27. aug, 2016

Borgholm, social hållbarhet, Agenda 2030, innanförskap, metamodern, medborgarmakt

Sagolik sommardag med sol och värme plus en trana på flotten en bit ut på Toftasjön. Tranor har vi sett vid sjön förr men inte så bostadsnära. Fem fikon är under utveckling liksom ett antal chilifrukter.

Har tillbringat två dagar i Borgholm på så kallat strategiråd. Det betyder att ordförandena och vice dito samt förvaltningschefer och bolagsVDar samlas för att få information med hög kvalitet om aktuella eller framtidsinriktade frågeställningar. Ibland är det på hemmaplan halvdag eller heldag. En gång om året är det någon annanstans, ofta Borgholm har jag en känsla av. Öland verkligen till sin fördel, vackert som alltid och med bra badtemperatur (19 grader i havet).

Första dagen handlade helt och hållet om social hållbarhet och det som kallas Agenda 2030 (många av oss minns Agenda 21 som lärde oss kompostera och var en ungdomsrörelse i stor utsträckning). Agenda 2030 är de 17 mål som 193 länder skrivit under på och som efterträder Millenniemålen, som upphörde 2015. Agenda 2030 har 17 allmänna mål  med 169 specifika mål under dem. Ett allmänt mål är: Utrota alla fattigdom överallt! I Agenda 2030 gäller det att angripa systemfel och orsaker, inte bara symptomen.

Vad kan då en kommun i Sverige göra för att bidra till att målen uppfylls? Det var just det som den här dagen skulle ge oss kunskap om. –De flesta målen är inte uppfyllda i Sverige har en forskare Kroll konstaterat. Nina Weitz, forskare på Stockholm Environment Institute (SEI) satte oss in i FNs mål för hållbar utveckling. Ida Texell, bl a medlem i regeringens delegation för genomförande av Agenda 2030 talade om behovet av mod och godhet för att få framgång. Annika Lindberg, Sveriges kommuner och landsting (SKL) talade på temat tänka globalt och agera lokalt. Allt var mycket lyssnansvärt och intresset steg ju mer jag hörde. Lindberg nämnde ett antal kommuner som i någon mån startat arbetet för Agenda 2030. Alla föreläsare betonade att medborgardialog krävs och en djup sådan för att lyckas.

Och så kom Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning, Göteborg. Han pratade – och gestikulerade - i över två timmar. Och jag talar nog för fler än mig själv: Kunde ha lyssnat två timmar till. Abrahamsson är en entertainer. Han talade om begreppet ”social hållbarhet” –vad betyder det? Han talade om ”varför” – varför ska vi i kommunen, alla andra kommuner, nationen och 192 andra länder förverkliga målen till 2030? Jag kan inte redogöra för alla kloka saker som sades. Får ni en chans att höra Hans Abrahamsson – ta den. Äntligen någon som talar om ”innanförskapet”, de som bygger murar, väggar, vallar för att innesluta sig och utesluta andra i deras tycke mindre värdefulla individer. Hur ska det rättmätiga behovet av skydd kombineras med den tillit, som varje samhälle behöver?

Den här dagen blev inte sämre av att Mamökommissionen nämndes många gånger Hans Abrahamsson hade varit med i den grupp av forskare som Malmö kommun tillsatte för några år sedan för att forska i två år och ta fram förslag för att bryta klasskillnader och för bättre folkhälsa. 2012 skrev undertecknad motion för V i Växjö kommun om att arbeta som Malmö i Växjö kommun. Det blev njet. 2013 ( tror jag) gjorde Åsa Karlsson Björkmarker (S) ett nytt försök på temat. Njet igen. I måndags denna vecka gjorde vi tillsammans ett nytt försök och med Ola Palmgrens (samordnare S) utmärkta bistånd lämnades en motion in om behovet av ” En strategi för social hållbarhet och ökad folkhälsa”. Vilken slump! Vi tog beslutet att göra det före semestern. Nu var vi redo. Och vi fick mängder med stöd för våra argument och analys – bara genom att lyssna denna torsdag. Kan gå vägen den här gången!

Ola Palmgren, ung S-politiker, hade sin sista arbetsdag i Växjö igår. Flyttar till Stockholm för studier. Jag säger även här(förstås gjort det i den fysiska verkligheten) att det var ett stort nöje att samarbeta med Ola och lycka till med studierna och framtiden. Ny samordnare är ung kvinna – Julia Bergh (S). Välkommen. Det som ”samordnas” mellan S och V är framför allt budgetarbetet, men ibland gör vi gemensamma motioner också.

Fredagseftermiddagen fick vi en framtidsforskares syn på vad som håller på att hända i världen. Hon heter Lene Andersen och företaget Next Scandinavia. Hon började sin föreläsning med att ”vänster och höger spelat ut sin roll”, i varje fall den traditionella vänster-högerskalan. Hon menade att det vänster-höger- tänket är sprunget ur industrialismen och att den är på väg ut genom ny teknologi som nano och bio och som kommer att förändra. Hon talade om den premoderna tiden, den moderna, den postmoderna (där är väl många av oss i Sverige idag) och så den metamoderna, som präglas av nätverk, sökande, kunskap, global, kreativ, mångfald. Spännande och kunde ha lyssnat mer på henne också. Skulle velat höra henne utveckla var konfliktytorna mellan politiska partier/rörelser finns i framtiden, enligt hennes och andra forskning och tänkande  – om det inte längre handlar om motsättningen arbete och kapital?

Sammanfattningsvis mycket bra dagar och helt rätt att äta middagen utomhus på torsdagskvällen.

Nu lördag och Jonas Sjöstedt, partiledare V, i lördagsintervjun på radio. Så träffa barnbarnen med föräldrar i Gasslanda by.

Ha en trevlig helg!

Carin Högstedt

160827

@hgstedt

Carin.hogstedt@vaxjo.se

www.carhog14.se