23. aug, 2016

20 storskrakar, 2 nötväckor, social hållbarhet, bemanningsföretag, tiggare på fötter

Otroligt! Ser jag i syne? Nej, det är 20 storskrakar i strandkanten på Toftasjön! Osannolikt. Jag hämtar en fågelbok. Jo, men visst är det storskrake och det händer att de samlas i flockar för att fiska i fiskrika insjöar. Så var gåtan löst. Vi ser ju rätt ofta storlommar som samlas från sjöarna runt omkring men det är första gången jag se storskrakar göra så. Vad vi vet så häckar ett par i sjön, inte mer. Detta hände denna dags morgon och gav ett lyft åt dagen.

Cyklade till kommunhuset och lämnade in S+V-motionen om minskade klassklyftor för bättre folkhälsa. Vi vill att Växjö kommun tar Malmö som förebild och arbetar strategiskt för en socialt hållbar kommun och gärna med hjälp av forskare, modell ”malmökommissionen”. Gjorde lite nytta men såg att solen kom fram, så jag cyklade hem och satte mig på altanen och fortsatte med att författa baksidan till (V)äxjös Kommunnytt, ett förslag till texter och disposition i alla fall. Bra väder att arbeta i. Varmt och skönt, lite bris.

Ser i dagens Dagens ETC att Mariefred fått in tiggarna i arbete. Det är ett initiativ från ortsborna som gör att de inte längre sitter utanför butikerna. De gör tjänster åt folk istället. Flera orter funderar på liknande efter att ha besökt Mariefred. Skulle vi växjöbor kunna genomföra något sådant??? Ska verkligen fundera på det och ta upp det i vår arbetsgrupp för flyktingar och EU-migranter.

Nu täljer bemanningsföretagen inom lärarbranschen guld. Vinsten i de tre stora företagen, skriver Dagens ETC, skulle räcka till 44 heltidsanställda lärare. Under ett år får väl tilläggas. Det blir dyrt för kommunerna. ”Det är sista utvägen”, säger en rektor. Uppenbarligen finns det (lärar)vikarier! Men kommunerna hittar dem inte. Och när bemanningsföretag söker vikarier så räcker det med gymnasieexamen! Så var det med den legitimationen och behörigheten. Ordföranden i Lärarförbundet menar i artikeln att en ökad grundbemanning är nödvändig. Det är bättre att lärarna täcker upp för varandra när de blir sjuka än att ständigt få in nya vikarier. Men lärarna behöver bli fler. Fast det finns inte tillräckligt många. Ond cirkel som inte ger barnen det de behöver; Fler vuxna i skolan/förskolan och kontinuitet.

Bra och mycket tänkvärd ledare i denna Dagens ETC av Linn Spross: ”Vinstintresset vet alltings pris – men ingentings värde”.

Helt plötsligt dyker två nötväckor upp i gräset. Så trevligt sällskap.

Carin Högstedt

160823

Carin.hogstedt@vaxjo.se

@hgstedt