31. jan, 2017

Bilförlossning, skolsystem på export, "Måste gitt!", Ör-Ormesberga, Furuby, fred och frid

Ikväll ska det bli bio minsann! Har en hel bunt biocheckar – julklappar av föreningar, där vi är aktiva, tack för sommarkrönika i Smålandsposten m m. Två av dessa går ut imorgon. Därför får vi ändan ur vagnen hoppas jag och ser filmen ”Måste gitt” (heter den så?) som är både drama och komedi. Tror den är jättebra.

Kommunstyrelsens arbetsutskott idag innehöll punkten Bidrag till samlingslokaler 2017. 2 700 000 kr delades ut till bygdegårdar och folkets hus i kommunen. Ör-Ormesbergas bygdegårdsförening vill ha medfinansiering för att bygga om sin lokal. Det sa vi ja till under förutsättning att Boverket också gör det. Det är det vanliga sättet att fördela kostnaderna för att hålla bygdegårdar vid liv, modernisera, göra tillgängliga och därmed göra boende och företagande, fester och marknader, utställningar, föreläsningar möjliga på landsbygden och i de mindre orterna. Det är en form av demokratibidrag. Hovmantorp-Furuby Hembygdsförening vill också renovera. Torpet Kyrkeryd ska bli fungerande samlingslokal. Ja till det också.

Fortsatt projektering av Växjö stadshus och Växjö station – avsiktsförklaring 2 med Jernhusen AB gick igenom. Jag hade ingen yrkanderätt idag. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen. Flygskatten är på remiss. På gruppmötet med (S) före utskottet hade S ett förslag som var identiskt med min tankegång. Av de borgerliga fem punkterna som svar tar vi fyra och stuvar om lite. Vi tror inte att den föreslagna 80-kronan inom Sverige hotar Växjös flygplats. Vi vill se mer av klimatåtgärder. Så kan vårt alternativ sammanfattas.

Så var jag stand-in för vår gruppledare Örjan Mossberg på en gruppledarträff med fullmäktiges presidium. Troligen inställt fullmäktige i februari på grund av få ärenden! Märkligt att inte en kommun av Växjös storlek (och expansiva storhet) har ärenden. Vi från oppositionen skickar ju motioner och interpellationer fortlöpande. I övrigt diskuterades en broschyr som ska informera nya förtroendevalda om hur kommunen fungerar, hur sammanträden går till, liten ordlista etc. Blir bra. Fick gehör för att interpellationssvar bör kunna komma den frågande till del fredagen före fullmäktige. Nu är det måndag kl 14.00 som är gränsen och den överträds ofta. Är man borta den dagen finns väldigt lite förberedelsetid till tisdagens möte.

Trumps blivande skolminister är förtjust i Sveriges friskolesystem. Betsy de Vos heter hon som säkert blir utsedd. Trump lovade 20 miljarder i valrörelsen till att öka ”valfriheten” i skolan. De Vos-Trumps sneglande mot Sverige säger allt om svenska skolsystemet; det är ett i världsmåttstock extremt system där det går att tjäna pengar för miljardärer.

Och i spåren på nerläggningen av BB i Sollefteå anordnar ABF studiecirklar i bilförlossning. Är det på allvar i Sverige idag, ett Sverige som anser sig ha råd att betala ut vinster till privata ägare av vård och skolor? Eller finns det en majoritet emot och en majoritet som låter kvinnor föda barn i trygghet? Som fattar att vård och omsorg kostar och att vi är många som är villiga att betala en krona mer i skatt för bl a en säker och god förlossningsvård?

Vi måste bli mer offensiva, vi som inte skriker i högan sky för att någon skatt höjs. På tal om det: ”Vandringskvinnor för fred och frid” är en nystartad grupp på facebook. 775 kvinnor har anmält sig 1/7 -17 börjar en vandring i Sveriges alla residensstäder kl 11.00 och avslutas på samma plats 7/7. Kvinnor och män, alla, är välkomna och ämnen att prata om på vägen saknas inte!

Carin Högstedt

170131

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se