15. aug, 2017

Fågelskydd, Fagrabäck, aktivistsök, LRF, till skogs, fikondags, arbeteåtalla

Så har den här dagen blivit kväll och himlen är tämligen blå. Cyklat både igår och idag ca 13 km/dag. Det gillar min sjukgymnast, som jag träffade igår. Han har en hypotes i alla fall, inte diagnos, att det är ena höften det onda sitter i, inte knäet,  och att det är begynnande artros. Jag fick rörelseschema och så ska vi träffas om 14 dagar. Rörelse och motion ska hjälpa. F-n tro´t, men jag sätter min tillit till denne unge man.

Jobbade i söndags med att formulera ett yttrande till Region Kronobergs Länstransportplan (LTP). Gick bra. Skickade den igår kväll till kommunkansliet för vidare befordran till dagens kommunstyrelse. Kan ju inte läsa upp över en A4 på mötet. Fick reda på att ärendet skulle tas bort från dagordningen idag! Hade inte behövt ha bråttom, men är ändå nöjd. Partikamraterna köpte förslaget och nu är det ute. Övriga partier har en månad på sig att fundera över om förslaget till Länstransportplan är i linje med klimat- och miljömålen. (V)s yttrande utgår helt från miljökonsekvensbeskrivningen och övergripande mål, inte detaljer om ett vägbygge här eller där. Något parti ska vara miljöparti. Idag hade vi detaljplanen för Trafikplats Fagrabäck på kommunstyrelsen. Skriftlig reservation – finns på www.vvaxjo.se  . Där ska jag även lägga ut yttrandet över LTP.

Igår hade Växjös kommunala grupp första mötet efter semestern. Vi ligger väl framme i valplaneringen (ja, 2018 års val) – mest verkställighet som ska till. Och fler aktivister! Partiarbete går inte på räls. Det är arbete som gäller, hårt arbete. Men ju fler, ju lättare och effektivare! Målet är givet: Jämställdhet, jämlikhet, solidaritet och hållbar utveckling, ekologiskt, socialt, ekonomiskt. Vi beslöt om en rad studiebesök: Araby Park Arena, Samhall, Braås skola, Öjaby skola, fritids på Teleborgs centrum m fl.

Så träffades igår fullmäktigegruppen för att förbereda dagens kommunstyrelse och kommande fullmäktige. Många ärenden men alla inte så upphetsande. Lugn stämning idag, inga gliringar. S och V oense på en hel del ärenden. Självfallet vill vi bifalla våra motioner (tre st) inom funktionshinderområdet, som får taskiga svar. Men vi verkar bli ensamma där. Begärde votering på en – den om anställning av ungdomar som går ut särgymnasiet enligt en modell från Skellefteå. Det handlar om en grupp som har det jättesvårt och som inte verkar omfattas av ”arbetslinjen”. En V-röst för, S avstod för de hade tänkt lägga ett bra förslag till beslut men missade det, övriga partier ville inte pröva en modell som har testats och befunnits fungera. Frustrerande läge, inte minst för de unga människor som är berörda. Det är många år sedan men det hände sig att en grupp från Växjös särgymnasium skrev ett medborgarförslag om att de skulle få arbete efter gymnasieskolan. Fullmäktige sa glatt ja. Efter ett år kom de tillbaka och frågade vad som hänt. - Inget. Nada. Rien. Där är vi fortfarande vad jag kan förstå av statistiken. Och inte blir det bättre i Växjö kommun av att sociala företag motarbetas.

Kanske verkar jag gnällig, men jag berättar bara vad som händer bakom de dörrar som allmänheten har ingång till, men inte använder sig av. Det blir ett rätt intressant fullmäktige så småningom: Detaljplaner är inte ofta de kommer till fullmäktige, men nu blir det tre stycken: Trafikplats Fagrabäck, Alabastern (höghus på Araby) och Bäckaslöv. (V) har lämnat in tre interpellationer: Hur informeras de fem nationella minoriteterna om sina rättigheter i kommunen? Vad tänker kommunen göra åt trafiksituationen och konflikten cyklar/bilar vid Strykjärnet i Växjö? Och vad avser kommunen göra för att förbättra standarden på cykelleden Sydostleden?

I morgon åker Eva-Britt Svensson och jag till skogs med LRF. LRF har bjudit in. Det brukar vara mycket bra möten ute i landsbygds- och skogsbygdsverkligheten, så vi deltar gärna. Sedan har distriktsstyrelsen möte. -Ja, vad vore livet utan möten? Ingen aning faktiskt. Nu en stunds avkoppling i en riktigt ljummen kväll. Ser ut som fikon är på väg på trädet. Regn på väg sägs det, men himlen fortfarande blå.

Glömde. Vattenskotrarna! Naturreservat Kronoberg och Länsstyrelsens förslag till utvidgning och förbud för vattenskotrar av hänsyn till både människor och fåglar. (V) yrkade bifall till Länsstyrelsens förslag, som vill förbjuda vattenskotrar i naturreservatet. Övriga enades om et tillägg om fågelskyddsområden och hastighetsbegränsningar för alla typer av farkoster. Det var det (V) tog upp i en motion för inte alls länge sedan – och fick avslag: Inga fågelskyddsområden i Helgasjön och inga hastighetsbegränsningar! En informationsfolder blev det. Länsstyrelsen beslutar i sista änden om naturreservatet och reglerna där.

Växjö 170815

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se