11. aug, 2016

Simning och triathlon, storlommar, trafikrapport, "Vi bara lyder", Oskarshamn

Har läst delar av Trafikverkets rapport till regeringen om ”Åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser” som är alldeles ny sedan juni i år. Trafikverket fick bakläxa på en rapport 2015, som kritiserades för dåliga klimatmål. De fick nytt direktiv och en rapport är alltså presenterad. Under kapitlet Personresor, minskat bilresande, framgår att med beslutad politik är prognosen att bilresandet ökar med 30% från 2014 till 2040, till 2030 med 18%. Men rapporten redovisar att bilresandet kan minska med olika åtgärder med 10-20% till 2030 och drygt 20% till 2050. ”Tillgängligheten antas vara fortsatt hög genom satsningar på gång-, cykel- och kollektivtrafik. Eftersom fler får tillgång till dessa transportmedel kan tillgängligheten till och med öka”. Så säger rapporten. För att klara de helt nödvändiga minskningarna av utsläppen av växthusgaser – om miljömålen ska uppfyllas – krävs investeringar i järnvägar och annan kollektivtrafik. Att uppmuntra bilismen genom mer vägar är direkt kontraproduktivt! ”Trafikverket bedömer att nuvarande vägkapacitet är i  stort sett tillräcklig och föreslår därför att man bör vara restriktiv med större investeringar i väginfrastruktur för ökad kapacitet.” Det är en slutsats i rapporten. Härlig läsning! Då ska inte Växjö kommun och Trafikverket lägga flera hundra miljoner på Trafikplats Fagrabäck! Däremot på cykelvägar och kollektivtrafik. I år har Sverige redan passerat gränsen för vad vi kan tillåta oss i resursförbrukning.

Började dagen med att skicka in en kort insändare om beslutet att tillåta motorbåtar i Växjösjön. Simmare och triathleter får en rejäl artikel i dagens Smålandsposten. De känner sig överkörda och är rädda för att bli fysiskt överkörda när de simtränar i sjön. Länsstyrelsen fäller det slutliga avgörandet. I kommunstyrelsen var det en röst mot detta helt onödiga tilltag med motorbåtar sjön. Min röst, Vänsterpartiets. En enda sjö kan väl få vara till för simmande fåglar och människor!

Denna morgon simmade åtta storlommar på rad i Toftasjön. De har sina träffar här, kommer från olika sjöar i närheten. Trist väder, kallt och regnskurar. Bara sju grader kl 6.00. Kunde vara en julafton lika gärna.

Roland Paulsens berättelse om arbetsförmedlingen, ”Vi bara lyder” är suveränt bra och med stort hjärta för människorna i boken. Den handlar om arbetslinjen och hur arbetsförmedlare och de människor som behöver arbete upplever och försöker överleva sin situation.

Har nu arbetat fram ”resrutter” för helgens släktträff med utgångspunkt Oskarshamn. Mina tre bröder med respektive, maken L och jag ska göra rundturer för att se våra anmödrars och fäders bosättningar eller resterna av dem. En höjdarhelg helt enkelt och jag är nöjd med det jag fått fram av möjliga rundor.

Carin Högstedt

160811