18. okt, 2016

Samverkansråd, tillgänglighet, frågestund, funktion, författarkvällar

Klockan är halv sju på morgonen. Vaknade fyra precis som igår. Inte så kul fram mot kvällningen, men det måste gå.

Vilket program det blir till våren! Bibliotekets vänner hade styrelsemöte igår kväll. Jag säger bara Nina Björk, Ola Larsmo och Elisabeth Åsbrink – för att nämna tre och alla mycket aktuella med nya böcker. Nina Björk om Rosa Luxemburg, Elisabeth Åsbrink med boken om årtalet ”1947”. Vi har datum för fem arrangemang plus Kulturnatten och förhoppningsvis har vi Ida Andersen, (”Här slutar allmän väg”) som start på hösten. Bra jobbat! Såg förresten att e-bokutlåningen går neråt i popularitet. Känslan av en bok i handen, under kudden, känslan av hårda pärmar eller den lätta tyngden av en pocket på resan…

Innan dess ett rätt långt och välbesökt ”Kommunstyrelsens samverkansråd med tillgänglighetsrörelsen”. Nya ledamöter från både politiken och rörelsen, mycket publik och många frågor. Bra att vara i stort mötesrum för där var rätt många rullstolsburna med olika sorters rullstolar. Bra att publiken hittar dit! Nu ska alla nämnder och styrelser ha allmänhetens frågestund på dagordningen, det är beslutat. (V)-motion om att införa e-petitioner ledde till att frågestund är obligatorisk. Det var ju inte det precis som var meningen men bra i alla fall. För att det ska leda till någon fråga, så krävs att folk vet om det! Igår var publiken inte beredd, men nästa kan gå bättre. Sammanträdet ägnades åt att svara på frågor från rörelsen om tillgängligheten i skolor, skolskjutsar, stadsvandringar, om möjligheter till ledsagare, elevassistenter, kuratorer. Nya idéer ventilerade: Hur undviks otillgänglighet i nya publika lokaler och områden som Stationsområdet? (Ja, inte så nytt). Vilken roll har samverkansrådet i processen med översiktsplan och detaljplaner? Ja, vad betyder samverkan i detta samverkansråd? Det är olika meningar helt klart men jag tror att det ska gå att få samverkansrådet att samverka så småningom.

Behöver dra mig till staden och kommunhuset. Skrev en motion i söndags om ”Idéburet offentligt partnerskap, IOP”. Den ska offentliggöras idag. Så väntar kommunstyrelsens arbetsutskott och fullmäktige. Inga döda punkter. Eventuellt blir det en blogg till med nyheter från dagens kommunpolitik. Vem vet. Detta är kanske dagen då det plötsligt händer? Ett positivt beslut som påverkar medborgarna positivt och gör alla glada!

Carin Högstedt

161018

#hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se