31. maj, 2016

Instängd i kommunhuset, familjecentral, nytt kommunhus, finansiering, lupiner och hundkäx

Efter att ha tillbringat nio timmar i kommunhuset utan någon frisk luft, satte jag mig på cyklen. Stannade två gånger på hemvägen; en för att plocka lupiner, en för att plocka hundkäx. Skönt sommarnöje! Ska alltid finnas en glasburk med blommor på altanbordet.

Möten på möten hela dagen. Gruppmöte med S före arbetsutskottet och sedan gruppmöten med S om vår gemensamma budget under framtagande plus gruppmöte inför kommunstyrelsen. Efter kommunstyrelsen en så kallad workshop om kommande bostadsförsörjningsprogram.

En framgång på kommunstyrelsen: Vår motion om en så kallad familjecentral på Teleborg är bifallen. –Ja, ordet bifall nämns inte som brukligt när V.s motioner går igenom, men det är ett klart ja. Nu ska Region Kronoberg också säga ja, för i en familjecentral ska landsting/region vara en part och bidra med mödra-/barnavårdsverksamhet.

I övrigt beslutades om ett avtal med Jernhusen som ska leda till ett nytt kommunhus ihop med resecentrum på stationsområdet. Bakom det står alla fem partierna i den styrande majoriteten M, C, KD, L och MP. S yrkade återremiss för bättre underlag och V yrkade att inte godkänna avtalet eftersom det för närvarande inte ska byggas något nytt kommunhus. Vi har en rak linje, tack och lov.

De borgerliga partierna presenterade sin budget idag. De spenderar många miljoner på utökning av verksamheter. Varifrån kommer dessa miljoner? –Jo, till stor del från hyresgästerna i allmännyttan!  Många miljoner är höjning av borgensavgifterna och avkastning från bolagen. Så grattis hyresgäster, det är ni som betalar färre barn i förskolan och bättre mat i omsorgen! Då är vårt budgetförslag, S+V, mer seriöst. Vänta bara, presenteras nästa tisdag. Intressant att se att allt vi i S+V sagt om besparingar på maten nu anammats av de borgerliga! De slutar kräva miljonbesparingar och lägger in resurserna som krävs. Det är vår envishet, uthållighet, räkneförmåga, patos och verklighetsförankring som gjort det. Vi har vunnit. Brukar inte skryta, snarare tvärtom. Men detta är mycket befogat beröm.

Repat lite mod märker jag. Igår fullständigt utless på det mesta. Nu ser jag fram mot budgetdebatten i kommunfullmäktige. Jag ska tala om det som ingen annan pratar om; landsbygd, våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld, tillgänglighet för personer med funktionsvariationer. Så vet ni det.

Växjö 160531

Carin Högstedt