en del av det manliga kapitalistiska maskineriet”, även om jag inte uttrycker mig i de termerna vanligtvis. Samtidigt är jag livrädd för att kvinnor ska bli beroende av män för sin försörjning – igen. Framtiden måste innebära att både kvinnor och män erkänner sina begränsningar och tar hand om reproduktionen och det obetalda arbetet i lika hög utsträckning. Alla kommer att må bättre när den betalda arbetstiden kortas.

Smp idag 11/10, artikel av V.s fullmäktigeledamöter med den tydliga rubriken ”Nytt kommunhus behövs inte nu”.

En annan rubrik i samma tidning: ”Ingen intraprenad på Norregårdskolan”. Blir förtvivlad över senfärdigheten när de anställda på en skola vill ha något mer frihet att leda och utveckla. Vårterminen 2019 kanske det kan starta enligt ordföranden i Utbildningsnämnden. Förstår inte argumentationen att det skulle bli negativa konsekvenser för andra skolor. Det har väl aldrig varit några problem med privatiseringar och entreprenader till utomstående företag! Eller? Växjö kommun har väldigt få intraprenader. Varje begäran från arbetsplatser som vill förändra ska tas på allvar och uppmuntras. Om det är vi i (V) helt överens.

Börjat mata fåglarna. Ett stort gäng pilfinkar uppskattar det och så även skator och kajor som gärna förser sig.

Ha en god onsdag! Lite blå himmel just nu i Sandsbro, Växjö.

Carin Högstedt

171011

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

tel 0706214959