14. jun, 2016

Budgetdebatt, Teleborg, cirkulär ekonomi, tillgänglighet, jämställdhet

Tack och lov att jag får luft och motion när det är cykelväder och mötessittandet slår rekord! Några regndroppar ikväll men alldeles för lite för att växtligheten ska må bra. Vi har en kollektiv vattenslang i föreningen som pumpar vatten ur sjön, men pumpen är ur funktion just nu. Att bära vatten från sjön är görligt om en har gott om tid, mycket gott om tid. Och det har jag inte denna vecka och maken L är på vift i Sydafrika.

Sitter ute nu och ska starta förberedelse av morgondagens budgetdebatt. Idag har vi avverkat alla partiinledningarna och allmänpolitisk debatt. Nu ska vi starta med kommunens budget område för område. Jag ska ha Arbete och företagande, Demokrati och mångfald, Ekonomi. I och för sig så tror jag mig om att kunna debattera och inleda vilket område som helst, men som den osäkra person jag är i grunden så vill jag åtminstone ha stolpar.

Denna dag gick bra, tycker jag nog. Fullmäktige startade kl 9.00 med ordinarie ärenden och så kom partiernas inledningar, max 15 minuter, mitt var lite för långt, vilket jag var beredd på, så jag fick kapa vissa landsbygdsfrågor. Tar jag imorgon istället. Jag pratade jämlikhet, jämställdhet, cirkulär ekonomi, tillgänglighet idag i inledningen. Dessförinnan hade (V) två motioner varav den ena om Familjecentral på Teleborg bifölls och den andra om E-petitioner (medborgarförslag via nätet) är positivt besvarad. Båda har jag formulerat och känner varmt för. Sedan hade jag interpellation om simkunnigheten plus interpellation om gymnasiesärskolans elevers möjligheter till arbete/sysselsättning efter examen. - Ja, känns rätt att väcka dessa frågor och tror det påverkar åt rätt håll. Fick respons via facebook och gläds åt att folket kan följa fullmäktige via Öppna kanalens TV-sändningar och närradion.  Båda möjligheterna efter intensiv kamp från (V) för rätt länge sedan och numera allmänt accepterat. Däremot – att själv facebooka och twittra under fullmäktiges möten – det klarar jag inte. Måste koncentrera mig, följa med och anteckna. Idag och imorgon är jag justerare av protokollet plus att anteckningarna ska leda till ett (V)äxjös kommunnytt, flygblad,  på torsdag. I detta – att berätta vad som händer i kommunpolitiken – är vi i vänsterpartiet i Växjö helt outstanding!

Igår träffades nätverket för social ekonomi i Kronoberg. Det var ett mycket intressant möte. Jag ska ta upp vissa nya kunskaper imorgon under Arbete och företagande. Kan inte skriva mer om det just nu på grund av tidsbrist, men lär återkomma. Det handlar om de sociala företagen i kommunen, som exempelvis Atrium, Macken och andra. Vad är kommunledningens syn på dessa? I vad mån är de styrandes avsikt att stötta sociala företag och ideell verksamhet? Finns inget i deras budgetförslag om det.

Carin Högstedt

160614