13. sep, 2016

Kalvsvik, vandring, Åsnen, Bromma/Arlanda, förmånscykel, förvalsaktiviteter

Tunga dagar. Vår S-kamrat Ola Gustafsson död i cancer, unga människan. Vi är många som kände och uppskattade Ola. Hans sista uppdrag var som politisk sekreterare i Region Kronoberg. Det är fruktansvärt tragiskt och ledsamt.

I söndags var jag inbjuden till Kalvsvik, där en ny vandringsled invigdes. Min namne Göran Högstedt (inte släkt) tog emot och berättade om kalvsviksbornas framgångar och påverkan på utvecklingen i bygden. Det är mycket som hänt och det är mer på gång. Många turister har hörts tala många olika språk denna sommar och lanthandeln går runt. Så pratade jag en stund och klippte bandet. Som så ofta tar jag upp att mark och tomter för bostäder måste funka även utanför Växjö stad. Det gör det inte. Fick bekräftat per tel idag att Gemla helt saknar byggbara tomter och framförhållningen är en bristvara. Det är ingen hållbar utveckling!

Efter att bandet klippts gick vi den nya leden, som byborna hållit på med i sju år. Väldigt fina skyltar uppsatta om flora och fauna, om torp och fornlämningar med mera. Anders Rapp höll i ett stopp och berättade om fåglar (vattenrall, nötkråka – sensationer!) utmed leden, om olika gräshoppor, om grodor och annat liv i snåren. Anders är en man med stor begåvning för att levandegöra naturen så att både barn och vuxna lyssnar och lär! Det var strålande väder, gott om folk, lite marknad vid lanthandeln och matvagn med ”sillamacka”.  Så trevligt att delta och gå de 3,5 kilometrarna, utmed en gammal kanal till Åsnen och över hagmarker.

Igår var Noaks Ark Småland-Halland värd för en träff mellan de fyra lokalavdelningarna som har HIVtestverksamhet. Jag lyssnade på diskussionen om hur de organiserar testverksamheten och vad de kan lära av varandra och samordna. Intressant för mig som har plats i Riksförbundets styrelse men inte är aktiv i lokalföreningen, mer än att jag går på medlemsmöten, när jag kan. Jag lärde mig mycket om testverksamheten på två timmar!

På kvällen kommunala gruppen med information av tjänsteman om markpriser, värdering och tillgång på mark för bostäder och industri t ex. Sedan sedvanlig planering av verksamheten som alltmer går in i fasen ”förvalsaktiviteter”.

Kommunstyrelsens arbetsutskott idag på förmiddagen, kort och lugnt. V-motionen om förmånscyklar till anställda (modell Jönköping) är på sätt och vis besvarad genom den borgerliga budgeten för 2017, som innehåller en mening om just möjligheten att köpa cykel genom kommunen. Vår motion från april fick alltså bifall i budgeten i juni. I övrigt ett yttrande över Näringsdepartementets remiss om Bromma flygplats och avvecklingen av den för framtida bostadsområde. Växjö kommun svarar – precis som jag alltid sagt – att gärna bostäder men först ett bra alternativ till Bromma för den viktiga inrikestrafiken för Sverige utanför Stockholm. Det betyder att Arlanda ska byggas ut för att möjliggöra ”landsortstrafiken”.

Nu kontorsarbete och möten med kommunala gruppens arbetsutskott och sedan styrelsemöte med Bibliotekets vänner. Kanske en sväng till Ung Vänsters kurs i ”feministiskt självförsvar” också.

Carin Högstedt

160913      @hgstedt carin.hogstedt@vaxjo.se www.carhog14.se